lördag 20 oktober 2007

Svårt fånga sanningen

Uppgifterna i ett debattinlägg i DN den 17 oktober skrivet av Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, och Fredrik Bergström, Handelns Utredningsinstitut, var så häpnadsväckande att jag måste ställa mig frågor: - Varifrån har de fått detta? De måste väl vara aktsamma om sin trovärdighet om de vill vårda sin logga, dvs sitt namn?

Som ny medlem i bloggportalen började jag se mig omkring. Fanns där någon som visste mer än jag? Efter en stund fann jag Svensson i Göteborg, som påstod sig ha tillgång till undersökningen. Han skrev rent ut att det handlade om propaganda. Enligt Svensson var grunden för debattartikeln en webbenkät genomförd bland CINT:s respondenter. En webbenkät, det måste betyda att den som svarar måste ha tillgång till en dator och vara uppkopplad på nätet. Om de svenskar, som saknar dessa verktyg, är uteslutna, hur stämmer det med att undersökningen sägs bygga på ett statistiskt säkerställt urval? Och hur har man säkerställt att den, som svarat, gjort detta endast vid ett tillfälle? Intressanta frågor att söka svar på, om man vill pröva Fölsters och Bergströms trovärdighet. Ett gott rykte, som trovärdig källa, måste vårdas, även om det kan verka som att ingen längre behöver göra sig förtjänt av en annan människas förtroende. Jag menar att det är precis tvärtom. Vi lever i en tid där den, som har något att sälja, måste vinna våra vänner, för att kunna påverka oss.

Om orden fortfarande har makt, ska väl den makten ligga i det ärliga innehållet, inte i att skribenten har högre status och ställning eller för tillfället är någon slags idol? Jag gräver vidare. Visar det sig att den undersökning, som åberopas, inte vilar på en vetenskapligt godtagbar grund, då är Fölster inte längre tillförlitlig utan en megafon för något, som ska säljas. Och då måste jag ställa mig frågan: - Vem eller vilka tjänar på att jag tror på det? Och fortsätta samtala om detta här och med mina vänner.

Inga kommentarer: