fredag 26 oktober 2007

Vad är vi rädda för?

Med gårdagens Uppdrag granskning i arbetsminnet, är det svårt att sätta ord på de känslor, som kom och gick under torsdagen, när jag deltog i seminariet Integration Storstad - Anställd utan ansikte, vilket anordnades av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Där redovisades tankar kring diskrimineringslagstiftningen och problematiken kring rekryterande chefer, som går på sin magkänsla, vilket oftast innebär att de, när allt annat är lika eller nästan lika, väljer bort människor av annat etniskt ursprung än svenskt. Osäkra eller rädda för det främmande slår reptilhjärnan till och man väljer den man tror sig veta något om d v s en vit, svensk man.

Om du vill veta något om dig själv i förhållande till människor av annan härkomst finns här ett intressant test.

För min del är nog dagens behållning en spontan reaktion från en ung kvinna av utländsk härkomst: - Jag vill inte tvingas gömma mig bakom en avidentifierade ansökan - jag vill kunna visa vem jag är och vad jag kan, jag är stolt över det!

Hur näringsliv och samhälle ska förhålla sig till chefer, som inte törs se en sådan ung stolt kvinna i ögonen under en anställningsintervju, det må vi utmana alla rekryterande chefer till en dialog om!

Inga kommentarer: