tisdag 12 februari 2008

Efter oss – inga bevarade hus och miljöer!

Igår fanns i SvD Kultur ett helt uppslag om byggnadsminnen och svårigheter att bevara värdefulla kulturmiljöer, eftersom politikerna i stadsbyggnadsnämnden tar lätt på sin uppgift att värna om hus och miljöer med sådana kvaliteter.

Här i Norrtälje är förskingringen av kronjuvelen i E.G. Stenbergs donation till Norrtälje stad – utförsäljningen av Stadshotellet, som nu byggs om och till för bostadsändamål – något som vi norrtäljebor sent skall glömma.

Varför Byggnadsnämndens politiker var så ointresserade av att slå vakt om denna anrika byggnad och dess omgivning, kan jag bara spekulera om. Men det var väl en kombination av politiker i avsaknad av känsla för kulturmiljöer i staden och en fastighetsägare i samarbete med en fastighetsutvecklare, vars affärsidé bygger på exploatering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer parad med en kunskap om hur risken för felspekulation kan minimeras vid en omvandling genom att övergångsvis sälja till sig själv i ett nystartat bolag. De som betalar för den operationen är köparna av dessa bostadsrätter, men de ser ut att kunna betala vad det än kostar. Intressant!


Inga kommentarer: