måndag 3 mars 2008

Ska kommunanställda hålla tyst?

Enligt Medbestämmandelagen är mål, inriktning, omfattning och kvalitet något som politikerna ska besluta om och detta har den fackliga organisationen inte rätt att lägga sig i. Men, betyder det att anställda ska hålla tyst om sina farhågor, när det gäller effekterna av politikernas beslut? Nej, knappast! Därför gör de anställda inom Socialförvaltningen rätt som unisont tar bladet från munnen och i dagens NT ger sin syn på saken. Därigenom får politikerna ett bättre underlag för sina beslut. Blir den politiska ambitionsnivån så låg att man som anställd, inte ser några möjligheter att arbeta vidare, finns det bara ett att göra – att följa Isabel Anderssons exempel. Det kallas att rösta med fötterna!

Demokratin men även medinflytandet för de anställda i vår kommun mår bra av att granskas. Insyn i den kommunala verksamheten skapar garantier mot maktmissbruk och ger medborgarna möjlighet att påverka. Skattefinansierad verksamhet angår oss alla. Offentlighetsprincipen ger medier och andra intresserade rätt att skaffa sig information i olika frågor, oavsett vad politikerna själva väljer att informera om.

Offentlighetsprincipen innebär också att tjänstemän och andra som arbetar i kommunen har yttrande- och meddelarfrihet. Det innebär att de har stor frihet att berätta vad de känner till för massmedier och andra utomstående om inte sekretesslagen säger annat. Naturligtvis kringskärs den friheten ifall en chef i offentlig sektor, tror att det är OK att uppmana en anställd, som använt sig av yttrandefriheten, att se sig om efter ett annat jobb. Det vore intressant om anställda vågade sätta Offentlighetsprincipen på prov genom att använda sig av sin meddelarfrihet och i media berätta om på vilka olika sätt chefer försökt sätta munkavle på dem.

Själv har jag nyligen sänt e-post till Justitiedepartementet och ställt frågan: Om en anställd använt sig av sin yttrandefrihet och då får höra att det är bäst om vederbörande söker sig ett annat jobb - vad kan då den anställde göra för att freda sig mot repressalier? Det ska bli intressant att se vad jag får för svar.


Inga kommentarer: