torsdag 15 maj 2008

Ack, Värmeland du sköna...

När jag ser läsarreaktionerna på artiklar i Nya Wermlands-Tidningen om vårdkonflikten blir jag riktigt upprymd. Unnar mina läsare att inspireras av den kamplust som kommer till uttryck här. Detta trots att de bor så nära Norge, där det finns andra arbetsgivare, som uppskattar de svenska sjuksköterskornas kunnande. Eller är det kanske just därför?! Men, det torde också bero på NWTs sätt att i en serie fokusartiklar speglat det som händer inom länet utifrån olika perspektiv. Något som många andra större tidningar inte ger sig tid att göra. Men det finns ju andra sätt att skapa opinion t ex bloggar – här ett exempel – anteckningar från Malmö.

Ser också att NWT vågar stå för att tidningen får beröm av JämO för sitt jämställdhetsarbete och tänker att det kan förklara en del av tidningens sätt att spegla vårdkonflikten. Jag citerar: – ”Er lönekartläggning är systematisk, strukturerad och väl genomförd och lever i princip upp till jämställdhetslagens krav, skriver utredaren Sherlot Jonsson på Jämo. I lönekartläggningen har företaget tagit fram en handlingsplan för att höja lönen för ett antal kvinnliga anställda”.

Det är en väg att justera löneorättvisor på grund av kön, men hur gör man när stora kvinnogrupper som undersköterskor och sjuksköterskor av partipolitiska skäl ställs mot varandra, så som skett och sker i Värmland och på andra håll? Sossar gynnar Kommunals undersköterskor och moderater håller tillbaka sjuksköterskornas löner för att tvinga flera att starta eget. Intressant.


Inga kommentarer: