torsdag 29 maj 2008

Dagen efter

E 24 och andra media kommenterar att sjuksköterskestrejken är över. I hell-mans värld och på andra håll i bloggosfären och i media är sjuksköterskorna idag – mest missnöjda, ja rent av skogstokiga. Det kan nog vara så på sina håll, där man inte tagit reda på vilka möjligheter som avtalet ger och där många enskilda medlemmar egentligen är pisströtta på att de måste föra egna lönesamtal med chefen. Man har svårt att leva med att kollektiva förhandlingar fått stryka på foten för individuella samtal mellan chef och medarbetare. Att bli dribblad med, för att man inte klarar av att spela spelet, kan göra vem som helst galen.

Men, då individen i alla lägen anses ha en högre dignitet än kollektivet, har facket gett utrymme åt den enskilde medlemmen att skapa individuella avtal, baserade på de centrala. Har man, som medarbetare, noll koll på vilka möjligheter det centrala avtalet ger och underlåter att höja sin egen kompetens när det gäller att förhandla d v s genomföra bra lönesamtal, blir resultatet därefter. Det tycker jag blivit tydligt i denna strejk. Individer, som tidigare inte lyckats flytta fram positionerna vid de individuella lönesamtalen, blir oerhört frustrerade och den fackliga utmaningen är att hantera denna situation, utan att slå på den som är i underläge i samtalet om lönen. Därutöver måste facket komma åt orättvisor på grund av kön, vilket inte låter sig göras vid de individuella lönesamtalen. Ja, inte ens inom samma fackliga organisation, det visar de s k kvinnopotterna inom LO.

Som jag ser det, finns idag ingen annan väg än att kollektivt stärka de enskilda individerna genom träning i detta med lönesamtal. För välbefinnandet är det nog viktigare att kunna förhandla om lön, än om elpriser och allt annat vi förväntas klara när marknaden skaffat sig tolkningsföreträde på det mesta i livet. Arbetets glädje och lust har en central roll för vårt välbefinnande och därför är värderingen av arbetet av så stor betydelse. Det borde arbetsgivaren begripa, men förståndet finns inte alltid där man förväntar sig det.

Andra som bloggat intressant om strejkresultatet: Esbati, Jinge, Peace Love & Capitalism, Tomas Jonsson, Livet hos Vänerlands marsvin.

Inga kommentarer: