tisdag 13 maj 2008

Kors i taket

Ser på ABC Nytt och läser i Norrtelje Tidning på webben att kommundirektören fått sparken med omedelbar verkan. Hennes ledarstil gentemot Socialchefen och Utbildningschefen, har lett till att de sagt upp sig, vilket upprört företrädarna för de övriga allianspartierna – Kd, C och Fp samt socialdemokraterna. Nu sägs det att beslutet att säga upp henne var nödvändigt för att förhindra ytterligare avhopp bland förvaltningscheferna. Vad jag förstår håller kommunalrådet Kjell Jansson (m) med om att hennes förmåga att föra samtal kunde vara bättre, men delar inte de andras uppfattning om att hon måste sägas upp.

Det kan möjligen bero på att kommundirektören uppfattat att hon verkat i hans anda. Kjell Jansson, som själv sägs vara rätt bufflig när han blir ifrågasatt, kan inte gärna sätta sig till doms över andra. Uppenbarligen har dock alliansens övriga ledande politiker fått nog, men vem kunde tro det?! Kan bara hoppas att de, som nu beslutat sig för att göra sig av med henne, tagit reda på spelreglerna för hur en sådan operation ska gå till, så att skattebetalarna inte drabbas av skadestånd och lön för lång tid framöver. Sedan undrar jag naturligtvis vilka andra krafter som kommer att dra fördel av den uppkomna situationen? Det ska bli intressant att följa på vilket sätt personalpolitiken kommer att bli bättre efter detta.

Med tanke på sättet, som kommundirektören använde sig av när hon avvecklade den nytillsatte kostchefen i slutet av förra året, har jag svårt att känna medlidande. Sådant läder ska sådan smörja ha, skulle min mamma ha sagt.


Inga kommentarer: