torsdag 29 maj 2008

Olika pipor ur samma vass

Efter alla kommentarer i bl a DN kring den nu avslutade sjuksköterskestrejken, tänker jag på det gamla ordspråket: En lögn kan gå från Bagdad till Konstantinopel medan sanningen letar efter sina sandaler. Även om jag inte kan säga att DN och andra media sprider rena lögner, så tycker jag mig se ett anslag att mycket medvetet blåsa under den ilska, som hämtar sin näring i sjuksköterskornas frustration över löneorättvisor på grund av kön och en del chefers missbruk av lönesamtalet.

Fackföreningar bekämpas på många olika sätt, men allra bäst med hjälp av missnöjda medlemmar, som luftar sin ilska innan de ens gjort klart för sig själva var skon egentligen klämmer. Om man dessutom lyckas sprida idéer om att chefer på privata sjukhus är bättre rustade att hantera lönesamtal och att de har större möjligheter att gynna de allra duktigaste genom att de kan fixa en större lönespridning, då kan väldigt många politiker ropa Bingo!

Har därför gått till källan Vårdförbundet där det avtal, som så många dömt ut, finns att hämta och där det också finns andra dokument, som beskriver arbetet i avtalskonferensen m m. Det kan vara intressant att ta del av för den, som vill söka efter en sannare bild av sakernas tillstånd. Jag är övertygad om att insiktsfulla medlemmar, som bestämmer sig för att tillsammans med andra på sin arbetsplats göra det bästa av detta avtal, kommer längre än dom som bara spyr galla över Vårdförbundet och majoriteten av de ombud, som tyckte att det var klokast att säga Ja till medlarnas senaste bud. Det var ingen lätt sits, som man befann sig i. Något som framgick av bl a en analys i E24 samma dag.

Inga kommentarer: