fredag 16 maj 2008

Oväntat stöd i strejken

Efter gårdagens bottennapp på DN:s ledarsida, som Vårdförbundets ordförande reagerat på, får nu sjuksköterskorna oväntat starkt stöd av ledaren i Dagens Arena. En ledare som synliggör det, som jag kommit fram till när jag bloggat både nu och då om sjuksköterskestrejken. Nämligen att det är mera av partipolitik än bra personalpolitik som färgar politikerna i SKL:s förhandlingsdelegation. Mitt hjärtat gjorde ett riktigt glädjeskutt. Dagens Arena talar nu äntligen högt om att attityderna till strejken går längs partipolitiska skiljelinjer, som har litet eller inget med de sakliga skälen till sjuksköterskornas kamp att göra.

Det finns även bloggare som gör sitt till för att höja nivån i diskussionen. En är bloggen Mamma hoppsan, som redogör för förhållanden, som visar att det är hög tid att arbetsgivaren tar ansvar för den arbetsvärdering och lönebildning som Vårdförbundet sedan länge öppnat upp för och som Dagens Arena påminner om. Dock glömde Dagens Arena berätta att det så kallade marknadstrycket sattes ur spel när många kommuner och landsting införde ett stopp för användning av inhyrda sjuksköterskor. På sina håll finns dock den företeelsen fortfarande kvar eftersom det är lättare att inför fullmäktigeförsamlingar i budget och redovisning dölja kostnader för konsulter än kostnader för anställd personal.

Vid de förhandlingar, som hittills genomförts har de flesta kommuner och landsting underlåtit att uppfylla det som SKL tidigare avtalat med Vårdförbundet om. Det finns således skäl till varför strejkvarslen ligger som de gör, något som den stora draken DN:s ledarskribenter nu och då väljer att bortse från, eftersom det inte passar in i den från deras sida bedrivna partipolitiska opinionsbildningen för ökad privatisering av vården. Det är uppenbarligen viktigare än att göra arbetsgivaren medveten om hur man från det hållet bäddat för krisen. Nu lägger man hela ansvaret på sjuksköterskorna istället för att beskriva hur det kommer sig att dessa ser sig tvungna att ta till strejkvapnet. Tacka vet jag journalister som de på Nya Wermlands-Tidningen och tidningen City, som speglat situationen från olika håll.

Henning.nu är en annan blogg, skriven av en - i mitt tycke - ovanlig man, som klarar att göra jämförelser mellan sitt eget välbetalda arbete och ställa det i relation till de arbetsuppgifter och de löner som sjuksköterskorna har. Jag hoppas att han och alla likasinnade öppet visar sitt stöd genom att bära ett plåster på väl synlig plats. Jag hoppas dessutom att medlarna i konflikten är kreativa i en situation, då arbetsgivaren talar om pengabrist i detta sammanhang, samtidigt som samma arbetsgivare (nu som politiker) på annat håll talar om skattesänkningar. Intill dess politikerna har sålt ut sjukvården till högstbjudande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) måste någon påminna dem om deras ansvar som arbetsgivare. Det ska bli intressant att följa den vidare utvecklingen.

Inga kommentarer: