onsdag 7 maj 2008

Rimliga löner?

Läser en artikel i Upphandling24 om att SKL, arbetsgivareorganisation inom Sveriges Kommuner och Landsting, vill förbättra sitt rykte vad gäller lönerna. Artikeln slutar med konstaterandet att en genomsnittlig tjänstemannalön, enligt SCB:s lönestatistik för 2007, i privata företag ligger på mellan 26 000 och 36 000 beroende på bransch. I motsvarande yrken i kommuner är månadslönen ungefär 27 000 kronor, och i landstinget drygt 29 000.

Vårdförbundets bild baserat på det partsgemensamma underlaget från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är att medellönen för medlemmar som arbetar som sjuksköterskor inom landstinget är ca 23 700 kronor. Inom den kommunal sektorn är motsvarande medelvärde ca 25 100 kronor. Sammantaget för sjuksköterskor inom kommuner och landsting blir medellönen ca 24 000 kronor när hänsyn är taget till att det finns fler medlemmar inom landstinget. Sjuksköterskor som har en befattning som chef eller ledare, t ex verksamhetschef eller gruppledare räknas inte in i den här angivna medellönen utan redovisas separat.

Hur man än räknar står det klart att sjuksköterskor, som står i produktionen, har i snitt 4.000 kronor mindre i månaden än genomsnittet för tjänstemän överlag. Något som politiker i kommuner och landsting har ansvaret för. Om medlemmar i Kommunal tänkte strategiskt skulle de förstå vikten av att stå på sjuksköterskornas sida och heja på. Någon grupp måste från tid till annan gå före och vara draghjälp åt andra grupper inom vård och omsorg om det ska bli någon ändring. Det förstår oftast män bättre än kvinnor. Varför? Ja, det kan man fundera en hel del över.

Medan strejken pågår visar jag, som många andra, mitt stöd för sjuksköterskorna genom att bära ett Pippi Långstrump-plåster väl synligt och med flera plåster i fickan delar jag med mig till andra.

Andra som skriver intressant om konflikten är Expressen och SvD/E24. Bland bloggarna finns Syrrabloggen, Jonas – en röst från samtiden, LasseB, Mellan eld och vatten och Sundsvallbloggaren.


Inga kommentarer: