torsdag 15 maj 2008

Sjukvårdens piloter?

För några dagar sedan berättade jag om lönepolitiken inom SAS, där piloterna tillåtits inta en särställning som saknar motstycke på arbetsmarknaden i övrigt.

När jag fortsatt att syna vad som sker inom sjukvården är det uppenbart att det finns tendenser till att läkarna är för vården vad piloterna är för SAS. Även om läkarna, i likhet med andra yrkesgrupper inom vården, ligger långt efter SAS-anställda lönemässigt.

Hittills har jag läst om Läkarförbundets aktion för högre löner till läkarna för att råda bot på de skenande kostnaderna för hyrläkare. De senare pungslår samhället skrev Jinge om på sin blogg den 3 april i år. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg – SR Nyheter den 8 januari 2008 – ser ut att vara ett av de mest drabbade. Då undrar jag om det kan finnas något samband mellan detta och att det var Göteborgs läkarförening, som i början av 2003 ville starta ett bemanningsföretag för läkare. Det sa Läkarförbundet nej till, eftersom en sådan verksamhet skulle strida mot förbundets arbetsmiljöpolicy. Föreningen var mycket kritisk till förbundets beslut. Enligt föreningens ordföranden skulle ett eget bemanningsföretag inte alls strida mot förbundets policy vad gäller arbetsmiljöpolitiken och arbetstidslagen. - Det är ju var och ens frihet att välja hur man vill arbeta. Därför förstår vi inte att man försöker förbjuda förbundets medlemmar att arbeta extra, framhöll han. Intressant?

Att läkarna intar en särställning i landstingens verksamhet, råder det ingen tvekan om. Det förstår man när man läser artikeln i Dagens Medicin ”Rekordmånga nya läkare kan få landsting att varsla” den 16 april. Intressant är att anställningar gjorts inom helt andra områden än där läkarbrist råder. Men lika litet som sjuksköterskorna klarar sig utan undersköterskorna, lika litet klarar sig läkarna utan sjuksköterskorna. Det inser de flesta läkare, men uppenbarligen inte de som kommit upp sig i vårdhierarkin och nu sitter i ledande ställning och håller emot sjuksköterskornas krav.


Inga kommentarer: