onsdag 28 maj 2008

Var det värt att strejka?

Kollar mediabilden av den i kväll avslutade sjuksköterskestrejken. I Aftonbladet ser jag att Vårdförbundets förhandlingschef Margareta Öhberg var nöjd när hon mötte media och såg stora möjligheter med det avtal som träffats. Detta medan arbetsgivarens Ingela Gardner Sundström (m) också är nöjd, eftersom hon säger sig inte se någon större skillnad mellan detta medlarbud och det som man sagt ja till tidigare. Avtalskongressen ombud var som väntat inte eninga och vid omröstningen var 150 för och 48 emot. En kvalificerad majoritet alltså, men ändå lyfter olika media fram de sjuksköterskor, som är kritiska mot den egna fackliga organisationen. Intressant!

Av artikeln i DN framgår att man på lokal nivå inte är lika förhoppningsfull som centrala fackliga företrädare, när det gäller att kunna ta ut mera i de lokala förhandlingarna. Det förstår jag, men istället för att gnöla, skulle det lokala facket starta utbildning i konsten att föra justa lönesamtal med sin chef. Om var och en av dem blundade en stund och tänkte på sin chef, skulle de snart inse att de skulle klara av att lära sig hur man fixar konstruktiva sådana samtal, men också hur man gör när man har att göra med en chef, som saknar förmåga att förhandla. Eller inte har mandat fullt ut av sin överordnade.

SvD konstaterar helt sakligt att strejken är över, men av det stora antalet kommentarer att döma finns det ett uppdämt behov hos läsekretsen att lufta sina känslor. Dessutom finns på annan plats en artikel, där sjuksköterskan Fatma Aslan, som var med och startade Löneupproret, spyr sin galla över förbundet. Det senare visar att det är lätt att dra igång ett uppror, men svårare att hantera besvikelsen när man inte nådde dit man ville.

Vårdförbundets hemsida säger ordföranden: - Med vårt nya avtal förstärks de centrala parternas ansvar att stödja det lokala arbetet, som nu tar vid, och att noga följa utvecklingen så att lönesättningen följer nivån på värderingen av vår kunskap. Bland annat ska vi gemensamt inventera lokala erfarenheter och undersöka vilka faktorer som bidrar till en framgångsrik lokal löneprocess. Det är starkt om förbundet har fått detta inskrivet i avtalet.


Inga kommentarer: