tisdag 20 maj 2008

Vårdarbetsgivare använder strejkbrytare.

- Arbetsgivarna har inte tolkat varslet på samma sätt som vi. Det är en ny inställning jämfört med hur det var 1995. Nu tillåter man oorganiserade att arbeta, säger Ulla Althin, som är ordförande i Stockholmsavdelningen. Detta skriver DN Ekonomi idag. Irritationen är naturligtvis stor och arbetsgivarnas nya förhållningssätt blir ytterligare något, som kan sätta spår i form av motsättningar sjuksköterskor emellan långt efter det att strejken är över. Att arbetsgivarna involverade i Vårdkonflikten gör vad de kan för att slå kilar mellan fackligt anslutna och strejkbrytare bland sjuksköterskorna för att minska kampviljan, är inget nytt under solen. Efter skotten i Ådalen 1931, då militär öppnade eld mot demonstrerande strejkande arbetare, skapades en ordning för förhandlingar med rätt till strejk för den fackliga organisationen och Lock out för arbetsgivarens organisation, som grund för ett fredligare umgänge. Men sedan några årtionden tillbaka kan många fackliga företrädare vittna om en nygammal mera fientlig attityd från arbetsgivarnas sida. Det är detta som sjuksköterskorna nu får känna på.

Och att DN och andra liberala tidningar ogillar strejken ur ett ekonomiskt perspektiv gör att Vårdförbundet företrädare måste ge sig in på motståndarens planhalva och ta upp några ekonomiska argument. Det skriver bloggen Ekonomikommentarer och bjuder på några jämförelser av sjukvårdens kostnader mellan olika länder under rubriken Vi har råd med högre löner inom vården.

Detta är naturligtvis en politiskt färgad diskussion, som hittills dominerat debatten bland partipolitiskt engagerade bloggare. Något, som jag vänt mig mot, då det skymmer blicken för arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön där tydliga kriterier för lön bidrar till arbetslust och verksamhetens utveckling. Men, vid närmare eftertanke kan jag förstå att man kan undra varför ska den argumentationen ska sparas till dess politikerna lyckats i sina föresatser att privatisera den offentligt bedrivna vården? Är det de anställda idag, som ska belönas, eller är det VD:ar och aktieägare i de vårdbolag, som ska komma istället?

Avslutningsvis: Läser på Vårdförbundets hemsida att samtalen med medlarna fortsätter i kväll kl 19.00 och att den senaste opinionsmätningen visar att stödet för strejken är fortsatt stor bland allmänheten.


1 kommentar:

vansterekonomi sa...

Tack för ännu ett bra inlägg om strejken!

Jag kan ju bara hålla med om vad du skriver: jag är inte heller partipolitiskt engagerad (kritiserar mest den som för tillfället har makten) - men vårdsektorns ekonomi är en stor del av vad det i slutändan handlar om: arbetsgivaren säger, ni kräver, men vi har inte råd.

Ändå har vi just råd med bättre vård och bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen - i jämförelse med vad USA:s befolkning lägger ut i vårdkostnader - och även om det skulle kosta mer i skatter, enligt 70% av befolkningen.