torsdag 31 januari 2019

Perspektiv - Eliten vs folket i EU.


Har lagt märke till att rätt många journalister hjälps åt med uppgiften att göra trovärdigt att jag och andra, som använder oss av vår åsikts- och yttrandefrihet i vårt agerande på nätet, i stort sett saknar insikten och viljan att ta ansvar för Sverige, som ett fritt, modernt och demokratiskt land. Något, som de anser främst visar sig, när vi tar oss friheten att ifrågasätta den vetenskapliga sanningshalten i deras hjärtefråga – att genusstudier kan jämställas med forskning byggd på vetenskaplig grund. Har noterat att de helst vill bortse från de i våra gener nedärvda könsskillnaderna sedan urminnes tid och därmed blivit en självklar del i helheten Människan som biologisk, social och skapande varelse. Något som inte kan pratas bort med påståenden om att detta ska ses sociala konstruktioner. 

För mig har fullblodsfeministernas sätt att beskriva livet och tillvaron samt tillvaron i världen antagit skepnaden av en förklädnad för att befria kvinnor från eget ansvar att verka i sin närmiljö, med hänvisning till olika svårigheter och ge dem fri lejd att ägna sig enbart åt lobbyarbete med eller utan biträde av företag som har opinionsbildning som sin affärsidé.

Att proffsigt dra fördel av folkflertalets brist på en djupare insikt för att pressa fram EU-direktiv och driva fram lagstiftning, där främst brottsoffer lägger ribban för vad rättssamhället ska se som norm i sin lagstiftning, är ett utomordentligt allvarligt hot mot rättssäkerheten i vårt land. Vill hävda att vi redan idag befinner oss på ett mycket sluttande plan, där misstanke om sexualbrott och terrorism ska kunna ge polisen rätt att utan att ange lagrum kräva åtkomst till alla våra data på nätet. 

Det är det senare som Internetleverantören Bahnhof ställer sig frågande till – inte för att skydda brottslingar utan för att de till skillnad mot en del andra telekomföretag, som väljer att kröka rygg för makten, står upp för användarnas rätt till skydd för sin personliga integritet. Det som Bahnhof lämnar ut ska ha stöd i Europadomstolens tolkning av Datalagringsdirektivet, vilket den nya regeringens nygamla justitieminister vill ändra på genom beslut efter triangulering mellan Ministerrådet, Europakommissionen och Europaparlamentet. Istället för att stå upp för rättssäkerheten smörar han för den allmänna opinionen, som idag domineras av fullblodsfeminister.

Om de två första - Ministerrådet och Kommissionen - lyckas med bedriften att knäcka motståndet i Europaparlamentet, blir valet den 26 maj 2019 av ledamöter till Europaparlamentet av utomordentligt stor betydelse för framtiden. Julia Reda, som gjort ett enastående gott arbete för att åstadkomma en bättre balans mellan folket och upphovsrättsindustrin i fråga om regler för kommunikationen på nätet, behöver att Piratpartiets kandidater Mattias Bjärnemalm och Mattias Andersson m fl kommer in i parlamentet för att Sveriges ministrar och tjänstemän i kommissionen ska förstå att de behöver tänka i nya banor när det gäller nätpolitiska frågor.

söndag 13 januari 2019

Så visar S, MP, C och L ledarskap.


Att ett valresultat även kan inrymma skyldigheter för partiledare att ge och ta i förhandlingar, för att - i kluriga lägen - komma fram till en för flertalet riksdagsledamöter acceptabel överenskommelse i regeringsfrågan, det hade Liberalerna föredömligt mod att visa öppet inför hela svenska folket via en sändning under söndagen direkt i SVT Forum. 

Har med stort intresse följt sändningen, där ombud för medlemmarna runt om i landet har diskuterat partistyrelsens förslag baserat på en framförhandlad överenskommelse mellan S – MP – C – L inför omröstningen i riksdagen under kommande vecka, då talmannen förväntas ställa frågan om Stefan Löfven kan väljas som Sveriges statsminister under den nu aktuella mandatperioden. Genom berörda partiers överenskommelse, kan ytterkantspartierna både till vänster (V) och höger (SD) hindras att ägna sig åt påtryckningar för att hindra nödvändiga beslut i en riktning, som de ogillar. 

Det kan antas att en större del av väljarna inte har tänkt att dessa partiers valresultat med 28 respektive 62 mandat ska kunna blockera riksdagsarbetet. Men det är inte över förrän talmannen prövat om V och SD gör gemensam sak med M och KD och sänker förslaget och därigenom visar att de föredrar ett extraval i hopp om att deras aktier ska stiga hos väljarna. Men, det återstår att se. För min del är en tänkt modernisering av arbetsrätten och uppgörelsen i frågan om LSS något mycket värdefullt, varför jag hoppas att förslaget står sig.

Spännande se både hur de besvikna hanterar det som nu pågår (då det säger något om deras mognad som beslutsfattare å folkets vägnar) och hur de, som vill ha inflytande i Sveriges Riksdag, kommer att arbeta för att lyckas med det.