torsdag 29 oktober 2009

Livet börjar vid 40?

Idag är det 40 år sedan två datorer första gången kommunicerade med varandra över ett nätverk ... så inleds ingressen till Nicklas Lundblads understreckare i dagens SvD, rubricerad Det är dags att ta internet på allvar. Det är ett läsvärt bidrag till den minst sagt heta debatt om internets framtid, som just nu rasar på olika håll. Igår var jag förhindrad att följa Näringsdepartementets seminarium om nätneutralitet och öppna nät, varför jag nu försöker uppdatera mig genom att se sändningen i efterhand samt läsa vad som skrivs om detta i olika media – här Computer Sweden.


Medan jag lyssnar ser jag att SvD skriver om att Konsumentverket ska träffa de stora teleoperatörerna på måndag i nästa vecka, för att klargöra sin uppfattning att operatörerna har ett ansvar för sina fakturor även när de förmedlar betalteletjänster. Jag har skrivit om att en del oseriösa aktörer opererar och drar nytta av att den del mobilanvändare inte har garden uppe när de lockas att delta i olika aktiviteter, som senare visar sig vara en form av abonnemang på ”vinsterbjudanden” eller ”svar på olika tester”. En av de bloggare, som ofta får ta emot kommentarer när människor känner sig lurade, heter Niklas Palmér, där kommentarstråden fungerat som hjälp för många människor, som försöker förstå hur de blivit indragna i denna ”affärsverksamhet”. Själv har jag ihärdigt försökt väcka branschens eget ansvar när det gäller missbruket av betalteletjänster både genom kommunikation med Joakim Rolander hos Etiska rådet för betalteletjänster och samtal med företrädare för Stockholms Handelskammare. Skälet till mitt engagemang är dubbelbottnat – vill gå till botten med denna form av ”lurendrejeri”, sedan mitt minderåriga barnbarn drabbats, samt agera för ett etiskt ansvarstagande från branschens sida för att undvika lagstiftning, som innebär att teleoperatören ska göras ansvarig för innehållet i det som sänds via nätets kablar. För nätets framtid är båda dessa saker viktiga.


I det sammanhanget kan det vara intressant att ställa sig frågan hur företag, offentlig sektor och organisationer förhåller sig i etiska frågor. Med utgångspunkt från en rapport från KPMG har SvD i papperstidningen en bra artikel rubricerad Bra resultat går före etik. KPMG:s företrädare anser att företagen skulle passa på att under lågkonjunkturen städa och stärka sina varumärken eftersom det kommer att löna sig bättre i längden. Men, sedan handlar det också om möjligheten för whistleblowers att kunna anmäla oegentligheter utan att råka illa ut. Det gäller inte minst inom offentlig sektor där åtta av tio anställda uppger sig ha vetskap om eller bevittnat oegentligheter det senaste året. En fråga som inställer sig här är: – Hur sköter public servicemedia sin uppgift? Varför vågar de vars meddelarskydd anses vara starkt inte blåsa i visselpipan?


Eller kan det vara så att den typen av frågor hamnar i bakgrunden när tidningarna är fullt upptagna av diskussionen om att ta betalt för länkning på nätet, vilket just nu är en het fråga i Tyskland enligt SvD. Och DN via TT. Men att den saken inte är lätt som en plätt förstår jag när jag sedan läser Juridikbloggen. Tack och lov! Calandrella skriver i Calendern om nödvändiga åtgärder. Satir är ett motgift mot uppgivenhet. Opassande bjuder på intressant läsning, med ett inlägg av Tuva Novotny, som förtjänar stor spridning. Roligt att hon inser vad Piratpartiet kämpar för. Enligt min humla funderar kring människors rättsmedvetande. Scaber Nestor roar sig med att berätta något som gör att jag funderar över det samhällsklimat, där Föreningen Sveriges Öga och Öra vädrar morgonluft. Född norrlänning med några år på nacken tänker jag på Enboms-affären, som Tomas Bresky skrivit en bok om.

Intressant.

onsdag 28 oktober 2009

Media för att byta ord på gator och torg.

När jag läser Emmas upprop om att bidra på olika sätt för att presentera Piratpartiets idéer vid samtal med människor på gator och torg. Vid sådana mötet tar många för givet att det som gäller viktiga saker i livet måste fästas på papper för att dess betydelse ska kunna värderas. Jag hör redan för mitt inre öra en hel del hånfulla kommentarer, som om ett försvar för ett öppet fritt internet skulle vara liktydigt med att vi pirater ogillar ord som bärs fram med hjälp av papper. Tvärtom – vi ser kombinationsmöjligheterna! Det är den fria informationen, som är det viktiga och tekniken kan underlätta flödet av information till – från – mellan människor. Därför ska jag ägna en del tid åt Emmas funderingar. Lars-Erick har redan bidragit på ett konstruktivt sätt.


Anaïs skrev igår ett mycket intressant inlägg om Informationens kritiska massa I som sätter fingret på tillitens betydelse vid tolkningen av det som vi ser och hör. Inspirerad därtill av Paula Hammarskog hos Mindpark. ”Experter, auktoriteter och myndigheter har inte bemästrat övergången till det på information övergödda samhället. De misslyckas med att skapa tillit. De brister i sin kommunikationsförmåga. Vi litar inte längre på att de vet bättre”, skriver Anaïs och ställer frågan: ”Vad händer då när dessa myndigheter, eller den stat, som inte längre väcker tillit börjar samla in information om oss?”


Bra fråga, som Anaïs söker svar på med hjälp av referenser till en tillförlitlig person och en koppling till Kafkas Processen. Inlägget lockar Linus L till en kommentar, som väcker min lust att gå till biblioteket för en repetition. Men först några tankar kring den uppgift som Emma lägger ut för oss alla att ta sig an på olika sätt. I det sammanhanget tänker jag på några statistikuppgifter, som jag fann via Joakim Jardenberg. Det är rätt intressant att se skillnaden i användningen av sociala medier i förhållande till e-post relaterad till ålder. Samtidigt väcks min nyfikenhet kring alla dem som saknas i alla ålderskategorier. Hur når vi dem, som ännu inte insett att tekniken skulle kunna vara verktyget för att göra politiker seende; det finns människor som mals ner i Grottekvarnen, när systemhanterarna skyller driftproblemen på människor, som kommit i kläm, istället för att söka fel i sitt eget sätt att tolka och tillämpa manualerna.


Men när människorna inte passar in i den människosyn, som manualerna bygger på, då får vi revidera vår uppfattning om vad som är mänskligt – här mästerligt fångat av Badlands Hyena. Enligt SvD och Aftonbladet finns det en rektor som raljerar kring ett antal diagnoser som dyslexi och anorexi, när han vill synliggöra att konsulenter med olika ”stuprörsuppdrag” kan skapa mer problem än de löser. Men, hur man än vänder och vrider på saken, kan rektorns rallarsvingar knappast ses som särskilt konstruktiva och jag förstår alla dem som undrar över om vederbörande besitter kompetensen att vara ledare för lärare och elever i en modern gymnasieskola. Annars gläder jag mig åt Oscar F:s inlägg och hoppas att hans tilltro till Lena Ek inte ska komma på skam. Vad vi annars tycker om FRA, som bland andra Oscars partivänner i riksdagen ställt till med, tolkar Sagor från livbåten på ett föredömligt sätt. Hax redogör för läget när det gäller Telekompaketet och Mark Klamberg kommenterar. Sedan glada tillrop – Mary XJ är inne i arbetet för att komma med på Moderaternas valsedel i Stockholms län. Mitt i steget håller dock tummen i ögat på hennes allianssyster – näringsministern. Det håller inte att trixa med siffrorna, när många kan granska och kommentera. Länge levet ett öppet och fritt internet!


Avslutar med ett varmt tack till Scaber Nestor, som hedrat mig med en nominering till Stora Bloggpriset. Det senaste året i bloggosfären har verkligen varit en resa – från att vara en rätt aningslös farmor med fördomar om Piratpartiet till att bli en entusiastisk anhängare och medlem, sedan jag insett vad som egentligen står på spel och att jag bidragit till ett moras för frågor som rör internet med min röst vid föregående val.

Intressant.

söndag 25 oktober 2009

Om att få saker om bakfoten.

Skrev i fredags ett inlägg, sedan jag tagit del av läget i förlikningsförhandlingarna när det gäller Telekompaketet och läst DN:s artikel om Hadopi-lagen. När det gäller det senare hade jag uppenbarligen misstolkat innehållet eller om det var otydligt. Men, vilket som, är jag tacksam för upplysningen att det var upphovsrättsinnehavarnas rättigheter, som måste förtydligas, inte vilka rättigheter en internetanvändare har vid anklagelser om intrång i dessa rättigheter. Mikael Nilssons kommentar är obetalbar!!! Den säger något både om min godtrogenhet och synliggör att fru Justitia idag gynnar den, som har den politiska maktens öra. Anaïs skriver om La Quadratur du Nets skarpa reaktion. Behöver någon längre undra över varför jag valt att bli medlem i Piratpartiet?


Hur det egentligen förhåller sig i kriget mellan upphovsrättsindustrin och de som nyttjar tekniken för nedladdning försöker Techrisk förklara; Patrik Öhman tror att lösningen ligger i att Skrota EU, vilket låter sig sägas men knappast göras; Johan Westerholm skriver på Newsmill att FRA-lagen kan leda till förföljelse; Leo ser likheter mellan IB-affären och FRA; SSBD kommenterar saken i Veckan som gick; Scaber Nestor har kollat vad som döljer sig bakom det som synes ske; Karl Sigfrid ställer frågan Hur skulle världen se ut om internet stängdes ner?; Mymlan noterar att hon snart firar en tvåårsdag; och Computer Sweden presenterar EU:s färdplan för EU:s nya IT-agenda. Det gör Internetdagarna den 3 – 5 november mycket intressanta. På deras webbplats görs många läsvärda inlägg, här forskaren Håkan Selg om skillnaden i kulturer. Jan Flodin berör hur Telekompaketet avlövats och att detta kräver användarnas bevakning av det som sker framgent.


Avslutar med Mindparks Bloggen gör alla till publicister – alltid retar det någon ;-)

Intressant.

fredag 23 oktober 2009

Rättigheter om du har pengar.

Förlikningskommitténs förhandlingsgrupp för Telekompaketet har nu kört fast, vilket såväl DN som Christian Engström och Hax kan berätta om. Det twittras om att EurActive.com beskriver parlamentets senaste förslag som att parlamentet kapitulerat inför ministerrådet. På nytt får Google översätt göra tjänst.


Parallellt på en annat spår går prövningen av den s k Hadopi-lagen, där den franska författningsdomstolen enligt DN godkänt lagen, med en enda reservation. Lagstiftaren måste förtydliga att den som misstänks fildela ska ha rätt till någon form av civilt skadestånd om vederbörande blivit felaktigt behandlad. Men, om det innebär att den förfördelade parten måste driva sin sak i form av en civilrättslig procedur, kommer rättvisan att vara på den penningstarkes sida. Samhället blir allt otryggare för den resurssvage. Jag har hittills haft svårt att tro på profetiorna om nattväktarstaten, men av allt jag lärt mig under det senaste året vad gäller lagstiftning med fokus på internet talar tydliga tecken för att färdriktningen är utstakad.


I det sammanhanget kan jag nämna att Scaber Nestor har läst på när det gäller direktiven i fråga om Europol och funnit dessa skrämmande. Jens O uppmärksammar Olofs artikel om FRA i samband med Internetdagarna; Mårten Schultz och Enligt min humla tar ett ovanligt grepp på frågan om upphovsrättsintrång.


Avslutar med ett inlägg från Mitt i steget, som jag själv gärna instämmer i. Sedan dags att göra mig i ordning inför dagens tunga uppgift – att ta farväl av en god vän som vigs till sin sista vila.

Intressant.

torsdag 22 oktober 2009

Krav på demokratisk ordning skapar kaos.

Läser Christian Engströms redogörelse från delegationsmötet om Telekompaketet, vilken skiljer sig från Lena Eks. Vad det beror på kan vi bara spekulera om, men efter att ha läst vad Christian skriver, torde han ha varit i sin fulla rätt att reagera på ordförandens sätt att handha uppgiften. Lena Ek reaktion kan vara alltifrån konflikträdsla till att hon, som kan röra sig mera hemtamt i environgerna, haft möjlighet att spela under täcket med x antal personer. Av vilken anledning hon tycker att ordningsfrågor är oviktiga lär vi aldrig få veta, men alla, som kan något om hur man skapar en demokratisk ordning, vet betydelsen av att kunna ställa ordningsfrågor för att minimera spelutrymmet för de ”fingerfärdiga”. Hax har också en kommentar.


Hur som helst pågick igår ett febrilt arbete runt om i landet för att översätta och analysera innehållet i den text, som Christian och De gröna lyckades få på pränt. Fick pröva på att uppdatera min blogg vid flera tillfällen. I kommentarstråden på Christians blogg kan vi följa en del av detta arbete. DN kom med en artikel vid lunchtid. Samtidigt pågick årsmötet inom Piratpartiet på nätet. Lyckades inte ta mig in igår och ska efter mitt hjärtgympapass på eftermiddagen göra ett nytt försök. Intressant se hur detta går till. Kul lära något nytt.


Avslutningsvis hoppas jag att spekulationerna kring dröjsmålet med datalagringsdirektivet kan anta rimligare proportioner sedan Karl Sigfrid i dagens artikel i SvD Brännpunkt visat på att vi internetanvändare har all anledning att stödja en linje där både den statliga och den överstatliga makten fullt ut ska finansiera de pålagor, som man beslutar om. I likhet med Mary XJ tycker jag att det är synd om Pirat-Janne och andra sjyssta pirater tycker sig se andra avsikter, även om jag kan förstå det med tanke på alla turer som har varit med all integritets- och internetkränkande lagstiftning.

Intressant.

onsdag 21 oktober 2009

Öppenhet och transparens i Telekompaketet.

Så nås vi på nytt av information om de förlikningsförhandlingar som bedrivs kring tillägg 138 i Telekompaketet. TT/SvD skriver på ett sätt som visar att jag kan misstänka att bland andra Marita Ulvskog är beredd att sälja ut Europaparlamentets ståndpunkt om samma rättssäkerhet för alla unionens medborgare till förmån för olika korporativa intressen. Hax gör ett upprop om grupparbete på den text som nu finns hos MEP Christian Engström

Kolla in kommentarstråden till Christians inlägg - där pågår ett arbete.

Låt oss gå till verket. Google översätt får på nytt göra tjänst.

Uppdatering: DN skriver om det nya förslag som nu analyseras av förlikningskommittén.

Uppdatering 2: Lena Eks assistent har svarat på det mejl, som jag sänt till förlikningskommittén. Det är jag mycket tacksam för. Svaret lyder:


Lena agerar väldigt kraftfullt i telekomfrågan. För en god inblick i hur förhandlingarna gick till igår kan jag rekommendera följande nyhetskällor med lite fler röster än dem som citerades i TT-artikel:
Läs också Lenas kommentar som hon lade ut direkt efter mötet:

- - -
När jag läser Lenas kommentar om hur De Gröna enligt hennes uppfattning uppträdde, så säger det faktiskt lika mycket om henne som om Christian & Co. Om han som ny i Parlamentet har behov av att ge procedurfrågorna utrymme, förvånar mig inte - tvärtom gillar jag att han vågar ta tid i anspråk för att om möjligt reda ut det som han inte uppfattat klart och tydligt. Att Lena Ek (C ) gammal i gården, verkar ha ett behov att visa sin överlägsenhet i förhållande till detta är inte särskilt klädsamt.

Intressant.

tisdag 20 oktober 2009

Resonemang i svallet efter FRA.

Morfar Gunnar skriver på sin blogg i Norrtelje Tidning FRA-frågan är icke en icke-fråga, vilket gör mig varm om hjärtat. I inlägget radar han upp hänvisningar till andras utlåtanden, som stöder hans uppfattning. Synd bara att han inte länkat, men då jag tror mig veta att Morfar Gunnar är en samvetsgrann person, behöver jag inte läsa det material, som han hänvisar till, för att tro hans ord. Dessutom har han en poäng i att visa på skillnaden när vi kan länka och vad som händer om vi bloggare inte skulle ha den möjligheten. Medan en del journalister knorrar över att vi bloggare, lånar deras verk utan att fråga om lov, vågar jag påstå att vi gör PR för journalisternas arbete hos deras arbetsgivare samtidigt som vi bidrar till att göra arbetet interaktivt. Kommentarer borde vara en naturlig del i journalistiken på samma sätt som det påverkar bloggandet.


Fokus.se bidrar med Efter FRA-kriget, en serie inlägg på temat Makten och Öppenheten av skribenter med olika perspektiv.Inledningsvis skriver Torbjörn Nilsson bland annat ”Om man vänder på perspektivet från FRA-debatten; om man i stället för att diskutera hur stora intrång staten ska få göra i människors privatliv frågar sig hur stor tillgång medborgarna ska ha till myndigheterna får man ett annat samtal.” Sedan ställer han en rad intressanta frågor om politikernas och partiernas sätt att jobba med dessa nya möjligheter. Alla inlägg som sedan följer är vart och ett på sitt sätt intressant då det bygger på erfarenheter från ett engagerat arbete med stöd av informations- och kommunikationstekniken.


Vad jag kan se verkar alla, som uttalar sig, se fördelar med de möjligheter, som tekniken erbjuder. Men, om man inte gör klart för sig redan från början var gränsen går för politikernas ansvar för beslutsfattandet samt fördelar respektive nackdelar med en eventuell åtskillnad mellan medborgares och partimedlemmars inflytande, väntar besvikelser. Men, det viktiga är väl trots allt att politikerna vågar laborera och pröva sig fram. Samtidigt presenterar e-delegationen sitt betänkande, vilket Mårten Schultz lagt märke till. Att öppna upp myndigheterna för en bättre service, kan stöta på patrull när politiker och en del tjänstemän ser faror i detta. Rädslan har sin boplats i amygdalan eller reptilhjärnan och det är denna primitiva rädsla, som gör sig påmind. Och med framgång exploateras den av olika branschintressen.


Nu senast är det ett säkerhetsföretag som i PC för alla lanserar idén om ett pass för oss internetanvändare. På jakt efter inkomstkällor är det säkert väl uträknat, men jag har börjat undra om politikerna inte ser att det är säkerhet och kontroll, som allt mer vinner makt över tanken i det civila samhället. Säkerhet och kontroll står i stark kontrast mot tillit och förtroende. Finns det ingen som likt Röda Korsets Marco Helles kan förklara vad FN:s deklaration om mänskliga rättigheter innebär. När jag lyssnade på honom i går vid kommunfullmäktiges temakväll, tänkte jag en hel del på hur marknadsföringen av all sköns säkerhetslösningar förstärker rädslan hos dem, som ännu inte använder nätet i dess fulla omfattning. Ändå sägs det att svenskar har störst internetvana i Europa.


Jag är rätt övertygad om att det finns krafter, som använt sig av ett förmodat terroristhot för att legalisera FRA:s spaning och övervakning, medan det i själva verket är en rad andra intressen, som knackat på dörren, vilket i slutänden innebär att teleoperatörerna ska ta ansvar för att i avtal göra oss till övervakade kunder istället för att bekräfta oss som fria medborgare. Idag avgörs den frågan i Bryssel när striden mellan Ministerrådet och Parlamentet går vidare. Hax ger oss en uppdatering inför veckans rond. Tidigare har experten på EU-rätt Ulf Bernitz i DN kommenterat striden om telekompaketet. Här finns helt klart ett underliggande intresse, som ställer till det, vilket också leder till att politikerna i Acta-avtalet kan komma att avtala bort våra rättigheter. Ett förhållande som DN skriver mera om och som Karl Sigfrid kommenterar. Isobel ber om ursäkt och hurrar.


I förlikningsförhandlingen är det Ministerrådet med Åsa Torstensson (C ) vid rodret, som inte vill lyssna på folkets valda ombud i parlamentet. Trots att hon har ansvar för den infrastruktur, som gör internet möjligt. Har lagt märke till att hon håller öppningsanförandet vid Internetdagarna.se som genomförs 3 – 5 november. Olof bidrar på deras webbplats med ett välskrivet och informativt inlägg med bäring på FRA-lagstiftningen och dess konsekvenser. Amanda Brihed i Nätverket Svart Måndag tycker att vi bör läsa, tänka efter och låta det sjunka in. Jag instämmer. Igår kväll lärde jag mig att Artikel 30 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna borde läsas mera ingående av alla och envar: Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.

Intressant.

måndag 19 oktober 2009

ACTA-avtalet och Telekompaketet.

DN:s artikel visar hur långt upphovsrättslobbyn och patenträttsivrarna har avancerat när det gäller kraven på långtgående åtgärder för att tillgodose deras intressen. Det är här som budbärarimmuniteten eller mere conduit ska avtalas bort. Det innebär att teleoperatörerna ska ta ansvar för innehållet i den trafik som sker på nätet, vilket innebär avtal med kunderna, vars trafik måste övervakas. Sedan ska det enligt Ministerrådets uppfattning räcka med några obevisade påståenden om att man gjort sig skyldig till ett olagligt intrång i upphovsrätten för att teleoperatören ska kunna stänga av en användare. Det är om denna åtgärd som striden står i Telekompaketet, där parlamentet anser att det ska krävas ett beslut i en domstol innan detta kan ske.


Piratpartiets Christer Engström ger oss en utförlig rapport hur det går i de förlikningsförhandlingar som just nu pågår i Bryssel. Som det ser ut spelar man ut medborgarintresset, som ligger i tillägget ”138:an” mot de konsumentintressen, vars ”vinster” faller om Telekompaketet i sin helhet inte blir av. Teleoperatörernas mere conduit och Internetanvändarnas rättssäkerhet väger lätt som en fjäder när upphovsrättslobbyns intressen gör sig gällande. Det är tydligen dags för en ny omgång mejl till MEP:erna i Bryssel och infrastrukturminister Åsa Torstensson.


I det sammanhanget kan det vara bra att repetera en del av det som jag skrev om igår med ett viktigt tillägg av Anders Widén, som varit en mera vaken iakttagare än jag.

Intressant.


lördag 17 oktober 2009

Upphovsrätt vs den publika domänen

Idag skriver Pelle Snickars, forskningschef på Kungliga Biblioteket, en understreckare i SvD om bakgrunden till den strid som pågår föranledd av Googles ambitioner att upprätta ett världsomspännande digitalt bibliotek. Problem har uppstått på grund av bokförläggares ångest att deras uppköpta upphovsrätt skall trädas för när, samtidigt som debatten fått författare att bli varse att det kanske inte främst är fildelare, som hotar deras inkomstmöjligheter.

På Facebook kommer en rekommendation av Oscar Swartz att läsa Nicklas Lundblads blogginlägg Varför skriver DN så oerhört okunnigt om Google Books. ”Jo, Lundblad är ju f.d. Googleanställd, men det hindrar ju inte att han är vass som ett rakblad. Tvärtom kanske” skriver Oscar. Det är en ledare i DN som gett upphov till Nicklas reaktion och Oscars rekommendation. Som varm anhängare av att det ska finnas en publik digital domän åtkomlig för oss alla, beundrar jag det jobb som Pelle Snickars och Nicklas Lundblad gör.

Oförtrutet kämpar de för att Internet och den teknik, som gör nätet möjligt, ska vara tillgängligt och inte kringskäras av intressen med vanföreställningar om vad Internet är och hur vi, som befinner oss här, tänker. Men, i händerna på alla dem som under det senaste decenniet försörjt sig på att sprida vanföreställningar om vad fildelning är och hur detta hotar upphovsrätten, är väl inget annat att vänta.

Som nybliven medlem i Piratpartiet fick jag nyss ett mejl om att det är dags att nominera kandidater till riksdagslistan. Måste kolla om Pelle Snickars och Nicklas Lundblad har lust att stå till vårt förfogande.

Intressant.

torsdag 15 oktober 2009

Dagen efter – Hur mår den som vilseleder?

Det var en rätt omtumlande dag igår. Först trevlig samvaro hos Handelskammaren där vi förutom god frukostmacka fick oss till livs positiva signaler om att ekonomin håller på att återhämta sig. Förutom det tänker jag på Ulf Adelsohns uttryck med referens till Anders Carlberg att vi behöver ”skruva om en massa muttrar i huvudet” för bättre samverkan om vi ska kunna ta tillvara vår regions möjligheter. Det gäller inte minst lokalt. Men det är inte gjort i en handvändning. Ett stort hot mot IT-branschen tog ett jättekliv i riksdagen igår. I SvD:s understreckare kan den intresserade sätta in dagens FRA-lagar i ett historiskt sammanhang.


Dagen efter det att alliansregeringen satt punkt, har jag ett behov av att älta och det gör jag bäst genom att ta in vad andra, som också bryr sig, skriver. Inleder med den förening, som nåtet möjliggjort mellan juridiken och tekniken och som visar avgrunden mellan dessa storheter och den tredje - politiken. Mark Klamberg skrev igår om Tobias Olssons artikel i SvD. En artikel som tar fasta på den oklarhet, som även jag ville ha svar på i mina frågor till Sten Tolgfors i DN:s chatt. Då inget svar, men i Olssons artikel kan jag nu läsa att dessa frågor svarar man inte på eftersom de är sekretessbelagda. Hur mår den, som inringad av fakta måste skylla på sekretess? Trist att Computer Sweden och många andra media blundat för den här problematiken.


Mikael Nilsson har i sin bloggduell med Staffan Danielsson i Aftonbladet klargjort innebörden i de långtgående befogenheter som ryms i begrepp som metodutveckling och utvecklingsverksamhet, vilket Mikael går närmare in på i sitt tredje inlägg i duellen. Sedan läser jag Opassande, som skriver så att jag skulle kunna tro att hon kunnat läsa vad som rör sig i mitt hjärta och hjärna. Det är verkligen ett underbetyg för alla partier att Piratpartiet etablerats, men istället för att gnöla mer över det visar Emma vägen - Jag tänker sätta mig på tvären hela vägen, mitt privatliv är inte makthavares egendom — det är mitt och jag kommer att slåss för att det förblir mitt. Jag hoppas jag får sällskap. Emma och alla ni andra i PP – ni kan räkna med mig!


Övervakarmentaliteten segrade.

Dagen började i ottan med resan in till bloggfrukosten hos Handelskammaren. Som alltid trevligt och informativt. Fört en redovisning av läget i länet och huvudstaden när det gäller tillväxt och sysselsättning, där vi kunde se positiva tecken på att en återhämtning är på väg. Därefter bidrog Annika Billström och Ulf Adelsohn med sina reflektioner utifrån deras utgångspunkter, vilket Attila skrivit läsvärt om. Andreas Krohn, tidigare informationschef hos Hk, tog fasta på informationen om skillanden mellan Stockholm och andra regioner, där tjänsteproduktionen i näringslivet sticker ut som markant högre. Detta samtidigt som anställda i offentlig sektor är märkbart färre. Tidigare bild att huvudstaden och länet haft fördel av ansamlingen av offentliga verksamheter är därmed förändrad. Vad jag glömde fråga var hur man räknar när en del av tjänstproduktionen finansieras med skattemedel även om den sker i näringslivet. Däremot passade jag på – om man säger så – att lyfta fram hur inställningen mot internet bland samhällets elit, lett till att synen på nätet blivit väldigt negativ, vilket hindrar utvecklingen inom en rad områden. Det ledde till ett i mitt tycke konstruktivt meningsutbyte. Därtill bidrog inte minst Mary XJ och Oscar Swartz samt chefredaktören för Handelskammartidningen (pdf), Marianne Andrée. Det var för övrigt första gången jag träffade Mary och Oscar a f k. Trots att vi bara haft kontakt över nätet kändes det som att vi känt varandra i åratal. Eftersom jag bestämt mig för att stanna kvar i stan för att vara med om debatten och omröstningen om FRA-lagen tog Mary och jag en sväng till Kulturhuset för en pratstund och senare en god lunch i Gallerian.


Anlände till Riksdagen strax efter 14.00 då en del pirater redan var på plats och delade ut flygblad. På plats fanns även Tidningsutgivarna och Journalistförbundet – tappra försvarare av meddelarskyddet in i det sista! Det kändes bra, även om det hade varit tacknämligt ifall den artikel, som SvD bjöd svenska folket på redan på morgonen hade kommit några dagar innan. Den, som kan läsa mellan raderna, får sig en lektion i hur få som egentligen deltar i besluten om varje ny lag och/eller lagändring. Efter en stunds prat utomhus gick vi sedan igenom proceduren att ta oss in till åhörarläktaren, så nu vet jag vad flygpassagerare måste gå igenom. Inte ens min vattenflaska fick jag ta med mig in, vilket gjorde att jag fick förse mig med några extra sugtabletter mot muntorrheten.


Väl inne på läktaren kunde vi sedan lyssna på ett antal talare, bland andra Camilla Lindberg, som meddelade att hon avsåg att trycka på knappen Avstår vid den omröstning som skulle avsluta det hela. SvD och DN samt SVT24 rapporterade från debatten. Hur det gick – ja det har rapporterats i SvD 1, SvD 2, SvD 3, DN, SVT, m fl Oscar Swartz, Mary Intensifier; Mårtensson; Opassande och många andra, inte minst jag själv, har skrivit åtskilligt innan denna dag då vi fick se privatlivet trampas på av landets lagstiftare. Det är inte utan starka känslor som många nu kommenterar – Sidvind; Frendo; Mårten Schultz; Anders Widén; Karl Sigfrid; Hax 1; Hax 2; Alliansfritt Sverige; Alliansfritt Sverige 2; Oscar F 1; Oscar F 2; Erik Hultin; drottningsylt; Rick Falkvinge; Skärvor från skäret; Anders Mildner; Infallsvinkel; Erik Laakso; Kulturbloggen; Lars-Erick; Lakes Lakonismer; Scaber Nestor; Bodströmsamhället; OlofB; Mitt i steget; Isobel; Mark 1; Mark 2; Mark 3; Mark 4; Mark 5; Mark 6; Mark 7; MinaModerataKarameller; Ögonblick i norr; Deepedition; och Badlands Hyena.


Avslutar med ett inlägg av Techrisk – äger du din föreläsning, då den klargör ett och annat som gått snett i upphovsrättsdebatten. Ting och tankar har också synpunkter på den saken. Nu ska jag sova och sedan ska jag ta mig en rejäl funderare på hur jag går vidare efter FRA-beslutet. Börja skriva om vad jag äter till frukost eller bli medlem och aktiv i Piratpartiet?

Intressant.

tisdag 13 oktober 2009

En dag kvar – Frågor och tankar i sista stund.

Inleder med att säga till Calandrella – Grattis på 14-årsdagen! Det är ungdomar som du, som gör att jag kan behålla min tilltro till det goda i världen och få kraft att bekämpa de stolligheter, som riksdagen just nu ägnar sig åt. Läser SvD:s och DN:s artikel att kritiken runt FRA-lagstiftningen inte tystnat. Undra på det! In i det sista har flera av oss sökt svar på ett antal frågor och det var först i går kväll som Staffan Danielsson lättade en aning på förlåten, när frågor ställdes på hans blogg i kommentarstråden. Det ledde till ett blogginlägg i nattens sena timme, med länkar till Per Agerman, Mark Klamberg och Mikael Nilsson, som granskat det som sagts. Att jag kunde finna ro och sova vill jag tacka Curt, bosatt i Dalarna, för.


Sedan dess har Mikael gjort ytterligare ett inlägg och DN dessutom genomfört en chatt med Mark Klamberg när det gäller juridiken och Försvarsminister Sten Tolgfors när det gäller politiken.


I den förra ställde jag frågan: - Vad innebär det mera precist att FRA ska ”följa signalmiljön” och hur stora trafikmängder behövs för att ta reda på vilka trafikmönster, som kan knytas till vilka typer av människor? Mark svarade: ”Det är en fråga som regeringen och FRA borde besvara. Lagtexten i denna del sätter inte upp något krav på att insamling och lagring av information om kommunikation ska vara kopplat till "yttre hot". Verksamheten kan även omfatta kommunikation till eller från svenskar så länge som den ena parten befinner sig utanför svenskt territorium. Den exakta omfattningen är svår att ange. I FRAs interna dokument (länka till Link – fungerade inte) diskuteras omfattningen av lagringen i termerna "all tillänglig kommunikation" och FRA anger att de avser att fortsätta med verksamheten. (se fråga 5). (Ska be Mark om länk).


I chatten med Sten Tolgfors följde jag upp med: ”Ställde frågan tidigare till Klamberg som hänvisade till politiken: Den gäller FRA:s tillgång till trafikdata, som inte är begränsad på något sätt, det kallas "att följa signalmiljön" och innebär att med statistiska metoder ur trafikdata ta reda på vilka trafikmönster som kan knytas till vilka typer av människor. - Vad innebär det mera precist att FRA ska ”följa signalmiljön” och hur stora trafikmängder behövs för att ta reda på vilka trafikmönster, som kan knytas till vilka typer av människor?”


Trots att jag skickade in min fråga i god tid innan och dessutom påminde om den senare under chatten fick jag inget svar. Ställde dessutom följande fråga: Regeringen har kraftigt begränsat Datainspektionens och granskningskommitténs mandat. De ska granska FRAs tillämpning av den antagna lagstiftningen, vilket bl a innebär att de inte får lov att granska FRAs utbyte med andra länder. Varför så snäva ramar för granskarna?

Tystnaden talar så att det dånar i mina öron.


Mark kommenterar här och här. Scaber Nestor kommenterar också. I detta sammanhang passar det att länka till statsvetaren Henrik Oscarsson – tack Annika för tipset! Henrik skriver även på Second Opinion.Ny Teknik följer hanteringen.Sedan Mikael läst samma DN-artikel som jag, har han hunnit formulera ett inlägg, där han synar oppositionens argumentation. Andra som skriver om den här processen: Opassande; Erik Hultin; Rick Falkvinge; MinaModerataKarameller; Infallsvinkel; Niklas Frykman; Christermagister; Oscar Fredriksson; Akkomp´s blogg; Liberal och långsint; A gay globetrotter; Angie Roger; Mikael Wendt; Bloggeditor; Annoyances; samt med en humoristisk knorr på det hela By á Bladet. Badlands Hyena visar att inget är nytt under solen. Sidvind har snappat upp att Hovrätten rivit upp Tingsrättens dom i det första Ipred-målet. Mårten Schultz reagerar med rätta på rubriken på den nyheten i media. Avslutningsvis: Gillar den ödets ironi, som drabbade Techrisk – månne vad som väntar mig?


Bloggväggen mot FRA:


OlofB, Kommunisterna, Anna jobbar och bloggar, ArvidFalk, Dagens Konflikt, Jinge, Annarkia, Sossar mot Storebror, Lando, Anders Widén, TantraBlog, Minimaliteter, Folkpartiet Norrköping, Sundin, Lindberg, MMK, JensO, Anohito, Liberal & Långsint, Bandhunden skäller, ProjO, Blågrön Röra, Frykman, Kent Persson, Oscar, DN, SvD, Dagens Arena, PP, Mer vänster i Uppsala, Hallén, Varjager, Blå Borgen, S_N, PP2, UD/RK, Loppsi, NU, Dexion, Klamberg, Sultan, Opassande, Falkvinge2, Widén, Mullvaden, Svensson, Satmaran, Tomas, Polisstaten, Leo Erlandsson, Free&Thinking, Svart Måndag, Nemokrati, ConnyT, MiniMaliteter, HAX, OscarF (c), PPDrift, knivsöder, Falkvinge, NSM-Sverige, Maria Ferm, Motpol, Herr Klokbok, Lars-Erick, Törnebom, Intensifier, Bloggvärldsbloggen, XOR, Christian Engström, SR, GP, Lake, Dahlberg, Aron Modig (kdu), dnmr, Lando, Opassande, FarmorGun, JRL, Dexe, Maloki, StoppaFRAlagen.nu

Intressant.

En dag kvar - Hög tid för en rejäl genomlysning.

Sent omsider har Staffan Danielsson lämnat information, som Frendo kommenterar. Jag tar fasta på följande:


Staffan Danielsson, som är en av Riksdagens mest pålästa i ämnet, menar att lagstiftningen begränsar denna registrering:

"Min bedömning, som jag inte haft anledning att korrigera, är att källdatabasen förvisso kan vara betydande, men att den i allt väsentligt handlar om internationell teletrafik och om trafikdata kopplade till inriktnings- och utvecklingsspaning i enlighet med lagens inriktning."

Missa dock inte kommentarerna på inlägget där bland andra Piratpartiets
Mikael Nilsson och FRA-debattören Mark Klamberg ger svar på tal. De pekar på att lagen saknar just de begränsningar som Staffan tycker sig se. Så vem har rätt?

Med två dagar kvar till omröstning borde vi ha rätt att få veta. Men frågan är om ens våra folkvalda har svaret?


Mark Klamberg har ytterligare ett inlägg där han citerar en kommentar av Anna Pettersson, Civilingenjör och Teknologie licentiat i matematik. Mark avslutar detta inlägg:


För att inskärpa allvaret väljer jag att avsluta med ett citat från en intervju om FRA med Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys. (SVT 14 september 2008) - Man skulle kunna åstadkomma en helvetisk övervakning, långt värre än vad Stasi kunde göra.”


Det är hög tid att den här delen av FRA:s verksamhet får en ordentlig genomlysning.


Lake undrar vad du gjort för att stoppa FRA-lagen idag; Juristen noterar att Tornberg ogillar FRA-kritik; Peter Karlberg om FAQ om FRA; repris av DN Debatt 2008-09-03; repris av DN 2009-08-24 ; SvD ledare 2009-10-06 (i brist på aktuella artiklar – återanvänder vi de som fortfarande står sig); mejlväxlingen mellan mig och Per Lodenius i ett tidigare inlägg; samt


Bloggväggen – som jag lånat av Scaber Nestor:


OlofB, Kommunisterna, Anna jobbar och bloggar, ArvidFalk, Dagens Konflikt, Jinge, Annarkia, Sossar mot Storebror, Lando, Anders Widén, TantraBlog, Minimaliteter, Folkpartiet Norrköping, Sundin, Lindberg, MMK, JensO, Anohito, Liberal & Långsint, Bandhunden skäller, ProjO, Blågrön Röra, Frykman, Kent Persson, Oscar, DN, SvD, Dagens Arena, PP, Mer vänster i Uppsala, Hallén, Varjager, Blå Borgen, S_N, PP2, UD/RK, Loppsi, NU, Dexion, Klamberg, Sultan, Opassande, Falkvinge2, Widén, Mullvaden, Svensson, Satmaran, Tomas, Polisstaten, Leo Erlandsson, Free&Thinking, Svart Måndag, Nemokrati, ConnyT, MiniMaliteter, HAX, OscarF (c), PPDrift, knivsöder, Falkvinge, NSM-Sverige, Maria Ferm, Motpol, Herr Klokbok, Lars-Erick, Törnebom, Intensifier, Bloggvärldsbloggen, XOR, Christian Engström, SR, GP, Lake, Dahlberg, Aron Modig (kdu), dnmr, Lando, Opassande, FarmorGun, JRL, Dexe, Maloki.

Intressant.

måndag 12 oktober 2009

Två dagar kvar - Svar till en undersåte.

Hej Gun,

Förlåt att jag inte svarat tidigare. Här kommer dock mitt svar, sent om sider.

Signalspaning behövs eftersom det är viktigt att vi snabbt ska kunna få information om hoten mot Sverige skulle förändras. Det kan exempelvis handla om militära angrepp, gränsöverskridande terrorism, IT-angrepp och spridning av massförstörelsevapen. Men signalspaning behövs även för att trygga den svenska självständigheten i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Vi måste själva kunna skaffa underrättelser om förhållanden i omvärlden. Detta för att kunna bibehålla en självständig politik.


Centerpartiet har, främst genom våra företrädare i frågan bland andra Annie Johansson och Staffan Danielsson, hela vägen kämpat för att bygga in starkast möjliga skydd för integriteten i denna lagstiftning, som ju handlar om en mycket svår avvägning mellan riksdagens ansvar dels för landets säkerhet och dels för människors integritet.

Under hela efterkrigstiden har det bedrivits en oreglerad signalspaning. Detta är inte acceptabelt ur ett integritetsperspektiv. Därför presenterade regeringen redan 2007 ett förslag till lagstiftning med skärpta kontrollfunktioner för att skydda den enskildes integritet. De ändringar av lagen som nu håller på att behandlas i riksdagen syftar till att ytterliggare stärka skyddet för den personliga integriteten. Det har förts löpande dialoger med många kritiker, och en rad viktiga förstärkningar för integriteten har byggts in ytterligare genom detta.


Den samlade alliansen står nu bakom dessa, den samlande oppositionen vill visserligen ha en ny utredningsomgång men vill faktiskt att denna ska öka signalspaningen i betydande grad genom att också ett antal myndigheter ska få skaffa information den vägen. I Alliansens förslag begränsas den rätten endast till regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.


FRA granskar inte och har heller inte tillgång till all kommunikation som går över Sveriges gräns. De får endast tillgång till de signalbärare domstolen givit tillstånd att spana i. Om tillstånd medges ger kontrollmyndigheten FRA access till just dessa signalbärare, inget annat. Försvarsunderrättelseverksamhet får bara röra utländska förhållanden och för särskilda specifika fall som FRA måste söka tillstånd för.


Alla riksdagspartier gör bedömningen att det är nödvändigt att, som världen ser ut, tillåta signalspaning i kabel över landsgränsen mot allvarliga säkerhetshot som avser utländska förhållanden, men starka åtgärder för tillstånd, begränsningar och kontroll har istället byggts in.


Med vänlig hälsning

Per Lodenius

Riksdagsledamot för Centerpartiet

- - -

Tack för svar!

Bättre sent än aldrig, även om det just nu inte känns särskilt meningsfullt med en dialog i elfte timmen. Det, som hittills varit oreglerat har gällt signalspaning i etern. Nu gäller lagstiftningen även avlyssning i kabel, vilket du och andra talar om, som om det enbart gäller en reglering av något oreglerat. Utan att utreda omfattningen av det som varit oreglerat, är riksdagens majoritet nu beredd att reglera detta och dessutom utöka detta att även omfatta trafikdata i kabel. Den typen av argumentation inger inte förtroende. I och med att kablarna kopplas in vid samverkanspunkterna och en kopia av all trafikdata levereras in till FRA kommer stora mängder information att finnas tillgängligt för behandling i verksamheten.


Den rättsliga regleringen gör en uppdelning mellan FRAs försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Vidare skiljer FRA i sin hantering av information mellan 1) meddelanden vars innehåll kan granskas och 2) information om mellan vilka viss kommunikation äger rum (trafikdata). I den granskning av det lagkluster som omger FRA:s verksamhet är det klarlagt att FRA i den första delen har en viss begränsad rätt att läsa och lyssna, men när det gäller hanteringen av trafikdata har man en betydligt vidare befogenhet. Med hjälp av sociogram baserade på trafikmönster av enskildas kommunikation och rörelser på nätet kan långtgående slutsatser dras, vilka dock kan vara felaktiga, då de ska tolkas av människor.


Vad jag kunnat se finns inga begränsningar kring den hantering av trafikdata som kallas utvecklingsverksamhet. Att vi i ett demokratiskt samhälle måste acceptera att staten med hjälp av datorkraft, har möjlighet att göra en omfattande kartläggning det liv, som vi medborgare lever på nätet, utan att detta baseras på styrkt misstanke om allvarlig brottslighet, det hör inte hemma i en demokrati.


Jag ställde tidigare frågan: - Tycker du att detta är något som svenska folket måste acceptera och ska lära sig att leva med? Den frågan har du inte besvarat.


Med vänlig hälsning

Gun Svensson

- - -

Uppdatering I: Mikael Nilsson konstaterar Riksdagen är okunnig om FRA-lagen.


Uppdatering II: Mark Klamberg, efter ett meningsutbyte med Staffan Danielsson i dennes kommentarstråd.


Uppdatering III: Mark Klamberg, med en kommentar av Anna Pettersson, civ.ing. och teknologie licentiat i matematik.


Andra som skriver om spelet kring FRA – Minimaliteter; Enligt min humla; Mark Klamberg; Lake; Oscar Fredriksson; Mårtensson; och Badlands Hyena. DN har börjat presentera deltagarna i chatten med Sten Tolgfors i morgon.


Några röster om kontrolliverns effekter – Karl Sigfrid; och Mårtensson; Bredbandsbolaget tycker att det är dags för STIM att kasta skygglapparna. Bra att detta får en rejäl belysning.


Avslutar med Kent Perssons funderingar kring uppdraget att vara riksdagsledamot och den diskussion som uppstått kring Thomas Bodström olika engagemang. Mitt i steget och Hans Dahlgren (via Politikerbloggen) har också synpunkter. Själv tänker jag på spontana reaktioner från en del småbarnsföräldrar med heltidsjobb och betydligt lägre lön – Är det inte ett heltidsjobb att vara riksdagsledamot? Om inte, går det väl att göra en översyn och rationalisera!

Intressant.

Bloggkartan.se

söndag 11 oktober 2009

Tre dagar kvar – Från medborgare till avlyssnad undersåte.

Har funderat en hel del sedan jag hörde Camilla Lindberg i gårdagens Rapport. Hon lät som en nyfrälst när hon påstod att de krusiduller, som hängts på tidigare antagna lagar, gjort hela paketet så mycket bättre. Ändå ropade hon inte Halleluja. Varför? Förmodligen därför att hon inser att hon och andra kritiker blivit lurade, men har svårt att bita huvudet av skammen och erkänna det. Eller så spelar hon ett högt spel i tro att kunna byta ett Ja nu på onsdag mot ett Nej när Säpos och Rikskrims begäran om tillgång till FRA-shopens lagrade data kommer. Men, de hon spelar mot är inga dunungar, så man behöver inte vara Einstein för att räkna ut vilka som kommer att dra det längsta strået.


Har bland annat ägnat dagen åt att skriva ännu ett mejl till Per Lodenius (C ), riksdagsledamot från Norrtälje i hopp om att få ett svar på tidigare ställda frågor före omröstningen den 14 oktober. Med vilken verkan det kan ha. Hoppet är det sista ... ni vet. Han var en av de kandidater, som gjorde att jag inbillade mig att alliansen var bättre.


För övrigt har jag tagit del av vad andra skrivit om gårdagen – Opassande; Mark Klamberg; Fredrik Frangeur, vars tal enligt Rick Falkvinge remixades och användes av Jakop Dalunde vid demonstrationen på Medborgarplatsen. Minns speciellt dessa ord: ”Jag tror dock på att ge alla människor en andra chans. Jag är övertygad om att det finns många borgerliga riksdagsledamöter, som vet att de röstade fel när de röstade för FRA-lagen förra året. Nu på onsdag så har de en chans att göra om och göra rätt och de behöver vårat stöd för att våga stå upp mot sina partiorganisationer. Om mobbningen i riksdagsgrupperna fortfarande känns för hård så har jag endast en uppmaning till dessa riksdagsledamöter: Dags att byta Parti”.Det sista lockade till applåder. Sedan ett klick till Olof B, som talade vid demonstrationen i Göteborg. Bra gjort!!! Jag, blev ombedd att tala Stockholm, men jag vågade inte.


Emmas fråga: - Kan media hjälpa till? twittrade jag om på förmiddagen. Men, frågan tål väl att upprepas när mediafolket ligger i sina selar i morgon måndag igen. Mark Klambergs förklaring av begreppet kognitiv dissonans, hjälpte till att förklara på vilken nivå flera av riksdagens ledamöter befinner sig och varför de ser ut att ha kedjat sig fast där. Detta håller jag fast vid, även sedan jag läst Marks kommentar till detta mitt påstående. När jag sedan lekt med tanken att ett tiotal av alliansens ledamöter skulle obstruera genom att 1. lägga ner sin röst på onsdag och sedan 2. byta parti, har jag börjat känna mig riktigt uppåt. Vad gör man inte för att hålla sin förtvivlan i schack? Och medge att det skulle smaka fågel med ett myteri i sista stund?! Och detta innan piraterna ens tagit sig ombord!!!


Hur som helst går det inte att ta miste – Miljöpartiet är väl det parti, som vid sidan av Piratpartiet fått rejält med vind i seglen av att alliansen låtit militära intressen ta över rorskulten på regeringsskutan. Det är inte utan att det skulle vara intressant att veta hur stort inflytande militären skaffat sig i politikerleden efter alla regementsnedläggningar och nedskärningar i försvarsbudgeten? Gör därför som Emma; ställer frågan - Kan media hjälpa till och ta reda på det? Det kan väl vara intressant – om man vill förstå vilka som egentligen sitter på regeringsmakten i fråga om FRA. Snart har de förgreningar till ett antal bloggar nära dig. Hur det går till kan vi läsa om här hos bloggen Digitala Affärer.


Övriga läsvärda bloggar är bland andra: Anders Widén, som skriver om att känna frihetens vind; Scaber Nestor, som läst Anaïs inlägg om 2000-talets Dreyfus-affär; och Mårtensson, som är inne på att lärandet i skolan är kopplat till elevhälsan. Ett synsätt som Lars H Gustavsson nu pensionerad skolläkare, har och har utvecklat metoder för att stödja. Vad är elever om de inte i arbetsmiljölagens anda ska räknas till skolans mänskliga resurser. När helst jag får en chans drar jag en lans för detta! Intressant? Ja, det beror väl på vilket perspektiv man har.

Intressant.