torsdag 8 oktober 2009

Sex dagar kvar - Från medborgare ...

... till avlyssnad undersåte. Igår skrev jag att riksdagens majoritet är på väg att beröva mig ett fullvärdigt medborgarskap. Överdrifter tyckte en omtänksam person, som hörde av sig igår, varför jag fick fundera en hel del över de känslor, som jag har inför det, som för närvarande pågår inom landets lagstiftande församling – riksdagen. Innan jag somnade kunde jag sätta ord på det, som jag ser att riksdagen är på väg att göra. Vi - folket görs till avlyssnade undersåtar! Minimaliteter gör vad han kan för att klargöra omfattningen och vilka förhållanden som råder. Olof B är en annan tekniskt kunnig människa som illusterat och kommenterat vad det är frågan om. Att detta kan ske med hjälp av en lagstiftning genomdriven av de, som har till uppgift att granska och balansera regeringsmakten, borde leda till en folkstorm. Men få om ens någon tycks se att kritikerna inom alliansen blev dragen vid näsan av de i politiskt spel mera bevandrade och därför sitter de nu rävsaxen – säga Ja den 14 oktober eller sitta med Svarte Petter i form av en ännu sämre lagstiftning eftersom det inte är mentalt möjligt att gå oppositionen till mötes.


Effekterna av detta kan vi bara spekulera om. Men i den valrörelse, som pågår, lär det nog visa sig. Nya lagförslag kommer på löpande band. Eftersom jag, till skillnad mot Marita Ulvskog, anser att vi behöver juridiken för att värja oss mot avarterna i politiken, blir jag glad när jag läser Mårten Schultz inlägg under de senaste dagarna. När det gäller sättet på vilket media lockar till sig läsare, tänker jag på det som Hans Perkiö, reporter på Dagens Samhälle, avslutar sin krönika Rädslans makt är stor i bilagan Vård & Hälsa: - Är det fel att vara rädd då? Inte alltid, det är en överlevnadsinstinkt, aktiverar sympatiska nervsystemet, ”fright, fight, flight”. Men ett överstimulerar nervsystem leder till stress och utmattning. Och det har vi nog av i dagens samhälle. Så hur hantera den nya influensan? Tvätta händerna, nys i armvecket, vaccinera dig. Även mot löpsedlarna. Finns tyvärr inte tillgänglig på nätet, vad jag kunnat se.


Andra som har synpunkter på medias rapportering är ett par moderata riksdagsledamöter vilka skrivit en motion, som ger obehagliga vibbar. Expressen uppmärksammar saken och Mitt i steget kommenterar. Ett skrämskott för att åstadkomma självcensur eller ett ärligt menat försök att gå samma väg som Italiens Silvio Berlusconi, återstår att se. Att den senare nu ser ut att ha gått för långt bör stämma till eftertanke – Aftonbladets Wolfgang Hansson analyserar. Stenudd ger mera kött på benen. All heder åt Kent Persson (M), som inte räds att ta på sig den interna renhållningen.


Avrundar med: Mark Klamberg, som listar de media och journalister som förtjänstfullt belyst frågorna kring FRA-lagstiftningen: Leo Erlandsson (Välkommen åter efter bröllopsresan!), som kommenterar integritetskrisen ; Mark Klamberg, som berömmer politiska meningsmotståndare; Opassande, som också håller på med en nedräkning; Karl Sigfrid och Christian Engström, som håller oss ajour med spelet om Telekompaketet; samt sist men inte minst Badlands Hyena, som bättre än de flesta kan skruva till saker så att vi kan se hur vår egen rädsla hindrar oss att tänka klokt.

Intressant.