onsdag 21 oktober 2009

Öppenhet och transparens i Telekompaketet.

Så nås vi på nytt av information om de förlikningsförhandlingar som bedrivs kring tillägg 138 i Telekompaketet. TT/SvD skriver på ett sätt som visar att jag kan misstänka att bland andra Marita Ulvskog är beredd att sälja ut Europaparlamentets ståndpunkt om samma rättssäkerhet för alla unionens medborgare till förmån för olika korporativa intressen. Hax gör ett upprop om grupparbete på den text som nu finns hos MEP Christian Engström

Kolla in kommentarstråden till Christians inlägg - där pågår ett arbete.

Låt oss gå till verket. Google översätt får på nytt göra tjänst.

Uppdatering: DN skriver om det nya förslag som nu analyseras av förlikningskommittén.

Uppdatering 2: Lena Eks assistent har svarat på det mejl, som jag sänt till förlikningskommittén. Det är jag mycket tacksam för. Svaret lyder:


Lena agerar väldigt kraftfullt i telekomfrågan. För en god inblick i hur förhandlingarna gick till igår kan jag rekommendera följande nyhetskällor med lite fler röster än dem som citerades i TT-artikel:
Läs också Lenas kommentar som hon lade ut direkt efter mötet:

- - -
När jag läser Lenas kommentar om hur De Gröna enligt hennes uppfattning uppträdde, så säger det faktiskt lika mycket om henne som om Christian & Co. Om han som ny i Parlamentet har behov av att ge procedurfrågorna utrymme, förvånar mig inte - tvärtom gillar jag att han vågar ta tid i anspråk för att om möjligt reda ut det som han inte uppfattat klart och tydligt. Att Lena Ek (C ) gammal i gården, verkar ha ett behov att visa sin överlägsenhet i förhållande till detta är inte särskilt klädsamt.

Intressant.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Rättssäkerheten har vi redan i de grundläggande fri- och rättigheterna, nya skrivningar kommer bara att försvaga dessa. Jag skrev nyss på HAX blogg:

Snälla ni, sänk hela paketet om ni kan eftersom konsekvensen av "domstol innan avstängning" innebär att vi inför avstängning från internet som ett nytt straff att döma folk till. Idag kan vi inte dömas till avstängning från internet om vi inte gjort något så grovt att vi hamnar i fängelse. De texter ni jobbar med nu förändrar detta. I sakens logiska förlängning ligger då också att förbjuda öppna trådlösa nätverk och att kräva legitimation för access på publika platser.

Att stänga av folk från internet borde inte vara något som Piratpartiet medverkar till!

-Li.

Gun Svensson sa...

@Li: Vad det handlar om är om vi som bor i Europa ska behandlas lika inför lagen - där är det en principiellt viktig kamp om vi vill behålla ett öppet internet. Kompromissen är som jag ser det OK om det inte vore för det sista stycket, där skrivningen tillåter att varje enskilt land behandlar sina medborgare olika trots Europakonventionen. Ska vi arbeta efter principen "Sköt dig själv och skit i andra" eller ska vi vara och göra mot andra så som vi vill att de ska vara och göra mot oss?

Anonym sa...

Försök inte ens påstå att de grundläggande fri- och rättigheterna inte redan skulle gälla i EUs alla länder. Där har du din likhet inför lagen.

Du propagerar just nu för att försvaga det allra mest grundläggande när det gäller rättsäkerhet och dessutom införa avstängning från internet som en ny straffrätt i hela europa.

Just en snygg piratpartist..

-Li