torsdag 1 oktober 2009

Försvarsutskottet sa Ja till FRA.

Inget annat var väl väntat. Det har ju vuxit fram ur GD Åkessons våta drömmar. Trots det känns det tungt att läsa DN:s Ja till nya FRA-lagen. Har läst Justitieutskottets yttrande och lyft ur en del formuleringar för att smälta dem. Det första gäller vilket skydd som bikt eller själavård kan räkna med:


- Regeringen föreslår att skyldigheten att förstöra inhämtad information utvidgas till att gälla också uppgifter lämnade under bikt eller enskild själavård, om det inte finns synnerliga skäl att behandla sådana uppgifter för ändamål som anges i lagen.


En gummiparagraf således. Sedan Cecilia Wikström (FP) opponerade sig har hon med hjälp av Marit Paulsen-effekten valts in i EU-parlamentet och slipper således att ställas till svars för att hon godtagit snömoset.


Resten återkommer jag till. Överlåter i övrigt utrymme åt Calandrella en av de ungdomar som förhoppningsvis kommer att inspirera andra unga människor att ändra ett Ja till FRA 2009 till ett Riv upp – gör om – gör rätt efter valet 2010.

Intressant.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Plonk, IQ-fiskmås. Om någon kan avgöra att en kommunikation handlade om bikt eller enskild själavård, då är ju intrånget redan ett faktum.

Ungefär som om jag skulle avlyssna din telefon och sedan menar att det inte är avlyssning eftersom jag lovar att glömma bort saker jag hör som är pikanta för dig..

FRA-lagen innebär att privat kommunikation blir förbjudet, oavsett vilka vilka rosetter de försöker linda in det i. De som vill genomföra det är brottslingar och hör hemma i fängelse.

Anton S.

Gun Svensson sa...

@Anton S: Delar din uppfattning. Men alla håller inte med - se Staffan Danielssons blogginlägg
http://staffandanielsson.blogspot.com/2009/10/signalspaning-landets-sakerhet.html