måndag 12 oktober 2009

Två dagar kvar - Svar till en undersåte.

Hej Gun,

Förlåt att jag inte svarat tidigare. Här kommer dock mitt svar, sent om sider.

Signalspaning behövs eftersom det är viktigt att vi snabbt ska kunna få information om hoten mot Sverige skulle förändras. Det kan exempelvis handla om militära angrepp, gränsöverskridande terrorism, IT-angrepp och spridning av massförstörelsevapen. Men signalspaning behövs även för att trygga den svenska självständigheten i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Vi måste själva kunna skaffa underrättelser om förhållanden i omvärlden. Detta för att kunna bibehålla en självständig politik.


Centerpartiet har, främst genom våra företrädare i frågan bland andra Annie Johansson och Staffan Danielsson, hela vägen kämpat för att bygga in starkast möjliga skydd för integriteten i denna lagstiftning, som ju handlar om en mycket svår avvägning mellan riksdagens ansvar dels för landets säkerhet och dels för människors integritet.

Under hela efterkrigstiden har det bedrivits en oreglerad signalspaning. Detta är inte acceptabelt ur ett integritetsperspektiv. Därför presenterade regeringen redan 2007 ett förslag till lagstiftning med skärpta kontrollfunktioner för att skydda den enskildes integritet. De ändringar av lagen som nu håller på att behandlas i riksdagen syftar till att ytterliggare stärka skyddet för den personliga integriteten. Det har förts löpande dialoger med många kritiker, och en rad viktiga förstärkningar för integriteten har byggts in ytterligare genom detta.


Den samlade alliansen står nu bakom dessa, den samlande oppositionen vill visserligen ha en ny utredningsomgång men vill faktiskt att denna ska öka signalspaningen i betydande grad genom att också ett antal myndigheter ska få skaffa information den vägen. I Alliansens förslag begränsas den rätten endast till regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.


FRA granskar inte och har heller inte tillgång till all kommunikation som går över Sveriges gräns. De får endast tillgång till de signalbärare domstolen givit tillstånd att spana i. Om tillstånd medges ger kontrollmyndigheten FRA access till just dessa signalbärare, inget annat. Försvarsunderrättelseverksamhet får bara röra utländska förhållanden och för särskilda specifika fall som FRA måste söka tillstånd för.


Alla riksdagspartier gör bedömningen att det är nödvändigt att, som världen ser ut, tillåta signalspaning i kabel över landsgränsen mot allvarliga säkerhetshot som avser utländska förhållanden, men starka åtgärder för tillstånd, begränsningar och kontroll har istället byggts in.


Med vänlig hälsning

Per Lodenius

Riksdagsledamot för Centerpartiet

- - -

Tack för svar!

Bättre sent än aldrig, även om det just nu inte känns särskilt meningsfullt med en dialog i elfte timmen. Det, som hittills varit oreglerat har gällt signalspaning i etern. Nu gäller lagstiftningen även avlyssning i kabel, vilket du och andra talar om, som om det enbart gäller en reglering av något oreglerat. Utan att utreda omfattningen av det som varit oreglerat, är riksdagens majoritet nu beredd att reglera detta och dessutom utöka detta att även omfatta trafikdata i kabel. Den typen av argumentation inger inte förtroende. I och med att kablarna kopplas in vid samverkanspunkterna och en kopia av all trafikdata levereras in till FRA kommer stora mängder information att finnas tillgängligt för behandling i verksamheten.


Den rättsliga regleringen gör en uppdelning mellan FRAs försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Vidare skiljer FRA i sin hantering av information mellan 1) meddelanden vars innehåll kan granskas och 2) information om mellan vilka viss kommunikation äger rum (trafikdata). I den granskning av det lagkluster som omger FRA:s verksamhet är det klarlagt att FRA i den första delen har en viss begränsad rätt att läsa och lyssna, men när det gäller hanteringen av trafikdata har man en betydligt vidare befogenhet. Med hjälp av sociogram baserade på trafikmönster av enskildas kommunikation och rörelser på nätet kan långtgående slutsatser dras, vilka dock kan vara felaktiga, då de ska tolkas av människor.


Vad jag kunnat se finns inga begränsningar kring den hantering av trafikdata som kallas utvecklingsverksamhet. Att vi i ett demokratiskt samhälle måste acceptera att staten med hjälp av datorkraft, har möjlighet att göra en omfattande kartläggning det liv, som vi medborgare lever på nätet, utan att detta baseras på styrkt misstanke om allvarlig brottslighet, det hör inte hemma i en demokrati.


Jag ställde tidigare frågan: - Tycker du att detta är något som svenska folket måste acceptera och ska lära sig att leva med? Den frågan har du inte besvarat.


Med vänlig hälsning

Gun Svensson

- - -

Uppdatering I: Mikael Nilsson konstaterar Riksdagen är okunnig om FRA-lagen.


Uppdatering II: Mark Klamberg, efter ett meningsutbyte med Staffan Danielsson i dennes kommentarstråd.


Uppdatering III: Mark Klamberg, med en kommentar av Anna Pettersson, civ.ing. och teknologie licentiat i matematik.


Andra som skriver om spelet kring FRA – Minimaliteter; Enligt min humla; Mark Klamberg; Lake; Oscar Fredriksson; Mårtensson; och Badlands Hyena. DN har börjat presentera deltagarna i chatten med Sten Tolgfors i morgon.


Några röster om kontrolliverns effekter – Karl Sigfrid; och Mårtensson; Bredbandsbolaget tycker att det är dags för STIM att kasta skygglapparna. Bra att detta får en rejäl belysning.


Avslutar med Kent Perssons funderingar kring uppdraget att vara riksdagsledamot och den diskussion som uppstått kring Thomas Bodström olika engagemang. Mitt i steget och Hans Dahlgren (via Politikerbloggen) har också synpunkter. Själv tänker jag på spontana reaktioner från en del småbarnsföräldrar med heltidsjobb och betydligt lägre lön – Är det inte ett heltidsjobb att vara riksdagsledamot? Om inte, går det väl att göra en översyn och rationalisera!

Intressant.

Bloggkartan.se

9 kommentarer:

Dennis Nilsson sa...

OTROLIGT!

Per Lodenius & Co tar steget ut för stupet, och förstår inte konsekvenserna av detta.

Detta trodde jag aldrig vi skulle få höra från politiker i Sverige.

Det är som att backa tillbaka i tiden 100 år.

Anonym sa...

Typiskt politikersvar. Han svarade på frågan utan att svara på den, och utan att ge någon som helst indikation att han är en person och inte bara ett script som mailar ut automatsvar av den här sorten.

Han undvek snyggt alla kontroversiella saker som FRA-lagen kan stå för, och körde på den officiella linjen där skygglapparna är ordentligt påsatta och där alla sitter snyggt i tåget.

Tragiskt. Är det såna människor som vi ska låta styra vårat land?

Sin Trenton sa...

Först tänkte jag att han gav dig ett standardsvar eftersom han inte vet vem han pratar med (Farmorgun i Norrtälje är inte känd som en duvunge). Lite grand som Isecore tänkte, ett standardsvar från en politiker med svävande formuleringar, inga ansvarstaganden, automatiskt, utan att reflektera...

Men sedan, när jag läst hans svar en andra och en tredje gång, hamnade jag på samma ställe som Dennis.

Per Lodenius kan mycket väl veta vem han pratar med. Men han vet inte vad han pratar om.
Likt en papegoja, repeterar han vad partipiskehållaren har inpiskat i dem att svara.
En automaton. Vi har röstmaskiner i riksdagen. Hur många maskiner behöver vi?

Anonym sa...

Lodenius inger verkligen inget förtroende! /Anders

xor sa...

Tack farmor gun :)! Det är väldigt bra brev du skickar.

Hoppas att de läser dem också, och inte bara tejpar in ett generiskt svar. Om Isecore och Sin Trenton har rätt så kan man ju bara hoppas att inte alla 178 ledamöter i riksdagen är så hårt kuvade att inte ens fyra/åtta av dem gör det som är rätt :C

Gun Svensson sa...

@Dennis: Såg hos Mark att Staffan Danielsson sent omsider lättat på förlåten, men det räcker inte för att jag ska känna mig trygg. De har förbrukat allt det förtroende jag hade.

@isecore: Han sitter i helt andra utskott och diskussionen kring FRA-lagen har lärt oss att riksdagsledamöterna gör upp - om du hjälper mig och säger Ja till mina frågor, så hjälper jag dig och säger Ja till dina. Med alla dessa tusentals motioner skulle de inte klara av jobbet på annat sätt :-)

@Sin Trenton: Du har rätt - duvungar finns inte i min ålder ;-) Som Du tror jag att han köpt Danielssons - Johanssons - Linanders argument rakt av - se kommentar ovan.

@Anders: Jag har tidigare haft stort förtroende för honom, men det är nu kört i botten - även om han skärpte till sig och svarade. Men jag tror att jag har rätt i min iakttagelse att det sker ett arbetsbyte i riksdagen som omöjliggör ett personligt ansvar för lagstiftningen.

@xor: Tack själv, men det hjälper tyvärr inte. Såg dock hos Mark (se uppdaterad länk) att Staffan Danielsson lättat på ett skynke till. Men det går inte längre att känna tillit - jag tror inte att det ligger i riksdagens makt att kontrollera verksamheten när väl kablarna har kopplats in. Jag känner verkligen stor sorg när jag tänker på dem före oss som kämpat för demokrati och öppenhet. Den håller nu på att förskingras.

Nemokrati sa...

Är det här ett skämt? Jag trodde det var ett badlandshyenainlägg först.

"Men signalspaning behövs även för att...

hör och häpna!

...trygga den svenska självständigheten i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Vi måste själva kunna skaffa underrättelser om förhållanden i omvärlden. Detta för att kunna bibehålla en självständig politik."

Sverige har väl för längesen gett upp alla ambitioner i den vägen.

Hur kan man skämta så här grovt.

Om man verkligen ville "trygga osv" så skulle man väl för det första värna svensk suveränitet - med de förslag som nu ligger i EU så avskaffas allt det här.

Vilket ljugande.

Det var den grövsta skröna jag sett i det här ämnet.

Nu går skam på torra land.

FRA-lagen kommer att innebära att våra folkvalda utsätter sin egen befolkning för enorma risker.
I kombination med europeisk arresteringsorder, särskilt Schengen II så kan det innebära livsfara för många.

Det här är horribelt.

Horribelt. Och så är det valår till på köpet. Och man har mage att utmana väljarkåren på det här sättet. Vilken utstuderad cynism.

Nemokrati sa...

Ville man "trygga den svenska självständigheten i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Vi måste själva kunna skaffa underrättelser om förhållanden i omvärlden. Detta för att kunna bibehålla en självständig politik."

så skall man ju för det första inte ratificera Lissabonfördraget (dessutom bakom ryggen på befolkningen) som lämnar över utrikes- och säkerhetspolitik till Tony Blair och höken Jaap de Hoop Scheffer som snart varit "på besök" i varenda EU-land som förövning för posten.

Nemokrati sa...

Korrigering: Uppdateringen heter istället Schengen Information II - se http://rogerhelmermep.wordpress.com/2009/08/18/european-arrest-warrant-it-gets-worse/