torsdag 30 april 2009

Kurs i bedrägeri genomförd med hjälp av Echovox ...

... och debiterad av Tele 2. Det är något av ödets ironi att jag, som kämpat som ett djur för att bevara ett fritt internet i clinch med MEP:er i Bryssel, nu sitter här och begrundar hur samvetslösa företag använt nätet för att lura mitt aningslösa barnbarn,13 år, på pengar för en betaltjänst på mobilen. Det känns särskilt surt, när jag tänker på att jag tidigare tagit Tele 2 i försvar, när de felaktigt pekats ut som en operatör, som vill skydda pedofiler. En del straffar Gud med detsamma, skulle ”vän av ordning” kunna säga om man vill se det så. Men, man kan också tänka, vilket jag kommit fram till, att här fick barnbarnet, hennes föräldrar och nära anhöriga en praktisk kurs i bedrägeri genomförd med hjälp av Echovox och debiterad av Tele 2, vilka naturligtvis inte går lottlös ur den här affären. Men nog undrar jag om deras företag har råd med den ”badwill”, som det innebär att kopplas samman med den här typen av ljusskygg verksamhet. Eller kan de strunta i det därför att övriga operatörer är lika goda kålsupare?


Bakgrunden är att mitt barnbarn, 13 år, vid ett besök på sin sida i Facebook lockades att via ett popup-formulär acceptera ett erbjudande om ett IQ-test, som hon trodde var gratis, trots att en varningsklocka borde har klämtat, när hon i slutet av operationen att fylla i fråge-formuläret ombads att mata in sitt mobilnummer. Föräldrarna hade tidigare talat med henne om att aldrig i något sammanhang lämna ut mobilnummer eller personliga uppgifter på nätet. Men, inne i uppgiften att besvara ett frågeformulär, fungerade inte hennes gard. Sedan visar det sig att det, som hon hade gjort, varit att acceptera en prenumeration på ett IQ-test, som innebar flera sms/vecka till en summa, som Tele 2 debiterar innehavaren av abonnemanget, i detta fall min sonhustru. Sedan min son grävt i saken visar det sig att detta bedrägliga förfaringssätt är BBB (Big Business för Bedragare), som anlitat Echovox, vilka i sin tur får hjälp av Tele 2 att fakturera avgifterna för denna ”tjänst”. Men även Telia-Sonera och 3 medverkar ifall den, som nappar, har sitt abonnemang där.


På en webbsida, där jag läst att Echovox belönats, som ett mycket innovativt företag i Schweiz, finner jag en länk till deras egen sida. Beloppet för deras så bedrägligt erbjudna ”tjänst” hann inte bli så stor innan ”prenumerationen” kunde stoppas av berörd förälder, som väljer att betala istället för att bestrida betalning med allt vad det innebär. Och det är väl detta som är hela ”affärsidén”. Man kalkylerar helt frankt med att de flesta inte gör sig tid att följa Konsumentverkets råd att överklaga en betalteleräkning och att en anmälan till polisen i ett sådant här fall (med relativt begränsade belopp), inte får någon annan funktion än att visa på ett problem, som deras bedrägerirotel kan lägga på en växande hög.


När jag söker uppgifter på nätet upptäcker jag att mitt barnbarn är i gott sällskap; här ett chattforum hos Allt för föräldrar; här ett liknande forum hos Hamsterpaj; och här Niklas Palmérs blogg, där kommentarerna talar sitt tydliga språk. IT24 hade en artikel för tio dagar sedan om ett liknande fall, här gällde det tydligen ett erbjudande om en tävling och DN Ekonomi hade en artikel i december förra året som berättade om ett liknande fall; där handlade det dock om en frågesport. Uppdatering: DN hade ytterligare ett par artiklar den 19 april 2009 här och här, vilka jag fann sedan jag sökt på en kombination av ord där PTS (Post- och Telestyrelsen) ingick.


Det handlar om företag som i olika skepnader lockar aningslösa människor att "prenumerera" på meningslösa "tjänster". Sedan handlar det väl om att fler ljusskygga företag lockas att ge sig in i bedrägeribranschen eftersom de, som tillhandahåller verktygen, d v s Echovox och teleoperatörerna kan strunta i om de pengar, som de håvar in, har förvärvats på ett hederligt sätt. Men allvarligast, som jag ser det, är att tilltaget lär unga människor att man utan större risk kan tjäna pengar på lurendrejeri.


Vad görs då för att komma till rätta med problemet? Ja, Etiska rådet för Betalteletjänster, som är en stiftelse bildad av branschens aktörer, informerar om vad de gör, men uppdateringen av deras webbsidor tyder på att där inte pågår någon större aktivitet trots att det vimlar av berättelser om hur Echovox i samarbete med olika teleoperatörer lurar barn, men även vuxna, på olika sidor på nätet. Konsumentverket gör vad de kan för att varna, men tydligen måste man gå denna av Echovox genomförda "Kurs i bedrägeri" för att varningarna ska tränga igenom mediabruset. Här Lisbeth, som igår berättade om hur hon drabbats och här Ludmilla för drygt 6 månader sedan. Intressant för övrigt är att Tele 2 saknar uppgifter om hur man kommer i kontakt med företagets ledning på sin webbsida. Men jag har bestämt mig för att tala med den högsta ansvarige: – Är det någon därute, som kan ge mig ett tips om namn och mejladress? Mejlade till deras support-adress, men det har inte lett till något. Med detta som bakgrund undrar jag – är branschen vuxen uppgiften att hålla rent av egen kraft eller måste vi medborgare acceptera en allmän övervakning och filtrering av nätet för att komma tillrätta med skojare. Hittills har jag trott att näringslivet menat allvar med talet om etik och moral i affärslivet och att vi medborgare inte ska behöva stå ut med en allmän övervakning för att några få uppför sig illa – det vill jag fortsätta med. Därför drar jag mig inte för att gå i clinch med företeelsen. Internet är för värdefullt för att skojare ska få förstöra det!!!

Uppdatering: Här Post- och Telestyrelsens Branschetiska regler för köp av mobila innehållstjänster.


onsdag 29 april 2009

Att agera som medborgare i Europa.

Intensifier skriver idag i Expressen en debattartikel om Telekompaketet, då han upplever att Sveriges regering håller på att sjabbla bort medborgarperspektivet i sin syn på Internet. Jag har själv varit i valet och kvalet, då detta med överstatligheten vs nationernas rätt att själv bestämma ligger som ett filter över frågan. Men jag har efter många timmars funderande landat i ståndpunkten att överstatligheten redan traskat så långt där nere i Bryssel att den inte kan göra halt nu när det handlar om våra demokratiska fri- och rättigheter, som användare av internet.


Eftersom jag senare idag ska åka till mitt barnbarns skola, för att få vara med om skolans årliga vårshow, måste jag nu försöka fatta mig kort. Igår ägnade jag åtskilliga timmar åt att skriva till MEP (Medlemmar i Europaparlamentet) från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Ungern, Bulgarien, Rumänien och Grekland. Sedan tog orken slut. DN hade en artikel om mejlbombning för några dagar sedan - nu har jag fyllt min kvot ;-) Mitt mejl gällde en bön om en underskrift på Christofer Fjellners förslag om att det ursprungliga tillägget 166 i Telekompaktet måtte komma med vid kommande omröstning samt information om att MEP inom partigruppen GUE/NGL lägger förslag om Citizens´ Rights Amendments, som jag förklarade genom att länka till en bloggpost av Michael Carroll. Genom detta ville jag visa att frågan om Internet, som en medborgerlig tillgång, måste vara övergripande och att Telekompaketet inte bara handlar om nätet som en kanal för distribution av varor och tjänster. Olle Schmidts (FP) assistent meddelar att han skriver från London på sin blogg. Eva-Britt Svensson (V) meddelar att hon klarat av underskrifterna för att kunna lägga Citizens´ Rights Amendments och Inger Segelström (S) hänvisar till ett pressmeddelande, som är för långt att återge här, men det handlar om ett utspel mot den svenska regeringens ståndpunkt. Sorgligt att det som fram till nu varit en viktig fråga lyft ovanför partipolitiken, nu blivit kraftigt infekterad av taktik partierna emellan.


Hax beskriver dramatiken i Bryssel på sin blogg och samtidigt pågår mobilisering med hjälp av gamla hederliga folkbildningsmetoder i en annan del av Sverige, vilket Anders Widén berättar om. Gillar hans text då han visar att kunskap eller okunskap i frågan verkar vara rätt jämt fördelat mellan höger och vänster, liksom den kunskap som växer. Hax och Anders visar två sidor av samma mynt med lika värde. Internet är ett mycket värdefullt komplement till möten med människor vid sidan av tangentbordet. Utan internet hade jag själv inte lärt mig så mycket om det som pågår, varken i Bryssel eller i Östersund. Intressant.

måndag 27 april 2009

Då skärper Danovsky & Co lagen.

Idag är en av de mera läsvärda nyheterna den om att Tele 2 följer Bahnhofs exempel och underlåter att lagra användaruppgifter, vilket det skrivs om i DN, SvD, Expressen, AB, Computer Sweden och Sydsvenskan. Expressen twittrade dessutom en ros till Tele 2 och andra teleoperatörer som skyddar sina kunder. Även om glädjen över detta genombrott är stor bland oss, som värnar internet som medborgerligt verktyg för åsikts- och yttrandefrihet, häpnar vi när vi läser ett uttalande av upphovsrättsindustrins advokat Peder Danovsky till SvD:s reporter. Jag citerar:


Alla i riksdagen har utgått ifrån att internetoperatörerna är lojala mot lagstiftningen och inte vill medverka till brott. Om Tele 2 intar den här attityden och det följs av andra operatörer blir det en skärpning av lagen i framtiden.


Mitt i steget har i likhet med mig och många andra reagerat på detta och säger med en travestering på ett känt citat av Shakespeares Hamlet: "Something is rotten in the kingdom of Sweden". Om det varit justitieministern eller statsministern, som uttalat sig om en skärpning av Ipred-lagen, hade man väl kunnat ha ett visst fördrag med den upplysningen. Men en part i målet, som uttalar sig om att kunna skärpa lagen i framtiden! Det är verkligen talande för hur det står till i landet Sverige. Polisen har naturligtvis synpunkter, då det omöjliggör deras utredningar, men det kommer att ordna sig när datalagringsdirektivet införs, vilket enligt SvD blir någon gång före sommaruppehållet med giltighet från i höst – sedan har vi utredningen om Säpos behov av FRA. Intressant. Låt oss ändå dra på munnen en liten stund :-).


Däremot måste vi kraftigt ta avstånd från tilltaget att hota Antipiratbyrån och dess aktörer på olika sätt, vilket bl a Expressen skriver om. Det är i högsta grad kontraproduktivt och gynnar inte kampen för ett öppet internet nere i Europaparlamentet, där striden just nu står om Telekompaketet. Förstår inte riktigt att de, som ”roar sig” på detta sätt, inte inser att det bara ger dom, som spyr galla över internet, vatten på kvarn. Det innebär att de kan fortsätta att mala på om nätets nedbrytande inverkan på det uppväxande släktet och kräva censur för än det ena och än det andra. Djävlas man med meningsmotståndare på det sättet, spelar man ”batongbärarna” i händerna och som vanligt är det några få, som förstör för de många. - Vem tjänar på att man gör på detta viset? Om alla dessa kreativa människor ställde sig den frågan, skulle de snabbt inse hur dumt det är, och använda sin skapande förmåga på ett mer konstruktivt sätt.


Dialoger, trialoger och diskussioner pågår.

I en kommentar i DN påminner Sverker Lenas om i vilket sällskap upphovsrättsindustrin befinner sig och hur detta påverkar livet på jorden – inte bara internet. Det kan vara bra att sätta in saker i ett större sammanhang, men det hindrar inte mig att slåss för min hjärtefråga – tvärtom. Det ena goda förtar inte någon effekt för det långt allvarligare, som pågår samtidigt i en annan del av världen. Det visar bara ännu tydligare att det finns behov av politiska beslut, som ett komplement till marknadens.


Har tappat en del tempo i min kamp, då jag varit i behov att finna var jag själv står i förhållande till alla andra, som också arbetar frenetiskt med att rädda internet. Erik Josefsson, som inte har några problem med överstatligheten inom EU, är inte så litet frustrerad över mitt och andras behov av att tänka till ett varv till, även om vi gillar det som han gör sitt utifrån sina utgångspunkter. Här är hans försvarstal, tyvärr bara på engelska. Han poängterar att tillägg 138 och 166 är de två första ändringsförslagen i Citizens´ Rights Amendment, som hans partigrupp och ev någon annan grupp arbetar för. På bloggen i Norrtelje Tidning har jag närmare beskrivit varför jag varit i valet och kvalet, men att jag nu landat i att MEP:er i EU, som Fjellner och Schmidt måste arbeta för att på nytt få upp tillägg 138 och 166 på bordet i plena den 5 maj. För att det ska ske måste MEP:er samla tillräckligt antal namnunderskrifter till den 29 april, vilket är nu på onsdag. Demokrati i Europa bygger på maktdelning, där en del är mäktigare än andra :-(


Detta leder till dialoger, trialoger och diskussioner som ständigt pågår innan direktiv tröskats igenom. Ser sedan att Lars-Erick fått in artikeln vi skrivit i Piteå-Tidningen och Norran. Det är bra att folk i allmänhet också får klart för sig vad som står på spel i dessa trialoger eller trianguleringsförhandlingar, som de också kallas där nere i Bryssel. Går vidare till andra favoriter och finner Deepeditions funderingar kring sitt val att vara en fri fågel istället för att välja en partipolitisk bur, vilket jag kan känna igen mig i; Intensifier, som svarar Hax och därmed i viss mån mig när det gäller överstatligheten; Sagor från livbåten om att problemet bor i Frankrike, men jag tror även i England; Josh berättar hur en debattartikel blir till; Stefan Stenudd påminner om hur en betydande del av folket ser på den fria marknaden; Oscar Swartz, som nystar vidare på tråden om domarens samröre med upphovsrättshökarna; Politikerbloggen berättar att Sthlms tidigare finansborgarråd Kristina Axén Olin (m) blir ny ordförande för den nationella kampanjen för Internetsäkerhet — SurfaLugnt; och sist men inte minst MinaModerataKarameller, som berättar om en bilds väg över internet, vilket jag mejlat en länk till åt min sons svåger – hängiven fotograf, som ville veta mer om Creative Commons license. Intressant. Mary Xs inlägg kom, som från himlen sänt – tack för det! Världen blir bättre när vi delar med oss.

Telekompaketet - Politik på hög nivå?

Ingen kan ha missat att jag är en av de väljare som försöker påverka EU:s politiker, vilket bl a DN skriver om, men det vill jag återkomma till. I ett försök att sammanfatta opinionen skrev SvD i lördags en artikel rubricerad Läsare: Pirate Bay är ”simpla tjuvar”. Ändå är detta, som vi ser i media, bara ett skum på ytan. ”Det är vi som är förövarna”, skriver Martin Ådahl i en krönika i Fokus. Det är ett av de bästa inlägg jag läst, där följande formuleringar ringar in problematiken:

Frågan är i stället: hur har ett av världens laglydigaste folk förvandlats till en massrörelse av kriminella? Inte har de drabbats av oemotståndlig lust att stjäla artisters och skapares pengar. Inte heller råder någon kommunistisk anda i Sverige där äganderätt likställs med stöld. Få tror att allt ska vara gratis. Men, utan att riktigt kunnat formulera det, har svenskarna identifierat att pirateriet riktar sig mot en ännu större stöld av konsumenternas nytta.” Svensk Myndighetskontroll ställer m a a denna artikel frågan: - Har Rolex förlorat en kund om du köper en Rolexkopia?


Vid min sons och sonhustrus släktmiddag igår var samtalsämnet bland mina bordsgrannar givet: Är domaren i Pirate Bay-rättegången jävig? Något som i sin tur ledde in på ämnet fildelning – copyright – creative commons license och upphovsrättsindustrins förtärande inverkan på Telekompaketet samt överstatlighet vs nationalism inom EU. Rätt intressant i sig var att dessa ämnen engagerade från femton år och uppåt.


Samtalet hjälpte mig senare att bringa ordning i mitt eget bryderi kring Telekompaketet – Gå ärenden åt krafter, som vill ett mera överstatligt EU, eller nöja mig med en "halvmesyr" á la Gunnar Hökmark (M).


Har för en stund sedan lämnat min kommentar på Karl Sigfrids inlägg 138:an Låt oss vara konstruktiva. Karl: Jag har hållit tyst några dagar då jag har varit i behov av att tänka efter. Jag har slitits mellan de argument, som talar för att Gunnar Hökmark har rätt och alla dom, som argumenterar för att det är nu eller aldrig, som vi måste kräva respekt för medborgarnas fri- och rättigheter vid användning av den infrastruktur, som betyder så mycket för åsikts- och yttrandefrihet samt kunskapsbyggnad som internet. När jag nu landat handlar det om att jag tycker mig se att EU, sedan länge slagit in på den överstatliga vägen, och att det vore ett verkligt svek mot Europatanken att lägga sig platt, när det mest fundamentala står på spel. Jag förstår att du, som varit i hetluften tidigare, vill vara konstruktiv; vem vill inte vara det!? Det handlar uppenbart om att försöka rädda Sarkozys ansikte, utan att förändra innehållet i 138:an i sak. Det är naturligtvis en svår uppgift, men om valet står mellan det ena och det andra, då är Sarkozys ansikte det minst viktiga.


Sedan läser jag Erik Josefssons Färdigförpackat Internet packat och klart och ser ingen anledning att tvivla på att han gör en riktig analys. Har bara svårt att förstå varför detta med Citizens´ Rights Amendments dyker upp nu, vilket förvirrar, när vi istället borde jobba på för att behålla den ursprungliga 166:an och 138:an. Handlar det om ”För sent ska syndaren vakna” eller vad? Men, hur som helst måste ett tillräckligt stort antal MEP:er jobba på för att åter kunna lägga dessa förslag i plena. Gör man det?


Läser därefter Isobel och njuter – vilket briljant försvarstal för alla oss som älskar internet! Ett försvarstal, som inte exkluderar alla dem, som ännu inte förstått det fina i kråksången. Opassande spinner på en annan tråd i det, som tillsammans skapar ett gemensamt nät av fria ansvarskännande individer för fria ansvarskännande individer, där dock alltför många triggats att föra ett krig mot upphovsrättsindustrins lobbyister och då inte alltid med blanka vapen. Den unge Calandrella spinner kloka kommentarer kring flera artiklar runt ämnet ”pirater”; Bloggtidningen visar att hut går hem; Scaber Nestor ser ur en annan synvinkel att nätet styckats upp av industrin; Leo, som vittnar om varför han gått med i Piratpartiet; och Gubben vid Rämen roar med sin skröna om bl a ”Skräcken”, ordförande i Rövarpackets lokalavdelning. Avslutar med den tanke som Badlands Hyena inspirerade till: – Ibland finns ingen återvändo – gör vad du måste göra för att kunna se dig själv i ögonen varje morgon. Därför forsätter jag kampen för att rädda internet från att bli till trasor i Telekompaketet. Därför är jag naturligtvis oerhört spänd på vad som klargörs den 29 april och vad som kan komma ut av Näringsdepartementets seminarium för yrkesverksamma journalister den 4 maj.

fredag 24 april 2009

Från basket tillbaka till kampen för internet.

Hemma igen efter utflykten till Södertälje, där tjejerna i Telge tyvärr fick se sig slagna av Solna Vikings, som tog SM-guldet i basketligan med 3-1 i matcher. Som framgår av DN:s reportage är Solna vana vinnare, medan de tjejerna i Södertälje på nytt fick hålla till godo med silver. Ett silver är, precis när slutsignalen ljuder, en svår förlust, men jag hoppas att de unga tjejerna efter några timmar ändå ska känna att de gjort en prestation. Alla i laget är så mycket yngre och fostrade i klubbens verksamhet sedan barnsben, medan Solnas damer är äldre med mer rutin och ”importerade” från olika håll – bl a Maria Näsström, som värvats från Södertälje, vilket suger en sådan här kväll. Av notisen på basketklubbens hemsida framgår att ledningen trots allt tycker att de gjort bra ifrån sig. Och inget ont som inte har något gott med sig – nu löste sig problemet med uttagningen till lagen till SM-finalen i U18 och U20, som avgörs i Luleå nu i helgen. Den, som vill, kan följa dem på nätet. Jag hoppas att gårdagens förlorare tar igen skadan i helgen. Behöver väl knappast säga att jag är rejält hes idag.


Efter detta avbrott i kampen för ett fritt internet, försöker jag kolla upp vad som hänt i den saken. Anaïs skriver om läget i Frankrike där de konservativa är oeniga om det rimliga i att stänga av användare från internet och att rättsordningen ändras, så som föreslås i Hadopi-lagen, vilken tas upp på nytt i Nationalförsamlingen den 29 april. Igår berättade Anaïs att hårda nypor kommer till användning även där och skälet känner vi igen från turerna om FRA-lagstiftningen. Jag citerar "Bakom kampen mot fildelningen, som bara är en fasad för Nicolas Sarkozy, finns viljan att via Hadopi-lagen föra in den trojanska hästen: tvånget att installera "säkerhetsprogram" i alla franska datorer. När väl filtren är på plats i alla PC så räcker det med att utvidga vilket innehåll som skall blockeras, då LSI träder i kraft." LSI handlar om inrikes säkerhet. Sic! Men, det ser onekligen ut som att France Telecom-Orange, en av världens största telekomföretag, skulle ogilla det som är på gång. Anaïs skriver att France Telecom är medlemmar i en sammanslutning av europeiska telekomföretag, som officiellt tar ställning för 138:an på sin hemsida. Men jag undrar – det har väl hänt förr att en enskild medlem kan välja att göra det, som gynnar den egna maktsfären bäst. Intensifier skriver om Näringsdepartementets journalistseminarium om Telekompaketet den 4:e maj. Men dessförinnan måste de MEP:er som vill ha upp 166:an på parlamentets bord ha agerat, vilket Erik Josefsson skriver om. Den 29 april är deadline för detta. Måste nog kolla med Olle Schmidt om han avser att agera.


Annars surrar det av synpunkter kring frågan ifall domaren i The Pirate Bay-rättegången, Tomas Norström, varit jävig i någon mening, vilket det skrivits om i DN, SvD, Sydsvenskan och Aftonbladet (där bl a lagen om jäv återges). Efter att ha läst några bloggar bl a Mårten Schultz, som jag länkade till i NT-bloggen igår, har jag nu läst Jakob Heidbrinks inlägg ”Fullträff i getingboet”, där kommentarerna är läsvärda och hjälper mig att framförallt zooma in på det problematiska i att Tomas Norström är styrelsemedlem i SFIR (Svenska föreningen för industriellt rättsskydd). Något som Scaber Nestor också fokuserar på i sitt inlägg. Intressant att Christian Engström (då i Folkpartiet och nu i Piratpartiet) och Tomas Norström stått på var sin sida i kampen om mjukvarupatent i Europa under ett års tid. En av kommentatorerna hos Jakob skriver också på sin egen blogg Navigation i aktuella farvatten. Kulturbloggen skriver om dagen då ungdomen tappade tron på rättssystemet. Än en gång visas svårigheterna att göra satir av verkligheten - Badlands Hyena. Mikael Nilsson, grundare av webbplatsen StoppaFRAlagen.nu förra året och sedan i mars i år ledamot i Piratpartiets styrelse, skriver på dagens Brännpunkt i SvD om hur upphovsrättsindustrins aktörer börjat kräva statlig censur och fitrering av oönskade sidor på internet, vilket bl a DN och SVT rapporterat om. FRA, Ipred, datalagring, Telekompaketet, ACTA-avtalet – det finns ett helt pärlband av krav på politiska åtgärder för att olika intressen ska kunna tillgodose sina behov av övervakning, filtrering och kontroll.


Men går det att kontrollera internet? Frågan ställdes i kvällens Kulturnytt och besvarades med att det handlar om pengar, medan Ekonomisidorna tycks strunta i på vilka premisser telebolag och operatörer samt företag inom hård- och mjukvarubranschen berikar sig. Etik och värdegrund borde mot bakgrund av vad som skett inom finansmarknaden vara av intresse även för dem ifall man vill konkurrens på lika villkor. Intressant.


onsdag 22 april 2009

Operation Rädda nätet går vidare.

DN skriver att det är för tidigt att ropa hej – internet inte räddat, vilket de flesta som står på barrikaden är helt på det klara med. Sprickan mellan parlamentet och ministerrådet har gått i dagen efter gårdagens beslut i ITRE-utskottet om Telekompaketet, vilket DN:s Hans Rosén skriver om. Där berättar han att rapportören MEP Cathrine Trautmann försöker sätta press på ministerrådet genom att uttala att ingen väljare kommer att förstå att viktig lagstiftning för telekommunikation måste falla på en fråga, där parlamentet har erkänt internetanvändarnas rätt till information och yttrandefrihet. I den del av paketet, som handlar om konsumenternas rättigheter gentemot operatörerna, pågår förhandlingarna för fullt och rapportören MEP Malcolm Harbour räknar med att ha en överenskommelse i nästa vecka. Medan jag läser märker jag att jag missat att närmare ta reda på vilken roll kommissionen spelar i detta drama, men det är väl där som förhandlaren Jörgen Samuelsson huserar. Upphovsrättsindustrin har verkligen knölat till paketet och när vi ser hur det civilrättsliga direktivet tagit gestalt i EU:s olika länder, vilket DN skrev om för en tid sedan, kan man verkligen fråga sig vad som är meningen med föreningen. Och här hemma går diskussionens vågor höga, men det ser ut att gå åt ett annat håll än den som industrins lobbyister räknat med. Olof bjuder på ett bra inlägg. Istället för en renodling av synen på EU, som en federation av självständiga stater, har vi fått något slags hopkok, som ingen blir riktigt klok på.

Och medan förhandlingarna går vidare pågår ett öppet krig i Paris där frågan om filtrering och censur med sanktioner, som avstängning, görs till en typisk batalj mellan höger och vänster sida i politiken. Anaïs berättar om detta på sin blogg. I EU har frågan om våra demokratiska fri- och rättigheter på nätet hittills bundit samman MEP:er från höger till vänster. Av inslaget i kvällens Aktuellt (i slutet av sändningen) att döma ser vi dock ut att få ett vänster-höger-kiv även här hemma. Eva-Britt Svenssons paket, som Erik Josefsson puffat för, gillas inte av Gunnar Hökmark (M). Ministern Åsa Torstensson (C ) är den ståndaktige tennsoldaten i ministerrådet, här i DN. Kan en ekonominyhet lätta på trycket? Öppen källkod värd 387 miljarder - intressant.


Sidvind redovisar utan ord läget när 15.835 läsare svarat på DN:s webbfråga; Hax puffar för Frihetsfrontens talarkväll; Christian Engström skriver om nätaktivism och dubbelspel; och Oscar Swartz skriver Alla mot regeringen: Rädda nätet och gör mig generad när han skriver ”FarmorGun avancerar till att bli en av de mest brinnande aktivisterna för ett fritt nät”, samtidigt som det känns bra att vara med och göra en insats bland alla dessa yngre människor, som avfärdas på det mest lumpna sätt, när de försöker beskriva hur vi, som gillar internet, lever delar av våra liv på nätet. Verktyget datorn och nätet gör det möjligt för en ensamstående pensionär, som jag, att dagligen delta i det demokratiska samtalet, med deltagare från när och fjärran, vilket är viktigt för demokratin, även om ordvalet i dessa diskussioner inte alltid kan anses vara så högklassigt, som de mest högfärdiga kulturknuttarna önskar sig. Ibland önskar jag att jag kunde säga att vi inte orerar för deras skull, men inser raskt att även de behöver den diskussion som förs. Att jag dessutom känner att jag mår bra av det, det gör inte saken sämre.


När jag tidigare idag skrev och tackade MEP Atanas Paparizov från Bulgarien för hans insats i gårdagens beslut, kändes det gott att tänka att vi båda är med i EU och kan delta i fria val till unionens parlament den 7 juni. Knapsu håller på med en förvalsundersökning - gå dit och rösta.


Medborgare eller konsument?

Gårdagens omröstning i ITRE-utskottet, var ett litet steg mot att stärka medborgarnas inflytande i Telekompaketet. Detta i en tid då byråkrater och politiker här hemma och i Bryssel vill se folket, som kunder eller konsumenter i händerna på telebolag och operatörer, vilka ger folk vad folk vill ha. Det sägs att kunderna då får makt genom att rösta med fötterna. Jag gillar en politik och politiker som utgår från att jag vill använda huvudet när jag väljer politiker och vill att de gagnar en infrastruktur som gör det möjligt för mig att utöva mina demokratiska fri- och rättigheter på Internet. Därför fortsätter min kamp hela vägen fram till den 5 maj – jag tar inget för givet. Men så här i halvlek är det väl OK att se vad andra säger om det som hände igår och kolla upp vad som återstår att göra.


Tillägg 138 är räddat, men inte internet, skrev Monica Horten, forskare vid University of Westminster med webbsidan Iptegrity.com Hos Telecompaketet.se finns också info. Erik Josefsson puffar för Eva-Britt Svenssons Citizens´ rights Amendments medan Hax funderar mera strategiskt och ser en risk för en överstatlighet, som ingen är betjänt av och funderar kring vilka skrivningar som egentligen behövs. Intensifier skriver att 138:an bara är början och passar på att ge en känga till medierna, som lyfter fram viktiga frågor alldeles för sent.


DN skriver om jubel i bloggosfären, medan jag funderar över den maktdelning, som finns mellan Parlamentet och Ministerrådet och hur Kommissionen jobbar. Henrik Brors skriver en intressant artikel baserad på ett samtal med Alexander Stubb och kunskap om hur förhandlingarna mellan dessa båda poler går till. Jag har sett att många här i Sverige ser ut att leva i tron att Parlamentet ensamt har makten och därför talar om mygel när olika ändringsförslag försvinner under förhandlingarnas gång. Här vill jag citera Henrik Brors:

I parlamentets utskott förs debatten och förhandlingarna om vilka ändringar man ska kräva i ministerrådets lagförslag. Ofta läggs hundratals ändringsförslag fram. Den som är duktig på att bilda allianser med andra engagerade parlamentariker kan nå stor framgång. Den som får det viktiga uppdraget att skriva det ”betänkande” där alla förslagen jämkas samman har stort inflytande. Och ordföranden i parlamentets utskott som till slut förhandlar med EU-ministerrådet kan ha större inflytande än en enskild minister över den slutgiltiga utformningen av EU-lagen.”


Det låter ju som ett stöd för den uppfattning som sprider sig i bloggosfären, att vi behöver politiker med en djupt förankrad känsla för medborgarnas demokratiska fri- och rättigheter samt god argumentationsförmåga för att inte tappa bort sig själv i alla dessa förhandlingar. Det är långt viktigare än ett väl utvecklat fotarbete i det politiska rävspelet, vilket vi redan har alltför mycket av här hemma i Sverige. Något som lett till ett utbrett politikerförakt. Som man bäddar ... o s v. Det måste vi komma bort ifrån och vi medborgare måste vara med, där makten över dagordningen finns, d v s i Bryssel. Just nu har ITRE-utskottet lånat sitt öra åt en folklig protest, men av detta följer att deras beslut mycket väl kan mötas av ett hårdnackat motstånd och nya förslag vid andra-behandlingen i Europaparlamentets plena den 5 maj. Därför kan vi inte slå oss till ro. Opassande resonerar med utgångspunkt från sitt digitala köksbord.


Samtidigt, som vi gör vårt allra bästa för att rädda internet i Bryssel, måste vi ta reda på vilka kandidater som håller måttet när det gäller integritet och rättssäkerhet. Anohito har påbörjat en lista, som jag måste ta mig en närmare titt på. Scaber Nestor har också en lista med sin egen personliga stil. Funderar på att upprätta en egen lista sedan jag kollat valsedlarna annars får jag kolla vad nätverket Svart Måndag kommit fram till. Vi börjar bli rätt många, som anser att vi måste rösta på kandidater med stake i dessa frågor alldeles oavsett vilket parti vi tillhör. Sagor från livbåten bjuder på en analys av den debatt som just nu pågår. Christian Engström kommenterar bl a Per Gudmundsons ledare i SvD. Lars-Erick slår ett slag för Olle Schmidt. Jag vill fortfarande avvakta hur det avlöper den 5 maj.


Avslutar med DN:s artikel om Kaos i Bryssel kring förslaget om en förlängning av upphovsrätten för inspelad musik. Där vill Miljöpartiet gå längre än att stanna där vi är idag. De passar på och lägger förslag, som säger att om upphovsrättsinnehavaren, exempelvis skivbolaget, inte använder verket aktivt på tre år, då återfaller rätten till den som har skapat det, säger Carl Schlyter. Det var ett radikalt förslag. Intressant.


Slaget är inte över, men vi gläds åt en delseger.

Med 40 röster mot 4 och 2 nedlagda beslutade ITRE-utskottet att hålla fast vid tillägg 138, som nu omnumrerats till 46. Omnumreringen sker under den förhandling som sker mellan Parlamentet – Ministerrådet – Kommissionen. DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan m fl skriver att nu återstår att se om detta står sig vid parlamentets omröstning den 5 maj och senare vid Ministerrådets möte den 12 maj. Om man inte kan komma överens, då blir det inget av Telekompaketet, men det är svårt att tro. Hur som helst – trianguleringen kommer att fortsätta. Intressant dock att vi nu får veta mera om det som tidigare hänt i det fördolda. Forskaren Monica Horten, Iptegrity.com skriver: Förslag 138 räddat – men inte Internet. Hon tror att oenigheten kommer att leda till ytterligare en tredje läsning efter valet till EU den 7 juni 9009. Då blir det nerv i valrörelsen ;-)


Andra som bloggar om det som hänt: MinaModerataKarameller, Karl Sigfrid, Leo, Per Ankersjö och Scaber Nestor. Funderar en stund på om det är Sarkozys envetna strid för att föra in kampen mot fildelning och sanktioner mot intrång i upphovsrätten i Telekompaketet, som inspirerat den s k kultureliten här hemmavid att dra på härnadståg mot internet och oss som bloggar, kommenterar och lägger oss i. Anaïs förklarar hur saken ligger till och det är i sanning en intressant samling demokrater, som blottlagts i alla dessa diskussioner. Tänker sedan på alla dessa lagar, som stiftats i tro att någon ska kunna hålla koll på denna sfär av information och förmedlingen av denna oss människor emellan. Det kostar minsann en hel del som kunderna måste betala – även de, som inte ens har en dator till ordbehandlare utan nöjer sig med att prata i telefon eller använda en mobil. Aftonbladet har tittat på vad det kostar. Intressant.


Och dessutom ... pst! I skuggan av Telekompaketet har regeringen förlängt FRA-chefens förordnande ytterligare två år. Det skriver Ny teknik. Och då känns det skönt att kontra med kvällens inlägg av Anders Widénvilken kväll i Östersund och Strasbourg, som jag här i Norrtälje kan glädja mig åt på nattkröken, tack vare Internet!!!


tisdag 21 april 2009

Internets framtid avgörs i Bryssel

Läser Gunnar Hökmarks bloggpost På väg till Strasbourg med telekompaket etc och inser när jag läser att det är marknadskrafterna, som ska ordna tillgången till nätet. För min inre syn ser jag att jag får tillgång till de delar, som jag – en allt annat än välbärgad pensionär – har råd att betala för. Lovsången om den fria marknadens välståndsskapande krafter började i samband med krisen på finansmarknaden skorra rätt falskt, men sjungs alltjämt. Här med oförminskad styrka känns det som. Bra dock att Gunnar Hökmark är tydlig, då kan jag förhålla mig till det. Med all respekt för MinaModerataKarameller, som tycker att hennes favorit Gunnar Hökmark reder ut det hela, måste jag säga: - Jag vill vara medborgare, istället för att enbart ses som kund eller konsument, när jag vistas ute på nätet. Därför känner jag mig inte trygg, även om Gunnar Hökmark är trosviss. Regeringen vill inte veta av några tillägg, då de anses vara onödiga eftersom varje land ska kunna besluta vad de själva önskar i den vägen. World Wide Webb ska bli till pytt-i-panna här i Europa. Sydsvenskan stirrar sig nästan blind på president Sarkozys krig mot fildelning – kan just undra hur det kommer sig? Ting och tankar reflekterar utifrån en paradoxal händelse kring detta med upphovsrätten. Intressant.


Men, åter till telekompaketet. Här vill jag uttrycka ett varmt tack till Johannes Forsberg, Expressen, Ola Larsmo, DN:s kulturdebatt och Lisa Magnusson, Aftonbladet samt en del andra skribenter, som förstått att internet är hotat eftersom politikerna inte tycks förstå just detta att det är en himmelsvid skillnad mellan att vara medborgare med demokratiska fri- och rättigheter och att vara kund eller konsument med – som i mitt fall – begränsade ekonomiska resurser. I morse berättade jag här att jag även hade mejlat övriga länders ledamöter i ITRE-utskottet. Nu har jag fått en första respons:


Dear Gun Svensson,

First of all, I would like to thank you for expressing your citizen position on such an important issue as the Telecom package. In this respect I would liike to assure you that I will vote FOR Amendment 138 (currently Amendment 46).

Best Regards,

Atanas Paparizov”


Atanas är ledamot från Bulgarien och har en imponerande meritlista. Här den presentation av honom som finns på Europaparlamentets webbplats. På Europaportalen läser jag att det inte blir någon omröstning om Telekompaketet ikväll – Ministerrådet står för långt från Parlamentet. Europaportalen skriver bl a ”Eftersom paketet måste antas av både rådet och parlamentet var tanken att nå fram till ett beslut i dag i rådet som Europaparlamentets industriutskott skulle bekräfta med en omröstning på tisdagskvällen”. Man blir helt förvirrad av allt detta triangulerande! Anais, som hittills försett oss med information ur en fransk synvinkel skriver här om en seger med 40 röster mot 4 för 138 i ITRE-utskottet och här om vad rapportören Trautmann meddelat nätsurfare innan omröstningen.


Ring, ring, bara du slår en signal – Isobel tycker att vi ska ringa också. Intensifier manar också på oss. Patrik Öhman ser också att det handlar om mer än att bara stänga av fildelare medan Mark Klamberg påminner om ett seminarium: Pirate Bay, upphovsrätten och rättens legitimitet. Olof har bestämt sig – han röstar med Piratpartiet i valet till EU-parlamentet den 7 juni och Rick Falkvinge räknar medlemmar.


Det som är på gång i ITRE-utskottet och Europaparlamentet är naturligtvis av intresse även i USA, eftersom internet handlar om World Wide Web. The New York Times rapporterar från Berlin om läget. DN:s Hans Rosén, på plats i Strasbourg, har lämnat en första rapport därifrån. Tobias Olsson, SvD skriver om Slutstrid om telekompaketet. Henrik Hansson tycker att SvD:s artikel är den bästa i svenska media – men det säger nog mera om Henrik Hansson än om svenska media. Michael Jenselius i PC för alla och Monica Kleja i Ny teknik skriver också om det som pågår i EU. Efter flera veckors bloggande för att få upp saken till allmän debatt känns det som – äntligen!


Att det surrats rejält om fildelning och upphovsrätt visar det faktum att en fråga, som i grunden rör nätet som infrastruktur, först i dag (vad jag vet) lett till frågor där Telia Sonera yttrar sig, här i DN Ekonomi. Äntligen en ekonomiartikel där Telia insett att det kan bli problem med skilda regler i Europas länder. Lake skriver om Com Hem m fl. Anohito skriver om nätneutralitet. Hittills har Jon Karlung, VD för Bahnhof, mötts av spott och spe när tagit parti för sina kunders integritet och rättssäkerhet. Han motiv har belackarna ansett vara att han vill tjäna pengar på illegal fildelning, vilket måste stoppas med lagar typ Frankrikes HADOPI.

Insikter vs åsikter

Som bloggare känner jag mig ofta stolt över att bo i ett hörn av Sverige, där vi har en lokaltidning med en politisk chefredaktör, som hänger med sin tid. Idag lyder ledartextens rubrik "Piratpartiet kan ge bättre EU-val". Jag kan bara för min del säga att jag inte är förvånad över Piratpartiets möjligheter att värva medlemmar i det medieklimat som råder, med en mycket kraftig polarisering mellan en del redaktörer, journalister och den fiiiiina delen av kultureliten samt en del politiker, som sätter sig på höga hästar och inte vill inse vad internet står för. Sedan drar man till Bryssel och ser ut att i sin enfald förstöra det som universitetsvärlden en gång utvecklat och kallat world wide web eller internet. Idag när ITRE-utskottet sammanträder och den 5 maj, när Europaparlamentet hållit sitt möte, då vet vi om det världsomspännande nätet överlevt deras klåfingrighet. Jag har i vart fall gjort vad jag kunnat för att påverka. Förutom mejl till Sveriges MEP:er blev det senare ett kort mejl på knagglig engelska till övriga länders MEP:er i ITRE-utskottet - Please see me as a citizen, not only as a consumer, when I am on the Net! var kontentan av meddelandet.


För att ni ska förstå vad jag menar, vill jag bjuda på ett blogginlägg från Linköping där Corren är husorgan för många. Det är inte bara för att Erik använder mig, som exempel på att det finns andra än "fjortisar", som sätter värde på internet och dess möjligheter, utan därför att Erik anstränger sig för att den politiske redaktören på Corren ska få en chans att komma till en ny insikt. Samtidigt når Erik, tack vare internet, även andra som kan behöva se saken från en annan synvinkel. Som krona på verket får Erik extrapoäng av mig för att han vid ett tillfälle skrivit till mig, när jag kände mig uppgiven inför allt "skitprat", som florerar inom den s k eliten när det gäller nätet och tröstat mig med att hans mamma, om hon varit i livet, hade kunnat vara bloggare och då uppträtt som Farmor Gun-Britt i Rimbo ;-). Sånt värmer.

Nu väntar en dag a f k då jag får tillfälle att umgås med mitt yngsta barnbarn Daniel. Det ser jag fram emot.
Intressant.

måndag 20 april 2009

Ännu ett mejl till Europaparlamentets svenskar

Har nyss sänt ett mejl med följande innehåll:

Läste Svenska Dagbladet och såg till min förfäran att beslutet om förlängd Copyright för inspelad musik ska kuppas igenom i Europaparlamentet på onsdag den 22 april. Tänker du säga Ja till det förslaget? Isåfall vill jag att du ägnar några minuter av din tid att lyssna i drygt 7 minuter på professor Pekka Gronows tal vid the Sound Copyright conference i EU Parlamentet den 27 janurari 2009. Sedan hoppas jag att du betänker ditt ansvar inför kommande generationer och säger Nej. Om parlamentet vill engagera medborgarna i det kommande valet, duger det inte att försvåra anpassningen till internet i närtid. På tisdag ska ITRE-utskottet behandla Telekompaketet och i kommentarsfältet till mitt blogginlägg ”Rädda 138:an i Telekompaketet m m” har en besökare tipsat mig om Erik Josefssons föreläsning vid ett seminarium på Chalmers i Göteborg i lördags den 18 april. Här länkar till 10 minuter långa klipp:

I Del 1 förklaras Sarkozys Hadopi-lag och berörs 166:an och delvis 138:an;

I Del 2 går han närmare in på 138:an och vikten av att ITRE röstar för 138:an i sin ursprungliga form då det är viktigt med prövning i en domstol och ingen annan mera rättsosäker institution:

I Del 3 tar han upp skrivningar som påverkar innehållet i de civilrättsliga avtalen där upphovsrättslobbyn vill ha med skrivningar som ålägger leverantören ansvar för innehållet i transporten samt sanktion i händelse av intrång i upphovsrätten;

I Del 4 berör han idén med uppdelningen av internet i paketerbjudanden modell kabel-tv, vilket innebär en helt ny arkitektur för nätet – ett skifte där internet går över i telefonstrukturen utan föregående debatt hos allmänheten (IPRED 1 antogs i december 2005 och debatten kom igång här 2008/2009) samt IPRED 2 med de straffsrättsliga åtgärder;

I Del 5 ställer publiken frågor, som leder från IPRED2 till ACTA-avtalet och effekter ifall 138:an blir antaget av parlamentet samt försvagade skrivningar för ansvarig myndighets roll vid konflikter där konkurrenslagstiftningen förväntas lösa saken vilket är att stå på telebolagens sida i förhållande till användare; samt

I Del 6, som är 4 minuter lång, en del publikfrågor om beslutsprocedurerna i parlamentet.

Med vänliga hälsningar/Gun Svensson

Med vändande post fick jag följande svar från politiskt sakkunnige hos Inger Segelström:

"Hej Gun, håller väl inte riktigt med dig om att Crowley-rapporten kuppas igenom, då de lyfte av den av dagordningen för att förhandla fram en position med rådet för att det skulle kunna bli en förstaläsningsöverenskommelse, jag håller dock med dig om att det är en olycklig rapport. Jag är väl insatt i frågan, och det är även jag som handlägger frågan inför omröstningen. Jag är tacksam för dina åsikter och jag skall lugna dig, jag tänker råda mina ledamöter att rösta emot förslaget. Jag tänker råda dem att rösta på de ändringsförslag som de gröna och Kommunisterna lagt, var för sig, som handlar om att förändra upphovsrätten, så att ingen skall kunna bli av med rätten under sin levnadstid. Ett av ändringsförslagen handlar om att förkasta hela förslaget till ändringsdirektiv. Jag tror inte att detta kommer att gå vägen, därför kommer vi också att rösta för de andra ändringsförslagen som de gröna och vänstern också lagt som förändrar direktivet, vilket ger mer rättigheter till musikern och mindre till musikindustrin".

Andreas Sjölander.

Blev helt matt och vände tillbaka med följande:

"Tack för svar! I alla sammanhang där upphovsrätt diskuteras borde möjligheten med Creative Commons license tas med som ett alternativ för de kreatörer, som behöver få information om den möjligheten att dela utan att förlora sin rätt att bestämma över sitt verk. Såg att regeringens broschyr "Asks lilla gula" som framställts till gymnasieeleverna inte innehåller en enda rad om denna möjlighet, vilket är nog så viktigt för balansens skull."


Sedan inser jag att jag nog måste tipsa andra, som sliter med att övertala de sina om en bättre anpassning av upphovsrätten till den digitaliserade värld vi lever i, så att de blir varse vad som pågår. Den utredning som regeringen tillsatt med ordföranden i Svenska föreningen för upphovsrätt vid rodret blir sedan bara en bekräftelse av vad som beslutas i Europaparlamentet i övermorgon.

Och medan de etablerade partierna slår vakt om upphovsrätten i dess nuvarande form och ser ut att vilja förstöra internet med hjälp av skrivningar i Telekompaketet, går Piratpartiet och deras ungdomsförbund Ung Pirat som tåget, enligt DN. Partiets sekreterare Christian Engström tillika kandidat till Europaparlamentet, sticker inte under stol med att partiet räknar med att attityderna mot The Pirat Bay från kulturelitens och det etablerade samhällets sida kommer att ge en extra draghjälp åt Piratpartiets kandidater till Europaparlamentet. På Newsmill talar han om att domen är startskottet för deras valrörelse. Det inte utan att jag tycker att man under tio års tid bäddat väl för det som nu sker både i Bryssel och här hemmavid.Har en känsla att jag inte är ensam om den uppfattningen. La Qadratur du Net sänder ut ett nödrop och jag börjar ställa mig frågan: - Har folket verkligen gjort sig förtjänt av de politiker, som idag håller på att förstöra internet?


Så en runda bland några av mina bloggfavoriter: MinaModerataKarameller; Anna Troberg; Folkpartiet i Eslöv; Anders Widén; Olof; Hanna Wagenius; Leo; Badlands Hyena; Sagor från livbåten; Mitt i steget; Det progressiva USA; Opassande; Scaber Nestor; Lars-Erick; och Svensk Myndighetkontroll med en röst ur folkdjupet. Intressant. Avslutar med Annie Johansson, som skriver om unga kandidater, vilka vill sänka medelåldern i Europaparlamentet - idag 55 år. Själv snart 72 har jag lärt mig att internet är en kunskapsfråga inte en fråga som handlar om ålder, varför jag tänker satsa på en kandidat som bryr sig om medborgarrätten i internetpolitiken. Det trodde jag tidigare att flera partier inom alliansen gjorde, men ack vad jag ångrar att jag inte tog bättre reda på den saken före valet. Sedan vet jag att en del medlemmar i t ex Centerpartiet, som varit med och beslutat om ett sådant skydd, känner sig riktigt rejält svikna - men det är ingen tröst.


söndag 19 april 2009

En girig hydra med många huvuden.

Läste nyss i Svd ”Sent på onsdag kväll, när delegaterna är utmattade efter många timmars förhandlingar, ska EU-parlamentet ta ställning till ett lagförslag som förberetts av den irländske kommissionären Charlie McCreevy. Med fyra stora skivbolag och penningstarka lobbyister i ryggen kämpar han och landsmannen Brian Crowley för att utöka skyddstiden från nuvarande 50 år till 95 år för musikers och andra utövande konstnärers medialt bevarade prestationer”.


Anders Widén skriver som vanligt engagerat och själv har jag nyss postat inlägget ”Rädda 138:an i Telekompaketet m m”. Tänk vilken skillnad mellan denne författares resonemang och t ex Dick Harrysson, som i sitt av samhället betalda arbetet byggt upp de kunskaper, som han sedan paketerat i läromedel och vill ha betalt för en gång till. Intressant.


Har sagt det förut och säger det igen – det finns ett samband mellan det som händer i EU i trianguleringen om Telekompaketet och att Ebay planerar att knoppa av Skype, men om detta sägs inte ett ljud på Ekonomisidorna. Telekompaketet behandlas i IMCO (utskottet för inre marknad och industri) och ITRE (utskottet för industrifrågor, forskning och energi) är det på kultursidorna som det skrivs och då med fokus på att internetoperatörerna ska beivra intrång i upphovsrätten. Att det finns engelska MEP:er som jobbar för skrivningar som ska göra det möjligt för enskilda länder att införa en ordning där konkurrerensen mellan telebolagen om kunderna ska ske med paketlösningar modell kabel-tv, det ordas det heller inte om, trots att det kommer att begränska kundernas möjligheter att välja programvara efter eget huvud. Om Skype inte finns i leverantörens utbud, ska skrivningar göra det möjligt att snabbt byta leverantör. Den frihet att göra egna individuella val, som vi gör idag, blir ett minne blott om detta går igenom. Det världsomspännande internationella nätet trasas sönder. I Telekompaketet kan vi se girighetens hydra i all sin glans - Copyrightförslaget är bara ett av alla dess huvuden. Där finns fler särintressen förborgade.


Rädda 138:an i Telekompaketet m m

Inleder med Intensifier som berättar att det finns en webbplats Telekompaketet.se där det betonas att alla nu måste göra en insats för att påverka MEP:erna i EU för att rädda orginalversionen av Amendment 138. Själv har jag inte gjort annat de senaste veckorna än att gräva i Telekompaketet för att förstå vad som är på G och vad vi måste göra. Många tycker att detta låter helt befängt. Men när de tänkt efter att vi fick FRA-lagstiftningen, som man inte kunde tänka sig att Sveriges regering och riksdag skulle säga Ja till, då inser de att allt kan hända om inte folket bryr sig. Utan folkets stöd åt våra politiker är det andra krafter som verkar!!! Kom ihåg att du som väljare aldrig kan vara så stark som nu före valet till EU-parlamentet, där flera av MEP:erna vill bli omvalda. Olof, Isobel, Jens O och Knapsu är också mycket oroliga för det som pågår inom EU.


Idag – ett och ett halvt dygn före ITRE-utskottets sammanträde den 21 april är ledamoten Lena Ek (c ) samt suppleanterna Göran Färm (s) och Gunnar Hökmark (m) närmast berörda. Hökmark är dessutom vice ordförande i parlamentets största partigrupp EPP-ED och har således också något av en nyckelroll när det gäller samarbetet mellan länderna i denna partigrupp. Fram till dess att parlamentet den 5 maj 2009 ska behandla vad IMCO- och ITRE-utskottet kommit fram till, pågår s k trianguleringsförhandlingar och dessutom jobbar enskilda och grupper febrilt för att samla tillräckligt många namn för att på nytt lägga förslag, som försvinner under trianguleringen mellan parlamentet – ministerrådet – kommissionen.


Så det gäller att jobba på. För att elda under glöden bjuder jag på Lakes Lakonismer och Erik Josefsson i repris.


Igår berörde jag bl a att det finns ett material, som staten producerat för information till landets gymnasieelever om upphovsrätten. Idag har jag kollat in materialet, som finns bland publikationerna hos Regeringskansliet, men även lärt mig att det i näringslivskretsar kallas Asks lilla gula. Precis som jag trodde står där inte en rad om Creative Commons license, vilket skulle varit på sin plats för att visa att staten insett behovet för näringen att med hjälp av sådan märkning kunna dela ut material i PR-syfte, så som en del artister idag redan gör, dock utan att alltid ange under vilka förutsättningar vad gäller möjligheten att dela med sig till andra. Men det hade väl närmast varit att betrakta som kommunistiskt och mera hemmahörande i oppositionens lilla röda ;-).


Hos Stockholms Handelskammare har jag dock funnit ett intressant inlägg av Fredrik Sand, ansvarig för it-frågor, som visar att man där ser nyktrare på situationen och vill resonera om upphovsrätten bortom ”röken och dammet kring The Pirate Bay-rättegången”. Fredrik Sand noterar att regeringen initierat en Översyn av vissa frågor om upphovsrätt (dir. 2008:37) men är inte nådig i sin kritik när det gäller direktiven: ”Regeringen framstår som kraftlös, viljelös och hopplöst efter i den starka utveckling som pågår”. Slutklämmen ”Ingen är betjänt av piratpopulism eller att det för stunden mest högljudda särintresset bestämmer dagordningen” kan nog många instämma i. Vid några tillfällen har jag berört att regeringen, som krona på verket, har utsett ordföranden i Svenska föreningen för upphovsrätt, Jan Rosén, att vara utredare – snacka om att ge slagsida åt särintresset!!!


Jens O har delat med sig av en länk till Veckans Affärer där webbchefen Mikael Zackrisson har många kloka synpunkter, som han redovisar under ett antal rubriker bl a Bristen på politiska visioner och där refererar även han till Fredriks Sands inlägg. Tack för det. Det finns många uttryck för vad vi bloggare tänker inför det som pågår och här ett urval: MinaModerataKarameller; Karl Sigfrid; Mårtensson; och Christian Engström, som medverkar i Agenda ikväll kl 21.15. Intressant.


Tillvaron är så stollig att Badlands Hyena har svårt att skruva till en satir utan att nyblivna pirater, som följt blogginläggets länk och gjort ett tillfälligt besök tror sig ha landat hos någon som driver med dem på fullaste allvar.

lördag 18 april 2009

Straffad för skapandet av ett verktyg.

Med all rätt är väldigt många bloggare upprörda över domen mot The Pirate Bay, som meddelades igår. Alla med en väl utvecklad känsla för rättvisa och som inte bländas av konsten att vränga lag, mår mer eller mindre illa. Ting och tankar uttrycker väl vad många känner. Även i min vänkrets diskuteras det orimliga i att straffa någon för att man tillhandahållit ett verktyg, som någon annan använt för att begå ett intrång i upphovsrätten. Olof liknar det vid att Vägverket skulle kunna anklagas för medverkan i ett bankrån, eftersom man byggt den väg som används av rånaren till och från brottsplatsen. En alldeles lysande jämförelse för att vi ska förstå att lagstiftningen vrängts till för att passa en gammal industris intressen. Andra som också luftar sina känslor m a a domen: Anders Widén; MinaModerataKarameller; Mårten Schultz; Deepedition; Lars- Erick; Patrik Öhman; Hanna Wagenius; Christian Engström; Karl Sigfrid; Hax; Copyriot; Pär Ström; Calandrella; och Intensifier för att bara nämna några. Erik Hultin gör jämförelser och undrar om nu Google och Yahoo står i tur.

För att förstå det resonemang, som förs, är det bra att göra andra jämförelser för att få ett perspektiv på komplexiteten i den upphovrättslagstiftning, som nu drivs in absurdum och då tänker jag på det en god väns son använt som liknelse: Om farmorgun är i behov av ett nytt hjärta och har turen att det finns en donator och en läkare som klarar av att göra en hjärttransplantation och farmor Gun får ett nytt hjärta – vem har då upphovsrätt till farmor Guns fortsatta liv; Donatorns arvingar? Läkaren som klarat av hjärttransplantationen? Eller farmor Gun? Med den jämförelsen ville den unge mannen få mig att förstå att jag var inne på rätt väg, när jag började luta åt att upphovsrätten behövde en översyn för att anpassas till ett nytt utvecklingssprång. Ända sedan Gutenberg uppfann tryckpressen har alla ord i olika kombinationer använts på de mest upptänkliga sätt, varför det är helt absurt att det idag är möjligt att med stöd av upphovsrätten låsa in vissa kombinationer av ord under lång tid framöver.

För att ta oss ur detta dilemma har driftiga människor skapat Creative Common license, vilket gör det möjligt för skapare av olika verk att redan vid skapandet av verket bestämma sig för i vilken utsträckning verket kan användas av andra. För staten, som ska behandla alla verksamheter lika, borde det vara en självklarhet att informera om Creative Common licenser i samband med information om upphovsrätt. Jag har inte sett det material, som man framställt till landets gymnasieskolor, men jag gissar att upphovsrättslobbyn varit så framgångsrik att det hos berörda på central nivå inte funnits en tanke på att även informera om möjligheten för kreatörer att dela sitt verk med andra på olika sätt. Då skulle man även skapa en medvetenhet om lagstiftningens inverkan på det kreativa samhällsklimatet samt en dialog om det ekonomiska utfallets roll i samband med kreativa processer.

I ett debattinlägg på Politikerbloggen skriver Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP) klokt om behovet av en utredning för att modernisera lagstiftningen kring upphovsrätten på Internet. Vad hon tycks ha missat är att det redan finns en utredning som pågår under ledning av Jan Rosén, ordförande i Svenska föreningen för upphovsrätt, där för övrigt advokaten Peter Danowsky i TPB-rättegången också är ledamot. Utredningen ska redovisas i sin helhet den 31 oktober 2010 med ett delbetänkande beträffande de två första delarna den 31 oktober 2009.

På Politikerbloggen uttalar sig även: CUF:s ordförande Magnus Andersson; Grön Ungdoms Maria Ferm; och Vänsterpartiets Kalle Larsson. Centerpartiets rättstalesman Johan Linander är överraskad. Det är inte jag efter att ha grävt i Telekompaketet under några veckor. Linander borde tala med sina partivänner som är ansvariga för Sveriges ståndpunkt i de förhandlingar på pågår inom EU. Ett särskilt tack till Pär Ström för alla länkar till aktuella media!

SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 DN1 DN2 DN3 Ex1 Ex2 Ex3 AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB6

fredag 17 april 2009

Politiker vs Industri och Lobbyister.

Igår landade jag i funderingar kring det märkliga i att nyhetsförmedling om Telekompaketet, som rör infrastruktur, äntligen berörs i media och då på kultursidorna och i kulturprogram. Om det överhuvudtaget skrivs något på ekonomisidorna ser man ingen koppling till det triangulerande, som pågår i EU om direktiven för Telekomindustrin. Det, som väckte denna undran var nyheten i SvD, Expressen/Dina pengar och E24 om att Ebay knoppar av Skype. Där stod inte ett ord om att Skype arbetar med en tjänst för internettelefoni, som en del länders politiker med koppling till traditionella telebolag vill förbjuda och därför motsätter sig skrivningar i direktiven, som slår fast att det ska vara kundernas eget val som avgör. Valfriheten, enligt dessa politiker, ska ordnas genom att kunder ska kunna byta leverantör om operatören inte erbjuder möjlighet att använda Öppen källkod eller t ex Skype, en programvara, som möjliggör samtal via internetuppkopplingen, som man redan betalt för. En möjlighet, vars popularitet växt allt eftersom människor kunnat pröva sig fram. Det handlar om lågpristelefoni, som inte håller samma höga standard som traditionell telefoni, men i sammanhang där en avvägning mellan kvalitet och kostnad varit av nöden, som i samarbetsprojekt av olika slag, har Skype fyllt en viktig funktion. Uppdatering: Erik Josefsson har kommit fram till samma slutsats och dessutom funnit klara belägg för det. Nu borde Henrik Hansson m fl förstå att det är här skiljelinjen går - regeringen vill göra oss till enbart kunder, medan vi vill anväda nätet, som fullvärdiga medborgare!

Igår skrev jag bl a: ”Jag tycker att Telia Sonera, Tele2 och Telenor m fl borde få frågor om hur de ser på kundernas fria val och integritet.” Idag säger jag Bojkotta Ystads Allehanda och att kolumnisten Adam Erlandsson i SvD Näringsliv nog också borde gräva i Telekompaketet. Intressant.


Enligt skolboken ska politikernas roll vara att stå upp för medborgerliga intressen när företrädare för företag och lobbyister med uppdrag för olika särintressen tränger sig på. Men, här blir det på nytt tydligt att i avvägningen mellan att slå vakt om medborgarnas fundamentala fri- och rättigheter gentemot industri och lobbyister, så väljer alltför många politiker att gå ärenden åt de senare. Att nyhetsförmedlingen om Telekompaketets innehåll blivit en ”kulturfråga” har sin förklaring i att Frankrikes president Sarkozy jobbar stenhårt för skrivningar i paketet, som ska möjliggöra för honom att stifta egna lagar hemma i Frankrike (DN) för att kunna filtrera/censurera innehållet i kablarna samt se till att telebolag och operatörer binder upp medborgarnas d v s kundernas beteende i civilrättsliga avtal med sanktionsåtgärder. Vad som håller på att hända är att vi medborgare görs till kunder på nätet och därför är det politikernas plikt att skriva in de demokratiska fri- och rättigheterna i direktiven för ett nät där vi verkar som medborgare! Detta borde infrastrukturminister Åsa Torstensson och hennes sakkunnige Henrik Hansson liksom förhandlaren Jörgen Samuelsson i Bryssel inse. Och en hel del andra politiker, som verkar där nere i Bryssel. Triangulering, som förhandlingarna där nere kallas, pågår.


Uppdatering: SvD skriver Regeringen förstår inte. Här några andra som också skriver om detta: DN, som skriver att oenigheten bland politikerna är stor; Markus ”Lake” Berglund, som hört MEP Lena Ek (C ) säga att Åsa Torstensson har fel; Jens O, som gör en sammanfattning av situationen; Lars-Erick, som reagerar på nedlåtande snack från de som vill försvaga internetfriheten; Leo, som bl a uppmärksammar vilsna politiska redaktörer; och Isobel, som illustrerar ”kulturkrocken” mellan ”vi” och ”dom” på ett inspirerande sätt. För övrigt håller jag mig uppdaterad i svärmen av bloggar och hos La Quadratur du Net och Iptegrity.com , men min gamla skolengelska håller inte måttet, varför det blir ett slit när jag inte kan drabba goda vänner.


Avslutar med Svensk Myndighetskontroll, som berättar varför han nu gjort slut med EU. Men, med all respekt för Michaels beslut, har jag nog den uppfattningen att det trots allt gäller att göra något bra av detta – både folket och dess företrädare d v s politikerna måste rycka upp sig. Vi kan börja med att ta reda på en kandidat, som har råg i ryggen och skinn på näsan samt förmåga att förhandla och sedan fixa fler, som kryssar för henne eller honom den 7 juni. Men fram till dess är det kampen för ett vettigt innehåll i Telekompaketet, som måste prioriteras. Det goda med det är att vi vid omröstningen i EU-parlamentets plena den 5 maj får ett kvitto på var partierna står i fråga om informations- och kommunikationspolitiken.