tisdag 7 april 2009

Nytt mejl till Bryssel om Telekompaketet.


-->
Läser artikeln i SvD om hur riksdagspartierna ska locka väljare på nätet. Intressant. Längst kommer nog den som odlar sina väljarkontakter mellan valen. Det gäller även våra egna riksdagsledamöter, som ibland är väldigt nödbedda, om man säger så – ta en titt på Riksdagssvar så förstår ni vad jag menar. Efter alla blogginlägg om turerna kring Telekompaketet där nere i Bryssel kom jag fram till att jag måste skriva ett nytt mejl till våra 19 ledamöter i Europaparlamentet. Senast jag skrev var den 10 mars och då gällde det ACTA-avtalet. Jag måste ta reda på vem jag kan lita på när jag ska rösta i EU-valet. Därför samlade jag ihop mina funderingar från den 3 och 5 april, i de delar som handlar om Telekompaketet, och argumenterade för behovet av nätneutralitet. En kopia av mejlet har jag dessutom delat med mig till personer, som tillhör vad kultureliten kallar riktiga media.

Igår försökte jag klura ut bl a hur omröstningarna går till där nere med s k trianguleringar, vilket innebär förhandlingar före och efter det att berörda utskott tar ställning. Där nere har man formaliserat det som även kan pågå i slutna rum här hemmavid och då kallas ”mygel” av en del. Där sköts detta av en grupp som kallas Coreper och består av tjänstemän från olika länder. Nyckelpersoner i detta sammanhang är Henrik Hansson, politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Åsa Torstensson och Jörgen Samuelsson Conseiller (télécommunications, poste, industrie, compétitivité) i Bryssel.

I Telekompaketet är det fem olika direktiv som berörs, varav tre ska hanteras den 16 eller 21 april (det finns olika uppgifter på hemsidan) i ITRE, utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Nyckelpersoner här är för Sveriges del ordinarie ledamöter Lena Ek (C ) och Göran Färm (S) och suppleant Gunnar Hökmark (M). Gunnar Hökmark är dessutom vice ordförande i den största partigruppen i parlamentet EPP-ED.

Hittills har jag fått svar från en assistent hos Gunnar Hökmark (M) tillika utskottssuppleant, MEP Anna Ibrisagic (M) och MEP Lena Ek (C ) tillika utskottsledamot. Svar, som jag för mitt eget lärande ställt frågor kring och bollat tillbaka, ibland sedan jag skaffat mig ny information från andra bloggare intresserade av saken. Jag är mycket nöjd med att två av tre i utskottet hört av sig och att en parlamentsledamot uttalat sig till stöd för ett tillägg, som jag oroat mig för skulle vara borta efter behandlingen i IMCO (utskottet för inre marknad och industri). Jag behöver dock få veta hur Anna Ibrisagic tänkt sig att det ska kunna komma upp vid den slutliga omröstningen som blir i plena den 5 maj. Ska bli intressant att se vilka svar jag får på mina frågor. Ser att Erik Josefsson bloggat om saken. Hax har också noterat vad som händer.

Jag har förstått att upphovsrättsindustrin och de som utvecklar utrustning för övervakning och filtrering är synnerligen angelägna om att peta in saker i Telekompaketet, som inte hör hemma där. Såg också att EPP-ED-gruppen anordnar ett seminarium den 15 april på Hotel Renaissance i Bryssel under rubriken "How to maintain a modern copyright system on the internet – what solutions are avaiable?" där Gunnar Hökmark ska vara moderator. Medverkar gör Torbjörn Fygt - wellknown Swedish Author, Andrea Renda CEPS think-tank, Shadi Bitar CEO Earbooks, Mattias Ganslandt Assoc. Professor of Economics - Center for European Law and Economics, Patrik Fältström Consulting Engineer Office of the CTO - Cisco, Per Strömbeck, spokesperson Swedish Games Industri. Hoppas innerligt att detta meninsutbyte är ett led i ansträngningar att förmå berörda intressenter inse i vilka lådor de hör hemma och att våra folkvalda politiker klarar av att hålla emot allt som hotar nätneutraliteten och skyddet för användarnas integritet och rättssäkerheten.

Jag har skrivit till MEP (Member of European Parliament) och tycker att fler ska göra det för att visa att vi bryr oss och vill skaffa oss kunskap inför EU-valet. Avslutar med några intressanta länkar till andra bloggare som också bekymrar sig om våra demokratiska fri- och rättigheter: Leo, MinaModerataKarameller, Mårtensson, Lakes lakonismer, Tommy k Johansson, Erik Hultin bara för att nämna några i all hast - har en tid hos distriktssköterskan att passa. Uppdaterar senare om jag finner andra av intresse senare under dagen.

Inga kommentarer: