fredag 17 april 2009

Politiker vs Industri och Lobbyister.

Igår landade jag i funderingar kring det märkliga i att nyhetsförmedling om Telekompaketet, som rör infrastruktur, äntligen berörs i media och då på kultursidorna och i kulturprogram. Om det överhuvudtaget skrivs något på ekonomisidorna ser man ingen koppling till det triangulerande, som pågår i EU om direktiven för Telekomindustrin. Det, som väckte denna undran var nyheten i SvD, Expressen/Dina pengar och E24 om att Ebay knoppar av Skype. Där stod inte ett ord om att Skype arbetar med en tjänst för internettelefoni, som en del länders politiker med koppling till traditionella telebolag vill förbjuda och därför motsätter sig skrivningar i direktiven, som slår fast att det ska vara kundernas eget val som avgör. Valfriheten, enligt dessa politiker, ska ordnas genom att kunder ska kunna byta leverantör om operatören inte erbjuder möjlighet att använda Öppen källkod eller t ex Skype, en programvara, som möjliggör samtal via internetuppkopplingen, som man redan betalt för. En möjlighet, vars popularitet växt allt eftersom människor kunnat pröva sig fram. Det handlar om lågpristelefoni, som inte håller samma höga standard som traditionell telefoni, men i sammanhang där en avvägning mellan kvalitet och kostnad varit av nöden, som i samarbetsprojekt av olika slag, har Skype fyllt en viktig funktion. Uppdatering: Erik Josefsson har kommit fram till samma slutsats och dessutom funnit klara belägg för det. Nu borde Henrik Hansson m fl förstå att det är här skiljelinjen går - regeringen vill göra oss till enbart kunder, medan vi vill anväda nätet, som fullvärdiga medborgare!

Igår skrev jag bl a: ”Jag tycker att Telia Sonera, Tele2 och Telenor m fl borde få frågor om hur de ser på kundernas fria val och integritet.” Idag säger jag Bojkotta Ystads Allehanda och att kolumnisten Adam Erlandsson i SvD Näringsliv nog också borde gräva i Telekompaketet. Intressant.


Enligt skolboken ska politikernas roll vara att stå upp för medborgerliga intressen när företrädare för företag och lobbyister med uppdrag för olika särintressen tränger sig på. Men, här blir det på nytt tydligt att i avvägningen mellan att slå vakt om medborgarnas fundamentala fri- och rättigheter gentemot industri och lobbyister, så väljer alltför många politiker att gå ärenden åt de senare. Att nyhetsförmedlingen om Telekompaketets innehåll blivit en ”kulturfråga” har sin förklaring i att Frankrikes president Sarkozy jobbar stenhårt för skrivningar i paketet, som ska möjliggöra för honom att stifta egna lagar hemma i Frankrike (DN) för att kunna filtrera/censurera innehållet i kablarna samt se till att telebolag och operatörer binder upp medborgarnas d v s kundernas beteende i civilrättsliga avtal med sanktionsåtgärder. Vad som håller på att hända är att vi medborgare görs till kunder på nätet och därför är det politikernas plikt att skriva in de demokratiska fri- och rättigheterna i direktiven för ett nät där vi verkar som medborgare! Detta borde infrastrukturminister Åsa Torstensson och hennes sakkunnige Henrik Hansson liksom förhandlaren Jörgen Samuelsson i Bryssel inse. Och en hel del andra politiker, som verkar där nere i Bryssel. Triangulering, som förhandlingarna där nere kallas, pågår.


Uppdatering: SvD skriver Regeringen förstår inte. Här några andra som också skriver om detta: DN, som skriver att oenigheten bland politikerna är stor; Markus ”Lake” Berglund, som hört MEP Lena Ek (C ) säga att Åsa Torstensson har fel; Jens O, som gör en sammanfattning av situationen; Lars-Erick, som reagerar på nedlåtande snack från de som vill försvaga internetfriheten; Leo, som bl a uppmärksammar vilsna politiska redaktörer; och Isobel, som illustrerar ”kulturkrocken” mellan ”vi” och ”dom” på ett inspirerande sätt. För övrigt håller jag mig uppdaterad i svärmen av bloggar och hos La Quadratur du Net och Iptegrity.com , men min gamla skolengelska håller inte måttet, varför det blir ett slit när jag inte kan drabba goda vänner.


Avslutar med Svensk Myndighetskontroll, som berättar varför han nu gjort slut med EU. Men, med all respekt för Michaels beslut, har jag nog den uppfattningen att det trots allt gäller att göra något bra av detta – både folket och dess företrädare d v s politikerna måste rycka upp sig. Vi kan börja med att ta reda på en kandidat, som har råg i ryggen och skinn på näsan samt förmåga att förhandla och sedan fixa fler, som kryssar för henne eller honom den 7 juni. Men fram till dess är det kampen för ett vettigt innehåll i Telekompaketet, som måste prioriteras. Det goda med det är att vi vid omröstningen i EU-parlamentets plena den 5 maj får ett kvitto på var partierna står i fråga om informations- och kommunikationspolitiken.



2 kommentarer:

Anonym sa...

Motorsågsdomen mot pirate Bay. Ockupationsmaktens svenska marionettregim avslöjar sig. Land skall med EU-direktiv och terror styras. SVERIGE UT UR EU!

Gun Svensson sa...

Kraxpelax/Peter: Det är försent. Min pappa lärde mig att om man tagit f-n i båten måste man ro honom i land ;-) Jag gör allt vad jag kan för att påverka de förhandlingar som pågår där nere, men också i regeringen här hemma, eftersom det är ministerrådet och kommissionen som har mest makt - Europaparlamentet har inte ens 40 procent av väljarna bakom sig. De senaste dagarna har vi kunnat se att Åsa Torstensson, infrastrukturminister, och hennes sakkunnige Henrik Hansson samt förhandlaren i Bryssel Jörgen Samuelsson, som inte klarat av att stå upp för våra rättigheter som medborgare, utan tycker att vi ska vara nöjda med att vara kunder.