tisdag 30 juni 2009

Avbrott för några viktiga meddelanden ...

Njuter av att vara ledig från bloggandet, men så poppar det upp saker, som jag omöjligt kan låta passera utan att kommentera. Dit hör bl a artikeln i SvD om att Säpo kommer att få använda sig av FRA för att filtrera internettrafiken. Det talas om signalspaning, men det är ett ord som bara gäller signaler som sänds genom etern, har jag lärt mig under vägs. I fiberkablar ägnar man sig åt avlyssning med hjälp av en speciell teknik och tidigare har vi fått veta att det rör sig om rätt ansenliga trafikmängder. Utredningen som ska göra det möjligt för Säpo att ta FRA i anspråk, kommer att presenteras den 23 juli sägs det, men information släpptes i samband med Polisförbundets seminarium i Visby om just polisens möjligheter att spana på nätet. Ser att bl a Oscar Swartz och FP i Nacka kommenterat saken. Mark Klamberg har uppdaterat ett tidigare inlägg. Hax noterar både polisens seminarium nu på förmiddagen och Folk och Försvars möte idag på eftermiddagen. Det handlar om integritet vs statens snokande. Erik Hultin kommenterar.Utöver FRA är det diskussionen om upphovsrätten som sysselsätter mig och andra. DN skrev igår om FRA som hot mot Norges önskan att värna sina medborgares integritet, vilket väcker en rad frågor hos Olof. Eftersom Norge inte är medlem i EU (ännu) är de inte bundna av beslutet om EU:s datalagringsdirektiv, vilket kommer upp här i riksdagen under hösten. Johan Linander ber om input när det gäller den utvärdering av IPRED, som alliansen beslutade om i samband med att lagen antogs. Frida Metso Johansson i LUF skriver på Newsmill att FP:s partiledare borde medge att han haft fel i fildelningsdebatten.Själv läser jag en intressant kommentar i dagens SvD skriven av författaren och journalisten Karl-Erik Tallmo - "Google News bygger på idéer från 1600-talet". Uppdatering: Här är länken till artikeln, som inte fanns tillgänglig igår när detta skrevs. I gengäld får jag citera valda delar. "Google News, söktjänsten på webben för tidningsartiklar, har diskuterats ungefär lika hett som Googles inscanningsprojekt för böcker. Nu senast var det DN:s Peter Wolodarski som i radions Medierna hävdade att Goggle News parasiterar på tidningarna." Efter en tillbakablick till bråket om webbtjänsten Total News, där sajten bröt mot upphovsrätten, då de länkade artiklarna las ut utan hänvisning till källa, gör Tallmo, som forskar i upphovsrättens historia, en redovisning av Google News och finnder att den senare är en "direkt avläggare till den så kallade pressens lånerätt som funnits i flera hundra år". Som ett brev på posten kommer naturligtvis invändningar att "Pressens lånerätt" är en sak och sociala medias lånerätt något helt annat. Men det reser jag invändningar mot. I bägge fallen handlar det om möjligheten att kunna delta i samhällsdebatten d v s åsikts- och yttrandefrihet.

Efter en redogörelse om bakgrunden till denna lånerätt skriver Karl-Erik Tallmo "Man kan fundera över varför de tidningar som idag protesterar all finns på nätet om de inte vill att läsarna ska hitta fram till artiklarna." Ja, det är en fråga som borde ställas till Peter Wolodarski med flera. Sedan Tallmo citerat såväl en lagtext som gällde fram till 1993 och en text från 1643 om en postmästares skyldighet att sprida information, kan jag förstå hans slutliga kommentar: "Nog låter det väl som om postmästarna på 1600-talet gjorde nyhetsöversikter åt allmänheten på ungefär det sätt som Google News fungerar idag?" Sedan kan man undra om den typen av argument biter på dem, som bestämt sig för att se ett öppet och fritt internet som roten till allt ont.


Alla goda ting är tre - har sparat det bästa till sist: TT-meddelandet återgivet i bl a DN att jävsanklagelserna mot domaren i The Pirate Bay-målet kan leda till nya etikregler. Det är inte en dag för tidigt. Det torde vara något fundamentalt fel när en domare kan frottera sig med den ena parten i ett mål inom ramen för specialintresset "upphovsrätt" och/eller "patenträtt", utan att det får några konsekvenser. När det dessutom kommit fram uppgifter om att valet av domare i det aktuella målet inte gått till som brukligt genom lottning, vilket DN skrev om redan för en månad sedan, har tilltron till rättsväsendet fått sig en allvarlig knäck. Att domaren nu i Hovrätten friats från misstankar om jäv, är väl vad vi väntat oss. Dagens lag kan uppenbarligen inte tolkas på annat sätt!Sedan en snabb titt - hur har man det i Almedalen? Mårtensson; tycker att det är avslaget; Krohniskt bjuder på snackisar; och Politikerbloggen bjuder på ännu fler. Intressant?

söndag 28 juni 2009

Dags för semester från politiken?

Läser PJ Anders Linders Stå upp mot övervakningsstaten och undrar varför det bara är den konservative David Cameron i Storbritannien, som ser det som händer, när politiker i bästa välmening traskat allt längre in i övervakningens förlovade land?! Om det är sant som PJ skriver att klassretoriken ska komma till heders igen i oppositionens strategi inför nästa års val, hoppas jag att Mona Sahlin & Co har läst kapitlen i historieboken om de upplysta män och kvinnor ur överklassen, som betrodde arbetarklassens kvinnor och män om förmåga att med hjälp av folkbildningen ta sig ur fattigdom och elände med metoder som var framgångsrika när välfärden byggdes upp. Som allt annat har denna uppbyggnad haft en avigsida. Frågan är om Socialdemokraterna och Landsorganisationen klarar att se denna avigsida, än mindre klarar att formulera en politik för nästa språng då det gäller att använda metoder som inspirerar människorna att vilja vara kompetenta att ta ansvar för sitt eget liv och kunna göra en rimlig bedömning av vad som är den enskilde individens uppgift och vad som är samhällets.


Bloggen Bent skriver ett mycket läsvärt inlägg För makten, statusen eller idealen? Där han med referens till den tjeckiske presidenten Vaclav Havels tal när han tog emot Sonning Prize i maj 1991. För att hjälpa de folkvalda att hålla sig på den smala vägen, d v s när de valts för att stå upp för de ideal de sagt sig vilja företräda, är det viktigt att partierna inte kan kringgärda sina företrädare med skrivna eller oskrivna regler, som hindrar dem att rösta efter sitt eget samvete. I en demokrati måste en juste ledare klara att hantera den eller de, som har goda argument för att inta en annan hållning än majoritetens och samtidigt klara att upprätthålla majoritetens respekt för minoritetens rätt att fortsätta argumentera för sin sak. Enligt vad jag kan se är det partipiskan och utkvittningen, som i sin förlängning leder till att tilltron till politiker och därmed demokratins fundament eroderar. Med möjligheten att verka i det stuprör, som utskotten utgör, och i övrigt traska patrull med andra utan någon annan reflektion att det krävs för att man själv ska kunna driva sina egna hjärtefrågor, får vi en samhällsutveckling där helheten går förlorad. Egendomligt att normalt kloka riksdagsledamöter inte ser nackdelarna i nuvarande arbetssätt. De har på senare tid fått hjälp från olika håll, bland andra riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson på Newsmill.


Vad jag kan förstå är också den stopp-motion (pdf), som ett antal arbetarkommuner lämnat vidare till Socialdemokraternas kongress, också ett resultat av diskussioner om det ohållbara i riksdagens arbetssätt, vilket skapat och skapar en ogenomtränglig snårskog av lagar, där olika intressen utifrån sina behjärtansvärda engagemang anser sig ha rätt att ta FRA:s filtrering av trafiken på internet i anspråk.


Det ska bli intressant att se om den hälsosamma kritik som riktats mot regering och riksdag i samband med den lagstiftning, där övervakning ges förtur framför individens rätt till demokratiska fri- och rättigheter, väcker något intresse under årets Almedalsvecka. Påminner om FORES seminarium, som även sänds på nätet. Signifikant dock att frågan reducerats till en fråga om Fred efter Pirate Bay – om upphovsrätt och affärsmodeller, när frågan om filtrering/censur av internet är en oerhört viktig fråga, inte minst när det gäller översynen av grundlagen inför nästa års riksdagsval. Stockholms universitet har också ett seminarium med fokus på fildelning.


Går sedan en bloggrunda och ler när jag ser att MinaModerataKarameller skriver om sin ständigt återkommande dröm. Hax har inga större förhoppningar att Fredrik Reinfelt kommer att lyssna på PJ A Linder. Mårtensson anser att det är dags för avgiftning av storebror. Calandrella har synpunkter på Almedalen, som arena för politikers möjligheter att göra sig hörda. Ting och tankar kommer med tips och länkar till olika aktiviteter. Ser att Erik Laakso installerat sig i Visby och att han kommer att skriva på debattportalen Arvid Falk. Jonas Morian m fl, som tidigare drev Almedalsbloggen, skriver nu på Makthavare.se. SvD:s journalister bloggar här. DN.se skriver bl a här och här. TV4 bevakar det hela bl a med hjälp av Politikerbloggen. Sydsvenskan skriver här. SVT Opinions Redaktionsblogg blev visst överansträngd i samband med EU-valet, annars borde de kanske varit med i leken. Hur som helst är detta bara en bråkdel av alla bloggar – därtill kommer Facebook och Twitter.Uppdatering: SVT finns här.


Det är dags att ta en semestervecka för att sedan, när stojet lagt sig, i lugn och ro skapa sig en bild av vad nytt, som egentligen kom ut från denna marknadsplats för politiker och lobbyister.

Intressant?

lördag 27 juni 2009

Som man sår får man skörda.

Man sår vad man skördar skriver Isobel Hadley-Kamptz i Expressen. Dessförinnan läste jag Thomas Gür i SvD. Sedan ser jag att MinaModerataKarameller utgått från samma texter i sin kommentar. Mary ser också behovet av ett ändrat fokus när det gäller frågor om frihet och integritet, men undrar om gamla bastioner kan raseras så snabbt, då det finns starka krafter som vill annorlunda. Mårtensson noterar dock att allt fler värderar sin frihet. Men, allt handlar om vad väljarna vill stödja med sina röster. Här har våra public service-media ett särskilt stort ansvar för att de olika partiernas program belyses på ett opartiskt sätt.


Det är dock ingen enkel uppgift att spegla konflikten mellan de medborgare, som tycker att den enskilde har ett eget ansvar att hantera de utmaningar som kommer i ens väg, och de medborgare, som tycker att politiker och samhällets institutioner ska skydda dem från allt ont. Det förefaller som om den senare gruppen är i majoritet och mot den bakgrunden, tolkar jag att skräcken för allt ont används av politiker och säkerhetsinriktade aktörer för att driva igenom en växande och allmän övervakning av oss alla genom filtrering av internet. Det underlättas genom att media fokuserar mera på brottslingars användning av internet än illgärningarna som sådana och hur man skulle kunna mobilisera människor i det lokala samhället i ett förebyggande arbete främst genom att ge akt på och ta ansvar för sig själv och de egna insatserna för att skapa ett tillitsfullt umgänge i närsamhället. Jag är osäker på vad Brottsförebyggande rådet gör för att bidra till det.


Har lyssnat på sändningen från Kristdemokraternas riksting i SVT och kunnat notera att även det parti som har en högre makt, som ledstjärna och därför kan förstå den s k subsidiaritetsprincipen (beslut ska tas på lägsta möjliga nivå) också har svårigheter med människors inneboende lust att ta beslut över andra människors huvuden i tro att de därmed äger rätt att styra och ställa över andra och deras beteenden. Nu fick ledningen mer än en gång åberopa kommunala självstyrelsen för att undvika alltför långtgående beslut i frågor, som upplevdes som hjärtefrågor hos de olika ombuden.


Nu väntar den valstart, som Almedalsveckan, utgör. Mårtensson bjuder på en hel del länkar för den som vill följa det hela. Annars är det många som intresserar sig för Michael Jacksons bortgång. Så många att Google fick problem läser jag i Bloggtidningen, som även kan berätta att en skvallersajt var först med nyheten. Tycker dock att många visar ett seriöst intresse att beskriva ett människoöde, som betytt så mycket för många musikintresserade världen runt. Andres Lokko i SvD skriver initierat. En del av mina bloggvänner känner sig också manade – Lakes Lakonismer; Oscar Swartz; och Stefan Stenudd.


Efter den utflykten till olika eftermälen, känns det helt rätt att uppmärksamma alla på Josh och hans funderingar kring lämpliga namn åt sonen, som föddes den 14 juni kl 21:07 – grattis!


Avslutar med en uppmaning – avprogrammera en tillväxtskeptisk civilingenör. Inte för att jag begriper vad det ska vara bra för, eftersom tillväxtoptimisterna, i likhet med många andra, behöver tuggmotstånd. Tuggmotstånd bjuder även denna tänkare. I likhet med denna, som visar varför det är viktigt att kunna kommunicera i skydd av tillgänglig teknik.

Intressant.

fredag 26 juni 2009

Objektiv nyhetsförmedling – finns den?

Under senare tid har vi litet till mans kunnat notera att rätt många journalister i traditionella media skruvat till nyheter, som rör Piratpartiet. Om det handlar om brist på källkritik eller om detta visar deras personliga aversion mot Piratpartiet, som de ser som hot mot deras egen upphovsrätt som skribenter, är svårt att avgöra. Eller kan det vara en kombination av detta och ett eget uppodlat politikerförakt, som drivits bortom förnuftets gräns? Eftersom Piratpartiet gett sig med i leken, får de nu lära sig att leken tåla. Förlorare blir vi läsare, som inte längre kan tro att det vi läser ger en hyggligt sann bild av den sak som speglas. Medan den andra sidan av myntet blir att Piratpartiet genom egna kanaler kan sprida medias vrångbilder, som exempel på den brist på insikt som råder framförallt bland äldre människor.


Ett bra exempel på en sådan skruvad nyhet är Aftonbladets artikel idag, där det påstås att Rick Falkvinge kommer att anställa sig själv som assistent åt MEP Christian Engström för en månadslön på 188.000 kronor. Hur det verkligen förhåller sig kan vi ta del av på Ricks egen blogg och Makthavare.se där det handlar om att använda det totala beloppet för ett antal personer, som kan vara ett stöd för såväl PP:s MEP:er i Bryssel, men också den gröna gruppen, som de valt att tillhöra. MinaModerataKarameller är uppdaterad och köper således inte artikelns ”sanning”. Jinge känner också behov av att lufta sina tankar kring AB:s artikel, som vore den sann, men landar till sist i ett ”Men, alla partier är väl angelägna om att förtala PP så det kanske är en hårdvinkling som Aftonbladet gör.” och en länk till Ricks blogg. Ingen upprörd kommentar om det uppenbara att en nyhetsjournalist hos AB av någon outgrundlig anledning med hjälp av halvsanningar lånar sig till att smutskasta Piratpartiets ledare. Kommentarer visar hur PP:s medlemmar försöker förklara hur det ligger till medan de, som ogillar Piratpartiet, gärna vill tro att artikeln speglar en sann bild.


Själv ställer jag mig frågan varför Aftonbladets redaktionsledning tycker att det är OK att publicera en artikel som (vad jag kan se) bryter mot koncernens policy. Av detta har jag nu lärt mig att en del av Aftonbladets nyheter måste tas med en rejäl nypa salt. Men, för den sakens skull tänker jag inte skåpa ut alla journalister. Jag tror fortfarande att det finns journalister, som sätter en ära i att spegla saker ur olika perspektiv för att ge oss läsaren en mera komplex bild av hur saker ligger till.

Intressant.

torsdag 25 juni 2009

Galen i Almedalen ...

... är en av många intressanta rubriker som möter läsaren av Dagens Samhälles senaste nummer. Kommunernas och Landstingens tidning tar i detta specialnummer en närmare titt på Almedalsveckan och vad den betyder för kommuner och landsting, vilka är de organ som förväntas förverkliga det som riksdagens majoritet från tid till annan bestämmer. Dags att rensa bland lagarna tycker de lokala politiker som tidningen ställt sina frågor till. Samtidigt visar reportern Magnus Wrede att lokala politiker är Självstyrelsekramare med kluvna tungor och inbjuder till dialog med frågan Är lokala politiker för mesiga? Tyvärr finner jag ingen länk på nätet, men ser att vi kan följa redaktionen på deras blogg.


Andra som skriver om Almedalen är Cecilia Axelsson, E24/SvD Näringsliv, där hon visar att synen på denna företeelse pendlar mellan jämförelsen Kiviks Marknad och Sveriges svar på World Economic Forum i Davos. Mest beroende på var man befinner sig på skalan när det gäller synen på politikers roll i det som sker. Vad jag snappat upp kommer det att finnas ett antal intressanta bloggar, som kommer att följa det som pågår under veckan: Makthavare.se ; som också puffar för att DN.se kommer att bevaka en del seminarier av de drygt tusen som ingår i arrangemanget. Som bloggare har jag och andra fått ett mejl från Stockholms Universitet som arrangerar två seminarier – det ena med fokus på klimat och det andra på fildelning. Det senare känns litet snävt för mig, som kämpar för internets frihet, där en rad olika intressen anser sig ha fullgoda skäl att kräva övervakning genom filtrering för att beivra olika brott. En fördel för oss, som inte har möjlighet att vara där, finns möjligheten att chatta samt följa det hela genom en direktsändning på nätet med start kl 14.00 måndagen den 29 juni.


Annars är det händelserna i Iran som fångar vårt intresse. Läser SvD:s artikel Brutalt polisvåld mot demonstranter i Iran (tyvärr utan länk på nätet) och noterar att oppositionsledaren Mousavis hustru Zahra Rahnavard tagit bladet från munnen och krävt att de som gripits under demonstrationerna ska släppas fria. Hon visar med detta att kvinnorna i Iran har en talan i kraft av sin status i familjen och sina kunskaper och att de – burka och huvudduk till trots – inte sticker under stol med sina åsikter. Det ovanliga är väl att hon går ut offentligt med sin åsikt. Visserligen kan vi se att hennes man är mer försiktig och är angelägen om att markera att demonstrationerna pågår utan att han har ett finger med i spelet. Samtidigt pågår möten mellan honom och ledande parlamentariker i sällskap med förre presidenten Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, vilket DN skriver om. Jens O bloggar om att Feministiskt Initiativ inbjuder till en demonstration mot våldet mot det iranska folket Lördagen den 27 juni kl 14 – 16 på Medborgarplatsen i Stockholm kl 14 -16.


Övrigt av intresse idag är Piratpartiets val av partigrupp i Europaparlamentet vilket bl a DN skrivit om. Noterar dock att Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson i viss mån distanserar sig. Men många andra är nöjda. Här Oscar Swartz och Calandrella. Man kan leka med tanken vad en etablering av Piratpartiet vid 2010 års val lokalt och nationellt skulle kunna leda till. I övrigt noterar jag att Mårtensson funderar kring de senaste turerna med anledning av påståenden om upphovsrättsintrång; Opassande ser att rättssäkerheten gått förlorad; Rick Falkvinge skriver om två rättsskandaler samma dag; Mårten Schultz tycker dock annorlunda; Jakob Heidbrink tar sig an frågan om musikbranschens varningsbrev kan klassas som brott mot marknadsföringslagen; samt MinaModerataKarameller med ett (som alltid) fullödigt inlägg. Varje gång jag läser Marys inlägg förundras jag över hennes tålamod med Moderaterna – det parti, som hon ger all sin energi. Droppen urholkar stenen?


För övrigt anser jag att DN borde skämmas över att gång på gång hänvisa till en granskning av FRA-protesterna, som tidningen gjort och som slirar rejält på sanningen. Varje gång det sker förstår jag varför så många människor triggats att engagera sig i Piratpartiet. Intressant!


tisdag 23 juni 2009

Tekniken styrs av politiska intressen.

Just nu kan en samhällsintresserad medborgare inte undgå att se hur teknik för censur av trafiken på internet sprids till allt fler länder. Nu är det händelserna i Iran, som gör oss medvetna om att Nokia-Siemens levererat utrustning till landets regim, vilket Computer Sweden och DN skriver om och som förklarar varför regimen inte stängt ner möjligheten att använda nätet, utan ser ut att endast ha strypt flödet. Mark Klamberg noterar och kommenterar, som vanligt initierat med hänvisning till tidigare inlägg i samband med den diskussion som pågick med anledning av FRA-lagarna hösten 2008. Enligt Metro förnekar dock Nokia Siemens Networks talesman att den utrustning, som man levererat skulle kunna användas på det sätt som påståtts. DN har en bra artikel om nätcensuren och hur prästerna försöker tysta bloggarna. CNN sänder rapporter, där det framgår att en maktkamp pågår mellan olika grupperingar i landets ledande skikt och att de välutbildade kvinnorna varit mycket aktiva i upproret mot det valfusk, som utlöst konflikten.


Men bakom den fasaden pyr ett missnöje bland annat på grund av en ohejdad inflation. Det är svårt dra några entydiga slutsatser, men mycket talar för att valets utropade segrare Mahmoud Ahmadinejad kommer att kväsa upproret med våld. När Reza Pahlavi, son till den tidigare shahen av Iran, mötte pressen visade han enligt Metro starka känslor inför bilden av den unga kvinnan Neda, som föll offer för krypskyttar häromdagen. Hon har sedan blivit något av sinnebilden för det förtryck av mänskliga rättigheter som pågår i mullornas hägn. Anders Mildner ger sin syn på situationen och hur en journalists användning av Twitter ger rapporteringen en närhet, som skapar en djupare relation mellan reportern och läsarna. Krohniskt kommenterar och avslutar ”Det som till slut fäller diktaturer är en kombination av omvärldens tryck och den egna befolkningens vilja till frihet”. Makt, som bygger på förtryck av människor, vars gamla förfäder var zoroastrier med frihet och rättskänsla som grund, varar inte i längden, säger en av mina goda vänner med rötter i Iran. Kan bara hoppas att det sker utan att en massa människor måste sätta livet till.


Många ser en möjlighet att underlätta folkets frigörelse med hjälp av informations- och kommunikationstekniken. Samtidigt kan vi se uppgifter om att företag, som utvecklar tekniken, hjälper härskare att skaffa sig utrustning för att filtrera trafiken på nätet i jakt på tänkbara hot mot regimen alldeles oavsett om den är en demokrati eller en diktatur. I dess kölvatten följer olika lobbyisters anspråk på filtrering av trafikdata i jakt på material skyddat av upphovsrätt m m. Det är i den världen vi lever. Håller med MinaModerataKarameller att ledande partier måste tänka om när det gäller integritetsfrågorna. In med ljus och luft i Rosenbad. Erik Josefsson, som fortsätter jaga fakta kring Telekompaketets framtid, har tagit del av framtidsrapporten Digital Britain och funnit att Storbritanniens administration också fångats av upphovsrättsindustrins framtidscenarier. Här pekar han på möjligheten att göra en spektakulär insats i samband med Telekommötet i Visby den 9 – 10 november 2009.

Intressant.

måndag 22 juni 2009

I rikets tjänst på olika sätt.

Läser med stigande oro Kjell Häglunds artikel i DN om vicepresident Joe Bidens grepp om USA:s politik på immaterialrättens område, där jurister, som tidigare varit lobbyister till stöd för upphovsrätten, idag har anställts med tjänstgöring på Justitiedepartementet. När jag första gången läste om detta, strax efter det att Barack Obama tillträtt som ny president, var min tanke ”Hm, kanske inte så dumt om han vill komma åt det skräckvälde, som denna industri skaffat sig med hjälp av juridiken”. Men, här verkar det som att det är det motsatta som gäller – en förkrossande seger för de krafter, som vill stänga ute internetanvändare från möjligheten att vara och göra samma saker på nätet, som i det analoga livet vid sidan av tangentbordet. Det är således i det ljuset vi ska se Jammie Thomas-Rasset, som DN:s Ossi Carp skrev om för några dagar sedan. ”Närmare bestämt landade skadeståndet på 80.000 dollar per låt, det vill säga totalt 1,92 miljoner. De flesta som accepterat en förlikning har betalat mellan 3.000 och 5.000 dollar, motsvarande 24.000 till 39.000 svenska kronor”. Idag noterar även SvD saken. Helt sjukt.


Ibland undrar jag om inte juridiken i likhet med politiken blivit en födkrok fullt i klass med all annan prostitution, men inte ens en sådan möjlig utveckling kan få mig att tycka att det är OK med den övervakning, som FRA förväntas bidra med. Jag ser dock att det ena intresset drar fördel av det andra och att bägge vinner kortsiktigt en del poäng, men att inget av dem tar ansvar för vad som följer i det långa loppet. Kan det vara mot den bakgrunden jag ska förstå KD:s nymornade intresse för svenska folkets krav på integritet, vilket SvD skriver om. Kan det vara så att även KD har insett att Piratpartiets framgång inte kan förklaras enbart i termer av ungas vurm för fildelning?


Kan det också vara mot den bakgrunden jag ska tolka Björn Elmbrants inlägg i Dagens Arena om Skitfrågornas tyranni. Hans iakttagelseförmåga är som vanligt god, men jag vet inte om det är det statliga partistödet, som behöver ökas och öronmärkas. Mig förefaller det vara viktigare med en folkbildningsinsats värd namnet och då även med hjälp av internet. Grundlagsutredningen borde ha varit ett givet ämne för en folklig studie på bred front. Efter att ha läst inlägget i Expressen om Flytande rädsla och folkhemsnostalgi betror jag inte partierna den viktiga uppgiften att tänka längre än till nästa års val. Även om Svend Dahl inte kan göra anspråk på att ha funnit roten till sakernas tillstånd, kan man ana att han kommit något på spåren värt att titta närmare på. Jag har länge tyckt att politikerna är ansvarslösa på gränsen till kriminella när de utnyttjar människors rädsla för att stärka sina positioner.


Vi styrs av pedofiler, terrorister och RIAA skrev Erik Hultin häromdagen – mitt i prick som vanligt. Jag kan glädja honom med att vi här har Norrtelje Tidning med en chefredaktör, som fortfarande står upp för sin åsikt. Dagens ledare avslutas ”Regeringen lade i maj sitt förslag till förbättrat integritetsskydd i FRA-lagen, och detta förslag skall riksdagen besluta om i höst. Här borde dock EU-valet har givit allianspartierna en tankeställare. De borde ha förstått hur viktig denna fråga är, inte minst för många ungdomsväljare. De borde därför riva upp hela FRA-lagen och skicka hela frågan till en ny utredning.”. Kan bara instämma. Ser att Mårtensson har hopp om att integritetsfrågorna får betydelse i nästa års val. Under tiden kan det vara uppfriskande att se vad som händer i Tyskland när staten går för långt – här förmedlat av Hax.


Kan sedan inte undgå att notera intresset för det som händer i Iran och hur olika nätaktivister försöker göra nytta. Vill gärna tro att det handlar om en allmän nytta till stöd för en demokratisk utveckling, men känner samtidigt en oro för att en del aktörer i eget intresse vill visa internets möjligheter och samtidigt bidrar till att göra ont värre. Läser Intensifier och försöker förstå. Men det visar väl bara att jag är okunnig om vilka offer en process för frihet kräver. Är nog en fegis innerst inne. I en tidigare bloggpost skriver Christopher bland annat ”Werebuild.eu bidrar inte till protesten som sådan, utan jobbar för att skapa ett fritt internet. (hur dessa två sedan hänger ihop är en fråga som återstår att besvara)”. För den med bättre kunskap och mod i barm skriver Gustav Nipe, gästbloggare hos Opassande. Bloggen Bent gör sina jämförelser och de utfaller till regeringens nackdel. Vet inte om Badlands Hyena lyckas göra mig klokare, men definitivt gladare.


Avslutar med att puffa för Mark Klambergs medverkan vid ett panelsamtal i Köpenhamn under den internationella konferensen ”ICT and Privacy” den 23 – 24 september då han hoppas att alla som bor i södra landsändan passar på - ”Konferensen är öppen för allmänheten. Det är kostnadsfritt och arrangörerna bjuder på lunch”, skriver Mark bl a.

Intressant.

När det otänkbara blir tänkbart.

Hemma igen efter en helg i goda vänners lag på avstånd från dator och tangentbord, undrar jag naturligtvis vad det är som jag missat av skeendet därute i den stora vida världen. Det som händer i Iran är inte så lätt att tolka för oss i denna avkrok i världen, varför jag förhåller mig avvaktande och undrar vem som verkligen vet vad som pågår. Läser Leos Internet som demokratiskt verktyg och ser att det som händer i Iran lett till att många engagerat sig till stöd för oppositionen i landet. Deepedition visar att det är rätt komplicerat att orientera sig och veta vad som gagnar saken bäst. Har dessförinnan hunnit läsa SvD och noterat att P J Anders Linder fått uppleva det, som flera av oss andra blivit familjära med – att partier, som vi röstat på, agerat så att vi funnit oss själva vara pirater i våra hjärtan. Bara för ett år sedan var detta helt otänkbart för min del.


Har roat mig med att kolla in vad som rörde sig i folkdjupet då och det uttryck det fick i min blogg just då. Har läst inlägget för ett år sedan och minns metaforen med statsministern som skeppare, vilket är långt ifrån min senare bild av honom som Super-Nanny. Det säger något om hur man som medborgare kan se på landets statsminister från tid till annan utifrån hans eget beteende. Måste erkänna att skepparen, som gjort en missbedömning, tilltalar mig mer, än bilden av honom som Super-Nanny. Läser därför roat Sanna Raymans ”Paternalisten är en mycket resultatinriktad typ” tills jag erinrar mig Dokument inifrån och programmet Rör inte min sup. Den, som inte grips av barnens syn på vuxnas beteende finns inte, men vuxna kommer trots det att göra som de alltid gjort. - Hur ska det tolkas? Att det tillhör övergångsriterna från stadiet att vara barn till att bli ungdom och senare vuxen att lära sig hantera föräldrars och andra vuxnas motsägelsefulla förhållande till alkohol?! Gäller det för övrigt bara alkohol?


Är det i detta ljus, som omgivningen ska se min reaktion på politikernas lust att övervaka alla människor i sin omgivning? Att jag ser hur vi håller på att invaggas i en falsk trygghet samtidigt som vi missar chansen att lära oss ett juste förhållningssätt till livets utmaningar. Vad händer med oss när vi förlorat möjligheten att se svårigheter, som något sänt i vår väg för att vi ska få en chans att pröva vår uppfinningsrikedom? Jag ställer frågor när jag känner ett behov av att problematisera det som kräver komplicerade lösningar.


Ser att MinaModerataKarameller också gjort en tillbakablick. Alliansen har gått vilse (och vi med den) skriver Erik Hultin. Jens O ser att IFPI kräver det som diktaturer genomfört. Olof fortsätter sin dialog med Staffan Danielsson och jag gläds över bådas tilltro till det demokratiska samtalet. Staffan Danielsson har dessutom noterat oppositonens svar på regeringens lagstiftning om FRA. Bloggen Bent söker ett samband mellan P J Anders Linders ord och handling. Noterar sedan med glädje att Lars-Erick kommit igen och att Mark Klamberg uppmärksammar vad som händer i Storbritannien. Här kan det passa att låta Erik Josefsson påminna oss om Telekompaketet.

Intressant.

fredag 19 juni 2009

torsdag 18 juni 2009

Ett år har gått sedan FRA-debaclet.

Läser hos Mark Klamberg att han nosat upp oppositionens svar på alliansregeringens prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Efter en genomgång av texten skriver Mark bland annat ”I oppositionens motion saknar jag frågor kring FRAs fortsatt omfattande tillgång till kommunikation, myndighetens massiva inhämtning, lagring och utbyte med andra länder av uppgifter om vanliga privatpersoners data- och telefonkontakter. Jag kan respektera de som förespråkar signalspaning i kabel men som samtidigt förmår att ta upp och konfrontera nämnda problem som berör den breda allmänheten. Regeringen vill inte riktigt tala om dessa saker. I samma anda anser jag att oppositionens kritik i denna del är alltför svepande. Är det början på en reträtt under skuggan av ett eventuellt regeringsansvar efter 2010?”


Det ska bli intressant att ta del av kommentarer till detta, inte minst från de inom de egna leden, som varit kritiska mot alla dessa lagar. För övrigt hölls igår ett seminarium där man tog upp många av de frågor, som Mark anser att politikerna alltför ofta duckar för. Jens O var också där och skriver mera utförligt. Förhoppningsvis kommer det att läggas ut på nätet senare. Sedan kan man ju undra om det har någon som helst verkan inne i den bunker, där FRA-kramarna förskansat sig. I det sammanhanget vill jag påminna om det material som Frendo samlat och uppdaterar med länkar under hand. Vi får förmodligen inrikta oss på att hålla grytan kokande fram till nästa val. Under tiden gäller vem som är bäst på att beslå motståndaren med fulspel – lokalt gör Göran Pettersson (M) och Olle Jansson (S) sitt yttersta.


Ser för övrigt att grabbarna på Politikerbloggen har behov av att visa vem som är störst, bäst och vackrast – kul se att Blondinbella fortfarande leder det racet. Sedan kan man naturligtvis fundera kring vad hon har som grabbarna saknar. Insikt om behovet av ögonfröjd? Vi rör oss i olika landskap, där mode lockar en bredare publik än kommentarer om politik?


Avslutar med Badlands Hyena, som uppmärksammar knepen att hålla oss i en konstant rädsla för vad som kan hända oss, om vi inte ständigt är på vår vakt mot andra i vår omgivning – vid eller vid sidan av tangentbordet. Vågar vi lämna våra hem för att dansa kring midsommarstången?

Intressant.

onsdag 17 juni 2009

Vänster – höger – framåt marsch!

Lyssnar på partiledardebatten, som är rätt förutsägbar. Hittills är det bara Maud Olofsson som förvånat genom sin öppenhet gentemot Piratpartiet. Ser att SvD noterar detta. Annars pågår en diskussion inom Näringsdepartementet när det gäller ACTA och Telekompaketet. Patrik Fältström, Cisco jublar idag över uppdraget till PTS att utreda öppenheten på internet. Samtidigt kan den uppmärksamme läsaren se att skivbolagen Virgin och Universal lanserar ett nytt avtal där de erbjuder en prenumeration av ett streamat utbud till sina bredbandskunder. Det är kanske den varianten, som Henrik Pontén hade i åtanke när han talade vid Dreamhack, men undvek att gå närmare in på, varför debattinlägget av Magnus Nordlander måste ses mot bakgrund av situationen i Sverige idag.


Enligt DN och BBC News kommer Virgin och Universal att bekämpa nedladdning av annat material genom att strypa sina kunders bredbandsuppkopplingar. Detta samtidigt som brittiska regeringen förväntas ställa sig bakom en utredning, som förespråkar hårdare tag mot fildelare, vilket DN skrev om igår. Utredningen finns tillgänglig hos forskaren Monica Horten, Iptegrity.com Är det någon som fortfarande tvivlar på upphovsrättslobbyns inflytande över våra lagstiftande församlingar? Som synes är de enda tänkbara lösningar, som skivbolag och filmbolag välsignar, olika paketlösningar liknande kabel-tv-utbudet. Vår oro för internets framtid är således befogad.


Noterar i det sammanhanget att Linus Wretblad och Eva Jarnvall i en Brännpunktsartikel argumenterar för att om möjligt komma åt den polarisering, som nu skett i debatten om upphovsrätt och patenträtt. Om detta kan påverka diskussionen kring ACTA-avtalet mot en helheltssyn, med hänsyn tagen kring behovet av en digital intellektuell allemansrätt, vore det ett genombrott för förnuftet i denna av känslor så totalt genompyrda situation.


Det är rätt intressant att notera hur SCB:s undersökning av partisympatierna presenteras i olika media. De flesta underlåter att berätta om att bortfallet uppgår till drygt 29 procent, vilket naturligtvis är minst lika intressant att känna till som hur sympatierna fördelar sig bland dem, som i maj var säker på vilket parti de skulle ha röstat på om det hade varit ett riksdagsval då. DN och SvD redovisar resultatet, vilket naturligtvis kan tolkas på olika sätt. Själv tillhör jag den stora grupp, som nu ska orientera mig inför nästa års val och jag är intresserad av ett parti och en politik, beredd att ta itu med riksdagens arbetssätt med en synlig maktdelning, som motvikt till dagens system, där en relativt liten klick bestämmer och riksdagen traskar patrull, på sätt som skett i fråga om det kluster av lagar där FRA:s verksamhet används av staten för att filtrera d v s övervaka medborgarnas internettrafik. Anders Widén visar hur man brottas med ett nytänk på vänsterkanten. Ett nytänk, som ser ut att ha stöd i forskningen visar Michael Geist. Efter marknadens uppvisade oförmåga att använda internet på ett konstruktivt sätt, undrar jag hur ett nytänk ser ut bland liberaler.


Det slog mig igår, när jag deltog i bloggfrukosten hos Handelskammaren, att bilderna av vår tillvaro på nätet är olika beroende på var vi befinner oss och vilka ambitioner vi har med vårt engagemang. Personligen avundas jag inte Hax, som i sin roll som framstående bloggare inom det politiska fältet, har det rätt svettigt emellanåt. Att vara kändis på nätet kan säkert ha sina sidor. Något som Anders Mildner skriver om i SvD, men då ur ett annat perspektiv. Andra som deltog i bloggfrukosten var PromeMorian, Sanna Rayman och Christoffer Fjellner. Själv ser jag hur vi bloggare lever i symbios med etablerade media och sprider en del av deras nyheter i en vidare krets och på ett sätt som gör att fler läsare stannar upp och måhända tänker i nya banor kring det som man inte alltid upptäckt på egen hand. Därför har jag svårt att förstå varför en del journalister grinar illa och på olika sätt visar oss sitt förakt. Det omvända finns även i bloggosfären, men då när en journalist fått något om bakfoten och inte är beredd att tillstå det, än mindre visar intresse för en rättelse. Men det är väl med detta, som det är i alla relationer mellan proffs och glada amatörer, både elit och bredd behövs. MinaModerataKarameller har en välgörande avspänd inställning till allt surr om sociala medier.


Hur som helst trivs jag i den krets av bloggare, som jag ofta besöker då de kompletterar bilderna av det, som för dagen intresserar mig. Här Leo, som bland annat funderar kring några politikers sätt att tänka; Lake som tycker att man måste kunna ställa krav på en riksdagsledamot; Sagor från livbåten likaledes; Deepedition ger riksdagsledamoten goda råd (om hon är mottaglig) – annars är de allmängiltiga för alla de politiker, som har svårt att hantera den diskussion, som deras yttranden genererar; Oscar Swartz, som synar spelet kring Telekompaketet; Erik Josefsson, som undrar vem som styr ministerrådets tjänsteman; Infallsvinkel, som också håller koll på vad som händer i olika ö-riken; Josh, som driver med en författare okunnig om internet; Mark Klamberg, som skriver om en läsvärd artikel ”På demokratins bekostnad” där bland annat promemorian Ds2009:17 ”Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism” finns omnämnd; Karl Sigfrid, som insett behovet av en internet-politik; och Det progressiva USA, som skriver om hur Irans demonstranter får hjälp av den teknik, som fördöms här i Sverige. Något som Intensifier också skriver om. Intressant.

måndag 15 juni 2009

Internet lockar intresserade aktörer.

Läser Åsa Torstenssons debattinlägg i Computer Sweden baserad på regeringens uppdrag till PTS att utreda öppenhetsbegreppet, vilket ska redovisas senast den 30 augusti 2009. ”Tjänsteutvecklingen går fort och skapar ökad konkurrens även inom mogna sektorer, till exempel på mediemarknader. Mot bakgrund av denna utveckling behövs en bred begreppsutredning och analys av öppenhetsbegreppet ur ett tekniskt likväl som ett konkurrens-, innovations- och användarperspektiv” sägs i dagens pressmeddelande. Det ska bli intressant att se vad Post- och Telestyrelsen kommer fram till och om detta kan lösa upp knutarna i Telekompaketet. DN skriver också, men här finns ett annat datum angivet när uppdraget ska redovisas. Intensifier skriver att werebuild.eu vill bidra med sin kunskap i saken. Företrädare för Piratpartiet kräver i ett inlägg på Newsmill bland annat ”att Sverige under sitt ordförandeskap i EU tillser att grundläggande medborgerliga rättigheter skyddas i Telekompaketet för alla medborgare i EU”.Tidigare har Computer Sweden skrivit om PTS och det skärpta tonläget när det gäller nätneutraliteten. Idag kan vi även läsa om att ett konsultföretag ska ta fram strategier för myndigheternas it-arbete.


Till dagens nyheter hör även ”Fler poliser ska sätta stopp för illegal fildelning”. Detta är ett resultat av den prioritering, som regeringen gjorde den 18 december 2008, när man i regleringsbrevet till Rikspolisstyrelsen skrev in följande

2.4 Utredning av brott inom immaterialrättens område

Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott. Av redovisningen ska framgå hur Rikspolisstyrelsen säkerställer att åklagaren får tillgång till de polisiära resurser som krävs för att utreda de immaterialrättsliga brotten. Rikspolisstyrelsen ska även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå ett effektivt samarbete med Åklagarmyndigheten när det gäller utredning av dessa brott. Redovisningen ska lämnas senast den 1 mars 2009.”.


Det är således inte polisen, som alldeles på egen hand gjort den prioritering, som Computer Sweden och SR och SVT nu uppmärksammar. Det ligger nära till hands att se detta, som en eftergift till upphovsrättslobbyn i samband med arbetet med Ipred-lagen.


Sedan några ord om det som jag höll på att missa, eftersom jag hälsat på hos goda vänner. Det handlar om såväl PJ Anders Linders krönika som Rolf Gustavssons Dött lopp i grenen bortförklaringar i SvD igår. Det hade verkligen varit en svårsmält förlust eftersom FRA-kramarna får sig en rejäl omgång under förutsättning att de klarar att läsa mellan raderna. Det är mycket läsvärda iakttagelser de båda gör var och en på sitt oefterhärmliga sätt. Känner för att sjunga papperstidningens lov efter detta. I dagens tidning ser jag att Pelle Snickars, forskningschef på Kungliga Biblioteket, skriver en kommentar om Internet. Jag tolkar inlägget, som att ett visst missmod insmugit sig och tolkar det som att det petats in käppar i projektet med det digitala biblioteket. Jag hoppas dock att Pelle Snickars tar nya tag – svenska folket behöver det.


Efter detta måste jag kolla vad andra bloggare haft för sig. Noterar att Bloggen Bent lägger energi på Centerpartiets inre arbete; Jens O vänder och vrider på hemlighetsmakeriet kring ACTA; Erik Hultin undrar om inte Centerpartiet kan säga Stopp någon gång; Per Ankersjö tycker att det nu får vara nog; Karl Sigfrid undrar vad poliserna ska göra; Annie Johansson tycker att regeringen verkar vara tondöv; Hax skriver Vad var det vi sa; Rick Falkvinge har fått ett riktigt elegant meddelande; Johan Linander tycker att Miltons förslag om ett register för genomförda aborter hör hemma i papperskorgen; Scaber Nestor gör ett bra inlägg till stöd för särpresterande elever; Göran Widham undrar varför en viss herr Pontén ljuger; och MinaModerataKarameller berättar om Politikerbloggens enkät. Sedan utlovas en sågning av Fredrik Reinfelt i morgon kl 09.00 men det får jag ta del av senare eftersom jag då befinner mig i Stockholm på Handelskammarens diskussionsfrukost med inbjudna bloggare om bloggosfären och dess betydelse. Intressant.


lördag 13 juni 2009

Om att ro fanskapet i land m m.

Alla känner vi till fortsättningen på uttrycket ”Har man tagit fan i båten ...”. Men ibland undrar jag om man inte – alla risker i ett rankt fartyg till trots – borde kasta fanskapet tillbaka i sjön. Läser med nöje och avsevärd behållning kolumnen på SvD:s ledarsida. Där skriver Thomas Gür under den träffande rubriken ”Vi klarar trojanerna men inte politikerna” med en glöd som värmer, när FRA-kramarnas arrogans fryser alltför många människors tankeverksamhet till is. Mårtensson har också läst, i likhet med Anohito.


Det är mot den här bakgrunden, som vi måste se statsminister Fredrik Reinfelts ”utbrott” vid frågestunden i torsdags, vilket kändes som att han ställde mig och alla andra som röstat på Piratpartiet i skamvrån. Då rasade han alla pinnarna nerför stegen i min aktning. Även om många tecken i skyn talar för manipulatörernas segertåg, är jag långt ifrån ensam om att vägra släppa tilltron till det öppna demokratiska samhället. Här en bland många andra Erik Hultin. Detta även om politikerna tolkat sitt mandat, som något som folket gett dem att sedan överlåta till partiledarna att förfoga över. Till internets frihet hör möjligheten att på ett mycket enkelt sätt kommunicera med politikerna, även om jag undrar om de, med handen på hjärtat, tycker att det är så bra. Mest hörs en klagolåt och ibland undrar jag om det verkligen inte finns något närmare Bibelns ”om någon slår dig på högra kinden, vänd också den andra mot honom” än David Eberhards ”Ingen tar skit i de lättkränktas land”.


Vad många inte känner till är hur ACTA-avtalet för sin funktion – att beivra intrång i upphovsrätt och patenträtt – kommer att vara beroende av möjligheten att filtrera nätet. Något, som kan komma att åläggas teleoperatörerna, om inte politikerna tydligt sätter stopp för detta i direktiven för Telekompaketet. Intill dess vill jag göra allt jag kan för att göra så många som möjligt medvetna om vad som pågår, bland annat genom att puffa för detta lovvärda initiativ bland operatörerna – Integrity. Ett nyhetsinslag om ACTA fanns så sent, som den 9 juni i SVT Kulturnyheterna (9:51 minuter in i programmet) och där fick vi bland annat veta att statssekreterare Magnus Graner på Justitiedepartementet tidigare inte hört talas om att en lång rad lobbyister fungerar som rådgivare i USA, och har full tillgång till handlingarna, det kan Kulturnyheterna försöka slå i andra, men inte mig.


Dagen efter skrev Centerpartiets Johan Linander, att han sänt ut ett pressmeddelande i saken med bland annat följande: - Sverige måste som ordförandeland i EU ställa högre krav på att ACTA-förhandlingarna görs transparanta. Sekretess som leder till spekulationer om innehållet är enbart av ondo. Väljer något eller några av de andra förhandlande länderna ändå att sätta stopp för öppenhet så måste Sverige och EU allvarligt överväga om förhandlingarna ska avbrytas, avslutar Johan Linander.


Att Magnus Graner skulle vara ovetande låter som en saga, när en bloggande tant, med Ipred i färskt minne, började förstå vartåt landet lutade redan när jag läste artikeln i SvD undertecknad av Karl Sigfrid, Erik Josefsson, Erik Hultin och Erik Laakso den 22 februari 2009. Den 23 mars noterade jag att Jens Holm (V) ställt frågan i Europaparlamentet om ökad transparens kring ACTA och fått följande svar: "Kommissionen leder förhandlingarna i samråd med de behöriga kommittéer som rådet utsett. De frågor som hör till medlemsstaternas behörighetsområde samordnas av ordförandeskapet inom de behöriga förberedande organen före förhandlingarna så att medlemsstaternas åsikter återspeglas i förhandlingarna."


Ett par veckor dessförinnan hade jag visat min irritation över att våra Public Service-media var så sparsmakade ”när det gäller att redaktionellt spegla vilka risker som följer av att politiker låter upphovsrättens hökar skriva våra lagar”. Och nya debattinlägg från Karl Sigfrid m fl kom ett par dagar senare. Att Karl Sigfrid (M) gör gemensam sak med Erik Josefsson (V) kan naturligtvis tolkas som att ”Karl Sigfrid i sitt ungdomliga oförstånd inte begriper bättre”, men vi som deltagit i nätets diskussionssvärmar vet att här bryr vi oss i första hand om den kloka tanken och först i andra hand den politiska kulören. Medan ledande media på många sätt avfärdar alla ansträngningar att väcka de flugor som sover, tillåter man de facto att lobbyister får ett inflytande helt ovärdigt en demokrati.


Svalkar mig med att tänka på P1:s Lördagsintervju med GD Anders Danielsson, Säpo, som tidigare varit polischef i Malmö. Det var välgörande att lyssna på hans svar på Tomas Rambergs frågor. ”Vi ska förebygga allt sorts våld”, säger han och menar att Säpo måste vara aktiva i förebyggande insatser. I samtalet om den rapport, som bygger på uttalanden av anonyma personer verksamma i Rosengård, var han hälsosamt tydlig. Bilden stämde inte som någon beskrivning av allmäntillståndet, utan gällde mera på individnivån i vissa specifika fall. Brott bekämpar man inte med grova generaliseringar, var ett av många förtroendeingivande svar. Det är bara att hoppas att han står pall för trycket från den vulgärdebatt, som en del ledande politiker ägnar sig åt.


Sedan måste jag naturligtvis ta med Karin Thunbergs kolumn ”Framtiden tillhör både Pirater och alla Tanter”. Det är förunderligt att se vilka tankar som genereras när händerna är upptagna med praktiska sysslor som sopsortering. Sedan blir det inte sämre av att jag – en tant som röstat på pirater – får en chans att förfasa mig över att Sverige är så politiskt utarmat att man måste återvinna även gamla politiker. Här passar även en kommentar av William von Pamp.


Avslutar med en liten bloggrunda – Karl Sigfrid, skarpögd som vanligt; Lake, som gläds åt att en tongivande inom Centerpartiet puffar för PP i ALDEs partigrupp; Scaber Nestor om kreativ statistik; Leo om ett intressant radioprogram; Emma om detsamma; Isobel om kulturjournalistikens självvalda frånvaro (fisförnämt så det förslår enligt mitt sätt att se); Copyriot om en diskussion som ännu inte är inledd; Calandrella med sina funderingar under en rolig rubrik; och MinaModerataKarameller om riksdagsmännens uppgift ...

Intressant.

torsdag 11 juni 2009

Statsminister eller Super-Nanny?

Vad statsminister Fredrik Reinfelt & Co vägrar se, när han talar om att politikerna och teleoperatörerna ska se till att användarna av internet ska hålla sig till lagenligt eller godkänt innehåll, är att de då måste tillgripa metoder för att skrämma till efterlevnad, som inte hör hemma i en rättsstat. Det är den insikten, som knackar på och gör statsministern lika ställd över frågor från moderator och läsare, som en tonårspappa, när ätteläggen inte ger med sig. Vid frågestunden i DN:s webbsändning under Utrikesdagen fick vi bevittna hur han i sin vanmakt tar till sitt strängaste tonfall mot alla, som understår sig att se valresultatet som ett bevis på att regeringen har gjort fel, när det gäller klustret av FRA-lagar och Ipred-lagen. Det blir inte bättre av att han och hans stab är på väg att göra flera misstag, både när det gäller datalagringsdirektivet och genom att definiera oss användare, som enbart kunder eller konsumenter i de EU-direktiv, som kallas Telekompaketet. Frankrike prövar just nu att gå den vägen. President Sarkozy har piskat igenom Hadopi-lagen i den politiska apparaten, men igår nåddes vi av nyheten att den högsta domstolen Författningsrådet granskat ifall lagen är förenlig med landets författning och gjort tummen ner. Anaïs och Jens O m fl bloggar om saken. Sedan vet vi att rapportören Harbour före beslutet i Europaparlamentet den 6 maj, talade sig varm för internet som ”bookshops”, vilket skakat om en del i Storbritannien. Forskaren Monica Horten, skriver om kampen för frihet på internet på sin webbplats Iptegrity.com.


Samtidigt läser vi i DN ”Telekompaketet är ingen formell punkt på dagordningen för ministerrådets möten i Luxemburg under torsdag och fredag. Att frågan ändå kommer upp informellt är helt säkert, men ett beslut blir det alltså inte. Orsaken till detta är att parlamenet ännu inte har lämnat över de redigerade dokumenten efter den överraskande voteringen den 6 maj”. Henrik Hansson, infrastrukturminister Torstenssons sakkunnige i frågan, berättar att man kommer ”att diskutera upplägg och tjeckerna kommer att berätta hur de har arbetat under sitt ordförandeskap”. Saken kan följas direkt på webben, där tiderna angetts till idag kl 09.45, kl 15.00 och 19.30, vilket är beräknade tider. Att det finns teleoperatörer, som insett vad som är på gång kan vi se här: Integrity-märkning.


Under bordet döljs sedan ACTA-avtalet, som är ett handelsavtal där fokus ligger på åtgärder för skydd av upphovsrätt och patenträtt i varje steg av processen från producent till kund via nätet inklusive tullens åtgärder vid gränspassage när det gäller datorer och lagringsmedia samt piratkopierade varor i resenärers bagage. I den senare delen nämnde jag redan igår att Erik Hultin bloggat om att Centerpartiet kan vara på väg att sätta nyckeln i Rosenbads kassaskåp, där avtalet för närvarande ligger. Här i Sverige har inte ens alla politiker tillgång till materialet medan alla upphovsrättslobbyister i USA har försetts med detta. Idag kommenterar Lake att Centerpartiets partistyrelse måste ”Acta sig” - nu är det handling som gäller.


Noterar att eftervalsdebatten på sina håll leder till riktigt hälsosamma iakttagelser, vilket inte nog kan prisas. Här Dagens Arena Förstärk personvalet! Givetvis kommer rädda partistrateger omedelbart peka på företeelsen, som bland andra Politikerbloggen slagit upp rätt stort. Vad man inte tänker på, det är att det som är äkta helt igenom, inte kan avslöjas som falskt. Tack vare medias granskning blir en marknadsföring av politiker, som om det vore konserverad gröt, något som slår tillbaka på dem i form av politikerförakt och ett allt lägre valdeltagande. I begreppet förtroendevald ligger en innebörd – vald för att man vunnit någons förtroende. Och förtroende är, som bekant, inget man kan beordra fram, det är något, som man måste göra sig förtjänt av. Om Anna Maria Corazza Bildt hade varit ett tomt skal, hade ingen PR-byrå i världen kunnat förmå människor av kött och blod att jobba för henne i valrörelsen. Det är inte bara politiker, som måste se upp med cynismen, det gäller i hög grad även journalister.

Intressant.

onsdag 10 juni 2009

Folkets röster mals ner i åsiktsmaskinen.

Dagens ledare i UNT är intressant i sin analys, då den skiljer sig en hel del från det som vi hört och sett i de större medierna. Lake, som bor i tidningens spridningsområde har läst och stryker under iakttagelsen att Centerpartiet står inför utmaningen – att inse behovet av en tillnyktring i förhållande till den snåriga lagstiftningen, som omger FRA eller att fortsätta vara riddare i försvar för den såpopera, som bl a Advokatsamfundets Anne Ramberg skrev om i den tematidning Advokaten idag som jag refererade till igår i inläggets fjärde stycke.


Under några dagar har journalister och bloggare sökt förklaringar till valutgången, som man med rätta bör förhålla sig avvaktande till. En läsning på valmyndighetens webbplats www.val.se där man kan klicka sig fram till resultatet i det egna länet och den egna kommunen, visar resultat i en del distrikt som skapar fler frågor än svar. Här kan man se att förklaringen, som vi hört, att Piratpartiet tagit de röster, som skulle ha tillfallit Sverigedemokraterna, i stora stycken är direkt felaktigt. Här i Norrtälje, där valdeltagandet (vdt) i vissa områden varit mycket lågt, kan man se exempel på detta. I ett område där vdt varit 31,8 procent har alliansens partier fått 42,2 procent, de röd-gröna har tillsammans fått 41,1 procent, medan Junilistan, SD, PP, F! Och övriga fått 4,1 – 4,1 – 8,5 – 1,2 respektive 0,3 procent. Variationerna inom de båda blocken är påtagliga, medan man kan se att SD och PP gjort inbrytningar på de andras bekostnad. Samma tendenser kan man se i områden som på motsvarande sätt har lågt valdeltagande. Det är FP:s Marit-effekt och MP:s vinnande koncept med kombinationen av en positivare syn på EU, klimantfrågorna och synen på integritetsfrågorna som räddat ansiktet på alliansen och de rödgröna. Junilistans stora tapp från 18,5 till 4,0 svarar väl mot FP:s remarkabla ökning, PP:s och F!:s inbrytning och SD:s ökning från 0,5 till 2,4 procent i hela kommunen, vilket även torde innebära strömningar mellan partierna. En koll på Skåne och man kan undra vad valresultatet hade varit om påståendet om PP:s växt på SD:s bekostnad hade varit sant.


Just när jag vaskat fram detta hör jag Barbro Hedvall, medverkande vid DN:s webbsändning från Utrikesdagen under programpunkten Hotas demokratin i krisens Europa? Här envisas hon med sitt tidigare påstående att de, som röstat på Piratpartiet, har tagit röster från SD. Att det är svårt att rubba människors världsbild visar en diskussion, som pågår i inlägg hos bloggen Arvid Falk med anledning av ett inlägg av Morgan Johansson (S), men även på Morgans egen blogg. Anders Widén vädjar om en juste diskussion med hänsyn till värnet om demokratin och därmed förstår jag att han vill verka förebyggande. Själv blev jag mycket beklämd av Morgan Johanssons inlägg och gjorde en kommentar hos Anders Mildner, eftersom hans bild av tillståndet i södra landsändan skilde sig så markant från Morgans. Det var i går och då kände jag ingen större lust att försöka rubba MJ:s världsbild. Än mindre idag sedan jag lyssnat på statsminister Fredrik Reinfelt under Utrikesdagen. Sedan jag läst Morgan Johansson och hört Fredrik Reinfelts mästrande ton, när internet och Piratpartiet berördes, inser jag varför S och M har så svårt att ta in vad internet är i mitt och andras liv och då är det bara att låta krukorna gå efter vatten tills de spricker. Även om Peter Wolodarski blev förtjust över Fredriks Reinfelts ”utbrott” är det tur för DN att det finns andra med förmåga att se andra bilder, som t ex Henrik Brors.


Att vara statsminister och uttala sig, som om jag och andra, vilka kämpar för internets frihet och repekten för människors integritet, skulle vara anhängare av detta för att vi vill skapa ett laglöst land – det är en oförskämdhet utan like! Blodtryckets höjning, som jag hittills har kallat ”FRA-effekten” får nog efter detta konkurrens med ”Reinfelt-effekten”. Efter detta passar det bra med en länk till gästbloggaren hos Opassande för att bli cool igen. Sedan läser jag gärna Ankersjö, som har en helt annan bild av läget än Reinfelt. Per lider inte av den beröringsskräck, som statsministern drabbats av. Landets högste ledare tror uppenbarligen att man kan komma tillrätta med dåligt uppförande på nätet med hjälp av en lagstiftning runt FRA, som är en skam för ett demokratiskt land.


Ser annars hos Erik Hultin att något är på väg att hända kring ACTA-förhandlingarna, vilket bekräftas av Johan Linander. Grattis Erik till ett gott jobb! Ser hos Scaber Nestor att Telekompaketet ska diskuteras ”informellt” vid telekområdsmöte i morgon den 11 juni. MinaModerataKarameller noterar ett ganska uppseendeväckande uttalande om böckernas roll i undervisningen, som naturligtvis kan ses som ett inlägg i upphovsrättsdebatten, eftersom elever, som använder sig av internet, som kunskapskälla, självklart ”lånar” kunskapsstoff, som någon annan har upphovsrätt till, och refererar till detta samtidigt som de gör egna reflektioner. Något, som naturligtvis är helt OK, om de gör källhänvisningar. Det är väl detta sista om, som kan vara svårt för en lärare att hålla koll på. Men i detta gäller, som inom livets andra områden, att den etiska kompassen är något, som ungdomar bygger in under de tidiga tonåren i interaktion med andra i sin omgivning. Den, som mästrar och sätter sig på höga hästar vinner ingen större framgång, det borde statsministern och andra tänka på.

Intressant.

tisdag 9 juni 2009

Eftersnack och nya tag med bl a FRA.

Dagens ledare i DN spinner på konstaterandet att hela EU har ett demokratiproblem. Det behöver vi tala om. Det låga valdeltagandet undergräver unionens legitimitet även om valutslaget visar att de, som deltog, blivit mer positiva. Drygt 43 procents deltagande i Sverige är en ökning och något över genomsnittet i EU, men ändå ett klart underbetyg. Det är rätt intressant att lyssna på alla, som försöker förklara valutgången och samtidigt tro sig ha nytta av vad man själv tycker sig se. Sanna Rayman skriver kort och kärnfullt – jag instämmer till 100 procent. DN:s Barbro Hedvall kommenterar i ett videoinslag.


Just nu är det dock fördelningen av personrösterna som intresserar, DN och SvD. Medan detta pågår tonar en rätt entydig bild fram – människor sätter sin tilltro till den, som man vet något om och känner tillit till. Drygt 68 procent av Folkpartiets röster är personröster och där har i nuläget nästan 3/4-delar kryssat Marit Paulsen. I Centerpartiet var drygt 58,5 procent personröster och där har Lena Ek i skrivande stund 63 procent av dessa. Drygt 75 procent av Kristdemokraternas röster är personröster och där har för närvarande Alf Svensson fått uppemot 50 procent, medan Ella Bohlin får litet drygt 25 procent och Christina Doctare runt 10 procent. 65 av F!:s 67 procent personröster, d v s 97 procent har tillfallit Gudrun Schyman! Sedan vet vi att samtliga dessa partier förlorade ungdomsväljarna som gick till Miljöpartiet och Piratpartiet. Vad jag kan se spelar det större roll bland de äldre att de känner till den person, som de röstar på, medan de yngre valt parti för miljön och en bättre it-politik med respekt för demokratiska fri- och rättigheter med skydd för den personliga integriteten och rättssäkerheten. Det senare en bristvara hos de etablerade partierna. Ute i Europa är det de främlingsfientliga partierna som gått framåt, vilket måste ses som en reaktion på den oro, som många människor känner idag, när brottsligheten brer ut sig i arbetslöshetens spår.


Karl Sigfrid (M) skriver i ett inlägg på SvD Brännpunkt under rubriken Moderaternas internetpolitik måste förnyas bl a ”För att en moderat arbetsgrupp ska nå goda resultat måste vi vara ödmjuka och medge att andra har tänkt betydligt längre än vi kring framtidens internetlagstiftning. Därför – och för att arbetet inte ska bli en intern övning i att rättfärdiga tidigare ställningstaganden – bör vi knyta till oss externa aktörer”. Det sista gäller i stort sett inom alla partier inom alliansen, men också hos Socialdemokraterna. I morgon den 10 juni anordnar DN Utrikesdagen i Stockholms Konserthus. Det finns inga platser kvar till de olika programpunkterna, men man har chans att lägga förslag om vilka frågor som Sverige ska driva i EU. Scaber Nestor och Olof har ställt frågor – gå in och ställ frågor eller rösta fram någon av de andras.


Med dagens SvD följer tematidningen Advokaten idag utgiven av Advokatsamfundet. Den, som inte har tidningen, bör skaffa sig den – enbart för att kunna läsa artikeln av Anne Ramberg rubricerad Kan vi lita på det goda samhället. Där sägs under mellanrubriken Lång tradition att försvara bland annat ”Den såpopera med lagstiftnig på signalspaningens område som handling och som förra året spelades på olika mediescener, har i dagarna resulterat i en proposition. Den tondövhet som med rätta, enligt regeringen, kännetecknar vissa beslut inom näringslivet är dock högst närvarande även hos regeringen när det gäller FRA och signalspaning. Låt mig säga att Sverige behöver signalspaning, såväl i kabel som i etern. Debatten handlar inte om det. Den handlar om vad som händer när beredningen av och innehållet i lagstiftningen inte längre passar in i det goda samhället.”


Under mellanrubriken Må ryktet om tidigare SÄPOchefens förslag vara fel skriver hon bland annat ”Nu ryktas det att den tidigare SÄPO-chefen, som var en av de hårdaste kritikerna till denna lag, kommer att föreslå att såväl kriminalpolisen som SÄPO skall få signalspana i sin brottsbekämpande verksamhet. Jag hoppas att ryktet är fel. Om vi skulle införa en sådan ordning är vi det första land, möjligen någon avlägsen diktatur undantaget, som tillåter detta. Vårt rykte som rättsstat och väktare av fri- och rättigheter kommer då att allvarligt skadas. Inte ens under Bush-administrationen tilläts denna oordning. En annan sak är att SÄPO givetvis skall delges relevant information som framkommer till följd av signalspaning och som utgör ett allvarligt hot. Det finns länder i vår närhet som har genomtänkta löösningar för hur signalspaning ska få äga rum.” Som underlag antar jag att hon har samfundets yttrande över den s k Polismetodutredningen.


Om regeringen förmår att tolka valutslaget, som en tydlig protest mot bl a debaclet kring det kluster av lagar, som för närvarande omger FRA:s verksamhet och som är på väg att komplettera denna snåriga lagstiftning, då hoppas jag att man inser att man måste ta den samstämmiga kritiken på allvar. Karl Sigfrids ord ”Därför – och för att arbetet inte ska bli en intern övning i att rättfärdiga tidigare ställningstaganden – bör vi knyta till oss externa aktörer”, det gäller i hög grad även här.


För övrigt noterar jag att arbetet med Telekompaketet fortsätter och att Erik Josefsson inte låter valförlusten dämpa arbetstakten. Det som pågår ingår i EU:s beslutsprocess och följer Medbeslutandeförfarandet på vars särskilda webbplats man ska kunna följa processen. Problemet är att endast den första sidan är på svenska, för övrigt är det engelska och franska som gäller. Men så mycket fattar jag att en majoritet i parlamentet har makten att syna såväl kommissionens som ministerrådets förslag ordentligt i sömmarna. De, som valts till Europaparlamentet, måste därför ha allierade i parlamentet, men också vara väl förankrade bland sina väljare samt hålla dem underrättade om det som pågår, för att ha en motvikt – en köl på farkosten.


Att det pågår ett krig i Europa och världen runt mellan upphovsrättslobbyn och fildelare understryks bl a av det som Bloggen Bent skriver – Fransk militär slog till mot torrentsajt. Ett tack till honom för länken till norska Aftenposten, som visar att man i Norge går motsatt väg. Jens O manar Fredrik Reinfelt att lystra; Lakes Lakonismer, som med en travestering på Karl Sigfrids ord, skulle kunna tolkas som följer – för att analysen inte ska bli en intern övning i att rättfärdiga tidigare ställningstaganden bör Centerpartiet knyta tilll sig externa aktörer för att göra en bra valanalys; Mitt i steget har modet att visa sina funderingar kring individens roll i kollektivet – månne om detta är ett förebud om något riktigt (S)tort i hans parti, vilket Dagens Arena förstått kräver en riktig bredsida; och sist men inte minst Opassande, som visar att det råder bråda tider i Piratpartiet. Innan man installerat sig i EU-parlamentet har man börjat tänka på nästa års val här hemmavid. En it-politik värd namnet med respekt för demokratiska fri- och rättigheter samt skydd för den personliga integriteten och rättssäkerheten behövs även här hemma, varför de etablerade partierna behöver känna trycket. Rick Falkvinge har drabbats av medieöverbelastning. Jag hoppas att han pallar med journalister, som SVT:s Lennart Persson, vilka verkar ha fastnat i fildelningsspåret. Intressant.