måndag 1 juni 2009

DN och FRA – Vem kan man lita på?

Läser att DN igår hade en artikel, där tidningen fortfarande odlar myten om att motståndet mot FRA var något, som ett PR-företag och teleoperatörer låg bakom. Även om vi, som tillhör denna kritiska skara av medborgare, protesterat dels enskilt genom genmäle gentemot den tidigare artikeln i DN, och dels genom att lämna våra bidrag till den story som växt fram hos StoppaFRAlagen.nu så envisas DN; här genom att referera till en professor i medieteknik på KTH, Nils Enlund. De vill till varje pris hålla liv i den saga som de skapat. Olof tog tjuren vid hornen och sände iväg ett mejl till professorn ifråga och har nu fått svar att han är felciterad. Nätverket Svart Måndag skriver ett brev till DN:s Chefredaktör Torbjörn Larsson. Återstår att se om det leder till en rättelse, eller om DN håller fast vid sin story. I så fall vet jag inte vad jag ska tro om vissa professorer och atmosfären inne i DN-skrapan.


Vem kan man lita på när det gäller allianspartierna och FRA? Förundras över Mark Klambergs tilltro till ledningen i det egna partiet, när jag får ta del av en motion, avsedd för Folkpartiets landsmöte. Förstår att det finns medlemmar, som fortfarande tror att det är möjligt att hyfsa till den lagstiftning, som kringgärdar FRA:s verksamhet och då speciellt bristen på granskning när det gäller FRA:s utvecklingsverksamhet. ”Regeringens ovilja att ge besked och klargöra saken skadar förtroendet för den svenska demokratin och FRAs verksamhet”, skriver motionären. Det är sant – behöver bara gå till mig själv. Nu återstår att se om Folkpartiets ledning är lika prestigebundna som Centerpartiets ledning. I så fall återstår ett hårt arbete. De som valt att stanna kvar och kämpa vidare inom ramen för CenterUppropet har utvecklat idén om en integritetscertifiering av de förtroendevalda inom Centerpartiet. Deras arbete är värt all respekt!


Häromdagen gjorde jag ett inlägg rubricerat Integritet och Nätneutralitet där jag berättade om hur SvD:s Språklådan skingrade dimmorna när det gäller betydelsen av begreppet Integritet. Enligt NE gäller saken både ”rätt att ha (visst) eget område som är skyddat mot intrång” och ”förmåga att handla helt efter eget samvete och utan att vara bunden av ovidkommande yttre hänsyn”. Det innebär att riksdagens beslut den 18 juni 2008 dels visade en brist på respekt för svenska folkets rättmätiga krav på skydd mot långtgående intrång i den privata sfären och dels att enskilda ledamöter av regeringen tvingades att antingen kvitta ut sig från omröstningen eller att rösta för regeringsmakten istället för att aktivt ta ställning för eller emot lagarna i den utformning som de lagts på riksdagens bord. Skådespelet som följde på det, var ovärdigt en demokrati.


Är det möjligt att återfå det förtroende, som detta spel för gallerierna kostat alliansens samtliga partier? Det är tveksamt. Med hänsyn till bristen på en genomtänkt användning av It i politiken, vilket bland andra Handelskammarens Fredrik Sand kommenterat, är det svårt tro att Justitieminister Beatrice Ask och Hans Wallmark (M) kan komma till någon annan uppfattning om nätet, än att det är ett tillhåll för all sköns elände, vilket ger legitimitet åt en statlig övervakning av oss alla. Med infrastrukturminister Åsa Torstenssons inställning när det gäller Telekompaketet, som nu är föremål för förlikningsförhandlingar inom EU, är det svårt att känna full tillit till politikernas värn av medborgarnas rätt till en fredad sfär i förhållande till andra intressen. I min jakt på senaste nytt i den saken på departementets webb ser jag att En framtida europeisk IT-strategi finns på listan över Näringsdepartementets prioriterade frågor under ordförandeskapet. Det är inte utan att jag förstår Erik Josefssons intresse för ACTA.


Även om företrädare för de etablerade partierna nu visar intresse för integritetsfrågorna, vågar inte jag tro på att deras intresse håller i sig utan att svenska folket i EU-valet visat sitt missnöje på ett sätt, som inte kan pratas bort. En röst på Piratpartiet kan inte snackas bort, även om man nu försöker göra gällande att det skulle vara en bortkastad röst. Icke sa Nicke! Det kommer att vara en osedvanligt tydlig röst!!!


Sedan min vanliga runda - Leo om partiernas integritetsfokus; Karl Sigfrid om Samis frågor till EU-valets kandidater; Olof puffar för Integritetsdebatt i Malmö på fredag; Hax om att de som övervakar oss tänjer på gränserna; Scaber Nestor om att Rick Falkvinge inte själv håller rent omkring sig och jag undrar om den moralkakan har något samband med att Scaber kampanjar för Junilistan; Rick Falkvinge om det nystartade finska Piratpartiet, som hälsas välkomna i gänget; Opassande kryssar mellan olika intressanta inlägg; och avslutar med Krohniskt – som puffar för artikeln Bloggosfären: från modefluga till maktfaktor i Handelskammarens tidning.

Intressant.

12 kommentarer:

rätt är rätt sa...

I DN-artikeln står det att en del, 10 proc eller 30 proc, vem vet, andelen specificeras inte, av motståndet mot FRA kom från PR-företag och teleoperatörer. Det står inte att allt motstånd kom från företag. Men även du måste hålla med att det finns företag som förlorar på FRA och därför är villiga att bekoasta ett motstånd?

scaber nestor sa...

Någon moralkaka anser jag mig inte skicka, jag frågar bara vad som är osant eftersom reaktionerna på vissa håll är så starka att de kallar det en smutskastningskampanj.

Jag anser det inte vara någotdera utan som jag också skriver, i jämförelse med mycket annat som skrivits om Falkvinge senaste tiden så är detta ovanligt lite vinklat.

Alexander sa...

Jag måste påpeka att Professor Nils Enlund har kommenterat DN's artikel i kommentarfältet:

"Jag är mycket upprörd över det uttalande om FRA-motståndet som tillskrivits mig i artikeln! Jag är närmast av diametralt motsatt åsikt. Detta är en direkt förfalskning av det jag sade i en kort telefonintervju!"

Det är DN som hittade på att FRA-motståndet organiserats från en PR-byrå. Det var och är hittepå.

Anonym sa...

Lagen är djupt orättfärdig och kränkande för ett helt lands befolkning. Det spelar absolut ingen som helst roll vilka som sätter upp motstånd, alla som gör det gör något bra! Att då DN försöker vinkla det såsom de gör, säger mer om DN än om något annat.

- Prost.

Anders Andersson sa...

Varje blogg som kritiskt kommenterat DN-artikelns uppgifter om FRA-motståndet har omedelbart fått besök av en uppenbar astroturfare som mekaniskt åberopat semantiska tvetydigheter i sagda artikel för att försöka sopa felciteringen under mattan. Astroturfaren använder signaturer som "svårt med orden?", "P", "Anonym" och här "rätt är rätt", men det är uppenbart att det är samma person (eller möjligen grupp av personer) bakom kommentarerna.

Sorry DN, men den gubben går inte. Artikeln handlar inte om företag som eventuellt kan tjäna på genuina gräsrotskampanjer och därför stödjer dem ekonomiskt; artikeln handlar om företag som konstruerar skenbara "gräsrotsaktiviteter" (därav det engelska uttrycket "astroturf" efter namnet på en viss leverantör av konstgräs) från början till slut.

Varken 10 eller 30 procent är ens i närheten av 100 procent; det är faktiskt närmare noll. Om FRA-kampanjen utöver donationer från fysiska personer bara hade tagit emot en hundring i bidrag från en korvkioskägare med mobiltelefon i Porjus, hade det också gjort kampanjen styrd av "företag" med intressen i telekombranschen? DN har gjort en tidningsanka i plast, och letar fortfarande med ljus och lykta efter några hönsfjädrar att klistra på ankan så att den skall se levande ut. Sedan spelar DN in ett kvackande läte på band. Det visar sig vid kontroll med en zoolog vara en groda som tidningen förväxlat med en vild anka.

Men ok, det kanske inte är DN vi har att göra med här, utan bara ett nättroll som gillar ordlekar? I så fall finns förstås ännu mindre anledning att kommentera saken. Den närmast systematiska genomgången av alla bloggar som DN har identifierat via Twingly talar dock emot den teorin.

För övrigt har astroturfaren missat en blogg där incidenten bara nämns i kommentarerna, nämligen Walter Naeslund. Jag hoppas att Walter inte tar illa upp av att se samma fenomen hos sig på engelska; vad vore en semantisk ordlek utan översättningsövningar?

Before I can answer your question of whether I had a sexual relation with that woman, I ask that you please define the words "had", "that", and "relation".

Gun Svensson sa...

@rätt är rätt sa... aka Philip Lerulf, Adviser in Bryssel: Huruvida det finns företag som är beredd att betala för att organisera ett motstånd mot FRA, har du förmodligen bättre koll på än jag. Själv vet jag bara mina egna bevekelsegrunder och dessa har jag inte stuckit under stol med. Har också förhållandevis god koll på det engagemang som människorna bakom StoppaFRAlagen.nu står för.

@Scaber Nestor: De flesta som reagerat gör det mot bakgrund av att det är synnerligen ovanligt att journalister mera beskriver den miljö en partiledare vistas i än vad vederbörande har att säga och det var mot den bakgrunden jag höjde ögonbrynen när jag läste ditt inlägg och drog min slutsats.

@Alexander: Olof twittrade om saken och det ska bli intressant om DN kommer att uppdatera d v s rätta till sitt misstag. Kan just undra vem/vilka som har ett intresse av att vilseleda oss läsare?

@Anonym: Nog tycker jag att det är anständigare med en folklig resning än en riggad kampanj betald av någon som vill trumma igenom ett budskap bland aningslösa människor efter principen "ta till vara de nyttiga idioternas skara".

@Anders Andersson: Som du kan se tror jag mig veta namnet på en av dessa Astroturfare. Nu återstår att söka svar på frågan: - Varför ägnar en person på den nivån tid och ork åt att försöka tvätta DN:s rapportering i mina ögon? Du får mig att tänka tanken - det kanske är DN:s journalister som råkat ut för Astroturfarens fantasier?

Anonym sa...

TIPS:

http://www.frendo.se/index090528.html

Ola Nyström sa...

@Farmorgun Om du nu har rätt och det är denna Philip Lerulf så jobbar han som Adviser åt Junilistan och som ansvarig för nyhetsbrevet åt nått som heter "The Public Relations Agencies in Sweden" enligt vad jag kan hitta.

Bo Bengtsson sa...

"VEM SKA MAN LITA PÅ"

Ja, inte på DN. Sedan Olof Lagercrantz arbetade på bladet har det rasat utför.
Läs vad som sägs på Wikipedia:
"En av Lagercrantz’ närmaste arbetskamrater skrev: ”Dialog – det var för Olof Lagercrantz i Dagens Nyheter att refusera alla åsikter, som inte stämde överens med de egna."Torde gälla än i dag

Anders Andersson sa...

DN har nu i tysthet tagit bort det kritiserade citatet ur webbupplagan av artikeln. De tryckta exemplaren går givetvis inte att ändra i, men de är å andra sidan inte lika sökbara eller tillgängliga långt efter publiceringen.

Detta i en artikel som velat belysa fenomen som "fejkade bloggar", och sedan citatet i fråga ihärdigt försvarats av en eller flera anonyma skribenter.

I rest my case.

Bo Bengtsson sa...

Tidningsexen torde ligga kvar på Kungl Biblioteket för evinnerliga tider. Gör som Myrdal säger, slå i läggen. Gör som Tomas Quick, läs på i KB´s pressarkiv. Tryckt ord gäller, trots vad DN anser.
Snopet va.
Läs istället patriot.nu där framstrålar sanningen, dessa nassar kan man lita på. De har historien klar för sig. Es Lebe!

Gun Svensson sa...

@Anonym: Har tidigare länkat till Frendos blogg - det är en imponerande samling han har.

@Ola Nyström: Tack för upplysningen! Undrar om jag ska utlysa en tävling, dom går ut på att komma med den bästa storyn om varför en man av den kalibern blivit Astroturfare?

@Bo B: Det är ett stort tidningshus, varför det kan vara svårt för ansvarige utgivaren att hålla koll på allt. Såg att saken nu rättats till i nätupplagen, men undrar om inte pappersexemplaren, som arkiveras borde förses med en rättelse. Såg också att det fanns en läsare som blivit så irriterad på FRA-motståndarnas reaktioner att vederbörande betecknade oss som rättshaverister till skada för vår sak. Intressant se hur olika skon klämmer. Så till ditt sista inlägg - där det finns en länk till en sida, som jag själv aldrig skulle länka till. Som anhängare av åsiktsfrihet låter jag den stå kvar, men jag vill att du ska veta att jag sätter värde på ifall du i fortsättningen inte använder min blogg för att sprida den sortens propaganda.

@Anders A: Som alltid sönderfaller saken i olika beståndsdelar 1.viljan att visa hur reklam söker sig nya vägar 2. exemplet från Malmö Opera med en blogg och en story som byggde på temat i föreställningen och 3. kopplingen till auktoriteter i vars mun det passade att lägga en anspelning till DN:s tidigare story om ett av en PR-byrå skapat FRA-motstånd. Varför gör journalisterna vid Sveriges största morgontidning på detta viset?