fredag 27 juni 2008

... och här vädras morgonluft

På min fredagsrunda fann jag en bloggkommentar, som jag inte vill undanhålla mina besökare. Det är Badlands Hyena, som kommenterar SIFO-undersökningen bland 1000 svenskar om deras inställning till FRA-lagen beställd av AB. Hyenan har upptäckt att vår riksdagsledamot Göran Pettersson (m) har idéer om vilka i samhället som ska vara uttolkare av folkets uppfattning om FRA.

... och här blåser det upp

Att vår kommunala regeringsskuta är i händerna på en skeppare, som försöker sig på ett trollerinummer i sommarstiltjen, visar dagens NT. Men, den vind som därmed blåser upp kan vara svår att förutse effekterna av. Just nu är det ett chefsbyte, som oroar de anställda vid socialkontoret. Detta kommenteras på ledarsidan där läsare kan lämna sina kommentarer. Hittills är det riksdagsledamoten Göran Pettersson (m) som känner ett behov att stå på skepparens sida. Kommunalrådet Kjell Jansson är inte den person, som gjort det hela offentligt, och därmed har han inte del i att kommunen drabbas av dåligt rykte!

Det underliggande meddelandet torde vara att det utöver några namngivna allianspolitiker, är NT:s journalister, politiske chefredaktör och kommunanställda, som visar dåligt omdöme. Att oppositionen ”sprattlar” kan lättare förklaras med att det är deras roll och inget man behöver uppröras av.

Det är ett intressant resonemang, som riksdagsledamoten för om en verksamhet där offentlighet ska råda. Det är ju denna princip som ska garantera att politiker och ledande tjänstemän ska tänka sig för innan man gör något och inte handla överilat eller lockas leva i ett gränsland, där etiken får stryka på foten för enskilda politikers egna maktanspråk. Maktanspråk, som tillgodoses i hägnet av medlöpare och kuvade, vilka finns både bland förtroendevalda och anställda. Medlöparna får sin belöning då de själva får leva på den soliga sidan, medan de kuvade tvingas skaffa sig en strategi för överlevnad om de fortsatt vill vara med. Detta alldeles oavsett om det är socialdemokratiska eller moderata politiker, som sitter vid rodret. Nej, min bäste Göran Pettersson, det är inte den, som blåser i visselpipan för att uppmärksamma folket på vad som pågår i kommunhuset, som ska lastas om saken inte tål en granskning i dagsljuset.

Tanken är nu, enligt den tidigare socialchefens inlägg i NT, att socialkontorets personal ska hålla till godo med personalchefen, som anmält sitt intresse för tjänsten. För kommunens personalpolitik i stort blir detta säkert ett lyft, men för en redan prövad personalgrupp kan jag förstå att det skakar om. De gör säkert sitt bästa för att omsätta socialtjänstlagen och dess portalparagraf i praktiken, vilket blir allt svårare, när mänsklig svaghet ses som något som kyrkan och de religiösa samfunden gärna får ta över på entreprenad. Lyckligtvis finns det människor i dessa verksamheter, som markerar skillnaden mellan samhällets ansvar och trossamfundens uppgift.

... och vi ska pratas tillrätta

Sent omsider har vi, tack vare bloggosfären, nåtts av den snart månadsgamla ”nyheten” att EU:s parlamentariker i Kultur- och Utbildningsutskottet vill städa i cyberrymden, något som Ledarbloggen och SvD:s Inrikesnytt skriver om. Och reaktionen bland bloggarna låter inte vänta på sig. Annars pågår fortfarande en animerad diskussion om FRA och riksdagens beslut på bloggar och i olika media. Det goda ur detta kan bli ett konstruktivt utbyte mellan dessa olika media.

Medan alliansens ledare rustar sig för att tala folket tillrätta startas nya webbsidor här och här för att kanalisera motståndet inom partipolitiska grupperingar, medan SvD:s P J Anders Linder sätter sitt hopp till en nytändning under Almedalsveckan genom att alliansen bland annat ska vara självkritisk om FRA. I Resumé speglas synen bland PR-proffsen på regeringens hantering av FRA-lagen. Allt medan folket vaknar och bjuder på motstånd analyserar de, som kan konsten att sälja in politiska idéer, varför regeringens upplägg gick snett. Intressant?

Kan just undra hur Opassande och MinaModerataKarameller skulle resonera om de fick ta del av den analysen. En annan rätt rolig iakttagelse av vad som pågår inom rosornas parti läste jag hos En liten tant. Kom ihåg var ni läste det först :-)

torsdag 26 juni 2008

... i EU och cyberrymden

Det måste vara den globala uppvärmningen som slår ut tankeverksamheten hos politiker här hemma och i EU. Nu är det, enligt DN, Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning, som på initiativ av Marianne Mikko (s) beslutat att lägga in en beställning av ett lagförslag hos Europaparlamentet om en registrering och en reglering av bloggarna, som hon menar förorenar cyberrymden. Först FRA och nu detta. Jinges ord osar svavel och han tolkar nog vad många tänker. Medan SvD Ledarbloggen uppmanar oss att stoppa EU:s städhjälp i cyberrymden - om inte är det snart svensk lag.

Det krävs i sanning ett folkligt uppror mot de folkvalda. De måste stärkas för att klara av att tänka fritt och självständigt. Idag har har sådana riksdagsledamöter svårt att göra sig gällande, det vet vi. Nu pågår en rad aktiviteter för att skapa en annan ordning det visar bl a Norrtelje Tidning, där en av initiativtagarna till Centeruppropet, Markus Berglund, får komma till tals. Jag läser också MinaModerataKarameller som redogör för vad som pågår runt om i riket. Och citatet ur Kommunalhandboken 2007 sitter som en smäck ”"... när en riksdagsledamot är vald, intar ledamoten en juridiskt sett självständig fri och oberoende ställning i förhållande till väljarna och partiet".

Nu har vi två år på oss att finna de enskilda politiker, som är beredda att mera luta sig mot juridiken än den innersta partikretsens tolkning av vad som sant och rätt är – det kommer att vitalisera demokratin. Detta gäller alldeles oavsett vilket parti man sätter sin lit till. Demokrati kräver kompetenta ledare som förstår vad som menas med dialog och det är oftast en bristvara i politiken. Och, jag undrar nog om två år räcker för att finna sådana politiker i min egen kommun, det återstår att se.

... och så även s

Idag skriver AB om FRA:s nya hemliga avdelning och dess verksamhet, som pågått sedan 2006. I det sammanhanget erinrar jag mig det som jag läste på SVT Opinion häromdagen. Det var en intressant text ruta som förtjänar att läsas om och om igen:

Redan 2005 föreslog den dåvarande socialdemokratiska regeringen att Försvarets radioanstalt (FRA) bör få avlyssna internet och mobiltelefoner. Men bara vid misstanke om yttre hot.Utökningen antyddes redan i höstbudgeten året innan. Förslaget var en konsekvens av den tekniska utvecklingen och nya säkerhetshot som terrorism.Försvarsminister Leni Björklund sade i en intervju till SR:s Ekotredaktion att "människors integritet ska säkras genom att Försvarets underrättelsenämnd granskar verksamheten".

Sett mot bakgrunden att Mona Sahlin nu signalerar att socialdemokraterna kommer att riva upp FRA-lagen om de vinner valet, kan det vara bra att hålla dessa historiska fakta i minnet.

Och att även aktiva socialdemokrater har sina dubier om partiledningens kunskaper när det gäller FRA är rätt tydligt. Bland sossarna pågår ett uppvaknande, där de, likt många andra partiers medlemmar, försöker samla det interna motståndet till något konstruktivt. Nätverket Sossar mot storebror startade en egen sida www.sossarmotstorebror.se samma dag som beslutet togs i riksdagen.

Ser dock att man – gammal vana trogen – slår hej vilt mot andra politiska partiers göranden och låtanden, vilket försvårar en dialog med motståndare till Lex Orwell på den andra sidan av stridslinjen i svensk politik.

Men handen på hjärtat: - Det som nu händer inom Centern, Folkpartiet och Moderaterna hade väl lika gärna kunnat hända bland Socialdemokraterna om ni hade varit vid makten?!


onsdag 25 juni 2008

... på drift i väntan på stiltje

När jag igår kväll hörde inslaget i Rapport om tankesmedjornas intåg i riksdagen, då tänkte jag på skepparen Reinfeldts ord om att inte falla undan för tillfälliga opinioner. Men också den seglarvane unge mannen, som dömde ut skepparen för att han gått rakt mot folkstormen istället för att falla undan eller kryssa sig fram. Tankesmedjor är tydligen helt OK, men om folket tar saken i egna händer för att påminna politikerna om innebörden av ordet demokrati och på vems uppdrag de sitter där, det ser statsministern som en vindpust av övergående slag. Under rubriken Alla tjänar på att debatten lägger sig, skriver Expressen bland annat ”I stället för att ta striden direkt tänker han låta den blåsa över. Han kan tänka sig att komma tillbaka och försöka lägga tillrätta senare”. Skutan får alltså driva vind för våg tills vinden mojnat. Sedan kan han tänka sig att komma tillbaka och försöka lägga tillrätta folkets tankar. Intressant se hur det blir med den saken.

I vart fall finns här en sansad kommentar från MinaModerataKarameller. Och under tiden vi väntar på att det hela ska blåsa över ;-), kan vi ta del av AB:s artikel om ett upprop i Centern mot FRA. Men också ett populistiskt utspel i Rapport av Mona Sahlin, som Sossar mot Storebror torde behöva syna rejält i sömmarna.

tisdag 24 juni 2008

. . . på drift mot framtiden

Igår var jag en av av de närmast sörjande vid riksdagshuset. Nätverket Svart måndag stod för inbjudan. När man har svårt att fatta att något riktigt tragiskt inträffat, finns ett behov att bearbeta detta tillsammans med andra människor. Människor som kan förstå vidden av det som hänt. Själv försöker jag förstå hur detta beslut blev möjligt och har tvingats inse att Sveriges demokrati förutsätter ett mycket vaket folk, som inte kan ta för givet att deras folkvalda politiker står upp för demokratiska ideal. Medan jag fortfarande befinner mig i ett slags bedövat tillstånd, är det glädjande nog många andra som fortfarande håller liv i sin kämpaglöd, vilket bl a Opassande skriver om. Att statsministern agerat på eget bevåg utan någon djupare förankring bland moderaternas gräsrötter skriver bloggaren fytne initerat om. Själv tycker jag mig se tecken på att svenska folket fallit offer för en oblodig militärkupp, vilket jag berörde i min blogg häromdagen.

Att ledare för demokratiska partier ser sig tvingade att pressa sina riksdagsledamöter att rösta i en viss riktning för att därmed uppnå en majoritet för sitt förslag, hör enligt min och många andras mening inte hemma i en demokrati. Händer något liknande i andra länder talar vi om diktatur. Hur vi hamnat här har varit en process under flera decennier och handlar om hur makt förändrar förtroendevaldas syn på sig själva och folket. Om detta vill jag skriva. Det saknas inte exempel på hur politiker sätter egna intressen framför folkets, vilket höjningen av partistödet kan vara en signal om, vilket SVT Rapport berättat om och som SvD noterat. Intressant.

Ibland syns detta gynnande av egna närstående intressen tydligast i kommunalpolitiken. Det återkommer jag till, men först ska jag i likhet med många andra varva ner och njuta av sommaren. Men det hindrar inte att det kan bli en och annan blogg emellanåt.

söndag 22 juni 2008

Sveriges Riksdag på drift ...

-Varför i h-e länsade han inte undan?! Nu styrde han riksdagen rakt upp mot folkstormen och katastroften är ett faktum. Sveriges Riksdag är på drift och svenska folket måste lära sig att leva med att FRA övervakar allt som varje individ gör med sina superdatorer. Den unge mannen var oerhört arg, men också förtvivlad när han talade om Fredrik Reinfeldt, som ansvarig skeppare ombord. Den forne ungdomsledaren i mig vaknade och jag började problematisera bilden. Jag hörde mig själv säga. - Han kunde kanske inte länsa undan, för att han tyckte sig se en massa farliga grynnor och skär. I mina tankar hade jag Piratpartiet och dess sympatisörer samt pratet om att regeringen för stabilitetens skull inte kunde falla undan för tillfälliga folkopinioner. - Då skulle han för f-n ha kryssat sig därifrån, nu gick han bara rakt på, det är oförlåtligt! Den unge mannen var verkligen upprörd.

Vårt samtal vid en busshållplats på midsommaraftonens eftermiddag har under helgen av och till sysselsatt mina tankar. Sinnebilden av Fredrik Reinfeldt som skeppare, hade statsministern själv använt sig av för att förklara sin halsstarrighet inför beslutet om den nya lagen, som nu gör oss alla till lovliga objekt för FRA:s verksamhet. Ju mera jag tänkte på det, desto tydligare blev det att den unge mannens frågor verkligen var berättigade.

Myteriet, som var under uppsegling (och som SvD beskrev två dagar innan med hänvisning till berörda riksdagsledamöter), var kväst och det svenska försvarets mannar, som efter tidigare allmänna val äntrat skutan och dessutom även kommandobryggan, hade avgått med segern. Detta medan en betydande minoritet av folkets valda ombud satt sig i livbåtar och lämnat skutan och därmed överlåtit åt resten att stå där helt handfallna och se på, efter det att man gjort vissa försök att påverka skepparen att ta reson. Men allt var förgäves. Nu är Sveriges Riksdag på drift ...

Att den unge man, som jag samtalade med, inte är ensam om sin oerhörda besvikelse visar bloggaren Anna Troberg samt artikeln i DN igår, där det berättas om Centerns agerande mot bloggaren Richard Slätt. Han var tidigare personligt god vän med flera av de yngre riksdagsledamöter, som lät sig kväsas. Hans sätt att säga hej då till sina forna vänner, gillas inte av Centerns kommunikationschef, som vänder sig till Richards chef och ställer frågor om det är ok att en medarbetare uttrycker sin besvikelse på det sätt som skett, vilket Richard också berättar om på sin blogg. Om detta kan vi även läsa i AB. Och i Expressen. I Aftonbladet skriver också Jan Guillou ”Vår riksdag är ett större hot än bin Ladin”, men den artikeln kommer man åt bara om man köper papperstidningen eller betalar extra som Plus-kund. Intressant.

SvD:s PJ Anders Linder skriver i sin ledare om moderata kamikazepiloter och tycks vara helt omedveten om att FRA-lagen kommer att ordna allt till det bästa. Genom att ansluta Sverige till övervakningssystem, liknande USA:s återstår bara en anlutning till Nato – och riksdagsledamöter, som är eller varit försvarsanställda, har snart sitt på det torra. Att FRA-lagen handlar om betydande ingrepp i svenska folkets integritet visar många artiklar på senare tid bl a i SvD igår ”Vad övervakar FRA – och hur?”.

torsdag 19 juni 2008

Djävulskap och annat efterspel

Nyligen skrev jag om vikten att vi inom bloggosfären vårdar det som vi uppnått med vår kamp. Att uppgifter om enskilda FRA-anställdas privata liv lagts ut på nätet, som Politikerbloggen skriver om, är ett sabotage mot oss alla, som varit engagerade i kampen mot FRA. Det ger anhängare av FRA vatten på sin kvarn – det finns de som tycker att buset måste hållas efter. Med frihet följer att man också måste ta ansvar. Till ansvaret hör att när lusten att djävlas med FRA faller på, då måste man tänka på vilka andra intressen som skadas av ens tilltag. Vi som fortsätter att kämpa, genom att nu bearbeta våra internetleverantörer, vi är inte betjänta av att några – som inte tänker längre än näsan räcker – agerar så att folk i allmänhet tycker att lagen kan vara OK eftersom de i förlängningen vill att spaningen ska kunna utvidgas att även gälla all sköns brottslighet.

De är så många, som är utsatta för ”djävulskap”, vilket ungdomar roar sig med i brist på annan sysselsättning, att ropen på lag och ordning ljuder allt högre. Om inte dessa ungdomar besinnar sig, går vi än snabbare mot en polis- och kontrollstat. Arbeta konstruktivt för något istället!!! Även om jag har varit förbannat upprörd och ledsen över riksdagsledamöternas beslut, inser jag att det inte lönar sig att kasta sten eller att djävlas med enskilda politiker.

Men utmana dem på debatt i media och bloggosfären, det kan vi. Och när de sitter i TV-sofforna och brer ut sig i tidningarna för att ge sin syn på saken, får vi be om genmälen eller en debatt med dem. Det är bara att jobba på. Nu också mot internetleverantörerna. Tänk om alla skrev ett brev och ställde krav på skydd för brevhemligheten, som idag handlar om mejl och sms. Vi är ju kunder och det sägs ju att kunder har makt i dagens samhälle. Alltså om vår medborgarmakt lackat ur, måste vi pröva hur långt vår konsumentmakt håller. Även om det sägs, här i NSD, att brevhemligheten avskaffas med den nyss antagna lagen, borde det prövas om det verkligen är förenligt med våra mänskliga rättigheter enligt FN-stadgan och EU-rätten. Det är rätt patetiskt när utrikesministern talar sig varm för dessa rättigheter på Kuba i Kina och Burma, men vad jag kan se på hans blogg inte ser vad som händer här hemmavid.

Trots allt finns det riksdagsledamöter som är värda beröm. En sådan är Camilla Lindberg (fp) Dalarna, som röstade NEJ. Hon och Birgitta Ohlson, som dock la ner sin röst efter alla påtryckningar, har nu blivit bombade med blommor skrev DN om den 19 juni. Man vågar väl använda ordet ”bombade” ännu så länge, men efter den 1 januari 2009 bör man nog ta sig noga i akt. Annars kan man fastna på kroken hos FRA:s fiskande robot.som SVT Opinion hade ett debattinlägg om. Några andra som också är värda beröm är Alice Åström (v) och Marianne Berg, som förutom att de röstade Nej även begär att Konstitutionsutskottet synar saken.

Ridån har gått ner för Integriteten

Igår och idag regnar recensionerna av gårdagens föreställning i riksdagen ner både i form av inlägg på bloggar och i andra media. Regeringen kom undan – om än inte med hedern i behåll – så med ett nödrop, vilket omröstningsresultatet i DN och SvD visar.

Även här på hemmaplan recenseras skådespelet som regeringen bjöd på. Här i Norrtälje är det en av aktörerna både på och bakom scenen som tar till orda, Per Lodenius (c). Det går tyvärr inte länka till hans debattinlägg. Men man behöver inte vara Einstein för att räkna ut vad det innehåller. Jag har nyss sänt ett genmäle till Norrtelje Tidning, som jag hoppas få in så snabbt som möjligt. I rättvisans namn ska sägas att det var ytterligare två riksdagsmän boende i Norrtälje kommun, Göran Pettesson (m) och Gunnar Andrén (fp) som drog på oss denna eländiga lag. Per gjorde trots allt vad han förmådde. Men, eftersom jag inte vet ifall Per, Fredrik och Annie bara var ”nyttiga idioter” i händerna på partirävar och inpiskare, som drog fördel av ungdomarnas troskyldighet, så kan jag inte vara så fördömande mot dessa yngre politiker som andra bloggare är. Men, om dessa unga politiker var med och riggade hela denna föreställning, blir domen över deras partiledare ännu hårdare från min sida.

Efter mer än 25 år som ansvarig för kommunens fritidsgårdsverksamhet vet jag i vilka situationer som det är viktigare att prata etik än finter och knep. Folkets respekt kan man inte kräva, det måste man göra sig förtjänt av. Därför är det roligt att notera att det trots allt finns hjältar som kämpar för demokrati, Camilla Lindberg (fp), Dalarna, vilket Folkpartiet i Nacka noterat. Hennes röstförklaring finns här.

Per Lodenius tror sig dock om att han vid sitt beslut i riksdagen, lyckades sätta både kätting och en rejäl nosring på denna väldiga tjur (som jag liknat FRA vid), innan han och de andra tyckte att det var OK att släppa honom loss och ge honom tillträde till våra hem utan att vi kan stänga honom ute. Den politiska chefredaktören på Norrtelje Tidning skriver Bra att regeringen lyssnade och eftersom den är tillgänglig på nätet säger jag bara läs den – han är mig veterligt en av de få politiska chefredaktörer som tillskriver bloggosfären betydelse i det motstånd som uppammats. Det är också möjligt att lämna en kommentar. Han har därmed visat att han är mer insiktsfull än statsministern Fredrik Reinfelt, som i en artikel i SvD uttalar sig rätt arrogant. Eller nonchalant i överkant som bloggaren MinaModerataKarameller uttrycker det. Martin Jönsson som skriver om Reklam och media i SvD talar dock om en social oppositionskraft. Nu gäller det att vi alla väl vårdar det som vi tillsammans uppnått och kämpar på. Intressant.

Som vanligt vill jag avsluta med något som får oss att skratta eller åtminstone dra på smilbandet – här får Gubben vid Rämen ordet.

Andra är: SvD Ledarbloggen, Opassande, Sisyfos, Oscar Swartz, EFF, Kulturbloggen, Trotten, Demofon, Erik Laakso, Jinge, Pär Ström, Stationsvakt, Svensson, Cattis blogg, Peter Karlberg, Blogge Bloggelito och Rick Falkvinge samt Bloggtidningen om honom. Måste också sent omsider tillägga att En liten tant måste vara med.

Till sist: Önskar er alla en riktigt trevlig Midsommar! Tänk på blodtrycket - det måste jag göra ;-).

onsdag 18 juni 2008

Öppet brev till länets riksdagsledamöter

På brevet här nedan fick jag svar från: Barbro Westerholm (fp), Josefin Brink (v) och Mats Pertoft (mp). Detta utan att jag fick något svar på de i mitt mejl ställda frågorna.

Hej!
Har nyss hört resultatet av riksdagens omröstning. Då blev en återremiss är det min förhoppning att ni under beredningen på nytt överväger val av teknik, det går att genomföra med annan lösning än att all internetteknik ska kopieras för att vid samarbetspunkter sända in dessa kopior i FRA:s superdator där sökmotorer ska sköta urvalet. Tyvärr har jag mina tvivel - en teknik som kan missbrukas kommer att missbrukas. Här går FRA:s behov av arbetsuppgifter före folkets behov av trygghet. Det är mycket tråkigt. Tycker dock att de yngre politiker som på olika sätt stått upp för sitt förslag gjort så gott de kunnat i den situation som de hamnade i. Tycker dock att ledarna i alliansen övergav folkets intressen till förmån för försvarets. Nu undrar jag: - Hur många f d och tjänstlediga försvarsanställda deltog i beslutet? Delikatessjäv enligt min mening.
Vänligen

Gun Svensson

--
Gun Svensson
http://farmorgun.blogspot.com

- - -
Det är verkligen en sorglig dag för Sveriges demokrati. Nu byter jag till svart klädsel.
Månne om Badlands Hyena har ett ord till tröst. Ja, glädjande nog. Tack för det!

Flera morgonpigga

Kommentarerna är legio och som jag skrev till Per Lodenius (c ), tidigare idag återstår en hel del för riksdagsledamöterna att klara ut. Han har fått veta att den tekniska lösningen för att genomföra signalspaningen är helt åt häcklefjäll, se tidigare blogg.

Som jag anade är kritiken på sina håll inte nådig. Jinge är som vanligt på bettet. Andra reagerar på att det framkom i riksdagsdebatten att förslaget kommit till för att FRA skulle ha något att syssla med, vilket Dagens Arena skriver om. Det finns säkert andra, men jag har ett liv också, vilket gör att jag måste strax släppa tangenterna.

Den mycket energiske bloggaren Opassande känner förståeligt nog en oerhörd frustration – att efter allt slit få vara med om att det ändå inte räckte ända fram – Lex Orwell riskerar att bli antagen vid voteringen idag! Den frustrationen delas av hundratusentals människor i Sverige. Tänk vilken kraft om den kanaliseras i ett konstruktivt arbete för att göra riksdagen till ett instrument för folkets makt och inte en inre krets, som måste ta till partipiskan när det kniper. Jag hoppas också på mera av dialog över stridslinjen mellan vänster och höger, men det ser ut att vara ett fåfängt hopp.

Sist men inte minst: Ifall FRA skulle besöka min dator hoppas jag att dom kan se att jag besökt SVT Opinion. Om dom själva skulle göra det, hoppas jag att de läste artikeln ”Kränkningen inte mindre för att den görs av datorer”. Men det är väl att hoppas på för mycket att de ska begripa sådant.

Inför voteringen

Tidigt läser jag svaret från Per Lodenius (c ), som förklarar hans tystnad efter mina invändningar. Hans svar idag innehåller det som vi kunde höra från Annie Johanssons och Fredrik Federleys läppar i talarstolen igår.

För att mina bloggbesökare inte ska sväva i okunnighet om var jag står, hoppas jag att Per ursäktar när jag nu lägger ut mitt svar till Per på min blogg:

Hej Per!

Annies, Fredriks och ditt arbete är värd all respekt - jag vet hur svårt det kan vara att försöka vända på en politisk "oljetanker", men det är den tekniska lösningen på hur detta ska gå till som är rent ut sagt åt h-e!

Ni får räkna med att de förstärkningar som ni lyckades uppnå när det gäller skyddet för integriteten, reellt kan ses som kosmetika för att rädda regeringen. Ingen skugga ska falla över er ungdomar, den store syndaren är statsministern som försatt er i denna situation. Varför göra detta till en kabinettsfråga? Det är en annan teknisk lösning som är nödvändig!!! Och den finns. Om jag minns rätt finns en rapport skriven av en mycket datakunnig kille, Oscar Swartz, som visar på alternativ. Att som här föreslås att internetleverantörer vid s k samarbetspunkter ska skicka in en kopia av sin trafik in i FRA:s supersuperdator, där sökmotorer ska fiska efter sådant som är av intresse, för att därefter skicka in materialet till granskare vid myndigheten hör bara hemma i diktaturer. Blotta tanken på hur ett sådant system kan användas bortom varje möjlig mänskligt genomförbar kontroll gör att jag kommer att känna mig otrygg i fortsättningen. Liksom Norrtelje Tidning och alla andra som inte vill röja sina källor.

Redan idag vet vi att FRA besöker visa bloggares datorer varje dag. Det finns teknik som gör att en datoranvändare kan läsa av detta. Det kallas för Omvärldsbevakning!!!

Jag tycker att ni ska ta tillfället i akt - om inte förslaget med kompletteringar ska drivas igenom redan idag - att sätta er in i de alternativa tekniska lösningarna som finns. En sak är att man får spana - det är OK, sedan är det hur man gör det och det är inte OK och där kommer jag att fortsatt vara oerhört kritisk.

Lycka till i ditt svåra arbete och hälsa ungdomarna - strongt jobbat men ni har minst lika mycket ogjort!

Gun Svensson

- - -

Nu återstår för riksdagen att genomföra en kontrapropositionsvotering – det ska bli spännande att se hur de olika partierna väljer att taktikrösta. Avgöras idag eller senare (återremiss), vinner ja ska frågan avgöras idag. Då ställs regeringens förslag med ev ändringar och tillägg mot ett avslag, vinner Ja ställs sedan regeringens förslag mot alla övriga partiers förslag. I sanning en mycket spännande och intressant förmiddag.

tisdag 17 juni 2008

En stjärna föds?

Delvis justerat inlägg: Den tidigare texten under denna rubrik är borttagen av mig då jag skäms för att jag varit så blåögd. De, som följt mina inlägg vet att jag ömmat för alla dessa unga riksdagsledamöter, som av sina partier hindrats att rösta efter sin egen övertygelse d v s att riksdagens lagstiftande makt tagits över av regeringen. Jag har lidit med ungdomarna för att de har så omdömeslösa ledare att de gjort denna fråga till en kabinettsfråga. Därför lyssnade jag spänt på deras framträdande. Blev beklämd av att Fredrik Federley stundtals verkade gråtfärdig och tänkte: - Vilka svaga partiledare som kan pressa ungdomarna på detta viset.

Sedan skrev jag ett avsnitt om Bloggvärldsbloggen som redovisat att de, som skapat den fem minuter långa sekvensen i videon Döda politiska karriärers sällskap, själva har bloggar som länkats mest i Bloggportalen och fortsatte "Jag vet inte hur många gånger jag sett den. Videon är genial – detta är att argumentera med värme och kärlek istället för okvädningsord och hot. Ur denna grupp av unga politiker föddes ikväll en stjärna – Annie Johansson ( c). Hon var mycket tydlig – utan rejäla förbättringar kan hon inte rösta ja. Därefter kom en rad förslag till förstärkningar för den personliga integriteten, om inte - yrkade hon avslag. Men, en återremiss ändrar inget i grunden – hela upplägget med massavlyssning är fel, fel, fel."

Det sista tål att upprepas i fetstil: Men, en återremiss ändrar inget i grunden – hela upplägget med massavlyssning är fel, fel, fel.

När jag sedan dagen därpå fick höra att återremissen skulle beredas senare samma dag för att sedan komma tillbaka för beslut i riksdagen strax därpå, då föll fjäll från mina ögon - och jag såg ett skickligt regisserat politiskt spel där ungdomarna gjordes till "nyttiga idioter" för att regeringen skulle få igenom sitt förslag. Ett i sanning ovärdigt hanterande i ett land som säger sig vara en demokrati. Men detta återkommer jag till.

- - -

Så blev det socialdemokraternas tur och det visade sig att deras talesman inte nappade på betet – återremiss. Han talade för avslag d v s ett Nej. Intressant. Medan jag lyssnar besöker jag mina favoriter Badlands Hyena och Gubben vid Rämen för att få mig några goda skratt. De gör mig inte besvikna.

I morgon klockan 9.00 startar voteringen. Det ska bli spännande se hur det går. Låt oss klä oss i vita kläder och oavsett om vi kan vara där i eller utanför Riksdagshuset eller har annat för oss, bör vi ta del av resultatet. Imorgon börjar valrörelsen inför nästa val – hur det än går.

Debatt pågår

Lyssnar på politikernas debatt, medan jag följer kommentarer på Politikerbloggen och däremellan skriver mejl till vänner, som jag inte haft tid att umgås med den senaste veckan och delar med mig av intressanta länkar t ex Döda politiska karriäristers sällskap som bl a finns här. Hörde Staffan Danielsson och undrade varför vet han inte om att det kan finnas alternativ, som dessutom kan vara rättssäkra och inte drar in alla, vars trafik från dator och telefon går från internetleveratörens server vidare i fiberkablar för att vid s k samarbetspunkter "tappas" på en kopia som går in i F R A :s system och där sökmotorer sedan plockar ut de dokument, som sedan landar på datorskärmar hos myndigheten och läsas där. Bara känslan av att mitt privatliv, utan egen förskyllan, ska hamna hos dessa spanare känns det som att alliansens politiker struntar i värnet av min integritet.

Är det någon som kommer ihåg händelsen med Britneys Tempel vid tullen i Kapellskär, där kontrollanter samlade passbilder på snygga brudar i en särskild pärm kallad just Britneys Tempel. Det är bara en händelse i raden hur ett system, som ska hanteras av människor kan missbrukas. Olaga dataintrång sker runt om i landet där personal frestas att kolla i tillgängliga register om förhållanden som rör personer som de har att göra med på ett eller annat sätt.

Läser också i SvD och DN på nätet att riksdagen utsatts för hackers och genast blir min tanke: - Måste F R A ta till sådana metoder, för att motivera sin existens? Att bloggare som arbetat med opinionsbildning på nätet så intensivt, skulle kunna göra något så korkat, vill jag inte tro. Det är kontraproduktivt. Nej, mest lutar jag åt att det är Ja-anhängare, som gör en insats för att skrämma fram lagen, när risken är att den kan stoppas. Intressant.

Efter besöket på sjukhuset besökte jag Norrtelje Tidning där journalisten Åsa Forsberg velat träffa mig för en artikel i morgondagens tidning. Pirrigt men ett bra tillfälle att få ge min syn på saken. Hittills har det ju bara varit chefredaktören Reidar Carlsson, som lyft fram saken. Hans ledare idag är läsvärd. Hoppsan, vad såg jag när jag hämtade länken till ledaren? Intervjun med mig ligger redan ute på nätet. Puh!!!

Idag lyssnar vi på debatten

Det finns inte mycket kvar att säga - gör det därför lätt för mig och länkar till Bloggportalen och Knuff.se där vi bloggare synliggör det som vi skriver samt ett par av alla dessa bloggar, som skrivit mycket bra inför beslutet om Lagen om signalspaning - kallad FRA-lagen eller Lex Orwell. Här Opassande och MinaModerataKarameller. Hör samtal i Rapport-studion och rekommenderar naturligtvis även deras Playfunktion, finns här. Läs även Dagens Arena. Och naturligtvis Norrtelje Tidning.

Själv klär jag mig i vitt för att visa var jag står och besöker Medicinmottagningen på vårt fantastiska Norrtälje sjukhus för en ordentlig undersökning. För några år sedan var det detta sjukhus akutmottagning, som var i fara - då stod Norrtäljeborna upp som en gemensam kraft oavsett var man stod partipolitiskt - idag har vi ett unikt samarbete mellan kommun och landsting - Tio100 AB - som på beställning av Tio100-nämnden sköter all vård. Då gick det vägen. Jag hoppas att det gör det nu också. Då var vi eniga kring en lokal eller regional fråga - idag möts människor över partigränserna för att påverka politikerna att ta ansvar i en nationell fråga. Nu får vi lyssna på riksdagsledamöterna och sedan hoppas på det bästa.

måndag 16 juni 2008

Gud hjälp oss!

Ett par inlägg på SvD:s Brännpunkt här och här samt artikeln FRA:s framtid osäker utan ny lag motiverar rubriken. Och Lena Mellin, AB, och ... ja hur många andra inlägg som helst. Andra länder har liknade lagstiftning, skrev DN sent i går eftermiddag efter samtal med försvarsministerns statssekreterare Håkan Jevrell. Förtroendekapitalet är minimalt just nu, varför jag tvivlar. Jag har förstått att Kina har det, men har inte tid och ork att kolla vilka andra. Helt uppenbart är att det tekniskt möjliga är på väg att bli det politiskt lämpliga i vårt land. Detta under en regering som säger sig hålla frihetens fana högt. Jag finner snart inga ord ... Och på SVT Opinion skriver de politiska ungdomsförbunden: Ge oss fyra hjältar att hylla på onsdag. Jag instämmer. Men, om ryktet talar sant - att moderaterna hotar den som röstar Nej med uteslutning - då är allt hopp ute.

Tänker också på vad Mårten Schultz, Jur dr vid Stockholms Universitet, skrivit på sin blogg. Just nu förbereder han sig inför ett seminarium vid Oxfords Universitet om någon dag. Han ska tala om den svenska synen på mänskliga rättigheter och integritetsskydd. Han är bekymrad när han förstår vad som pågår här i Sverige.

Han skriver: FRA-lagen, som jag förstår det, innebär en potentiell integritetsfara av väldigt omfattande slag. Generellt sett är jag skeptisk mot hot som är “potentiella” och jag är svårt skeptisk mot s.k. sluttande plan-argument. (”Åtgärden X är farlig, men inte eftersom den i sig är så allvarlig utan för att den är första steget mot en utveckling av typen Y.”) Generellt sett bör man utvärdera varje åtgärd för sig, snarare än utifrån spekulativa resonemang om hur framtiden kan utveckla sig.

Han sätter ord på min egen och många andra människors vånda ”Integritetsskyddet hotas nämligen redan genom det potentiella ingreppet. Redan vetskapen om att jag när som helst kan avlyssnas, är en skada för mig, även om det i realiteten inte sker”.

Här vill jag påminna om vad professor Erik Svensson vid Lunds Universitet skrev om avlyssnarkulturen och hur den påverkar oss människor.

Nu återstår bara att vänta och be. Den som inte tror att böner hjälper får hålla till godo med satiren hos Badlands Hyena - FRA-lag hindrar sossarnas FRA-lag.

söndag 15 juni 2008

Håll ångan uppe!

Frågan om FRA har hittills varit en minsta gemensam nämnare för många av oss bloggare. Unga och äldre från höger till vänster, teknikkunniga och glada amatörer med ett gemensamt: – Vi vill att svenska folket ska få fortsätta leva i ett land där respekten för varje människas rätt till integritet upprätthålls. Därför hoppas jag att vi bloggare, under de dagar som återstår till beslutet tas, ska hålla oss till sak och inte hudflänga personer.

Den som har svårt att hålla fingrarna i styr – tänk tanken att du kanske påskyndar ett införande av lagen. Det ligger dessutom andra lagförslag i pipen – om brottsbekämpning – som också kan komma att påverkas. Att använda sitt förstånd är inte detsamma som att krypa för makten. Om man vill kalla detta anarki, är det hur som helst något annat än demokrati, och jag gillar inte att människor tar opinionen mot FRA, som förevändning för att provocera fram en polisstat, vilket drabbar oss alla. Då blir man inte ett dugg bättre än de politiska inpiskare, som – med en regeringskris som förevändning – vill driva igenom lagen mot många yngre riksdagsledamöters vilja.

Dessa yngre riksdagsledamöter kan idag se sig som talespersoner för alla samhällspolitiskt intresserade medborgare, som inte vill ha lagen. Ett Nej är inget skäl att fälla regeringen – det blir möjligen en prestigeförlust för den som räknade med att det skulle fungera att vara odemokratisk, men det är hälsosamt för demokratin, som Lars-Erick skrev på sin blogg.

Märker att jag kanske tog i i överkant, när det gällde netiketten, varför jag vill mildra med att säga – en del kan vara förlåtet på grund av frustrationstrycket. Men, det lättar nu en hel del när public service-media börjat röra på sig och journalister utsätter saken för en granskning, t ex som här i Sydsvenskan "Hela folket kan avlyssnas...", DN "Den som söker finner" och SvD Ledarbloggen "Lämna våra privatliv ifred". Eftersom Birgitta Ohlsson, Folkpartiet, inte kan delta i själva riksdagsdebatten på tisdag, har hon lagt ut en text på FP-Östermalms hemsida, där hon redogör för var hon står just nu. Läs också Den osynliga bloggen.

Intressant. Bloggportalen.

Två dagar kvar av reell demokrati?

Finns det något mera att tillägga i FRA-saken, efter allt som sagts i kommentarer till artiklar i olika nyhetsmedia, men framförallt i bloggosfären. Jo, att det blir allt fler bloggare, intresserade av annat, som lagt märke till att FRA är ett hett ämne och förstått att de måste sätta sig in i saken. Men, också att det finns kunniga män och kvinnor som hjälper till att reda ut begreppen, när politiker och företrädare för bevakningsbranschen försöker klistra på oss – att vi, som är emot - inget begriper. Men, vad dessa inte förstår är att här finns en oväntat stark allians mellan tekniskt kunniga och demokratiskt sinnade människor i olika åldrar. Och när lagförslagets tillskyndare tar till storsläggan – hoten mot landets säkerhet, då utgår man från att vi tappat minnet. Vi påstår inte att alla människor världen runt är vänligt sinnade i förhållande till oss, men att påstå att vi hittills varit förskonade och därför pratar i nattmössan, är en överdrift.

Hur det står till i den krets, som förespråkar ett Ja, beskriver Mattias Svensson på sin blogg, där han refererar till situationen när magasinet Neo:s medarbetare ringde runt till riksdagsledamöter för att uppbåda ett motstånd d v s att de skulle säga Nej. Han fick tag i en uppsatt kvinna i folkpartiet, som toppade Allan Widmans föreställningar att attacker på svenska soldater i Afganistan, skulle kunna stoppas genom massavlyssning i Sverige. Intressant.

När jag läste detta tänkte jag på den lokale politikern här i Norrtälje, som mejlade mig ett svar, där han uppmanade mig att läsa tidningen om svenska soldater i Afganistan, för att kunna begripa bättre. Men, alla i IT-branschen är inte för förslaget, vilket en artikel i DN idag redogör för. Den passar bäst i diktaturer som Kina och Saudiarabien, säger Googles talesman i integritetsfrågor, Peter Fleischer.

Till sist: Se videon Döda politiska karriärers sällskap. Och här ett inpass från vänster - Jinge – som starkt ogillar lagförslaget, men trott att det varit kört. Nu undrar han om undret sker och att han riskerar att få hylla en grupp moderata riksdagsledamöter. Vilken händelse! Videon inger uppenbarligen även luttrade bloggare visst hopp.

lördag 14 juni 2008

Unga törs inte mopsa sig

Jösses, Amanda! Vem kunde tro att jag och Thomas Gür skulle kunna sätta något sorts gemensamt fokus på en företeelse i samhället. Hade stängt av datorn, och krupit till sängs och ville unna mig några minuter med en tidning som jag bara att hunnit skumma, eftersom jag hade annat som jag ville klara av idag.

Då upptäcker jag på Ledarsidan rubriken Unga ledamöter törs inte mopsa sig. Läser och förundras, för vad Thomas G. pekar på är att ytterst få har civilkurage nog att bita den hand som föder en. Men jag tycker att han, som så många andra, vänder blicken åt fel. Blir tvungen att återvända till datorn.

Vems fel är det att det blivit så? Jo, för att få vara med har Socialdemokraterna, Moderater och alla andra riksdagspartier kommit överens om ett kvittningssystem, som gör det möjligt för den riksdagsledamot, som har ett samvete, att välja "politisk snuva" och utkvittning, om man har svårt att underordna sig partilinjen. Den som inte gör det, tillhör dem som Thomas Gür talar om.
Partierna ser till att riksdagsledamöterna avtalar bort sin rätt att rösta efter sitt eget samvete. Men, förfaringssättet är högst diskutabelt, vilket MUF:s ordförande påpekade häromdagen. Genom arrangemanget uppstår situationen att det är regeringen och inte riksdagen som stiftar våra lagar. De må väl vara hänt i lägen då det råder en mycket bred politisk enighet, men i den situation som nu råder när det gäller FRA och Lagen om signalspaning blir det helt förödande. För de unga politikerna och för demokratin. Men varför utsätta de unga politikerna för denna häxjakt - vänd blicken mot dem som skapat den situation som råder. Det finns det bloggare som gör, här är ett exempel, Lars-Ericks blogg:

"Jag vill gärna tro att tillräckligt många inom fp, m och c vågar visa ryggrad såpass att de går emot lagen. Att ett lagförslag faller innebär ingen regeringskris. Däremot ett litet bakslag för inpiskarna, vilket bara är sunt i en demokrati!”


Jag är rätt säker på att om dessa unga politiker, skulle låta sig inspireras av den film, som ligger ute på nätet - Döda politiska karriärers sällskap - och göra revolt, skulle svenska folket kunna återfå en hel del av tilltron till politiken och politikerna. Låt oss hoppas att dom gör det. Men lika gärna att inpiskarna inser att dom håller på att göra bort sig och räddar sitt ansikte i tid.

Tre dagar kvar av hopp?

Nu har jag fått en del svar från riksdagsledamöterna, en del riktigt trevliga men också ett i något i ampra ordalag. Tystnaden talar också – inte ett enda svar från Moderaterna. Jag lägger märke till att detta tydligen är männens fråga, men får det inte att stämma – initiativtagaren till Stoppa Storebror.nu och IO hos Den nya Välfärden, Pär Ström är man. Jo, men kanske ändå – de testosteronstinna männen tycker nog att han är för mycket ... likt ett fruntimmer, ändå. Och därför talar han för döva öron.

Varför ett sånt hallå om Integritet, när det finns en teknik som kan lösa allt; bara statsmakterna får tillåtelse att fiska i den flod, som trafiken på nätet utgör. Visserligen ska FRA övervakas, men av vilka? Jo, av något råd, som tillsätts av dom, som själva tvingat unga politiker att avstå från att rösta efter sin övertygelse!!! Och dom tror att jag ska våga lita på dom. Intresset ljuger inte, brukar man säga. Alltså ställer jag frågan: – Vem eller vilka tjänar på att den här lagen går igenom? Jag väntar mig inget svar, men har tillräcklig mycket fantasi för att räkna ut det. För att inte förtvivla, läser jag bloggen IT ur ett risk & Säkerhetsperspektiv och tänker ”alla har inte huvudet under armen”. Där talas bl a om behovet av civilkurage. Intressant.

Efter ett mejl till aktiva Moderater i vår kommun har jag fått uppmaningen: - Läs tidningen idag om svenskar som utbildas i afganistan för att bomba i Danmark så kanske Du förstår bättre. Men i den mannens värld finns tydligen bara en tidning, så jag får fortsätta leva i okunnighetens mörker. Jag får väl se hans korthuggna uppmaning, som ett av flera tecken på att en majoritet av riksdagens män, men också en del kvinnor kommer att ge klartecken till FRA, som redan håller på fastän det är olagligt. Låt vara att det pågår ett intensivt arbete för att stärka de unga politiker, som innerst inne vill säga Nej, men, som av de mera garvade fått veta att de i så fall spräcker Alliansen. Tänka sig vilket oerhört ansvar att lägga på dessa unga människors axlar. Inser regeringen vad man ställer till med? För att inge dessa unga pågångsmod länkar jag till Ledarbloggen i SvD. Många andra kan äntligen läsa i vanliga media bl a tidningen Dagen om det, som är på G. Något som kommenteras bloggen Opassande.

Så vi jobbar på. Här syns i SvD en del av aktiviteterna. Det är alltid för tidigt att ge upp. Men något avundsjuk blir jag på dem som behäskar tekniken. Det börjar bli tröttsamt att klippa och klistra in olika bloggar, som jag vill länka till. Men hur som helst, här en blogg som visar att det fortfarande finns liberaler – Folkpartiet i Nacka. Och här Annikas tryckeri, där en socialdemokrat ifrågasätter partipiskan – jösses amalia! Ett friskhetstecken? Och repris på en riktig goding Politikerbloggen. Till sist en blogg som har allt – en dröm och en massa länkar, varsågod MinaModerataKarameller.

De, som vill överge en grundläggande frihet för att uppnå en tillfällig säkerhet, förtjänar varken frihet eller säkerhet. Benjamin Franklin.

Läser att professor Erik Svensson, Lunds Universitet, tillfälligt avbrutit sin sommarpaus i bloggandet, för att bidra med inlägg i debatten om FRA-lagen. Med referens till den tyska filmen ”De andras liv”, som beskriver människors liv under DDR-tiden och dess övervakning, och FRA-lagen skriver han bl a ”Dessa mer eller mindre vällovliga motiv är egentligen irrelevanta, för medborgerliga fri- och rättigheter måste rimligtvis vara överordnade statens behov av "säkerhet", i alla fall om man har en sant liberal inställning och värnar enskilda individer på bekostnad av statens önskemål.”

Så långt professor Svensson, som rekommenderar oss att gå till närmsta videobutik och hyra DVD-filmen. Upplyft av Benjamin Franklin och professorns ord ska jag nu försöka reda ut för mig själv hur Gunnar Andrén och Folkpartiet resonerar inför det nära förestående beslutet.

Först: Detta att folket vaknat i först i elfte timmen är inte så konstigt. Eftersom Socialdemokraterna förlorade valet, var det inte troligt att förslaget skulle adopteras av Alliansens partier. Särskilt efter allt som sagts före valet.

Främst: Ett motiv för lagen sägs vara yttre hot mot rikets säkerhet, vilket naturligtvis Försvarsberedningen och Försvarsutskottet motiverar med tillgång till andra bilder än vi vanliga medborgare känner till. Men om detta motiverar ett ingrepp i alla svenskars privatliv av denna omfattning är utomordentligt tveksamt. Riksdagen ska vara en motvikt till förmån för folkets mänskliga rättigheter inte transportkompani åt ett specifikt bevakningsindustriellt intresse. Intressant att förre Säpochefen uttalar sig kritiskt i DN. Jag har tidigare skrivit om Advokatsamfundets inställning. I det sammanhanget kan det väl sägas att förslagets upphovsman Tomas Bodström (s), knappast torde tillhöra deras klarast lysande stjärnor.

Sveriges framtid: Jag sysslar inte med fildelning, men jag gillar ungdomarnas engagemang och tilltro till demokratins möjligheter, när de lobbar på riksdagens ledamöter mera intensivt och (sorgligt dock) mindre välborstat än vad andra intressegrupper gör mera välstädat och i skymundan. Att en del i stridens hetta går till överdrift , försvarar jag inte, men det händer i ”de bästa familjer”, även mellan partipolitiska meningsmotståndare. Där har studieförbunden en uppgift. Ett vet jag – när de ser hoten som följer med den nya lagen då vet de vad de talar om. De behärskar tekniken och vet dess möjligheter.

Slutligen: Ger jag ordet till några av dem som Aftonbladets Bloggportalen berättar om. ”Att hänga med i den tekniska utvecklingen innebär snarare att översätta brevhemligheten till dagens kommunikationsmedel - d v s motsatsen till den föreslagna FRA-lagen”, skriver Kamferdroppar under rubriken Liberalernas dilemma. Strange Loop berättar att FRA, besökt dennes blogg 4 ggr om dagen sedan han började blogga om FRA – hur vet han det? Ja, det är löjligt enkelt att ta reda på med ett litet webverktyg, vars namn jag inte minns just nu. Gabrielle undrar bl a hur det ska kännas att tvingas rösta mot sitt eget samvete, och jag tänkte – ja, det är klart att sådant förändrar en ung människas sinne på gott och ont. Men, det säger också oerhört mycket om dem, som anser sig ha skäl att tvinga dem. Avslutningsvis Politikerbloggen som visar ett drömscenario inför omröstningen i riksdagen. Något för den liberale politikern Gunnar Andrén att bita i.

fredag 13 juni 2008

En sista fredagsrunda

Innan jag redovisar mina intryck av det svar, som Gunnar Andrén, Folkpartiet, gett på Fil.mag. Peter Hennings frågor, vill jag först sova på saken. Mina ”tomtar på loftet” , som arbetar medan jag sover, behöver bringa ordning i de - i mitt tycke - motsägelsefulla slutsatser, som han dragit efter alla möten om FRA-lagen, vilka han deltagit i under det senaste året. För egen del har jag inte fått någon ytterligare respons från Gunnar A. efter den första korthuggna reaktionen på mitt första mejl. Men av svaren till Peter går det ju också att utläsa vad som är grundbulten i motivet till Gunnar A:s Ja.

Men innan jag gör kväll vill jag bjuda på bloggaren Opassande som inspirerade till rubriken. Här får vi en kort resumé av läget samt en två minuter lång videofilm om frihet, lojalitet, mod och en del andra goda liberala dygder. Intressant.


I döda ideologers sällskap

Fortare än jag kunde ana fick jag min första kick av vad människor förmår när det använder sin kreativa kraft för att betvinga mörkret i en för vår demokrati verkligen dyster tid.

Politikerbloggen fann jag något både läsvärt och sevärt. Den som gillar filmen I döda poeters sällskap kommer att njuta av travesteringen Döda politiska karriärers sällskap, som lagts ut på You Tube. Här bloggen dyslesbisk om och med samma videofilm, men också en berättelse om hur den kommit till.

Annan uppbygglig läsning fann jag hos Henrik Sjöholm som skriver ”Tidningen Dagen tar ledningen i granskande journalistik”. Artikeln gäller medias granskande av FRA-lagen.


Man knappt sina ögon tror

Även om AB:s artikel i går, visar svårigheterna att komma till tals med moderater, som i grunden är emot, är jag så naiv att jag ändå gör ett försök. Men jag måste medge att jag hade svårt att tro att jag läste rätt. I mitt mejl tidigare idag till de tre riksdagsledamöterna Oscar Öholm, Fredrik Schulte och Karl Sigfrid refererade jag bl a till Advokatsamfundet, som tillsammans med ett flertal andra remissinstanser, kritiserat den stora mängd förslag om utökad och hemlig tvångsmedelsanvändning som på senare tid presenterats. Vad som är tekniskt möjligt är nu på väg att bli kriminalpolitiskt lämpligt, skriver samfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Alla vet vi att de, som ska hantera tekniken bara är människor och vi har fantasi nog att räkna ut hur det kan sluta.

När jag sökte efter artikeln Advokatens uppdrag, fann jag också Advokatsamfundets yttrande över betänkandet Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76) Se länk under Remissvar 2008 med datum 13 mars. Då slog det mig att Lagen om signalspaning, där hotbilderna inte står i rimlig proportion till intrånget i våra privata liv och i samhällslivet, bara är en början på vad som komma skall.

Självklart har dessa tre riksdagsledamöter frihet att använda sin röst på det sätt som passar dem. Det kan inte MUF eller någon annan bestämma. Men, om det bara handlar om ett politiskt rävspel till förmån för regeringsmakten, då är svenska folket riktigt illa ute. Det var strongt gjort av Nils Wykman, som vi kunde läsa om i DN.se, att påminna om att lagstiftningsmakten är av en mycket större betydelse än regeringsmakten. Uttalandet av Fredrik Schulte (m) gör att jag påminns om varför svenska folket hamnat i denna situation. En ändring av grundlagen är en bagatell för den som vill regera! Schulte har rätt i en sak – han och Tomas Bodström (s) är lika goda kålsupare, eftersom Bodström bäddade för eländet. Men två fel kan aldrig bli ett rätt.

Det borde finnas ett skydd i grundlagen för folket mot sådana politiker? De är ett hot mot vår demokrati, som bygger på en tilltro till dialogens möjligheter och att beslut ska vila på en saklig grund samt att folket ska visa respekt för de folkvalda och omvänt. Det är med respekt som med kärlek, bara genom att ge kan man få. Nu måste jag kolla om det finns något att skratta åt bland mina favoritbloggar, annars sker en härdsmälta i min lilla tankesmedja.

Fyra dagar kvar och trycket stiger

Uppmärksammade i DN.se att pressen ökar på Alliansens riksdagsledamöter. Egentligen borde alla partier sättas under lupp. Socialdemokraterna ska inte inbilla sig att de, bara för att de säger nej nu, ska undgå kritik. Man bäddade faktiskt för förslaget före förra valet. Det är ett av S upprättat förslag till grundlagsändring, som varit uppe i riksdagen vid ett tillfälle och som nu måste upp en andra gång sedan vi haft ett allmänt val däremellan.


Men att det var socialdemokraterna som började, är inget försvar för Alliansen att bara trampa på i ullstrumporna. Det luktar politiskt rävspel lång väg. Jag säger som min mamma alltid sa, när hon stävjade syskonträtor: - Jag struntar i vem som börjat, jag begär bara att den som har hand om förståndet ser till att här blir ordning!


Det allra allvarligaste i det spel som pågår och som tydliggjorts genom trycket på ungdomarna inom främst Centerpartiet, det är ordningen där enskilda riksdagsledamöter i förhållande till sitt parti avtalat bort sin i lagen skyddade rätt att rösta efter sitt eget samvete. Det är detta som kallas partipiskan. Vill man inte bli utsatt för den, kan man välja att bli drabbad av s k politisk snuva och kvittas ut genom det kvittningsförfarande, som finns för att det vid omröstningen ska råda samma styrkeförhållande i situationer då en ledamot har en i verklig mening legitim anledning att vara frånvarande. MUF:s ordförande har helt rätt när han säger: - Regeringen stiftar inte lagar. Det gör riksdagen och varje ledamot har ett personligt ansvar.

Det är fullkomligt absurt att de riksdagsledamöter, som säger sig vara kapabla att i kontrollorgan stå upp för våra demokratiska fri- och rättigheter, själva avtalar bort sin lagliga rätt att följa sitt eget samvete. När makten hittar på kreativa lösningar för att slippa argumentera för sin sak, då är vi illa ute. En sak, som vilar på en så skakig grund att Alliansen måste kvitta ut ett mindre antal Nej-sägare, mot enbart Ja-sägare, saknar den stabilitet som krävs för en grundlagsändring.

Det är bara två år kvar till nästa val. Skicka tillbaka hela klabbet och gör läxan samt kom igen med ett förslag där det görs en rimlig avvägning mellan skyddet för rikets säkerhet, en effektiv brottsbekämpning och rättsstatens skydd för de mänskliga rättigheterna.

Nu ska jag sova, men därefter ska jag ta itu med ett långt mejl, som jag fått från en intresserad läsare av bloggen och som visar hur Gunnar Andrén, Folkpartiet resonerar. Men jag måste nog beröra även Moderaternas riksdagsledamöter en gång till, eftersom de ännu inte svarat. Jag måste i vart fall ta kontakt med två av dem som listades i DN då de finns på min mejllista - sedan återkommer jag.

torsdag 12 juni 2008

Fem dagar kvar med tid till eftertanke

Bloggen Politiskt inkorrekt visar att nu börjar något hända även i etermedia och hänvisar till ett 14 minuter långt inslag i P1 igår med en länk för omlyssning. DN berättar idag att förre Säpo-chefen kritiserar förslaget och SvD skriver om Likheten mellan hökar och pacifister. I min föregående blogg berättade jag att TidningsUtgivarna och Journalistförbundet också är på banan. Det finns också en blogg hos branschtidningen IDG.se, som skrivits av Per Hellqvist i branschen sedan länge och kallar sig själv säkerhetsgeneralist. Han beskriver lagens räckvidd så att till och med min mamma skulle ha förstått det. Intressant.

Själv väntar naturligtvis på respons på den dialog som jag inlett kring frågan om det är OK att ett Ja i riksdagen förutsätter endast fyra utkvittade Nej-sägare bland Alliansens riksdagsledamöter. Men, istället för att fokusera på de två, som vi vet sitter trångt, måste vi vända blicken mot alla dem, som tror att de gör sitt bästa i en dålig situation genom att fila lite här och där, istället för att skicka tillbaka hela klabbet för en omarbetning. Det är bara två år till nästa val och då hinner man även arbeta fram ett i grundlagen inskrivet skydd för vår integritet genom att bl a studera FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Läser man Advokatsamfundets yttrande över promemorian En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, Ds 2005:30, ser man varför samfundet avstyrkte förslaget till lag om signalspaning. För den, som behöver saklig argumentation för att inse varför rättsstatens skydd av de mänskliga rättigheterna är så viktig, rekommenderar jag artikeln Advoktens uppdrag av samfundets generalsekreterare Anne Ramberg i bilagan Advokat idag, SvD den 11 juni. Den finns också som pdf.fil, på hemsidan. Bläddra till artikeln och läs, det är värt besväret.

Brottsbekämpning innebär att vi måste acceptera vissa ingrepp i vår integritet, skriver Anne Ramberg och forsätter: - Vad problemet handlar om, är att finna en rimlig balans mellan effektiv brottsbekämpning och rättstatens skydd för mänskliga rättigheter. Just det – och den avvägningen talar inte till fördel för ett Ja till Lagen om signalspaning. Tvärtom, enligt min och många andras bedömning.

Med metaforen att FRA är en bindgalen tjur borde regeringen och riksdagen inse att det behövs en stadig nosring på tjuren FRA, istället för att släppa honom loss till skada för våra mänskliga rättigheter och vår demokrati. Bara för att tjuren redan nu är ute på på en del nattliga räder, för att rättaren och drängen inte gör sitt jobb, ska det inte vara skäl nog för att slarva igenom detta viktiga beslut.

Därför skriver Resonera.se ett öppet brev till alla media. Andra bloggar som jobbar på är bl a Trottens betraktelser, Opassande och Steve Lando samt Syrrans granne. Den senare skriver i en sant Orwellsk anda, som man kan behöva för att behålla sitt fokus med glimten i ögat.

Fem dagar kvar och flera svar

Lovade att återkomma när det gäller svaret från Per Lodenius i Centerpartiet. Jag sätter stort värde på att han tagit sig tid att ge mig ett långt och utförligt svar för sin ståndpunkt, som är ett Ja. Det innehåller dock i allt väsentligt vad jag redan fått mig till livs av utredaren Martin Andersson, Folkpartiet. Inte alls så konstigt då båda partierna ingår i Alliansregeringen.

För mig är hanteringen av ett riksdagsbeslut med denna räckvidd av stor symbolisk betydelse för vår demokrati, vilket jag tog upp i mitt andra mejl. Även om flera kom sig för att svara denna andra omgång, är det ännu inget parti som berört den demokratiska aspekten – att ett Ja sker till priset av att fyra Nej-sägare eller flera måste kvittas ut.

Men, det ger mig anledning att fortsätta dialogen. Jag förstår naturligtvis varför man duckar, men det är inget försvar, bara en förklaring! Överenskommelser mellan partier om regeringsmakten kräver – anser vän av ordning – en viss disciplin, vilket inte nödvändigvis har med demokrati att göra! Men, varför det inte finns en klausul i partiöverenskommelser mellan demokratiska partier, som tillförsäkrar den enskilde ledamoten rätt att rösta efter sitt samvete, det återstår för alla partier att förklara! Om ett förslag är så bräckligt att det faller samman ifall enstaka ledamöter använder sin lagstadgade rätt att rösta efter sitt eget samvete, då borde det vara en indikation på att förslaget kan tjäna på en omarbetning. Demokratin överlever inte om riksdagen själv utvecklar odemokratiska arbetssätt och metoder. Det är val om två år, varför inte återremittera hela klabbet och göra läxan?

Föraktet för politikerna ökar och populistiska grupper vinner insteg. Jag undrar vad som skulle hända om en av dessa ungdomar i Centerpartiet, som idag sitter i ett mentalt skruvstäd mellan beslutet på rikstinget och partigruppens kompromiss, skulle låta pröva ifall det, som de utsätts för idag verkligen är lagligt?! Men personligen, tycker jag att det vore ett fattigdomsbevis – den lagstiftande församlingen borde kunna hålla rent framför den egna dörren!!! Att Centerpartiets mera liberalt sinnade medlemmar känner sig frustrerade framgår bl a av BloggenBent och Lakes Lakonismer.

Nu väntar jag bara på att höra något från Moderaterna. Eller är man på den kanten så mäktig att en dialog med en vanlig medborgare är försumbar? Under tiden håll till godo med Björn W:s blogg.

Till sist: Läste nyss svar på kommentarer från en av många mycket omtyckt och mera filosofiskt lagd bloggvän, som blivit flitigt grattad på sin blogg m a a födelsedagen. Citerar slutraden ”Då kan vi rikta tankarna till det som farmorgun vill fästa uppmärksamhet på. Fick jag rösta så blev det NEJ”. Sedan gläder det mig naturligtvis att TidningsUtgivarna och Journalistförbundet vaknat. Intressant!

Och en dos satir är i detta sammanhang inte helt fel – ett stort tack till Badlands Hyena, som kan konsten att skruva till det mesta i tillvaron, så att tankarna ruskas om vare sig man vill det eller inte. Men också ett inpass från Gubben vid Rämen, som håller mig på gott humör.


Fem dagar kvar till FRA

Det är nu fem dagar kvar till riksdagens omröstning. Under tiden görs insatser för att väcka svenska folket så att de inser att de själva måste bevaka vad deras folkvalda håller på med – det är en viktig funktion i en demokrati. Under tiden görs också insatser för att delge våra folkvalda hur vi ser på deras ansvar inför folket. Dit hör att – trots svårigheter – fatta ett beslut och när det sker inse detta: - Vet du inte effekterna av ett Ja, måste du säga Nej. Detta kallas för försiktighetsprincipen.

Idag skriver Bloggtidningen.se en artikel under rubriken ”FRA-lagen får underkänt av regeringens internetexpert” där man hänvisar till ett uttalande i tidningen Metro, som nu bryter tystnaden kring den stundande omröstningen i riksdagen.

Jag tycker att man måste sätta in beslutet, som riksdagsledamöterna tar den 17 juni, i ett större sammanhang och lyfta fram följande:

- Finns teknik, som gör det möjligt att spionera på sådant som ledande personer ogillar, då görs det också.

Det visar skandalen i Tyskland, där högsta cheferna inom Deutsche Telecom anlitat en f d Stasi-agent för att spionera på och kartlägga kontakter med journalister, vilket Realtid.se skrev om igår. Vän av ordning invänder: - Det är ingen fara för alla som har rent mjöl i påsen. Mitt genmäle blir att hänvisa till Registrera min påse med rent mjöl på bloggen Badlands Hyena.

För övrigt börjar svaren på gårdagens mejl till riksdagsledamöterna droppa in: Mp:s Mats Pertoft meddelar kort och gott att han ska rösta Nej; Fp:s Gunnar Andrén ogillade att jag inte kollat hans blogg och där kunnat få svar; och C:s Per Lodenius har skrivit ett långt mejl, som jag ännu inte haft tid att läsa igenom, varför jag återkommer. Gunnar Andrén har jag svarat och förklarat varför jag ogillar att bara Ja-sägare förväntas delta när Alliansens riksdagsledamöter tar ställning till Försvarsutskottets förslag.

Under tiden går det bra att kolla på Bloggvärldsbloggen som berättar om det intensiva bloggandet på temat FRA, vilket Blogge Bloggelito beskriver som en bloggbävning. Men även några andra bloggar t ex Drottningsylt, Deep.edition, Ryggraden och Loci.se är värda ett besök. Intressant.


onsdag 11 juni 2008

Sex dagar före och ett nytt mejl

08-06-11 Sex dagar före och ett nytt mejl

För en stund sedan sände jag ett nytt mejl till länets riksdagsledamöter, vilket lyder:

Hej!
Återkommer i denna fråga då det ingår i min nedräkning att föra dialog med de folkvalda i Stockholms län. En del av er har svarat på mitt första mejl och tagit sig tid att förklara sin ståndpunkt. En del andra har överlåtit till riksdagskansliet eller utredare att svara. Jag kan notera att det bara är det parti, som historiskt har erfarenheter av att vara föremål för bevakning och särbehandling, Vänsterpartiet, som tydligt tar avstånd från det förslag, som nu ska klubbas igenom. Socialdemokraterna, som bäddade för förslaget, försöker nu bädda om eller hur jag ska sammanfatta deras ståndpunkt. Folkpartiet, som jag hittills uppfattat vara en varm förespråkare för individens ansvar och individens fri- och rättigheter, svarar kollektivt att man anser sig ha gjort sitt allra bästa i rådande situation. Från M och mp hörs inte ett knyst, vilket inte inger förtroende.

På min blogg http//:farmorgun.blogspot.com ställer jag därför en öppen fråga till alla er, som jag inte fått någon respons ifrån, och som därför inte fått frågan per mejl. Frågan lyder: - Hur ska vi medborgare kunna tro på att ledamöter, som själva avtalat bort sin lagliga rätt att rösta efter sitt eget samvete, ska kunna stå upp för våra demokratiska fri- och rättigheter?

Situationen i ett nötskal är att riksdagsledamöter, som i förhållande till sitt parti avtalat bort sin fria rösträtt, nu förväntar sig att vi medborgare ska tro att vi är i goda händer om vi överlåter till regeringen att värna vår integritet. Det känns absurt! Lagen som ska röstas igenom den 17 juni är av principiellt stor betydelse på mer än ett plan. Om den röstas igenom av bara Ja-sägare, inger det inte förtroende varken för regeringen eller riksdagen.

Enligt min uppfattning bör här försiktighetsprincipen gälla, vilket innebär att den riksdagsledamot, som inte vet vilka effekter som följer av ett Ja, den röstar Nej. Att tekniken kommer att missbrukas är det enda säkra vi vet, frågan är bara när och i vilket sammanhang. Ett bra exempel är den spionskandal, som är under upprullning inom Deutsche Telecom där en f d Stasi-agent anlitats för att spionera på journalister, vilket nättidningen Realtid.se skrev om igår.

Med vänlig hälsning
Gun Svensson

- - -

Nu väntar jag spänt på vilken respons jag får. Under tiden håller jag mig ajour med vad som görs på andra håll. Bland annat bloggen Bent (som skriver om hur Centerpartiet i länet stödjer sin riksdagsman att rösta efter sin övertygelse), Opassande, Anna Troberg/Rosetta Sten, Kamferdroppar, Therese, The Black Page, Johan Ingarö, Motpol, Svensk Myndighetskontroll, Okuvlig bibliotekarie , Stationsvakt, apg 29 och många, många flera. Intressant!

Nu tar jag paus, då jag lovat barn och barnbarn att titta till deras lilla undulat Echo, medan de är borta på semester. Eftersom de bor söder om Söder, vilket kräver minst 1,5 timmes restid enkel resa, återkommer jag med nytt inlägg först i morgon - fem dagar före FRA.

Sex dagar före FRA

Det är nu sex dagar kvar innan riksdagens omröstning. Och idag ställer jag öppet frågan till de riksdagsledamöter, som inte ids, orkar eller haft tid att besvara mitt mejl:

- Hur ska vi medborgare kunna tro på att ledamöter, som själva avtalat bort sin lagliga rätt att rösta efter sitt eget samvete, ska kunna stå upp för våra demokratiska fri- och rättigheter?

Situationen i ett nötskal är att riksdagsledamöter, som i förhållande till sitt parti, avtalat bort sin fria rösträtt, nu förväntar sig att vi medborgare ska tro att vi är i goda händer om vi överlåter till regeringen att värna vår integritet. Det känns absurt! Lagen som ska röstas igenom den 17 juni är av principiellt stor betydelse på mer än ett plan. Om den röstas igenom av bara Ja-sägare inger det inte förtroende varken för regeringen eller riksdagen.

Den som sent omsider vill veta mera i saken kan besöka Portal:FRA eller läsa journalisten Martin Jönssons rapport om FRA, som även ledde till ett Kalla Fakta reportage. Försvarsutskottets förslag finns här.

Lovade igår att återkomma till det mejlsvar jag fått från en utredare hos Fp, som svarar för ledamöters räkning. Det är en välskriven sammanfattning av vad förslaget innebär samt en redogörelse för fp:s ansträngningar att göra en avvägning mellan behovet av signalspaning och integritetsskydd, där man nu med de kontroller och spärrar som förslås anser sig kunna gå med på förslagen. Då dessa förslag bygger på politiskt tillsatta organ, tog jag i mitt svar upp tillitsfrågan, som jag redogjort för här ovan, och ställde frågan: - Har det aldrig fallit er in att enskilda ledamöters tveksamhet är viktiga för ett partis inre friska växt och har samma uppgift, som forna tiders slav på triumfvagnen, som viskade i den romerske härskarens öra "Kom ihåg att du är dödlig". Grekerna, som istället trodde att man drabbades av gudarnas vrede om man inte såg upp med sin hybris - sitt övermod, de följde de fyra kardinaldygderna: Omdöme, Rättvisa, Måttfullhet och Styrka.

Vi har färska exempel på hur det går när vi ska förlita oss på av människor hanterad teknik – raklödder hinner ställa till med en hel del innan förnuftet kommer in i bilden, DN. Och i Tyskland växer skandalen kring Deutsche Telekom. En före detta Stasi-agent anlitades för att spionera på journalister. Nu ställer ledande tyska politiker krav på att lagen om datalagring stoppas.

Jag litar inte på FRA och regeringen, om inte mina rättigheter skyddas i grundlagen! Vill man peta i den måste man ha ordentligt på fötterna. Vet man inte effekterna av att säga Ja, gör man klokt i att säga Nej. Bara så kan man vinna folkets respekt!

En som tänkt på livet efter den 17 juni är Gubben vid Rämen som den 9 juni tyckte att vi kunde byta nationaldagen till denna dag då vi efter denna dag under FRA:s beskydd kommer att kunna leva i trygghet, säkerhet och en bombfri tillvaro. Igår bjöd han på ett inlägg om den fria viljans existens. Rätt så – vi behöver verkligen skratta för att inte bli förtvivlade över sakernas tillstånd.

Andra bloggar bl a Kulturbloggen och Opassande. Intressant?