lördag 7 juni 2008

Norrtälje i Sverige och Världen

Nationaldagen firade jag hos goda vänner i Rimbo, där jag nedsjunken i en skön TV-fåtölj kunde följa firandet i bl a Södertälje. Där var kungaparet hedersgäster. I den kommunen har man en vision om Södertälje som den internationella staden. Kungen höll ett intressant tal där han betonade värdet av mångfald och vad det betyder för Södertälje kommun och Sveriges utveckling.

I Norrtälje däremot, där tänker man, vad jag förstått, inte ens återbesätta den tjänst, som mångfaldskonsulten Paki Holvander lämnade efter sig när hon erbjöds att bli chef för Demokrati- och Mångfaldsenheten i Södertälje kommun. Jag är rätt säker på att politikerna inte kommer att kunna se vad som händer med den lönesumma, som den tjänsten genererat i kommunens budget, varför där finns ett utrymme för att fylla en del av det hål, som Lilian Eriksson med all rätt gör anspråk på.

Behovet av insatser för att öka norrtäljebornas kunskaper om mångfaldens betydelse anses inte föreligga om det inte finns ett kraftigt tryck hos medborgarna i den frågan. Att visa ledarskap genom att gå före och visa på alternativa vägar för kommunens utveckling, det faller inte politiker i Norrtälje kommun in. Och i det sammanhanget ser jag det som märkligt att praktiken visar att personalpolitiken havererat gång efter annan, medan den högst ansvarige tjänstemannen för den saken – Personalchefen – sitter allt säkrare sadeln.

Nu kommenterar chefredaktören i Norrtelje Tidning beslutet i kommunledningen att tillsätta en t f kommundirektör i avvaktan på rekryteringen av en efterträdare till Lilian Eriksson. Han skriver bland annat ” Denna gång skall rekryteringen ske under större öppenhet, och de kommunala förvaltningscheferna skall ha insyn. Rekryteringen får också ta den tid som behövs, och skall inte stressas fram. Det låter bra. Dessutom har man också hittat en bra tillförordnad kommundirektör i Sören Karlsson, före detta vd på Norrtelje Tidning. Han har de egenskaper som krävs för att skapa den lugn och ro som nu behövs i kommunförvaltningen, samtidigt som han har den ledningserfarenhet som krävs för att få det kommunala maskineriet att fungera igen efter den senaste tidens kaos”.

Det är bra med en erkänt duktig ledare, som vet värdet av framsynthet för att komma vidare, men också förstår vikten av att kolla i backspegeln för att undvika felaktiga vägval.

Andra som bloggar intressant om nationaldagen är Lilla Blanka , En liten tant och Svensson som bjuder på helt olika ståndpunkter. Att det dessutom finns dom som passar på, om man säger så, det berättar bland andra DN om - men det är, som alltid, något vi får ta så länge dom håller sig inom lagliga gränser.

Inga kommentarer: