fredag 13 juni 2008

Fyra dagar kvar och trycket stiger

Uppmärksammade i DN.se att pressen ökar på Alliansens riksdagsledamöter. Egentligen borde alla partier sättas under lupp. Socialdemokraterna ska inte inbilla sig att de, bara för att de säger nej nu, ska undgå kritik. Man bäddade faktiskt för förslaget före förra valet. Det är ett av S upprättat förslag till grundlagsändring, som varit uppe i riksdagen vid ett tillfälle och som nu måste upp en andra gång sedan vi haft ett allmänt val däremellan.


Men att det var socialdemokraterna som började, är inget försvar för Alliansen att bara trampa på i ullstrumporna. Det luktar politiskt rävspel lång väg. Jag säger som min mamma alltid sa, när hon stävjade syskonträtor: - Jag struntar i vem som börjat, jag begär bara att den som har hand om förståndet ser till att här blir ordning!


Det allra allvarligaste i det spel som pågår och som tydliggjorts genom trycket på ungdomarna inom främst Centerpartiet, det är ordningen där enskilda riksdagsledamöter i förhållande till sitt parti avtalat bort sin i lagen skyddade rätt att rösta efter sitt eget samvete. Det är detta som kallas partipiskan. Vill man inte bli utsatt för den, kan man välja att bli drabbad av s k politisk snuva och kvittas ut genom det kvittningsförfarande, som finns för att det vid omröstningen ska råda samma styrkeförhållande i situationer då en ledamot har en i verklig mening legitim anledning att vara frånvarande. MUF:s ordförande har helt rätt när han säger: - Regeringen stiftar inte lagar. Det gör riksdagen och varje ledamot har ett personligt ansvar.

Det är fullkomligt absurt att de riksdagsledamöter, som säger sig vara kapabla att i kontrollorgan stå upp för våra demokratiska fri- och rättigheter, själva avtalar bort sin lagliga rätt att följa sitt eget samvete. När makten hittar på kreativa lösningar för att slippa argumentera för sin sak, då är vi illa ute. En sak, som vilar på en så skakig grund att Alliansen måste kvitta ut ett mindre antal Nej-sägare, mot enbart Ja-sägare, saknar den stabilitet som krävs för en grundlagsändring.

Det är bara två år kvar till nästa val. Skicka tillbaka hela klabbet och gör läxan samt kom igen med ett förslag där det görs en rimlig avvägning mellan skyddet för rikets säkerhet, en effektiv brottsbekämpning och rättsstatens skydd för de mänskliga rättigheterna.

Nu ska jag sova, men därefter ska jag ta itu med ett långt mejl, som jag fått från en intresserad läsare av bloggen och som visar hur Gunnar Andrén, Folkpartiet resonerar. Men jag måste nog beröra även Moderaternas riksdagsledamöter en gång till, eftersom de ännu inte svarat. Jag måste i vart fall ta kontakt med två av dem som listades i DN då de finns på min mejllista - sedan återkommer jag.

Inga kommentarer: