fredag 27 juni 2008

... och här blåser det upp

Att vår kommunala regeringsskuta är i händerna på en skeppare, som försöker sig på ett trollerinummer i sommarstiltjen, visar dagens NT. Men, den vind som därmed blåser upp kan vara svår att förutse effekterna av. Just nu är det ett chefsbyte, som oroar de anställda vid socialkontoret. Detta kommenteras på ledarsidan där läsare kan lämna sina kommentarer. Hittills är det riksdagsledamoten Göran Pettersson (m) som känner ett behov att stå på skepparens sida. Kommunalrådet Kjell Jansson är inte den person, som gjort det hela offentligt, och därmed har han inte del i att kommunen drabbas av dåligt rykte!

Det underliggande meddelandet torde vara att det utöver några namngivna allianspolitiker, är NT:s journalister, politiske chefredaktör och kommunanställda, som visar dåligt omdöme. Att oppositionen ”sprattlar” kan lättare förklaras med att det är deras roll och inget man behöver uppröras av.

Det är ett intressant resonemang, som riksdagsledamoten för om en verksamhet där offentlighet ska råda. Det är ju denna princip som ska garantera att politiker och ledande tjänstemän ska tänka sig för innan man gör något och inte handla överilat eller lockas leva i ett gränsland, där etiken får stryka på foten för enskilda politikers egna maktanspråk. Maktanspråk, som tillgodoses i hägnet av medlöpare och kuvade, vilka finns både bland förtroendevalda och anställda. Medlöparna får sin belöning då de själva får leva på den soliga sidan, medan de kuvade tvingas skaffa sig en strategi för överlevnad om de fortsatt vill vara med. Detta alldeles oavsett om det är socialdemokratiska eller moderata politiker, som sitter vid rodret. Nej, min bäste Göran Pettersson, det är inte den, som blåser i visselpipan för att uppmärksamma folket på vad som pågår i kommunhuset, som ska lastas om saken inte tål en granskning i dagsljuset.

Tanken är nu, enligt den tidigare socialchefens inlägg i NT, att socialkontorets personal ska hålla till godo med personalchefen, som anmält sitt intresse för tjänsten. För kommunens personalpolitik i stort blir detta säkert ett lyft, men för en redan prövad personalgrupp kan jag förstå att det skakar om. De gör säkert sitt bästa för att omsätta socialtjänstlagen och dess portalparagraf i praktiken, vilket blir allt svårare, när mänsklig svaghet ses som något som kyrkan och de religiösa samfunden gärna får ta över på entreprenad. Lyckligtvis finns det människor i dessa verksamheter, som markerar skillnaden mellan samhällets ansvar och trossamfundens uppgift.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vi försöker så gott vi kan, men motvinden blir allt kraftigare. Det som är tråkigast idet hela, om det nu går att rangordna bland tokigheterna, är att man inte kan ge beröm för en bra verksamhet. Konsultrapporten den sk genomlysningen av socialen visar att man ligger lågt i konstnader, men att ändå socialförvaltningne präglas av huminism utöver det vanliga. Bord inte detta vara värt något kan man undra. Det är bara att ta nya andetag och ge sig in i blåsten igen och hoppas att vinden vänder någon gång.

Gun Svensson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Gun Svensson sa...

Kom på andra tankar - detta är en 17 år gammal politisk soppa som de som lagat till den får ta ansvar för.