torsdag 12 juni 2008

Fem dagar kvar och flera svar

Lovade att återkomma när det gäller svaret från Per Lodenius i Centerpartiet. Jag sätter stort värde på att han tagit sig tid att ge mig ett långt och utförligt svar för sin ståndpunkt, som är ett Ja. Det innehåller dock i allt väsentligt vad jag redan fått mig till livs av utredaren Martin Andersson, Folkpartiet. Inte alls så konstigt då båda partierna ingår i Alliansregeringen.

För mig är hanteringen av ett riksdagsbeslut med denna räckvidd av stor symbolisk betydelse för vår demokrati, vilket jag tog upp i mitt andra mejl. Även om flera kom sig för att svara denna andra omgång, är det ännu inget parti som berört den demokratiska aspekten – att ett Ja sker till priset av att fyra Nej-sägare eller flera måste kvittas ut.

Men, det ger mig anledning att fortsätta dialogen. Jag förstår naturligtvis varför man duckar, men det är inget försvar, bara en förklaring! Överenskommelser mellan partier om regeringsmakten kräver – anser vän av ordning – en viss disciplin, vilket inte nödvändigvis har med demokrati att göra! Men, varför det inte finns en klausul i partiöverenskommelser mellan demokratiska partier, som tillförsäkrar den enskilde ledamoten rätt att rösta efter sitt samvete, det återstår för alla partier att förklara! Om ett förslag är så bräckligt att det faller samman ifall enstaka ledamöter använder sin lagstadgade rätt att rösta efter sitt eget samvete, då borde det vara en indikation på att förslaget kan tjäna på en omarbetning. Demokratin överlever inte om riksdagen själv utvecklar odemokratiska arbetssätt och metoder. Det är val om två år, varför inte återremittera hela klabbet och göra läxan?

Föraktet för politikerna ökar och populistiska grupper vinner insteg. Jag undrar vad som skulle hända om en av dessa ungdomar i Centerpartiet, som idag sitter i ett mentalt skruvstäd mellan beslutet på rikstinget och partigruppens kompromiss, skulle låta pröva ifall det, som de utsätts för idag verkligen är lagligt?! Men personligen, tycker jag att det vore ett fattigdomsbevis – den lagstiftande församlingen borde kunna hålla rent framför den egna dörren!!! Att Centerpartiets mera liberalt sinnade medlemmar känner sig frustrerade framgår bl a av BloggenBent och Lakes Lakonismer.

Nu väntar jag bara på att höra något från Moderaterna. Eller är man på den kanten så mäktig att en dialog med en vanlig medborgare är försumbar? Under tiden håll till godo med Björn W:s blogg.

Till sist: Läste nyss svar på kommentarer från en av många mycket omtyckt och mera filosofiskt lagd bloggvän, som blivit flitigt grattad på sin blogg m a a födelsedagen. Citerar slutraden ”Då kan vi rikta tankarna till det som farmorgun vill fästa uppmärksamhet på. Fick jag rösta så blev det NEJ”. Sedan gläder det mig naturligtvis att TidningsUtgivarna och Journalistförbundet vaknat. Intressant!

Och en dos satir är i detta sammanhang inte helt fel – ett stort tack till Badlands Hyena, som kan konsten att skruva till det mesta i tillvaron, så att tankarna ruskas om vare sig man vill det eller inte. Men också ett inpass från Gubben vid Rämen, som håller mig på gott humör.


Inga kommentarer: