måndag 9 juni 2008

Modiga politiker – finns dom?

I en artikel i Expressen efterlyses fyra modiga riksdagsledamöter, som vågar gå emot partilinjen vid omröstningen om FRA:s rättigheter när det gäller att låta sökmotorer gå igenom all trafik på nätet för att fiska upp sådant som kan indikera allvarliga hot. Men då detta ska hanteras av människor, vet vi att detta kommer att missbrukas – det är bara en fråga om när. Förmodligen sker det redan i avvaktan på en legalisering.

Chefredaktör Reidar Carlsson skriver idag i sin ledare ”Ge inte storebror nya glasögon” där han pekar på att de, som har något att dölja har alla möjligheter i världen att genom olika krypteringsmetoder dölja sin verksamhet och att lagen är ett stort hot mot integriteten och tryckfriheten eftersom den i grundlagen skyddade meddelarfriheten är i fara. Han avslutar ”Men tyvärr pekar allt på att lagen kommer att godkännas, trots att flera av allianspartierna ofta pratar om vikten av att förstärka integriteten. Det är en stor skandal. Alliansen borde göra det svårare för storebror att se oss, inte ge honom nya och bättre glasögon”. En uppfattning, som tusentals andra människor delar, bl a Pär Ström, som startat en särskild hemsida på nätet för att om möjligt väcka det svenska folket till uppror.

Detta sätter fokus på det ansvar, som varje riksdagsledamot har, när omröstningen ska ske den 17 juni. Men tyvärr får vi nog se en rad politiker, som drabbade av politisk snuva kallar in ersättare med mjukare ryggrad. Och som bekant behöver de inte ens sjukanmäla sig för att utebli. Det är faktiskt så att de valda ledamöterna, redan när de kandiderar, skrivit under papper på att vara lojala med sitt parti. Finns det modiga riksdagsledamöter, som vägrar rösta mot sin egen inre övertygelse, måste svenska folket hoppas på att de gör det även om det sker till priset av att fortsätta arbetet i riksdagen som politiska vildar. Undrens tid är inte förbi.

Min erfarenhet är att politiskt mod är något annat än vad vi medborgare menar med mod och tar sig helt andra uttryck. Det visar t ex en artikel i dagens NT (som inte är tillgänglig på nätet), där det berättas om ordföranden i Kultur- och Fritidsnämnden Hans Stergel ( c) som i torsdags gick i taket, för att Bibliotekschefen hade tillåtit Stadsbibliotekets Vänner sätta ut en skylt intill bibliotekets entré med uppmaningen till allmänheten att skriva på protestlistor mot idén om att flytta in Turistbyråns verksamhet på den plats där barn- och ungdomsavdelningen idag håller till. Hans egen kommentar finns här. Denne politiker har tidigare visat att han saknar mod att ställa upp vid ett Rum för samtal i Stadsbiblioteket tillsammans med andra politiker i Kultur- och fritidsnämnden och nu vågar han inte tillåta att allmänheten ges en möjlighet att säga sin mening, när det gäller hans tilltag i lokalfrågan. Men han visar ”det stora hjältemodet” att i kraft av sitt ordförandeskap leva rövare med bibliotekets personal. Skamligt!!!

Andra som bloggar intressant om FRA här och här.

Inga kommentarer: