fredag 13 juni 2008

En sista fredagsrunda

Innan jag redovisar mina intryck av det svar, som Gunnar Andrén, Folkpartiet, gett på Fil.mag. Peter Hennings frågor, vill jag först sova på saken. Mina ”tomtar på loftet” , som arbetar medan jag sover, behöver bringa ordning i de - i mitt tycke - motsägelsefulla slutsatser, som han dragit efter alla möten om FRA-lagen, vilka han deltagit i under det senaste året. För egen del har jag inte fått någon ytterligare respons från Gunnar A. efter den första korthuggna reaktionen på mitt första mejl. Men av svaren till Peter går det ju också att utläsa vad som är grundbulten i motivet till Gunnar A:s Ja.

Men innan jag gör kväll vill jag bjuda på bloggaren Opassande som inspirerade till rubriken. Här får vi en kort resumé av läget samt en två minuter lång videofilm om frihet, lojalitet, mod och en del andra goda liberala dygder. Intressant.


Inga kommentarer: