torsdag 12 juni 2008

Fem dagar kvar med tid till eftertanke

Bloggen Politiskt inkorrekt visar att nu börjar något hända även i etermedia och hänvisar till ett 14 minuter långt inslag i P1 igår med en länk för omlyssning. DN berättar idag att förre Säpo-chefen kritiserar förslaget och SvD skriver om Likheten mellan hökar och pacifister. I min föregående blogg berättade jag att TidningsUtgivarna och Journalistförbundet också är på banan. Det finns också en blogg hos branschtidningen IDG.se, som skrivits av Per Hellqvist i branschen sedan länge och kallar sig själv säkerhetsgeneralist. Han beskriver lagens räckvidd så att till och med min mamma skulle ha förstått det. Intressant.

Själv väntar naturligtvis på respons på den dialog som jag inlett kring frågan om det är OK att ett Ja i riksdagen förutsätter endast fyra utkvittade Nej-sägare bland Alliansens riksdagsledamöter. Men, istället för att fokusera på de två, som vi vet sitter trångt, måste vi vända blicken mot alla dem, som tror att de gör sitt bästa i en dålig situation genom att fila lite här och där, istället för att skicka tillbaka hela klabbet för en omarbetning. Det är bara två år till nästa val och då hinner man även arbeta fram ett i grundlagen inskrivet skydd för vår integritet genom att bl a studera FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Läser man Advokatsamfundets yttrande över promemorian En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, Ds 2005:30, ser man varför samfundet avstyrkte förslaget till lag om signalspaning. För den, som behöver saklig argumentation för att inse varför rättsstatens skydd av de mänskliga rättigheterna är så viktig, rekommenderar jag artikeln Advoktens uppdrag av samfundets generalsekreterare Anne Ramberg i bilagan Advokat idag, SvD den 11 juni. Den finns också som pdf.fil, på hemsidan. Bläddra till artikeln och läs, det är värt besväret.

Brottsbekämpning innebär att vi måste acceptera vissa ingrepp i vår integritet, skriver Anne Ramberg och forsätter: - Vad problemet handlar om, är att finna en rimlig balans mellan effektiv brottsbekämpning och rättstatens skydd för mänskliga rättigheter. Just det – och den avvägningen talar inte till fördel för ett Ja till Lagen om signalspaning. Tvärtom, enligt min och många andras bedömning.

Med metaforen att FRA är en bindgalen tjur borde regeringen och riksdagen inse att det behövs en stadig nosring på tjuren FRA, istället för att släppa honom loss till skada för våra mänskliga rättigheter och vår demokrati. Bara för att tjuren redan nu är ute på på en del nattliga räder, för att rättaren och drängen inte gör sitt jobb, ska det inte vara skäl nog för att slarva igenom detta viktiga beslut.

Därför skriver Resonera.se ett öppet brev till alla media. Andra bloggar som jobbar på är bl a Trottens betraktelser, Opassande och Steve Lando samt Syrrans granne. Den senare skriver i en sant Orwellsk anda, som man kan behöva för att behålla sitt fokus med glimten i ögat.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nej till FRA, ring!

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=778882

Moderata ungdomsförbundet (MUF) valde på torsdagen att namnge åtta ledamöter, som det förväntar sig ett nej från, med hänvisning till att de valts in i riksdagen tack vare ungdomsförbundets stöd.

- Det borde vara självklart för dem att rösta nej. Detta är den största inskränkningen som någonsin gjorts i den personliga integriteten, säger MUF-ordförande Niklas Wykman till TT.

Moderata ungdomsförbundet kräver att följande åtta riksdagsledamöter röstar nej till hemlig avlyssning:

Anna König Jerlmyr, Stockholm
Tomas Tobé, Gävle
Oskar Öholm, Stockholm
Fredrik Schulte, Täby
Patrik Forslund, Falun
Anna Bergkvist, Växjö
Lars Hjälmered, Göteborg
Karl Sigfrid, Solna

Gun Svensson sa...

Tack för tipset! Jag har två av dessa på min mejllista, vilka dock ännu inte svarat. Det har för övrigt ingen från Moderaterna. Dom kanske sitter i ett hörn och väntar på att stormen ska bedarra eller att lusten att diskutera demokratiska spörsmål ska avta. Men i så fall gör de ett stort misstag.