onsdag 4 juni 2008

Bitvis låg debattnivå och knäck i lurarna

Lyssnar på riksdebatten SVT inför beslutet om det förslag som regeringen lagt när det gäller ändringar i sjukförsäkringen. Sedan regeringens företrädare Gunnar Axén (m) redogjort för innehållet i regeringens förslag kom oppositionen till tals. Ibland dock med en retorik, som i vart fall människor i min ålder förskräcks av.

När regeringens företrädare vill göra gällande att s, v och mp sysslar med missvisande skrämselpropaganda har Gunnar Axén m fl förlorat förmågan att lyssna. Tänk tanken att allt det som oppositionen tolkat in i regeringens förslag och ger uttryck för, faktiskt står för en verkligt upplevd fara!!! En fara, som naturligtvis spätts på vid interna diskussioner och i mötet med de människor, som utifrån sin egen utsatta situation, är oerhört ängsliga för vad ändringarna kommer att innebära. Ulf Nilsson (fp) gjorde ett försök att förklara, men replikskiftet med Kurt Kvarnström (s), visade att samtalsklimatet är oerhört frostigt och från bägge håll har man svårt att läsa in motpartens konstruktiva vilja att göra det bästa för den, som är berörd, d v s den som drabbats av ohälsa. Hur ska man veta var en sannare bild finns att få?

Remissyttranden från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsförmedling, handikapporganisationer, Läkarförbundet m fl borde regeringen dock inte avfärda så lättvindigt som här görs. Och nog undrar jag, vad regeringen skulle kunna förlora på att backa ett halvt steg och gå oppositionen till mötes när det gäller behovet av ett samlat grepp på aktiva åtgärder och försörjningsstöd för människor i behov av arbetsuppgifter både för sin försörjning, men främst för att få känna sig nyttiga och därmed kunna nå en bättre hälsa.

Sedan jag tidigare idag tagit del av Hans Wallmarks inlägg i SVT Opinion har jag gjort en kommentar som jag avslutade med: För svaga grupper krävs statens stöd, eftersom kunskap om hälsans mysterium inte är särskilt väl utvecklad bland kommunala politiker. I inlägget refererade jag till distriktsläkare Bengt Järhults debattartikel i dagens SvD Brännpunkt.

Andra som bloggar intressant om sjukförsäkringen är Johanna Graf , En inblick i mitt liv och VK-blogg Anders Sellström Kd.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bra inlägg, tycker jag!

LeoB sa...

Här är en summering av hur jag uppfattade argumenten:

* Alliansen
- Sjukersättning/sjukpension inget bra liv.
- Vi vill hjälpa folk ur den genom att satsa på rehab.
- Tidsgränserna i förslaget hjälper individen.
- Sjukersättning ger redan idag arbetsgivaren rätt att avskeda.

* Oppositionen
- Förslaget kan leda till att många hamnar mellan stolarna och får leva
på socialbidrag (när de har sålt bil och villa m m)
- Tidsgränserna i förslaget hjälper inte så mycket individen som
arbetsgivaren som vill bli av med en inte fullt arbetsför medarbetare.
- Det finns ingen reell satsning på rehab i förslaget för det finns inga
pengar.
- 17 miljarder kr sparas, men bara 3,4 miljarder ska satsas. De satsas
dessutom inte nu, utan beslutas senare (om de gör det). Hälften av dessa
3,4 miljarder är dessutom pengar som FK tidigare fick till rehab-insatser.