onsdag 11 juni 2008

Sex dagar före FRA

Det är nu sex dagar kvar innan riksdagens omröstning. Och idag ställer jag öppet frågan till de riksdagsledamöter, som inte ids, orkar eller haft tid att besvara mitt mejl:

- Hur ska vi medborgare kunna tro på att ledamöter, som själva avtalat bort sin lagliga rätt att rösta efter sitt eget samvete, ska kunna stå upp för våra demokratiska fri- och rättigheter?

Situationen i ett nötskal är att riksdagsledamöter, som i förhållande till sitt parti, avtalat bort sin fria rösträtt, nu förväntar sig att vi medborgare ska tro att vi är i goda händer om vi överlåter till regeringen att värna vår integritet. Det känns absurt! Lagen som ska röstas igenom den 17 juni är av principiellt stor betydelse på mer än ett plan. Om den röstas igenom av bara Ja-sägare inger det inte förtroende varken för regeringen eller riksdagen.

Den som sent omsider vill veta mera i saken kan besöka Portal:FRA eller läsa journalisten Martin Jönssons rapport om FRA, som även ledde till ett Kalla Fakta reportage. Försvarsutskottets förslag finns här.

Lovade igår att återkomma till det mejlsvar jag fått från en utredare hos Fp, som svarar för ledamöters räkning. Det är en välskriven sammanfattning av vad förslaget innebär samt en redogörelse för fp:s ansträngningar att göra en avvägning mellan behovet av signalspaning och integritetsskydd, där man nu med de kontroller och spärrar som förslås anser sig kunna gå med på förslagen. Då dessa förslag bygger på politiskt tillsatta organ, tog jag i mitt svar upp tillitsfrågan, som jag redogjort för här ovan, och ställde frågan: - Har det aldrig fallit er in att enskilda ledamöters tveksamhet är viktiga för ett partis inre friska växt och har samma uppgift, som forna tiders slav på triumfvagnen, som viskade i den romerske härskarens öra "Kom ihåg att du är dödlig". Grekerna, som istället trodde att man drabbades av gudarnas vrede om man inte såg upp med sin hybris - sitt övermod, de följde de fyra kardinaldygderna: Omdöme, Rättvisa, Måttfullhet och Styrka.

Vi har färska exempel på hur det går när vi ska förlita oss på av människor hanterad teknik – raklödder hinner ställa till med en hel del innan förnuftet kommer in i bilden, DN. Och i Tyskland växer skandalen kring Deutsche Telekom. En före detta Stasi-agent anlitades för att spionera på journalister. Nu ställer ledande tyska politiker krav på att lagen om datalagring stoppas.

Jag litar inte på FRA och regeringen, om inte mina rättigheter skyddas i grundlagen! Vill man peta i den måste man ha ordentligt på fötterna. Vet man inte effekterna av att säga Ja, gör man klokt i att säga Nej. Bara så kan man vinna folkets respekt!

En som tänkt på livet efter den 17 juni är Gubben vid Rämen som den 9 juni tyckte att vi kunde byta nationaldagen till denna dag då vi efter denna dag under FRA:s beskydd kommer att kunna leva i trygghet, säkerhet och en bombfri tillvaro. Igår bjöd han på ett inlägg om den fria viljans existens. Rätt så – vi behöver verkligen skratta för att inte bli förtvivlade över sakernas tillstånd.

Andra bloggar bl a Kulturbloggen och Opassande. Intressant?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du är rar du som uppmärksammar en gammal gubbes funderingar...

Gun Svensson sa...

Du är rar som bjuder på så många goda skratt. Det är viktigt för att hålla balansen när jag ockuperas av alltför stort allvar.