söndag 1 juni 2008

Patienterna ska fixa högre lön

I dagens SvD skriver PJ Anders Linder en ledarkrönika under rubriken ”Patientmakt för bättre betalt” och argumenterar sedan för att vägen till en lönemässig framgång för sjuksköterskorna är det vårdval som håller på att införas i Stockholms och Hallands län.

Poängen med vårdval är att patienterna bär med sig resurserna och att bemötande, skicklighet och gott rykte blir nycklarna till mottagningarnas ekonomi. En duktig sjuksköterska blir inte bara medicinskt utan också ekonomiskt värdefull, oavsett om mottagningen är privat eller landstingsdriven, och det öppnar för bättre betalning”, skriver Linder. Mig slår det att han låter lika trosviss om detta systems förträfflighet, som någonsin ”strejkromantikerna i vänsterpartiet”, vilka Linder tillskriver någon form av mental inverkan på Vårdförbundets kongress, som röstade ner förbundsstyrelsen med ordföranden Anna-Karin Eklund i spetsen. Han säger sig dessutom veta att det var mellancheferna i avtalskongressen, som drev fram en hopplös konflikt. Intressant.

Det senare undrar jag över eftersom jag, efter en genomläsning av uppgörelsen, närmast slås av hur Vårdförbundet och SKL under strejken pressat fram skrivningar, som ställer mycket tydliga krav på mellancheferna i deras roll som genomförare av lönesamtalen. De, som hittills inte klarat av den uppgiften på ett acceptabelt sätt, måste nu genomföra en överläggning med facket om de grundläggande principerna för lönesättningen enligt det nya avtalet, innan de tar nya tag i dialogen med medarbetarna. Där slås det fast att ”syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chefer och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön”. Om man ska tro Expressen var det tydliga skrivningar kring de lokala förhandlingarna, som ordföranden i SKL Ingela Gardner Sundström (m) var missnöjd med, även om vi inte fick veta varför. Det var uppenbarligen viktigare att få fram att hon mest tyckte att det fanns anledning att korka upp en flaska champagne och fira. Så tar man makt över en opinion, som inte orkar sätta sig in i vad det hela handlar om.

Inga kommentarer: