måndag 17 februari 2014

Uppförsbacke bättre än nedförsbacke.

I dagens Norrtelje Tidning publiceras mitt inlägg bakom tidningens betalvägg, varför jag återger det jag skrivit här med tidningens rubrik:

Piratpartiet borde haft bättre siffror
NT:s Reidar Carlsson har analyserat den första opinionsmätningen inför EU-valet. Med tanke på omfattningen av den avlyssning som svenska FRA, amerikanska NSA och dess brittiska motsvarighet sysslar med och som Edward Snowden avslöjat, är den inte vad jag väntat mig.   Piratpartiet är det parti som allra tydligast har protesterat mot statens massavlyssning och ländernas utbyte av de data, som medborgarna genererar när de använder internet. Mätresultatet visar att Piretpartiet kämpar i en rejäl uppförsbacke med sin viktiga uppgift som folkbildare.

Men, i politiken är uppförsbacke bättre än nedförsbacke. Lyckligtvis är detta mätresultat inte ett valresultat och fram till valdagen den 25 maj 2014 gäller det nu att övertyga de, som anser att det inte spelar någon roll om man röstar, och de, som ännu inte bestämt sig för att rösta, tillsammans 45 procent, att de faktiskt kan vara med och påverka Sveriges framtid genom EU-valet. Piratpartiet vill ha svenska folkets mandat för att bland annat förbättra medborgarnas inflytande i EU eftersom EU-direktiv idag styr en mycket stor del av lagstiftningen i Sveriges riksdag. EU måste bli mycket bättre på att slå vakt om medborgarnas privata sfär mot massövervakning och skapa ett skydd för våra personuppgifter genom en skarp Dataskyddsförordning och på sikt förhandla fram en ny överenskommelse mellan medlemsländerna om hur EU ska fungera. För att skapa en bättre balans mellan medborgarnas behov av icke kommersiellt kulturellt utbyte och företagens monopol på det kulturella innehållet vill Piratpartiet reformera upphovsrätten och avskaffa avgifterna på lagringsmedia.

I övrigt vill Piratpartiet öka respekten för mänskliga rättigheter i medlemsländerna med direktiv till skydd mot diskriminering inklusive en human och rättssäker flyktingpolitik. För att stärka Innovation och infrastruktur för tillväxt vill Piratpartiet att EU ska verka för effektiva bredband i unionens alla regioner – inklusive landsbygd. Företag, som äger kablar och mobilnät, ska inte kunna utnyttja sin monopolliknande ställning när de samtidigt erbjuder egna tjänster över nätet. Piratpartiet anser att fri handel ska gynnas och tullmurar mot omvärlden rivas. Idag lägger olika former av immaterialrätt hinder i vägen för utvecklingen i små och medelstora företag, därför måste Patentsystemet på sikt avvecklas och mjukvarupatent fortsatt motverkas i EU-parlamentet. PP förordar att EU ska initiera en offentligt finansierad utveckling av läkemedel utan patentskydd.

Slutligen måste vi med våra röster stoppa den smyglagstiftning, som sker med hjälp av handelsavtal mellan EU och andra länder och som är mycket svårare att förändra än en lag. Som exempel kan nämnas det så kallade ACTA-avtalet, som för några år sedan var tänkt att bland annat ge tullen rätt att leta genom datorer, mobiler och fickminnen på jakt efter piratkopior. Piratpartiets Christian Engström och Amelia Andersdotter lyckades väcka en rejäl debatt inom den Gröna gruppen och därmed även i parlamentet och olika medlemsländer. Själv skrev jag mejl till flera av EU-parlamentets 750 ledamöter. Jag var i gott sällskap med många, många andra att rikta kritik mot förslaget, som så småningom föll.

Nu har ett nytt förslag till avtal mellan USA och EU förhandlats fram helt utan insyn från medborgarna (kallat TTIP-avtalet). Stora, fortfarande hemligstämplade, delar av avtalet ska ge ökat skydd för patent- och upphovsrättsägare/-uppköpare och dessutom ge företag möjlighet att kräva skadestånd av stater vilka stiftar lagar som hotar deras vinster. Sådana avtal leder inte till en friare handel, utan snarare starkare monopol och monopolliknande förhållanden och därmed sämre konkurrens. 

Piratpartiet är således rustat för att be om folkets röster i EU-valet den 25 maj och jag är optimistisk även om den första opinionsmätningen talar till vår nackdel.
Gun Svensson 
kandidat nummer tio på Piratpartiets valsedel till EU-parlamentet.

fredag 14 februari 2014

Sätt tryck på EU om upphovsrättsreform!

Kopiering är en naturlig del av det dagliga utbytet av olika intryck och uttryck människor emellan och måste ses som något lika självklart i umgänget på nätet, som det är och har varit sedan urminnes tid i den analoga världen. Förutom att ingå i den process som bidrar till såväl individers som samhällets kulturella utveckling ges många kreatörer möjligheter att bedriva handel med sina produkter och tjänster. Människors behov att ingå i ett sammanhang och dela intryck och upplevelser med varandra utgör den stabila grunden för den marknad som blir följden. Därför måste fildelning för privat bruk legaliseras. 

Även om Europadomstolen enligt en artikel i Computer Sweden nu slagit fast att länkar till upphovsrättsskyddat material är lagliga, så återstår mer att göra för att nätet fullt ut ska kunna gagna människornas och därmed samhällets utveckling. Detta är en dom, som ger god vind i piratskutans segel, vilket kan ge kandidater, medlemmar och sympatisörer pågångsmod att påvisa att det finns mycket mer att slåss för än rätten att länka till redan publicerat upphovsrättsskyddat material. Även om detta naturligtvis är av betydelse för våra möjligheter att delta i det offentliga samtalet.

Därför måste vi slå på trumman för EU:s initiativ om en "konsultation" kring frågor om upphovsrätten. Nätsidan copywrongs.se gör det enkelt för oss medborgare att ta del och säga vårt före den 5 mars. Den som vill, kan skriva svar på svenska. Det är verkligen viktigt att ta sig tid att svara på enkäten och sprida info om att den här möjligheten finns. För närvarande får upphovsrättsindustrin hjälp av våra domstolar att kräva människor på helt horribla skadestånd – här är det Västmanlands tingsrätt som visat sig på den styva linan. 

Samtidigt som vi bildar opinion för en vettigare lagstiftning kan vi puffa för Stiftelsen .SE:s guide Copyright – Copyleft av Mathias Klang i hopp om att allt fler kreatörer ska komma underfund om vilka möjligheter som Creative Commons-licenser erbjuder den, som av kärlek till mänskligheten vill dela med sig av sitt skapande.

Piratpartiets EU-parlamentariker Christian Engström, skapar stora bokstäver på löpsedlar hemma i Nacka med PP:s krav på en reformerad upphovsrätt. Han och Amelia Andersdotter har gjort ett hästjobb i EU och är värda att få fortsatt förtroende. Som jag skrev i föregående inlägg visar en opinionsmätning att 21 procent inte tänker rösta i EU-valet – många för att de inte är insatta, men alltför många för att de inte tycker att det är någon idé. 24 procent har svarat att de inte vet om de kommer att rösta – tillsammans utgör det hela 45 procent. Det är något att bita i för alla partier.

Tar sedan en runda och börjar hos Anton Nordenfur, som skrivit om SvD/SIFO:s mätning och gjort en analys, där han påminner om att Piratpartiet inte ens var synlig i grafen vid mätningarna i februari 2009 och fick 7,9 procent i valet. Nu har vi i denna mätning 1,5 procent och det är 100 dagar kvar till valet. Går vidare till Fredrik Holmbom, som talar om vad som händer media på sikt, när de stänger in sig bakom betalväggar och Anna Troberg, som skrivit ett Öppet brev till Biskop Åke Bonnier med anledning av hans entusiasm efter besöket hos FRA.

Avrundar med en artikel i Computer Sweden som visar att kommunikation, som inte är avsedd för allmänhetens ögon, läckt ut sedan en polis lagt in ett felaktigt mobilnummer till en polis i det chat-forum, som en grupp poliser använt i tjänsten. Det inträffade är en effekt av att Polismyndighetens eget system inte fungerar varför poliser, som är ambitiösa i sitt jobb försöker hitta egna lösningar på problemet. Jag ser det som hänt som ännu ett bevis på att varken system eller människor kan hålla vad de lovar. Shit happens. Detta med adress till riksdagens ledamöter som legaliserat FRA:s del i den världsomspännande massavlyssning, som Edward Snowden avslöjat. Intressant?


onsdag 12 februari 2014

Idag pushar jag Piratpartiet ...

... med att föra mina uppfattningar till torgs på skilda håll. Dagen började med att Norrtelje Tidning visade sig ha publicerat både ett klipp med kommentar av Gun Svensson (PP) om strulet med min internetuppkoppling och en ledare med rubriken Inte förvånande att Piratpartiet tappar stort. Här var det den politiske chefredaktören Reidar Carlsson som analyserat och kommenterat den opinionsmätning som Sveriges Radio publicerade igår inför valet till EU-parlamentet den 25 maj 2014.

Självklart har detta inspirerat mig att sända politiske redaktören ett mejl och be om utrymme för en kommentar med en redovisning av varför jag, trots detta, är optimistisk och tror mig om att kunna värva röster bland de väljare, som vid närmare eftertanke inser att Piratpartiet behövs i EU-parlamentet. Och om ni frågar mig, behövs PP även i Sveriges Riksdag, men till det återkommer jag.

Förutom hoppet att alla tidigare pirater ska ge oss en möjlighet att fortsätta på inslagen väg, när jag ett hopp om att upplysta EU-kritiker ska se Piratpartiet som en möjlighet att sända kraftiga signaler till de etablerade partierna – hit men inte längre. När jag såg Christian Engström twittra om att Anna-Maria Corazza-Bildt röstat nej till förslaget att EU skulle bevilja Edward Snowden asyl, vilket Christian skrivit om på sin blogg, då tänkte jag ”Vad vet hon, som inte vi andra känner till?” Eller handlar det om ett spel sprunget ur den högre diplomatiska skolan? Eller att förslaget kom från fel håll? Ja, vi kan bara spekulera om hennes bevekelsegrunder att uppträda så kallsinnigt, men det är bra att skillnaderna mellan PP och M visar sig så tydligt. Jag håller med Christian Engström ”Piratpartiet ställer upp i EU-valet i maj. Vi tycker att Edward Snowden är en hjälte, och att det borde vara en självklarhet att EU’s länder ska erbjuda skydd åt visselblåsare som försvarar de mänskliga rättigheterna.”

För övrigt skriver SVD Opinion I EU-valet och kvalet med ambitionen att få valet att börja röra på sig. Där bekräftas vad jag skrivit i mitt genmäle till Reidar Carlsson i Norrtelje Tidning. Lägger ut en länk här när den publicerats. Vad jag dock inte hade riktigt klart för mig, när jag skrev, var följande: ”Till och med Alliansens partier, som månar om att visa en enad front, har vitt skilda idéer om EU:s framtid. Folkpartiet eftersträvar exempelvis ett Europas förenta stater medan Centerpartiet har utnämnt sig till det borgerliga EU-kritiska alternativet.” Centern EU-kritiskt? 

Nog är det väl ödets ironi att det parti, som blev avgörande för ett Ja till FRA-lagarna 2008-2009 idag ska göra karriär i EU som ett EU-kritiskt parti? Men, det kan förklara ett och annat, speciellt i bygder där Centern är starkt företrädd genom de tidningar, som de sålde för några år sedan, men som fortsatt delar Centerpartiets värderingar. Norrtelje Tidning är en av dessa tidningar. Det ger en särskild relief åt valrörelsen för min del.

Så klokt att jag fyllde på min motståndskraft vid Demonstrationen mot Massavlyssningen på Sergels torg igår. Dessutom hämtar jag kraft ur Anne Rambergs kloka resonemang. Ingen kan som Advokatsamfundets Anne Ramberg förklara varför massavlyssningen med rätta kan ifrågasättas, vilket Mats Knutson visade i programmet Rakt på för en vecka sedan. Väl nyttjade 28 minuter. Intressant?


måndag 10 februari 2014

Det lönar sig att klaga ...

Två veckor av trassel med internetuppkopplingen på grund av min flytt! Vem kunde tro att det som fungerade från första stund redan inflyttningsdagen, skulle fallera 12 dagar senare när Telia Öppen fiber tog över??!

Uppenbarligen blev jag – trots min bloggpost – inte trodd förrän Norrtelje Tidning började rota i saken och ETANETs tekniker kom hem till mig och med egna ögon kunde se att jag redan var kund hos Bahnhof, men trots detta av Telia Öppen fiber nobbats anslutning och tvingats stå ut med det i 14 dagar. Ett telefonsamtal till Telia Öppen fiber och saken var klar. Hos Telia Öppen fiber var jag fortfarande kvar på den gamla adressen, vilket förklarade saken. Shit happens, men trist att det ska vara så svårt och ta sådan tid att rätta till.

Men, glad som en lärka blev jag. Det är verkligen obekvämt att vara nedkopplad när man i åratal vant sig vid motsatsen. Den som har svårt att förstå det kan använda sin fantasi och tänka sig livet utan tillgång till telefon. Även om glappkontakten fanns mellan ETANET och Telia Öppen fiber är det Bahnhof som tvingas gottgöra mig genom avdrag på fakturan för bredbandsanslutningen. Men allt extra besvär och kostnaderna för den mobila uppkopplingen får jag skriva på kontot för kursen ”Konsten att leva livet.” Med detta konto blir livets förtretligheter helt klart lättare att hantera – kan rekommenderas.

Nu har jag fullt sjå att gå igenom all e-post eftersom jag vill hålla mig ajour med livet och politiken där ute på nätet. Samtidigt pågår ett OS med all sköns vintersport som jag ogärna vill missa. Men i morgon ska jag kamma mig och åka in till Humlegården för att vara med i Demonstrationen mot Massövervakningen, som anordnas kl 17.30 av en rad olika organisationer bland andra Anonymous Sweden, Ung Pirat och Piratpartiet.

För övrigt grunnar jag på vad väljare kan vilja veta om mig, som Kandidat nr 10 för Piratpartiet i valet till EU-parlamentet. Inbillar mig inte att jag ska ha en möjlighet att komma ifråga, men tänker ge järnet för att Christian Engström och Amelia Andersdotter ska bli omvalda som ledamöter i EU-parlamentet och att även vår partiledare Anna Troberg och Ung Pirats ordförande Gustav Nipe ska bli valda. Ser också att tyska Piratpartiet har en bra toppkandidat. Det behövs en rejäl motvikt till alla de lobbyister, som häckar där, om tekniken för Information och Kommunikation ska kunna utvecklas som verktyg för demokratiskt inflytande och ett skydd för integritet och rättssäkerhet. 

Avrundar med Torbjörn Westers Det lönar sig att klaga som är ett bra exempel på att man kan om man vill göra skillnad – knyta näven i byxfickan eller tala med den det vederbör. Jag föredrar det senare.