fredag 14 februari 2014

Sätt tryck på EU om upphovsrättsreform!

Kopiering är en naturlig del av det dagliga utbytet av olika intryck och uttryck människor emellan och måste ses som något lika självklart i umgänget på nätet, som det är och har varit sedan urminnes tid i den analoga världen. Förutom att ingå i den process som bidrar till såväl individers som samhällets kulturella utveckling ges många kreatörer möjligheter att bedriva handel med sina produkter och tjänster. Människors behov att ingå i ett sammanhang och dela intryck och upplevelser med varandra utgör den stabila grunden för den marknad som blir följden. Därför måste fildelning för privat bruk legaliseras. 

Även om Europadomstolen enligt en artikel i Computer Sweden nu slagit fast att länkar till upphovsrättsskyddat material är lagliga, så återstår mer att göra för att nätet fullt ut ska kunna gagna människornas och därmed samhällets utveckling. Detta är en dom, som ger god vind i piratskutans segel, vilket kan ge kandidater, medlemmar och sympatisörer pågångsmod att påvisa att det finns mycket mer att slåss för än rätten att länka till redan publicerat upphovsrättsskyddat material. Även om detta naturligtvis är av betydelse för våra möjligheter att delta i det offentliga samtalet.

Därför måste vi slå på trumman för EU:s initiativ om en "konsultation" kring frågor om upphovsrätten. Nätsidan copywrongs.se gör det enkelt för oss medborgare att ta del och säga vårt före den 5 mars. Den som vill, kan skriva svar på svenska. Det är verkligen viktigt att ta sig tid att svara på enkäten och sprida info om att den här möjligheten finns. För närvarande får upphovsrättsindustrin hjälp av våra domstolar att kräva människor på helt horribla skadestånd – här är det Västmanlands tingsrätt som visat sig på den styva linan. 

Samtidigt som vi bildar opinion för en vettigare lagstiftning kan vi puffa för Stiftelsen .SE:s guide Copyright – Copyleft av Mathias Klang i hopp om att allt fler kreatörer ska komma underfund om vilka möjligheter som Creative Commons-licenser erbjuder den, som av kärlek till mänskligheten vill dela med sig av sitt skapande.

Piratpartiets EU-parlamentariker Christian Engström, skapar stora bokstäver på löpsedlar hemma i Nacka med PP:s krav på en reformerad upphovsrätt. Han och Amelia Andersdotter har gjort ett hästjobb i EU och är värda att få fortsatt förtroende. Som jag skrev i föregående inlägg visar en opinionsmätning att 21 procent inte tänker rösta i EU-valet – många för att de inte är insatta, men alltför många för att de inte tycker att det är någon idé. 24 procent har svarat att de inte vet om de kommer att rösta – tillsammans utgör det hela 45 procent. Det är något att bita i för alla partier.

Tar sedan en runda och börjar hos Anton Nordenfur, som skrivit om SvD/SIFO:s mätning och gjort en analys, där han påminner om att Piratpartiet inte ens var synlig i grafen vid mätningarna i februari 2009 och fick 7,9 procent i valet. Nu har vi i denna mätning 1,5 procent och det är 100 dagar kvar till valet. Går vidare till Fredrik Holmbom, som talar om vad som händer media på sikt, när de stänger in sig bakom betalväggar och Anna Troberg, som skrivit ett Öppet brev till Biskop Åke Bonnier med anledning av hans entusiasm efter besöket hos FRA.

Avrundar med en artikel i Computer Sweden som visar att kommunikation, som inte är avsedd för allmänhetens ögon, läckt ut sedan en polis lagt in ett felaktigt mobilnummer till en polis i det chat-forum, som en grupp poliser använt i tjänsten. Det inträffade är en effekt av att Polismyndighetens eget system inte fungerar varför poliser, som är ambitiösa i sitt jobb försöker hitta egna lösningar på problemet. Jag ser det som hänt som ännu ett bevis på att varken system eller människor kan hålla vad de lovar. Shit happens. Detta med adress till riksdagens ledamöter som legaliserat FRA:s del i den världsomspännande massavlyssning, som Edward Snowden avslöjat. Intressant?


Inga kommentarer: