måndag 17 februari 2014

Uppförsbacke bättre än nedförsbacke.

I dagens Norrtelje Tidning publiceras mitt inlägg bakom tidningens betalvägg, varför jag återger det jag skrivit här med tidningens rubrik:

Piratpartiet borde haft bättre siffror
NT:s Reidar Carlsson har analyserat den första opinionsmätningen inför EU-valet. Med tanke på omfattningen av den avlyssning som svenska FRA, amerikanska NSA och dess brittiska motsvarighet sysslar med och som Edward Snowden avslöjat, är den inte vad jag väntat mig.   Piratpartiet är det parti som allra tydligast har protesterat mot statens massavlyssning och ländernas utbyte av de data, som medborgarna genererar när de använder internet. Mätresultatet visar att Piretpartiet kämpar i en rejäl uppförsbacke med sin viktiga uppgift som folkbildare.

Men, i politiken är uppförsbacke bättre än nedförsbacke. Lyckligtvis är detta mätresultat inte ett valresultat och fram till valdagen den 25 maj 2014 gäller det nu att övertyga de, som anser att det inte spelar någon roll om man röstar, och de, som ännu inte bestämt sig för att rösta, tillsammans 45 procent, att de faktiskt kan vara med och påverka Sveriges framtid genom EU-valet. Piratpartiet vill ha svenska folkets mandat för att bland annat förbättra medborgarnas inflytande i EU eftersom EU-direktiv idag styr en mycket stor del av lagstiftningen i Sveriges riksdag. EU måste bli mycket bättre på att slå vakt om medborgarnas privata sfär mot massövervakning och skapa ett skydd för våra personuppgifter genom en skarp Dataskyddsförordning och på sikt förhandla fram en ny överenskommelse mellan medlemsländerna om hur EU ska fungera. För att skapa en bättre balans mellan medborgarnas behov av icke kommersiellt kulturellt utbyte och företagens monopol på det kulturella innehållet vill Piratpartiet reformera upphovsrätten och avskaffa avgifterna på lagringsmedia.

I övrigt vill Piratpartiet öka respekten för mänskliga rättigheter i medlemsländerna med direktiv till skydd mot diskriminering inklusive en human och rättssäker flyktingpolitik. För att stärka Innovation och infrastruktur för tillväxt vill Piratpartiet att EU ska verka för effektiva bredband i unionens alla regioner – inklusive landsbygd. Företag, som äger kablar och mobilnät, ska inte kunna utnyttja sin monopolliknande ställning när de samtidigt erbjuder egna tjänster över nätet. Piratpartiet anser att fri handel ska gynnas och tullmurar mot omvärlden rivas. Idag lägger olika former av immaterialrätt hinder i vägen för utvecklingen i små och medelstora företag, därför måste Patentsystemet på sikt avvecklas och mjukvarupatent fortsatt motverkas i EU-parlamentet. PP förordar att EU ska initiera en offentligt finansierad utveckling av läkemedel utan patentskydd.

Slutligen måste vi med våra röster stoppa den smyglagstiftning, som sker med hjälp av handelsavtal mellan EU och andra länder och som är mycket svårare att förändra än en lag. Som exempel kan nämnas det så kallade ACTA-avtalet, som för några år sedan var tänkt att bland annat ge tullen rätt att leta genom datorer, mobiler och fickminnen på jakt efter piratkopior. Piratpartiets Christian Engström och Amelia Andersdotter lyckades väcka en rejäl debatt inom den Gröna gruppen och därmed även i parlamentet och olika medlemsländer. Själv skrev jag mejl till flera av EU-parlamentets 750 ledamöter. Jag var i gott sällskap med många, många andra att rikta kritik mot förslaget, som så småningom föll.

Nu har ett nytt förslag till avtal mellan USA och EU förhandlats fram helt utan insyn från medborgarna (kallat TTIP-avtalet). Stora, fortfarande hemligstämplade, delar av avtalet ska ge ökat skydd för patent- och upphovsrättsägare/-uppköpare och dessutom ge företag möjlighet att kräva skadestånd av stater vilka stiftar lagar som hotar deras vinster. Sådana avtal leder inte till en friare handel, utan snarare starkare monopol och monopolliknande förhållanden och därmed sämre konkurrens. 

Piratpartiet är således rustat för att be om folkets röster i EU-valet den 25 maj och jag är optimistisk även om den första opinionsmätningen talar till vår nackdel.
Gun Svensson 
kandidat nummer tio på Piratpartiets valsedel till EU-parlamentet.

1 kommentar:

Josef Boberg sa...

Med en dåres envishet så hoppas jag i alla fall på en god och intressant fortsättning av 2014 och i all tid därefter.

Fridens... / Josef