torsdag 30 november 2006

Att vara farmor

Ibland händer det att jag med kort varsel kallas att vara farmor när mina två barnbarn har feber och inte kan gå till skolan eller förskolan. Idag har det varit en sådan dag. Daniel 6 år är på bättringsvägen, men inte tillräckligt återställd för att vara bland sina kompisar i 6-års-verksamheten. Här i Norrtälje kallad "nollan", om jag är rätt underrättad, men i Hägerstensåsen (där min son, sonhustru och mina två barnbarn bor) kallas det Förskoleklass. Att vara tillsammans med en 6-åring en hel dag ger ett annat perspektiv på tillvaron.

Eftersom farmor i Daniels ögon är en "skrajsen" farmor, som inte tål så mycket av blod och våld, var han idag vetgirig och ville veta hur jag klarade av att min man Guy hade dött. Han ville veta - vad dog Guy av? Sanningenligt berättade jag att det hände väldigt plötsligt, när vi satt en kväll vid köksbordet och pratade, innan vi skulle gå och lägga oss. Guy satt och plockade tabletter i sin doseringslåda, när han plötsligt skrek till: - Aj, så det hugger till i ryggen! Sedan berättade jag för Daniel, att Guy bad mig att hålla om honom och att han "tuppade av" när jag höll om honom och att han blev så tung att jag blev tvungen att lägga honom tvärs över köksbordet, medan jag ringde efter ambulansen. Daniel såg storögt på mig, medan jag berättade att ambulansen kom och körde oss till sjukhuset, men att det inte gick att rädda Guys liv eftersom kroppspulsådern hade brustit. När det var sagt var Daniel mest intresserad av att veta var blodet rann ut. Ärligen kunde jag säga att jag inte visste det, eftersom det var inne i kroppen någonstans. Lungt konstaterade Daniel att Guy var så gammal att det inte var konstigt att saker och ting gick sönder inne i kroppen.

Natten mot Lucia blir det i år sju år sedan det hände och idag kände jag att det inte var med sorg i hjärtat, som jag tänkte tillbaka. Utan att det var med stor tacksamhet över att jag fick alla dessa år tillsammans med en älskansvärd man, som - mitt barnbarn idag påminde mig om - inte kunde räkna med att vara odödlig. Något som för övrigt ingen av oss kan. Vi kan bara leva på ett sådant sätt att de, som minns oss, gör det med glädje. All heder åt Guy som lyckades med det!

onsdag 29 november 2006

Varför sparkas skolchefen?

Under denna rubrik synar Norrtelje Tidnings politiske chefredaktör Reidar Carlsson i dagens ledare argumenten, som kommunalrådet Kjell Jansson (m) redovisat när kommunledningen ställt chefen för Barn- och Skolkontoret åt sidan. Reidar Carlsson friskar upp läsarnas minne och berättar att det är samma politiska majoritet idag, som då, när denne chef fick jobbet år 2000, varför talet om att den politiska kartan ser annorlunda ut nu efter höstens val, inte stämmer. I likhet med många tidningsläsare kommer han senare fram till att det måste handla om personliga motsättningar mellan en enskilde tjänstmannan och enskilda politiker. Själv tänker jag att det kan vara antingen i förhållande till den nyvalde ordföranden i Barn- och skolnämnden (tidigare lärare och kollega till den nu avsatte skolchefen) eller en och annan tidigare ordförande, samtliga moderater. Det är helt lagligt att ställa en förvaltningschef åt sidan, om den politiska ledningen saknar förtroende för vederbörande, men det kostar. Om jag minns rätt betalade kommunen under en lång räcka år en månadsvis ersättning till en tidigare förvaltningschef fram till dennes ordinarie pensionering. Men vet jag också att det finns chefer, som satts åt sidan på ett "snyggare" sätt. Men det kostar också, ifall de anställda känner till att vederbörande gjort sig skyldig till mycket grova övertramp. En chef, som saknar de anställdas förtroende, gör mera skada än nytta!

Men när Skolchefen ställs åt sidan, för att ett antal vuxna människor inte kan reda ut eventuella misshälligheter och föra en konstruktiv dialog, vilken tilltro kan elever, föräldrar, lärare och andra medarbetare ha till denna politiska lednings demokratiska sinnelag? Och därmed förmåga att styra verksamheten på ett utvecklande sätt?

tisdag 28 november 2006

Självstyre lyder under lagarna

Som medborgare måste vi respektera lagarna och då borde det vara självklart att de, som regerar på uppdrag av oss medborgare, d v s kommunens politiker gör detsamma. Men uppenbarligen upplever politikerna att den kommunala självstyrelsen är hotad eftersom Grundlagsutredningen tillsatt en Expertgrupp om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd m m. På deras webbplats www.grundlagsutredningen.se har jag funnit följande:

"Gruppens huvudsakliga uppgift är att belysa innebörden av den kommunala självstyrelsen och ta fram förslag på en förändrad grundlagsreglering. Flera alternativa förslag skall tas fram. I gruppens uppgifter ingår också att överväga alternativa förfaranden för att lösa konflikter mellan den statliga och den kommunala nivån. Arbetet skall redovisas till utredningen senast den 30 april 2007." På webbplatsen för Sveriges kommuner och landsting www.skl.se finns en utförligare redovisning av expertgruppens uppdrag.

Själv tänker jag: - Så bra då kanske kommunpolitiker får klart för sig vilket ansvar de har inför medborgarna och deras mänskliga rättigheter. Själv ska jag lära mig mera om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och olika konventioner som landet Sverige åtagit sig att efterleva. Det är utvecklande att börja blogga. Det säger jag som motvikt till Lars G Jakobssons krönika i dagens Norrtelje Tidning "Jag blir kvar i de blogglösas skara". Det är klart att en blogg, i likhet med mycket annat, blir vad man gör den till. Dessutom är hushållstäckningen för Jakobssons krönika klart större än den är för de bloggar han botaniserat bland. Men, för den som är nyfiken på vad detta nya medium kan leda till, säger jag: - Välkommen i gänget!


måndag 27 november 2006

Den kommunala självstyrelsen

Sedan jag skrev om den kommunala självstyrelsen igår, har jag funderat över om det betyder att kommunen kan strunta i vad regering och riksdag beslutat och som har bäring på kommunerna. Eller finns det en samsyn mellan det politiska centrat Kommunstyrelsen i Norrtälje och Alliansen i Regeringen och Riksdagen när det gäller de mänskliga rättigheterna.

På regeringens webbplats läste jag nyss " De mänskliga rättigheterna berör oss alla; dels i vår egenskap av invånare, medborgare och människa, eftersom de visar vilka fri- och rättigheter vi kan göra gällande gentemot vår kommun, vår stat och dess myndigheter; dels i vår egenskap av representant för ett offentligt organ, eftersom de visar vilka fri- och rättigheter vi måste tillerkänna dem som kommer i kontakt med oss."

Här har kommunledningen nyligen gett Barn- och Skolchefen sparken med motiveringen att "den politiska kartan måste ritas om". Därför det ska bli intressant att följa hur intresserad denna kommunledning är av att upprätta en handlingsplan för mänskliga rättigheter i vår kommun. Att det är brukligt att köpa ut en tjänsteman, som politiker vill bli av med, betyder inte att det är OK. Alla som respekterar den enskilde individen och dennes fri- och rättigheter borde syna detta handlingssätt rejält i sömmarna. På vilka grunder tillskriver man denne chef partipolitiskt inflytande?

söndag 26 november 2006

Mänskliga rättigheter

Hej!
Idag har jag fått klart för mig att det pågår en undersökning över hela landet om vad anställda hos myndigheter vet om mänskliga rättigheter. Varför? Ja, antagligen därför att Regeringen beslutade redan den 9 mars 2006 att man ska ta fram en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter i Sverige. Jag har förstått att om det ska bli något bevänt med det arbetet, måste vår kommun och alla andra 285 (?) kommuner engagera sig. Det ska bli intressant att se om den kommun där jag bor bryr sig. Eller om de anser att det hör till det kommunala självstyret att bestämma att de struntar i det.
Hälsar
Farmor Gun

lördag 25 november 2006

Vilket äventyr!

Vi lever i en tid då farmor 69 år försöker hänga med i den utveckling, som barn och barnbarn tar för given. Det finns hur många kanaler som helst för kommunikation mellan människor och jag själv använder en del av dem samtidigt som jag undrar om de verkligen bidrar till större förståelse oss människor emellan. När jag skrivit detta börjar jag tänka på om jag verkligen förstått hur man gör för att visa andra att jag tänker och vad jag tänker på. Kommen så långt i mina tankar måste jag naturligtvis kolla det. I bakgrunden hör jag i TVn, som står på att Bolibompa börjat och att Emil i Lönneberga är på G. Ett program som farmor gillar, varför min första bloggövning slutar här.
Farmor Gun