onsdag 29 november 2006

Varför sparkas skolchefen?

Under denna rubrik synar Norrtelje Tidnings politiske chefredaktör Reidar Carlsson i dagens ledare argumenten, som kommunalrådet Kjell Jansson (m) redovisat när kommunledningen ställt chefen för Barn- och Skolkontoret åt sidan. Reidar Carlsson friskar upp läsarnas minne och berättar att det är samma politiska majoritet idag, som då, när denne chef fick jobbet år 2000, varför talet om att den politiska kartan ser annorlunda ut nu efter höstens val, inte stämmer. I likhet med många tidningsläsare kommer han senare fram till att det måste handla om personliga motsättningar mellan en enskilde tjänstmannan och enskilda politiker. Själv tänker jag att det kan vara antingen i förhållande till den nyvalde ordföranden i Barn- och skolnämnden (tidigare lärare och kollega till den nu avsatte skolchefen) eller en och annan tidigare ordförande, samtliga moderater. Det är helt lagligt att ställa en förvaltningschef åt sidan, om den politiska ledningen saknar förtroende för vederbörande, men det kostar. Om jag minns rätt betalade kommunen under en lång räcka år en månadsvis ersättning till en tidigare förvaltningschef fram till dennes ordinarie pensionering. Men vet jag också att det finns chefer, som satts åt sidan på ett "snyggare" sätt. Men det kostar också, ifall de anställda känner till att vederbörande gjort sig skyldig till mycket grova övertramp. En chef, som saknar de anställdas förtroende, gör mera skada än nytta!

Men när Skolchefen ställs åt sidan, för att ett antal vuxna människor inte kan reda ut eventuella misshälligheter och föra en konstruktiv dialog, vilken tilltro kan elever, föräldrar, lärare och andra medarbetare ha till denna politiska lednings demokratiska sinnelag? Och därmed förmåga att styra verksamheten på ett utvecklande sätt?

Inga kommentarer: