tisdag 28 november 2006

Självstyre lyder under lagarna

Som medborgare måste vi respektera lagarna och då borde det vara självklart att de, som regerar på uppdrag av oss medborgare, d v s kommunens politiker gör detsamma. Men uppenbarligen upplever politikerna att den kommunala självstyrelsen är hotad eftersom Grundlagsutredningen tillsatt en Expertgrupp om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd m m. På deras webbplats www.grundlagsutredningen.se har jag funnit följande:

"Gruppens huvudsakliga uppgift är att belysa innebörden av den kommunala självstyrelsen och ta fram förslag på en förändrad grundlagsreglering. Flera alternativa förslag skall tas fram. I gruppens uppgifter ingår också att överväga alternativa förfaranden för att lösa konflikter mellan den statliga och den kommunala nivån. Arbetet skall redovisas till utredningen senast den 30 april 2007." På webbplatsen för Sveriges kommuner och landsting www.skl.se finns en utförligare redovisning av expertgruppens uppdrag.

Själv tänker jag: - Så bra då kanske kommunpolitiker får klart för sig vilket ansvar de har inför medborgarna och deras mänskliga rättigheter. Själv ska jag lära mig mera om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och olika konventioner som landet Sverige åtagit sig att efterleva. Det är utvecklande att börja blogga. Det säger jag som motvikt till Lars G Jakobssons krönika i dagens Norrtelje Tidning "Jag blir kvar i de blogglösas skara". Det är klart att en blogg, i likhet med mycket annat, blir vad man gör den till. Dessutom är hushållstäckningen för Jakobssons krönika klart större än den är för de bloggar han botaniserat bland. Men, för den som är nyfiken på vad detta nya medium kan leda till, säger jag: - Välkommen i gänget!


Inga kommentarer: