måndag 27 november 2006

Den kommunala självstyrelsen

Sedan jag skrev om den kommunala självstyrelsen igår, har jag funderat över om det betyder att kommunen kan strunta i vad regering och riksdag beslutat och som har bäring på kommunerna. Eller finns det en samsyn mellan det politiska centrat Kommunstyrelsen i Norrtälje och Alliansen i Regeringen och Riksdagen när det gäller de mänskliga rättigheterna.

På regeringens webbplats läste jag nyss " De mänskliga rättigheterna berör oss alla; dels i vår egenskap av invånare, medborgare och människa, eftersom de visar vilka fri- och rättigheter vi kan göra gällande gentemot vår kommun, vår stat och dess myndigheter; dels i vår egenskap av representant för ett offentligt organ, eftersom de visar vilka fri- och rättigheter vi måste tillerkänna dem som kommer i kontakt med oss."

Här har kommunledningen nyligen gett Barn- och Skolchefen sparken med motiveringen att "den politiska kartan måste ritas om". Därför det ska bli intressant att följa hur intresserad denna kommunledning är av att upprätta en handlingsplan för mänskliga rättigheter i vår kommun. Att det är brukligt att köpa ut en tjänsteman, som politiker vill bli av med, betyder inte att det är OK. Alla som respekterar den enskilde individen och dennes fri- och rättigheter borde syna detta handlingssätt rejält i sömmarna. På vilka grunder tillskriver man denne chef partipolitiskt inflytande?

Inga kommentarer: