torsdag 26 juni 2008

... i EU och cyberrymden

Det måste vara den globala uppvärmningen som slår ut tankeverksamheten hos politiker här hemma och i EU. Nu är det, enligt DN, Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning, som på initiativ av Marianne Mikko (s) beslutat att lägga in en beställning av ett lagförslag hos Europaparlamentet om en registrering och en reglering av bloggarna, som hon menar förorenar cyberrymden. Först FRA och nu detta. Jinges ord osar svavel och han tolkar nog vad många tänker. Medan SvD Ledarbloggen uppmanar oss att stoppa EU:s städhjälp i cyberrymden - om inte är det snart svensk lag.

Det krävs i sanning ett folkligt uppror mot de folkvalda. De måste stärkas för att klara av att tänka fritt och självständigt. Idag har har sådana riksdagsledamöter svårt att göra sig gällande, det vet vi. Nu pågår en rad aktiviteter för att skapa en annan ordning det visar bl a Norrtelje Tidning, där en av initiativtagarna till Centeruppropet, Markus Berglund, får komma till tals. Jag läser också MinaModerataKarameller som redogör för vad som pågår runt om i riket. Och citatet ur Kommunalhandboken 2007 sitter som en smäck ”"... när en riksdagsledamot är vald, intar ledamoten en juridiskt sett självständig fri och oberoende ställning i förhållande till väljarna och partiet".

Nu har vi två år på oss att finna de enskilda politiker, som är beredda att mera luta sig mot juridiken än den innersta partikretsens tolkning av vad som sant och rätt är – det kommer att vitalisera demokratin. Detta gäller alldeles oavsett vilket parti man sätter sin lit till. Demokrati kräver kompetenta ledare som förstår vad som menas med dialog och det är oftast en bristvara i politiken. Och, jag undrar nog om två år räcker för att finna sådana politiker i min egen kommun, det återstår att se.

Inga kommentarer: