tisdag 10 juni 2008

Sju dagar före FRA

Det är nu sju dagar kvar till omröstningen om den s k FRA-lagen och Bloggen Bent berättar att uppfattningen i Centerpartiets grupp av riksdagsledamöter går på tvärs mot beslut vid Centerns riksting 2006 när det gäller partiets linje om enskilda individers integritet i förhållande till statsmakterna. Något som bekräftas av bloggen Lakes Lakonismer, som kartlagt sina partikamraters ståndpunkter. Valet för dem som för andra gäller antingen partipiska eller politisk snuva. Om detta finns dock intet att läsa i anslutning till Aftonbladets artikel ”En del fiskar fastnar”. Inte heller finns något att läsa om de diskussioner som pågår bland andra liberaler i fp och m.

Från Socialdemokraternas riksdagskansli har jag fått ett långt svar. Där redovisas Socialdemokraternas linje som dock tar alltför stort utrymme att återge här. Men till den, som ger mig sin mejladress kan jag dela med mig. - Vi socialdemokrater lämnade skarpa förslag på förbättringar men regeringen valde att gå vidare på egen hand. Det ligger nu hos regeringen att ta ansvar för att integritetsskyddet upprätthålls. Vi socialdemokrater följer nogsamt denna fråga. Våra förslag för bättre rättssäkerhet vid försvarsunderrättelsearbete, säger skribenten och sedan följer en uppräkning av tio olika punkter med olika förslag, som tar alltför stort utrymme att återge här.

För sent skall syndaren vakna! Varför inget om detta i det förslag som presenterades före valet? Jag är mycket starkt kritisk till att ”bocken sätts till trädgårdsmästare innan man i grundlagen bestämt vilka växter som ska vara fridlysta”. Ska den som själv avtalat bort sin lagliga rätt att som riksdagsman rösta efter egen övertygelse, klara av att stå upp för mina grundlagsskyddade rättigheter? Jag tvivlar! Jag har även fått ett långt svar från en utredare hos Folkpartiet, men till detta återkommer jag.

Andra, som bloggar inför beslutet är bland andra Peter Krantz, som ger en inblick i lagens konsekvenser för en statstjänsteman, På uppstuds, Opassande, Oscar Schwarz och Resonerar.se. Intressant?


Inga kommentarer: