tisdag 3 juni 2008

Det goda exemplets makt?

Efter all uttalad ilska och uppgivenhet, som jag mött under sjuksköterskestrejken och tiden därefter, känns nyheten att företrädare för Jönköpings läns landsting och Vårdförbundet redan kommit överens om principerna inför de lokala lönesamtalen, riktigt uppiggande. Lönesamtalen startar efter semestrarna utifrån de lokala lönekriterier som finns. Målet är att den nya lönen ska betalas ut från november och genom att avstå retroaktiv lön från april finns utrymme för en högre utdelning redan fr o m november månad i år. På landstingets hemsida redovisas innehållet och intrycket är att både arbetsgivaren och facket varit konstruktiva.

Det finns uppenbarligen fortfarande arbetsgivare, som insett att det lönar sig att vårda goda relationer med facket genom att tydliggöra vad man vill och bädda bra för de lokala lönesamtalen (eller förhandlingarna om man så vill) mellan chef och medarbetare. ”Tiden behövs om man ska ta modellen för individuell lönesättning på allvar, säger Mats Hoppe, personaldirektör. Han säger också att man på några års sikt måste höja förmånerna för sjuksköterskor som vidareutbildar sig, annars blir det kris för nyrekryteringen. – Jag är övertygad om att det här avtalet blir lönsamt för Landstinget. Vi har redan den lägsta personalomsättningen i landet och med avtalet vårdar Landstinget sin investering i personalen, säger han”.


Inga kommentarer: