söndag 8 juni 2008

Välkommen till Vilda Västern

Så inleds artikeln Lägenheter ombildas till varje pris i dagens pappersupplaga i SvD, som beskriver hur det kan gå till när ivrare för en ombildning kan ta till vilka odemokratiska metoder som helst för att driva igenom sin vilja. Intill finns en annan artikel, som visar hur det kan gå för den som är godtrogen eller inte förstår vad det är för papper man blir uppvaktad att underteckna.

Inför det som sker kan man förhålla sig på många olika sätt, men för att inte drabbas av hjärnblödning, kan det vara klokt att svalka sig genom att insupa den satir som Badlands Hyena bjuder på. Vilda Västern råder som bekant på andra områden, där kommuner låter personal inmuta vissa verksamheter genom s k avknoppningar, som inte är lagliga. Det händer bl a här i Norrtälje, vilket en s-politiker påtalat i en debattartikel i Norrtelje Tidning, men f-n vet om sossarna har det mod, som krävs, för att sätta P för denna reaförsäljning genom att överklaga till högre instans. Som vanligt kommer de väl att trycka i buskarna och hoppas att någon medborgare tar på sig den renhållningsuppgiften.

Eftersom valets segrare – oavsett om det är vänster- eller högerregim – anser sig ha fått fullmakt av folket att efter valet regera helt efter egna huvuden, måste vi väljare tydligare än tidigare utröna vilka huvuden, som vi tror inrymmer mera klokskap än andra, samt utnyttja möjligheten att markera dessa kandidater med ett kryss. I en artikel i dagens pappersupplaga i SvD (som tyvärr inte finns tillgänglig på nätet), som handlar om vad som är på gång i den pågående grundlagsutredningen, förefaller det i dag finnas ett visst hopp om att möjligheten till ett utökat personval genom flera kryss, kommer med i deras förslag. Samtidigt redovisar tidningen argument för och emot några av de förslag som grundlagsutredningen ser över – bland annat av folket framtvingade folkomröstningar. Här får vi i en annan artikel ta del av hur man i Sundbyberg hanterar situationen kring ett utomhusbad, sedan den politiska majoriteten skiftat på grund av att ledamöter bytt sida från höger till vänster efter valet. Majoriteten låter helt enkelt folket avgöra saken i ett rådslag med en omröstning. Politikerna har lovat att följa resultatet av omröstningen.

Andra som bloggar intressant om grundlagsberedningen är bl a Jonas Morian och Falkblick. Redan i de gamla landskapslagarna stadgades att land ska med lag byggas, vilket står sig än idag. Därför måste vi medborgare hålla ett öga på det arbete, som politiker håller på med i denna utredning, så att våra idag grundlagsskyddade rättigheter inte sjabblas bort.


Inga kommentarer: