måndag 19 juni 2017

Bob Dylans insats för vår mänskliga rätt.

I december gick det inte att ta miste - Bob Dylan var överraskad av Svenska Akademiens val av honom som Nobelpristagare i litteratur. Citat ur hans tacktal översatt till svenska "Men som Shakespeare är jag också ofta upptagen med sökandet efter mina kreativa ansträngningar och behandlar alla aspekter av livets vardagliga frågor. "Vilka är de bästa musikerna för dessa låtar?" "Spelar jag in i rätt studio?" "Är den här låten i rätt tonart?" Vissa saker ändras aldrig, inte ens under 400 år." Inte en enda gång har jag någonsin haft tid att fråga mig själv: "Är mina låtar litteratur?" Så jag tackar Svenska Akademin, för att ha ägnat tid åt att överväga den här frågan, och i sista hand för att komma med ett så underbart besked."

I inspelningen av det tal, som han sedan sent omsider, har levererat, gör han ingen hemlighet av att det står var och en fritt att själv tolka en text. "Våra sånger lever i de levandes land. Men sånger är inte som litteratur. De är menade att sjungas, inte läsas. Orden i Shakespeares pjäser var menade att framföras på scen, precis som sångtexter är menade att sjungas, inte läsas på en sida. Och jag hoppas att några av er får möjligheten att lyssna till dessa texter på det sätt som de var avsedda att höras: i en konsert eller på en skiva eller hur nu folk lyssnar på sånger i våra dagar. Jag återvänder till Homeros, som säger: "Sjung, o gudinna, i mig och låt så historien berättas.".
Den slutklämmen blev sedan underlag till rubriken i Expressens recension Blygsamt skryt i Bob Dylans Nobeltal.

I väntan på om Dylan skulle leverera detta tal till Svenska Akademien, eller om prispengarna skulle frysa inne spekulerades det en hel del. Och idag, efter alla lovord i media i början av juni månad, har vi nu nåtts av uppgiften att Dylan snott/lånat avsnitt. Där han refererar till några litterära klassiker, sägs han ha lånat ord från en läxhjälpssajt för skolelever. GP skrev om det under rubriken Dylans tal lånat från läxhjälpssajt. Något, som det även talades om och raljerades kring i SVT:s Gomorron-soffa den 15 juni med DN:s kulturchef Björn Wiman och SvD Kultur/Söndagsmagasins Erika Hallhagen, som var inbjudna att komma med synpunkter.

Trodde inte mina öron. I vanliga fall skulle indignationen över ett sådant tilltag varit pompöst. Själv tänker jag att just detta grepp, när Dylan med referenser till några klassiker visar en - som jag tolkar det - artighet gentemot den kulturella eliten i Svenska Akademien - samtidigt som han håller sig till sin egen känsla för vad situationen kräver, när han lånar ord från en läxhjälpssajt, det är i sanning genialt!!!

Efter alla år, sedan tryckpressen kom i bruk, borde vi under 2000-talet ha varit kapabla att reda ut vilka som har rätt att göra anspråk på att äga innehållet i vår allmänna kulturdomän? Samt klara ut de marknadsmässiga skäl för ett tillfälligt monopol, som kan finnas under en viss begränsad tid för vissa verk med en tydlig och vettig balans med hänsyn tagen till den allmänna kulturdomänens behov tillskott av material även i modern tid. En kulturdomän, som behöver det tillskott, som idag förvägras mänskligheten med stöd av Upphovsrättslagens skyddstider på en kreatörs livstid +70 år. Den, som kan räkna, inser lätt det absurda i denna ordning.

Ansvariga politiker har hittills låtit företagen med närstående rättigheter, insamlingsorganisationers kanslier och ledare för kreatörernas intresseorganisationer i samverkan att - uteslutande av eget intresse - lägga beslag på rätten att använda sig av modernt material inom en helt groteskt lång tid. Samt förhindra en användning av material i kommunikationen på nätet enligt God sed på det sätt som är möjligt i vår analoga tillvaro. De misstankar om missbruk, som därmed visas oss nätanvändare, eroderar möjligheterna att vinna den respekt som goda relationer och en sund laglydnad vilar på.

Frågan är vad vi kan göra åt det? Hittills har näringslivets lobbyister tillåtits förvrida huvudet på våra politiker både här hemma i Sverige och i Europa, ja, rent ut sagt i hela världen, vilket lett till en Copyright-lagstiftning, som är helt absurd främst för att monopoltiden i vårt land nu utsträckts till en absurditet.

Genom sitt tal tog Bob Dylan hem stålarna och har råd att anlita advokater i händelse av åtal för brott mot upphovsrätten. Lysande! Men det lär knappast ske, för det vore naturligtvis att riskera utmana människors förmåga att komma till en djupare insikt om detta förhållande. Därför lobbar branschen istället för att det ska bli lag på att Internetleverantören ska tvingas att skicka ut meddelanden till sina kunder med påståenden om upphovsrättsintrång och med krav på ersättning för att undvika att bli ställd inför en domstol med allt vad det kostar av tid, pengar och obehag. Något, som leder till missbruk och som förmodligen kommer att segla upp som en valfråga i Canada, vilket Michael Geist, Professor of Law; Canada Research Chair in Internet and E-commerce Law, University of Ottawa skriver om på sin blogg i inlägget Copyright Misuse Emerges as a Political Issue

Undrar verkligen om det som nu pågår i namn av en Digital inre marknad i Europa är en fair tolkning av Europastadgan och FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Intressant?

söndag 9 april 2017

Något har hänt ... men vad?

Det är den fråga vi ställer oss, medan vi kollar på reaktionerna i etablerade nyhetsmedia. Till att börja med fanns det en viss förvirring, men med tiden har vi kunnat inta ett tydligt ställningstagande - de etablerade medierna anser sig sköta det hela exemplariskt medan sociala medier - där jag och andra i min vänkrets befinner oss - ägnar sig åt allt, som äventyrar en sund nyhetsförmedling. Till de sociala medierna räknas naturligtvis journalister och en del andra aktörer, som valt att verka utifrån en webbplats på nätet med eller utan utgivningsbevis.

Alldeles oavsett var vi befinner oss, vet vi idag att gärningsmannen bakom det som hänt, är en man från Uzbekistan, som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och sedan hållit sig undan från den utvisning, som är en naturlig följd att detta. Mannen har nu valt att utföra en handling, som krävt ett antal människors liv och dessutom skadat många andra. För mig är det inte svårt att tänka mig att det handlar om en desperat handling. Men, att tänka i banorna att det kan finnas en rimlig förklaring för en sådan handling, det är i många människors sinnen ett obeskrivligt svek mot allt mänskligt. Således anser de flesta att jag - bara genom mina tankegångar - valt att ta ställning till förmån för terrorism.

Lyssnar på SVT:s Agenda söndag kväll och noterar hur programledaren Camilla Kvartoft styr diskussionen på ett närmast förutsägbart sätt, men fascineras av att det är MANNEN, Göran Greider, som prompt sätter ner foten, vilket leder till att kvinnorna i studion tvingas till eftertanke. Något som borde utmana de, som vanligtvis gillar att förklara världen utifrån det manliga och det kvinnliga perspektivet. Vittnesmål från Fanny i Frankrike talar sitt tydliga språk - muslimer är allvarligt oroade över det som pågår. Och utblicken mot just Frankrike inger idag inget hopp om en tryggare samvaro människor emellan i Europa. Den kvinnliga ledaren Marie Le Pen har valt den valvinnande vägen - att tjuta med vargarna.

Samtidigt undrar jag en hel del över detta andra av media favoriserade fokuset på just höger-vänster-perspektivet. Något, som verkar vara i otakt med de flesta moderna människors synsätt. Vågar därför påstå: - Vi har blivit allt flera som har svårt att förklara världen utifrån det förenklade perspektivet om höger - vänster.


tisdag 28 februari 2017

Upphovsrättsreform? Vem granskar makten?

Detta är ingen fejknyhet utan ett Öppet brev från European Research Centres och gäller det förslag som EU-parlamentet och Ministerrådet godtagit och som ska bli lag i Sverige och andra länder inom 18 månader. Nästa uppdrag jag ger mig själv är att ta reda på varför de MEP:s, som röstade Ja struntade i den här informationen. Intill dess håll till godo med min översättning av det som våra MEP:s borde ha tagit till sig och pratat med folket om - innan de röstade:

"EU:s förslag om en Upphovsrättsreform är olämpliga i den digitala eran (Öppet brev till ledamöter i EU-Parlamentet och EU:s Ministerråd.) Vi är självständiga juridiska, ekonomiska och samhällsvetenskapliga forskare och representerar ledande europeiska centra, som forskar om lagstiftning för immaterialrätt och innovation. Det är troligt att du personligen blivit uppvaktad med avseende på detta komplexa reformpaket för upphovsrätt som utvidgats till 3 förordningar och 2 direktiv (vilket stöds av över 400 sidor med konsekvens- bedömningar). Förslagen använder de rätta orden på omslaget: "EU:s Upphovsrättsregler lämplig för den digitala tidsåldern. Bättre val och tillgång till innehåll på nätet och över gränserna. Förbättrade upphovsrättsliga regler för utbildning, forskning, kulturarv och integrering av funktionshindrade personer. En rättvisare onlinemiljö för kreatörer och pressen."

Även om det föreslagna direktivet om upphovsrätt i den digitala inre marknaden (KOM (2016) 593 slutlig) innehåller ett antal rimliga åtgärder baserade på sunt förnuft (t.ex. när det gäller gränsöverskridande tillgång, ur-handeln-utgågna verk, och tillgång till förmån för synskadade personer), finns det även två bestämmelser som i grunden är helt felaktiga. De tjänar inte allmänhetens intresse.

Artikel 11 syftar till att skapa en extra ensamrätt för pressutgivare, trots att publicister redan har förvärvat exklusiva rättigheter från författare via kontrakt. Denna extra rättighet kommer att avskräcka nyhetskommunikation, hindra online-licensiering, och kommer att påverka författare negativt.

Artikel 13 försöker indirekt att ändra E-handelsdirektivet (2000/31 / EG), som avgör ansvaret för nätets mellanhänder i förhållande till användargenererat innehåll, till ett gemensamt ansvar för rättighetsinnehavare och tjänsteleverantörer. 

Förslagen kommer att hindra digital innovation och användarnas delaktighet. När det gäller de bägge bestämmelserna har oberoende empiriska bevis ignorerats, samråd sammanfattats på ett missvisande sätt och berättigad kritik betecknats som anti-upphovsrätt.

Vi uppmanar er att granska upphovsrättspaketet och uppsöka oberoende expertis. För att underlätta diskussionen, har vi tagit fram två korta bilagor till detta brev, som visar på de viktigaste bristerna i förslagen, och listar källor för utvärdering. Det finns oberoende vetenskaplig enighet om att artiklarna 11 och 13 inte kan tillåtas att stå kvar."

De som undertecknat inkluderar akademiker från en rad universitets forskningscentra:
CIPIL, University of Cambridge, UK, CEIPI. University of Strasbourg, France. CREATe, University of Glasgow, UK, Humboldt-Universität Berlin, Germany, IViR, University of Amsterdam, Netherlands, MPI Munich, Germany, NEXA, Torino, Italy, SciencesPo, Paris, France, Tilburg University, Netherlands inkl. TILT o TILEC. De två korta bilagorna och listan med de uppemot 40 undertecknarnas namn och profession finns redovisade i materialet, som jag länkat till i andra stycket här ovan. Denna samlade kunskap har ignorerats av en del eller kanske rent av alla Sveriges ledamöter i EU-parlamentet.

Här är IT- och Telekomföretagens syn på det som Sverige - bäst i klassen inom EU när det gäller att fixa fram direktiv åt upphovsrättsindustrin -  där Tidningsutgivarna numera spelar en framträdande roll, eftersom de i likhet med Musik-, Film- och TV-industrin här fått samma närstående rättigheter, och ser oss nätmedborgare, som vill använda en del material i vår privata meningsutbyte, som tjuvar. Detta istället för att inse att Fair Dealing Rigts Online med stöd av Bernkonventionen och dess Trestegstest är en del av den process, som både leder till vår kunskapsutveckling och att vi lättar på plånboken. Människor, som visas tillit, motsvarar förväntningarna och sköter sig inom de ramar som gäller. Om inte obstrueras det. 

Men, företagen med de närstående rättigheterna vill fortsätta odla myten att vi är så korkade att vi kan piskas av lagstiftarna och deras specialdomstolar att köpa grisen i säcken!!! På kuppen har vi fått en Patent- och Marknadsöverdomstol, som är sista instans även om det som företagen ägnar sig åt är eller kan vara ett brott mot Europastadgan och Sveriges grundlagar. Sorgligt, men på sitt sätt onekligen intressant att övervakningen skärps i S och MP.s hägn.


måndag 6 februari 2017

Vilka media håller sig till fakta?

En bit in på år 2017 vill jag dela med mig av ett fynd, som sociala medier bidragit till. Har översatt texten med hjälp av Google Översätt och gör därmed mitt för att den tjänsten ska bli mer träffsäker. Tar mig alltså friheten att återge en del av en artikel hos Forbes.com Artikeln är skriven av Paul Glader, som är docent i journalistik vid Kings College i New York och mediaforskare vid Berlins School of Creative Leadership. Jag ser mitt tilltag, som en praktisk tillämpning av de Fair Dealing Rights, vilka jag anser att vi nätmedborgare måste ha laglig rätt till, om vi ska kunna hålla oss ajour med vad som händer i världen baserat på tillförlitliga media. Önskar att även vi i Sverige kunde ha tillgång till en liknande lista över svenska och europeiska mediehus, som sätter en ära i en bra tillämpning av de pressetiska reglerna. Då artikeln i sin helhet är läsvärd finns en länk till den i slutet av blogginlägget. Här är Paul Gladers tio-i-topp lista, vilken kan tjäna som exempel och föredöme för andra listmakare.

"10 journalism-brands där Du kan finna reella fakta hellre än alternativa fakta.
Inse att miljontals fler människor kliar sig i huvudet och undrar vad man ska läsa och var spendera sina prenumerationspengar, här är mina topp 10 stora journalistiska varumärken där jag tror att du oftast kan hitta reella, rapporterade fakta:

1. The New York Times
Detta är, enligt min uppfattning, den mest inflytelserika tidningen i USA . Dess redaktionella sida och en del av dess nyhetsbevakning intar en vänsterorienterad, progressiv syn på världen. Men NYT hävdar även etiska normer för rapportering och de klassiska elementen i journalistik i Amerika. Det är vad som fortfarande - utan tvekan - hjälper NYT att vara kvar som den nyhetsorganisation i Amerika, som sätter dagordningen. Den är ledande inom näringslivet, politiken och kulturbevakningen.

2. The Wall Street Journal.
Tidningen med den största spridningen i USA, WSJ skapade sin struktur som en affärstidning och har banat väg för nya särdrag i amerikansk journalistik (till exempel kallas dess speciella mitten-kolumn "Ahed" och en längre form djupgående reportage kallas "leders"). Eftersom företaget köptes av australiska mediamogulen Rupert Murdoch 2007 svängde WSJ för att kunna täcka mera allmänna nyheter utöver affärsnyheter. WSJ är fortfarande helt Brand X bland dagliga affärstidningar i världen. Dess ledarsida är Amerikas bastion för den fria marknadskonservatismen, med hjälp av mottot "fria marknader, fria människor." Med tidigare republikanska talskrivare och strateger som Karl Rove, Peggy Noonan och Bill McGurn, som kolumnister, är WSJ ledarsida ofta ett måste för republikanerna i Washington. Och vänstervridna läsare bör inte avfärda WSJ ledarsida bara för att de kanske inte håller med om dess ståndpunkter. Den har vunnit flera Pulitzerpris för ledare och kolumner, vars kännetecken är en tydlig teori, backas upp av noggrann faktabaserad rapportering och djärva argument.

3. The Washington Post
Tidningen som fällde president Richard Nixon med sin rapportering om Watergateskandalen i början av 1970-talet behåller sin intellektuellt robusta tradition under det nya ägandet av Jeff Bezos, Amazon.com´s grundare . The Post har under årtionden varit en del av de tre stora nationella tidningarna - en jämlike med NYT och WSJ - när det gäller att vinna Pulitzerpris, anställa de bästa och smartaste reportrarna och producera stora scoops. Av de tre stora, är The Post utan tvekan den mest framåt-tänkande just nu i sina försök med nya digitala strategier som har ökat läsekretsen. Och med Bezos uppbackning, är The Post på ett uppdragskalas för begåvade reportrar medan NYT och WSJ har skurit ner sin rapporterings stab under de senaste månaderna. De flesta människor tror att The Post´s ledarsida lutar åt vänster, men betraktas ofta som mer kvar i mitten än NYT.

4. BBC
BBC är bärare av den globala standarden för kvalitet i Radio- och TV-journalistik. Om bara amerikanska kabel nyhetskanaler kunde följa BBC:s recept. Och samtidigt som PBS producerar några stora program med underhållning, dokumentärer och nyheter, verkar deras nyhetsprogram ofta sakna den kreativa energi som finns hos BBC. Medan NPR (National Public Radio) producerar en del fantastisk journalistik, förefaller huvuddelen av deras nyhetsbevakning komma från åter-rapporterade nyheter från New York Times och Associated Press. Och den amerikanska allmänheten uppfattar NPR vara mer vänsterinriktade än BBC.

5. The Economist
En annan brittisk export, The Economist, är bemannad med utmärkta ekonomer och journalister, som producerar en stramt redigerad, sakligt strikt berättelse om vad som händer i världen varje vecka. En underlighet är att The Economist inte offentliggör bylines av deras skribenter så du vet aldrig exakt vem som skrev en viss artiktel.

6. The New Yorker
Denna amerikanska pärla publicerar sofistikerade berättande facklitterära artiklar från topp skribenter och reportrar varje vecka i en tryckt tidning och i allt högre grad på andra plattformar. The New Yorker utökar sin publik på ett smart sätt på nätet, erbjuder massorna innehåll, som brukade vara öppen endast för deras prenumeranter i tryck. Tidskriften själv kör ett stycke fiction varje vecka (identifierar den som sådan). De faktabaserade reportagen i längre form om politik, kultur, näringsliv och andra ämnen tar ofta månader att rapportera, skriva och fakta-kontrollera. Resultatet är djup rapportering och analys varje vecka, som är svårt att hitta någon annanstans. Och de narrativa strukturer och tekniker, som författarna använder, bäddar för trevlig läsning. I likhet med The New York Times presenterar The New Yorker en progressiv syn på världen. Konservativa läsare bör känna igen det, men inte låta det hindra dem att njuta av några av de bästa rapporterade och skrivna verk om händelser i världen.

7. Wire Services: The Associated Press, Reuters, Bloomberg News
Du kan inte precis "prenumerera" på dessa nyhetsbyråer. Men du kan lita på att rapporter från dessa organisationer är sakliga. De ger en ryggrad av nyheter och informationsflöden om politik och ekonomi. Och deras medlemsorganisationer, som använder deras reportage, drar nytta av denna rapportering. Du kan följa dessa organisationer på sociala medier och kan även följa vissa reportrar för dessa organisationer som rapporterar om ämnen som intresserar dig. Dessa nyhetsbyråer har också webbplatser och mobila appar, som du kan använda för att hålla dig à jour med nyheterna.

8. Foreign Affairs
Detta varannan månads magasin publiceras av Council on Foreign Relations. Det är en serös tidskrift för folk som vill ha underrättelser om globala frågor. Magasinet och dess många digitala plattformar har fördelar från föredragningar, inlagor, dialoger, olika åsikter och analyser från många ledande tänkare, experter på internationella relationer.

9. The Atlantic
Detta är en annan nationell pärla, en månatlig tidskrift som presenterar en bild av nationen och världen från Washington D.C. Den informeras av många topp journalister, som skriver långa specialartiklar och ibland även några analyser. The Atlantic´s webb-sida yxar ibland till klick rubriker. Men tidningen och dess moderbolag skriver också under på amerikanska journalistiska principer för faktabaserad rapportering.

10. Politico
Grundat av reportrar som lämnade Washington Post 2006, har Politico byggt sig själv till en avgörande aktör i politikrapportering i USA (och med expansioner till Europa). De publicerar vissa produkter i tryck, men Politico är lätt tillgänglig på Internet och mobila enheter. Håll ett öga på Axios, en nyhets start-up lanserad i år av två grundare av Politico."

- - -
Detta är endast en del av en längre artikel av Paul Glader, som är docent i journalistik vid Kings College i New York och mediaforskare vid Berlins School of Creative Leadership, publicerad av Forbes.com Den längre artikeln innehåller en intressant inledning och dessutom även en lista på Runners Up, som Du han hitta här. Glader presenterar sig själv som följer: "Tidigare i min karriär, var jag trainee på Associated Press och Washington Post. Jag arbetade som anställd skribent på Wall Street Journal mellan 2001-2011. Jag har också publicerat frilansartiklar i The Post, New York Times och New Yorker (hemsida) samt några av de publikationer som anges i listan för Runners up."lördag 31 december 2016

Nyårsbrev från mig och Open Rights Group.

Det kom ett intressant och angeläget nyårsbrev från Open Rights Group, som jag tagit mig tid att översätta. Även om Storbritannien röstat för att lämna EU är deras ståndpunkter baserade på att de just nu tillhör EU och i likhet med Sverige berörs av det som pågår här. Detta angår oss alla och måste vara tillgängligt för alla mina vänner - även de, som tycker att det kan vara jobbigt, eftersom innehållet kan vara nog så knepigt att ta till sig även på svenska.

"Kära Gun!
2016 har varit ett år att minnas eller möjligen ett att glömma! Politiska omvälvningar och kändis- dödsfall åsido, vad betydde 2016 för digitala rättigheter?

Det var året då ....

Theresa May fick sin "spionstadga".
Medan politiker, media och allmänheten var distraherad av Brexit, genomförde det brittiska parlamentet den mest extrema övervakningslagen i en demokrati - lagen Investigatory Powers (IPA). ORG har kämpat hårt för att begränsa dess stränga åtgärder, men bara liberaldemokraterna, De gröna och SNP föreslog seriösa ändringar, som Tories och Labour avvisade.

Men domstolarna säger att lagen måste skrivas om
År 2014, ingrep ORG i ett fall i fråga om lagring av uppgifter, som väckts av parlamentarikerna Tom Watson och David Davis. ORG hävdade att total lagring av uppgifter stod i strid mot skydden som anges i en tidigare dom i Europadomstolen (CJEU). Dessa argument - inklusive det olagliga bibehållande av total datalagring - vann dagen och accepterades av domstolen. Förra veckan meddelade Europadomstolen, bland annat, att total lagring av uppgifter inte är tillåtet. Detta innebär att regeringen kommer att behöva ändra IPA eller se fram emot en annan rättslig utmaning. Motståndskampen börjar!

Regeringen beslutade att den ville blockera porr.
The Digital Economy Bill, som för närvarande behandlas i parlamentet, kommer att tvinga webbplatser för porr att kontrollera att deras användare är över 18 år. Förslagen, som inte innehåller integritetsskydd, är i stort sett ogenomförbart eftersom utländska porrsidor kan vägra att följa den. Avskräckt, har regeringen nu föreslag om att tvinga internetleverantörer att blockera webbplatser, som inte tillämpar ålderskontroll - potentiellt kan detta leda till blockerande av tusentals juridiska webbplatser i Storbritannien. Och så sent som förra veckan bekräftade de att Twitter-konton, som länkar till blockerade webbplatser, också skulle kunna blockeras.

ORG arbetar för att få regeringen att ändra the Digital Economy Bill så att rätten till privatliv skyddas. Över 18.000 personer har redan skrivit på vår petition mot web blockering och detta kommer att vara en av våra stora fajter under 2017.

Admiral´s app sänktes.
Admiral Insurance trodde det kunde vara en bra idé att erbjuda nyblivna förare rabatt i utbyte mot att få analysera deras Facebook-flöden. ORG ökade medvetenheten i media och Facebook klargjorde att detta var en kränkning av deras plattformspolicy och blockerade Admiral´s app.Det finns verkliga risker i att låta finans- eller försäkringsbranschen att basera ekonomiska beslut på våra aktiviteter i sociala medier. ORG kommer att fortsätta att uppmärksamma när företag försöker göra detta.

Fängelsestraff föreslogs för fildelare.
Tidigare under året skrev nästan 1000 ORG anhängare till Intellectual Property Office för att säga nej till förslag, som kunde leda till att människor, som begår upphovsrättsintrång på nätet, kunde få tio års fängelse. Trots detta motstånd, framträder förslagen fortfarande i The Digitala Economy Bill. Men vi arbetar med Labour för att ändra lydelsen av lagen, så att sådana domar endast kommer att ges till dem som gjort sig skyldiga till allvarliga intrång i upphovsrätten.

Nätneutraliteten skyddades.
Denna sommar, säkrade ORG supportrar tillsammans med Internet-användare från hela Europa några av de starkaste skydden för nätneutraliteten i världen. BEREC, organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, sätter upp starka riktlinjer för hur regler för den europeiska nätneutraliteten ska upprätthållas av nationella regleringsmyndigheter inom telekom som Ofcom i Storbritannien. Vi kommer att hålla utkik efter eventuella brott mot nätneutraliteten i Storbritannien under 2017 och därefter.

Storbritannien röstade för att lämna Europa.
Efter det att Storbritannien röstade för att lämna EU, varnade vi för att det skulle bli allvarliga konsekvenser för digitala rättigheter eftersom många europeiska lagar tillämpas. Vi vet fortfarande inte vilken form Brexit tar men detta bör bli tydligare i 2017 och kommer att vara något som kraftigt påverkar vårt arbete.

Dataskyddet måste bli bättre.
Europeiska unionen behandlade the General Data Protection Regulation (GDPR) i april i år. ORG, Edri och andra grupper för digitala rättigheter har argumenterat för starkare dataskyddslagar under de senaste fem åren. Tillsammans med Europaparlamentet har vi arbetat för att stoppa branschens ansträngningar att vattna ur förslagen. När det träder kraft 2018, kommer det att ge människor nya rättigheter, inklusive rätten att få en elektronisk kopia av dina data, radera data och att invända mot automatiska beslut som påverkar dina rättigheter. Företagen kommer också att mötas av högre böter om de bryter mot lagen. Trots Brexit har den brittiska regeringen bekräftat att den kommer att anta förslagen i GDPR - till stor del eftersom det annars skulle skada brittiska affärsintressen.

Europeiska kommissionen föreslog filtrering av Internet.
Europeiska kommissionen offentliggjorde sitt förslag angående Upphovsrättsdirektivet, vilket inkluderar planer på att tvinga Internet-företag att "filtrera" allt som vi laddar hem ifall det strider mot upphovsrättslagar. Detta skulle få en enorm inverkan på hur vi alla använder Internet eftersom fotografier, låtar, bilder och till och med memes, kan kontrolleras och censureras som upphovsrättsbrott. Över 3000 ORG anhängare skrev till IPO om dessa planer och vi kommer att fortsätta att utmana dem under 2017.

Vi blev alla trumfade.
"Om det fanns en kris i förhållandet mellan Storbritannien och USA, vilka risker skulle våra gemensamma underrättelse arrangemang utgöra?" Vi ställde denna fråga i vår 2015 rapport om Snowdens läckor. Vi kan vara på väg att hitta svaret. Snowden dokumenten visar att Storbritanniens GCHQ och USA:s NSA arbetar mycket nära varandra. De är integrerade på ett sätt som innebär att det är svårt för parlamentet att hålla GCHQ ansvarigt. Vi förlitar oss så mycket på USA:s teknik och data att vår suveränitet kan ifrågasättas. Är det säkert att dela med sig av brittiska medborgares "bulkdata" med en Trump-regering? Kommer Trump hota Storbritannien med avlägsnandet av nyckelteknik, om vår regering går utanför linjen? Kommer han pressa Storbritannien till att ta allt större risker och intrång till priset för denna nära relation? Tillsyn av detta tillstånd av beroende mellan Storbritannien och USA är bedrövlig i Storbritannien. Om vi vill att vår framtid ska vara säker, är det hög tid att tänka om hur övervakningen styrs och övervakas.

Tack alla från Open Rights Group!
Ett särskilt tack till våra lokala grupparrangörer i Aberdeen, Bristol, Birmingham, Cambridge, Cardiff, Leeds, London, Manchester och the North East som har satsat på några särskilt berömvärda arrangemang i år. Tack till alla som har undertecknat en petition, mejlat parlamentsledamöter, twittrat om oss, deltagit i ett arrangemang eller följt oss på sociala medier.
Vänligen överväg att gå med i ORG och hjälp oss att kämpa för dina rättigheter under 2017.
Gott Nytt År från alla hos ORG
Jim Killock
VD
Open Rights Group"


Följ på Facebook och på Twitter samt YouTube

Behöver knappast säga vad jag viger mitt liv åt för närvarande - Fair Dealing Rights :-)
Gott Nytt År önskas er alla!


onsdag 21 december 2016

Några dagar före jul i Norrtälje ...

... mötte jag på Tullportsgatan två unga män - Äldste Johansson och Äldste Olsson ute på uppdrag, som de frivilligt åtagit sig av Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga. Jag lovar - jag var garanterat äldst av oss tre! De såg ut att vara mellan 20 och 30 på sin höjd. Av informationen, som de delade med sig av, stod det klart att de - ättlingar till utvandrade svenskar - kommit hit från mormonbältet i USA till Sverige för att sprida budskapet om Jesus - Ett LJUS för VÄRLDEN. Upptagna, som de var, av sin mission hade de noterat att jag hade ett klistermärke på min handväska, som berättade om mitt engagemang för Internet,vilket med tanke på min ålder och min rollator väckte deras intresse. Vill man sprida budskapet om Jesus som världens ljus, kan man inte förakta Internet! tänkte jag.

Eftersom min pappa under en tid i sin ungdom, i sällskap med en av sina bröder, hade cyklat runt i socknarna där hemmavid i Södra Lapplands inland och med hjälp av sång till gitarr vittnat om härligheten, kändes det inte alls främmande att möta dessa grabbar, som var ute i sin mission att synliggöra Jesus och hans betydelse för julen både i Norrtälje och annorstädes. Även om pappa, som avfälling, inte varit odelat positiv till den frikyrka, som han hade tjänat, hade hans tid i den tillvaron ändå rustat honom med insikter om värdet av att med hjälp av liknelser förklara världen för både stora och små. Något som jag burit med mig och haft nytta av allt sedan dess.

Grabbarna och jag fick en mycket givande pratstund där på Tullportsgatan. Osökt kunde jag berätta om min barndoms präst, som åkte runt i Stensele socken den 6 december - St Nikolausdagen - och delade ut gåvor till de fattiga barnen och deras familjer och hur det ledde till att min mamma började brevväxla med en "välgörenhetstant" i Dalarna och hur det långt senare har påverkat mig när det gäller de romer, som tigger vid en del butiker i vår stad.

Bara för att ta ett exempel - romer från Rumänien kan inte räkna med att få hjälp i sitt hemland förrän alla andra fattiga i Rumänien kommit på grön kvist, vilket är bakgrunden till att jag inte kan gå förbi dessa tiggare utan att dela med mig av det lilla jag har. Eftersom min mamma var same men aldrig ville prata om sin barndom och uppväxt, vet jag att svenska folket en gång i tiden såg på sin ursprungsbefolkning som "lappdjävlar" värda förakt. 

Ann Heberlein må ursäkta - det är inte för att tillgodose mitt ego, som jag ger en slant då och då. Det är enbart av någon slags solidaritet med de utstötta. Jag minns hur det var att ses som "ett fattigt norrlandsbarn" då i början och mitten av 40-talet och idag är jag glad över att det fanns "välgörenhetstanter", som gjorde livet uthärdligt för min mamma. 

En känsla som följt mig genom åren, när jag varit engagerad i politiken. Till att börja med hos Socialdemokraterna när orden "Av var och en efter förmåga - Åt var och en efter behov" var ledstjärnor. Men, numera som pirat, sedan det visat sig att Socialdemokraterna struntar i den personliga integriteten och tycker att det är OK med övervakning av oss alla på nätet. Dessutom har jag kunnat notera att politiska uppdrag blivit något av en födkrok, samtidigt som många i den politiska klassen undrar varför medborgarna blivit allt mer kritiska mot deras sätt att sköta de uppdrag som vi gett dem möjlighet att förse sig med.

Det är i den här jordmånen som grabbarna Johansson och Olsson i Mormonkyrkan är i Norrtälje för att tala med oss om Julens budskap. Med tanke på många journalisters förkärlek att framhålla hur nätet används för "hatprat" måste jag erkänna att jag kände mig en aning upprymd av att de gav mig en pytteliten folder med webbadressen Mormon.org och texten Ett ljus för välden. De har verkligen förstått det sjyssta förhållningssättet om man insett innebörden i sentensen "Det Du sätter fokus på får Du mera av." När de etablerade politikerna fokuserar på Hate Speech fokuserar Mormonerna på Jesus - Ett ljus för Världen! Det är inte utan att jag vill sätta en Ingmar Bergman på Mormonerna och Jesus!
tisdag 15 november 2016

Riggat för mer övervakning.

Är idag oerhört besviken på alltför många aktörer i den kulturella sfären. Det beror delvis på min egen missbedömning, då jag utgått från att de, som är verksamma inom den kulturella sektorn i lägre grad än andra skulle låna sig till övervakning av oss alla inför utsikten att kunna avslöja en och annan internetanvändare som snyltgäster i den kulturella djungeln - ett ekosystem där allt mänskligt förekommer och ger upphov till något för alla att livnära sig på. Men, jag tvingas nu att revidera min hittills odlade uppfattning att kulturella utövare och deras publik skulle styras mindre av girighet än andra. En marknad, inte minst den digitala, tycks förutsätta att människans sämsta egenskaper måste ges spelrum.

Detta sagt mot bakgrund av Regeringens och EU-kommissionens samt Ministerrådets projekt #SingleDigitalMarket eller på svenska En digital inre marknad i EU. Det sjösattes på Regeringens webbplats strax före midsommar 2015 och är nu inne i fasen för Nya och/eller ändrade Direktiv samt Nya och/eller ändrade Lagar i Sverige bland andra LEK (Lagen om elektronisk kommunikation) Jag har tidigare berättat om detta här, här, här, här och härGenom Regeringens smarta upplägg att involvera hela Sveriges kulturella sfär med dess uppsjö av intresseorganisationer i ett remissförfarande har det svenska folket i övrigt hållits ovetande medan försvarsställningarna har riggats och nu bemannas.

Men, inte ens i min vildaste fantasi hade jag kunnat tro att Svenska Pens Ola Larsmo skulle låna sig till detta, vilket SVT Kultur berättat om och som bekräftas av debattinlägget i SvD "Många vill tjäna pengar på så kallat näthat" skrivet av Anya Alenberg, nätvettsexpert och integritetsombudsman hos internetföretaget Bahnhof. Genom att jag googlat hade jag fått klart för mig att EDRi.org hade lämnat Europa Digital Forum eftersom deras företrädare upplever att det förslag som nu lagts är att gå allför många steg på det sluttande plan, som leder bort från det demokratiska samhället. 

Att Ola Larsmo - av alla människor - lånat sig till detta är i mitt sinne mer eller mindre oförlåtligt. Att inte tro att det finns andra sätt att stärka de krafter, som behövs för en fredlig samvaro, än att skälla människor för att vara obildade idioter och därför förtjänta av att övervakas och stängas av från internet det är verkligen ett fattigdomsbevis. Såg att någon tog illa upp på grund av att Bahnhofs Anya Alenberg talat klarspråk, själv vill jag tvärtom ge henne en eloge för hennes klarsyn och mod. Själv tyckte jag mig se att här förelåg ett klart fall av bestickning och tagande av muta för att förmå en aktad person att gå ärenden åt mycket mörka krafter, och twittrade "En parasit uppsöker en livsform och livnär sig på den", något som min klarsynte make Guy lärde mig att se, i en tid då jag trodde mig om att kunna försvara precis allt som då frodades inom den statliga sektorns domäner.

Det är ingen tillfällighet att detta med #HateSpeech eller på svenska #Hatpropaganda placerats i samma låda som Åtgärder mot Terrorism och Våldsbejakande Extremism, då det därmed kan bli föremål för EU-direktiv och gå ärenden åt stater, vars politiker vill slippa besväret att hålla sig till eller att utveckla mera demokratiska metoder för att kunna regera i en fredligare miljö. Efterspelet till valet i USA är - för den som vill se - en lektion i konsten att förföra ett folk, som inbillar sig att politiker ska ordna allt till det bästa och att etablerade mediers journalister inte har någon del i det som sker, utan tror sig kunna komma undan med att lägga all skuld på de sociala medierna. Politiker, som vill vinna val, går dit vinden för dem och just nu är det framkomligt att inbilla den äldre befolkningen att allt blir bra genom att lägga skulden på Internetanvändarna - allt var så mycket bättre innan Informations- och Kommunikationstekniken med Internet togs i bruk, inbillar man både sig själv och andra. 

Men så är det inte alls: Vad tekniken bidrar till är att den tydligare än någonsin tidigare visar vår oförmåga att se oss själva och vår egen roll i det, som sker, samt vår enastående förmåga att fly från det egna ansvaret och lägga skuld på andra. Vi behöver långt fler som Birgitta Jónsdóttir. Under Skavlans intervju klarade hon av att sätta en överhetsperson på plats utan att tillgripa #HateSpeech - när medverkar Kultur-Sverige i den folkbildningen.