fredag 28 februari 2020

Problematisk skolfrånvaro.

Igår kunde läsarna av NT:s e-tidning ta del av mina synpunkter på ett debattinlägg av Barn- och Skolnämndens ordförande Robert Beronius (L). Där torde det framgå att jag reagerade kraftigt på hans val av ordet “hemmasittare” för elever med problematisk frånvaro i skolan. Googlar och ser att ordet “hemmasittare” är frekvent - främst bland dem som på olika sätt ser en möjlighet att sälja sina tjänster för att avhjälpa problemen, men jag finner även några i mitt tycke guldkorn, då vi vid en genomläsning kan se att de även beskriver hur till och med Public Service media gör de elever, som det gäller - en otjänst - genom att ta alltför lätt på uppgiften att ge en så sann bild av situationen, som möjligt. Jag antar att det beror på att de - då de var under debatt om licens eller skattefinansiering/ eller just därför, kände trycket att använda sig av den vanligtvis så säljande dramatiken för att sälja in sina nyhetsinslag. Det borde de hålla sig för god för.

Att inslaget var rumphugget torde framgå av en debattartikel i Psykologtidningen från februari 2019 efter ett inslag i SVT “Sluta hävda att de måste bita ihop”, vilket ledde till ett genmäle från den i SVT intervjuade experten Martin Karlberg, som bland annat forskat om skolfrånvaro. Intressant material lämpligt för kompetensutveckling av nyhetsförmedlare? Gillar att de använder begreppet problematisk skolfrånvaro. Därutöver ett exempel från skolans värld, där en grupp pedagoger i Värmlands län samarbetar. De visar att begreppet “hemmasittare” är så inarbetat i deras värld att de använder begreppet, trots att de själva, på sin webbplats, visar att de har god kunskap om orsak och verkan av problematisk frånvaro i skolan. Detta sagt då val av ord styr tanken.


Avrundar med Skolverkets Allmänna råd för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. Finns att ladda ner som pdf efter introduktionen som lyder:
“Följande bestämmelser har ändrats:
  • 2018 ändrades 7 kapitlet skollagen som reglerar Skolplikt och rätt till utbildning. Skolans, huvudmannens och hemkommunens ansvar för att uppmärksamma och utreda frånvaro samt att vidta åtgärder har blivit tydligare.
  • 2017 ändrades reglerna i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder mot diskriminering. 
  • 2014 ändrades 3 kapitlet skollagen som reglerar Barns och elevers utveckling mot målen. Rätten till stöd i form av extra anpassningar har blivit tydligare.".
De allmänna råden med kommentarer om arbetet med att främja närvaro m m gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Internet är i sällskap med Google enastående tillgångar för en kunskapstörstande medborgare. Facebook har sina fördelar för att stimulera ett allmänt surr om det som kommer i vår väg, men Norrtelje Tidning har - ännu så länge - en given roll för förmedling av det kommunalpolitiska meningsutbytet, där jag nyss kollat och sett att Robert Beronius (L) besvarat mitt inlägg under rubriken Höga positiva förväntningar behövs i skolan. Spontant tänker jag: - Som om positiva förväntningar skulle kunna vara möjliga att utläsa ur Robert Beronius´ användning av begreppet “hemmasittare”, när han talar om elever med problematisk skolfrånvaro? Men besinnar mig: - Ska läsa hans inlägg, det kan vara en efterlängtad öppning för en dialog om kännetecken på en bra skola byggd på positiva förväntningar utifrån en vakenhet inför problemen i vår kommun. Därför ber jag att få återkomma. Kvoten för stillasittande är - för min del - fylld för idag.

6 kommentarer:

Top Medic sa...

Hi there,
Thank you so much for the post you do and also I like your post, Are you looking for LC9s for Sale in the whole USA? We are providing Buy Anmo Online , Buy Reloading online ,Buy Primer online, Buy Altor 9mm Single Shot Handgun ,Buy Rifles for sale online with the well price and our services are very fast.
Click here for MORE DETAILS......
Contact Us
Email: info@impact-guns.com
Phone number: (469) 324-9992
Email:impactguns75@gmail.com

nicktur sa...

Hi there,
Thank you so much for the post you do and also i like your post, are you looking for Buy Hand Guns Online in the whole usa? we are providing buy mk18 stripped upper receiver,mk18 stripped upper,150 rounds of 115gr fmj 9mm ammo by winchester,50 rounds of 124gr tmj rn 9mm ammo by speer,ak 47 pistol-mini draco-hg2137-n,ak47 hybrid rifle,ak47 shotgun-fear,pmc 45acp 185gr jhp 1000rd case 45b-case,win w22sub42u,ar15 pistol 10.5″ master series,ak47 rifle rtac-pro series,federal bp223bl,winchester lake city ammo review,pmc 556k x-tac,brigade bm9 5.5 with the well price and our services are very fast.click here for more details......

Contacts
Phone: (458) 216-0609
E-mail: contact@gunsclassic.com

FREYA sa...

Text/Call: +1(310)596-3431

altor 9mm single shot, altor 9mm, altor pistol review, evac blast diverter, qd blast shield, cci blazer 22lr 5000, altor pistol, altor 380 single shot, "federal premium", benchmade pardue hunter. Good ammunitions Available I’m allowed over 50 pounds in my possession. I am looking to supply a min of 1 weapons of the following weaponsto anyone who wants guns. We do discreet ######## and no signatures during delivery. The parcel has no label indicating it is carrying the what. We do give high discounts for heavy orders.
For all interested, do email us back with your order. Below is some of our available weapons
#altor 9mm single shot ::::::::::::: Grade: AA
#altor 9mm :::::::::::::::Grade: AA+
#altor pistol review ::::Grade: A
#evac blast diverter :::::::Grade: AA
#qd blast shield:::::::::::::Grade: AA
#cci blazer 22lr 5000::::::Grade: A+
#altor pistol :::::::::::::::Grade: A+
#altor 380 single shot:::::::::::::::Grade:A+
And many more..
Deliveries 24/7 everywhere!!!! main hotspot for all ordnance including Ammunitions, Guns, Gears and Rifles.

Phone: +1(310)596-3431
Email: info@oggunna.com
Website: https://www.oggunna.com/

FREYA sa...

Text/Call: +1(310)596-3431
GHTIN 5PK, VERSACARRY ZEROBULK, VERSA, REMammunition lab, Certified Armoury, SPRINGFIELD SAINT VICTOR, BARRETT M82A1, REMANUFACTURED AMMO, BIR 34175 SHOOT-N-C, SIINGTON UMC, altor 9mm single shot, altor 9mm, altor pistol, altor pistol review. Good Stuff Available I’m allowed over 50 pounds in my possession. I am looking to supply a min of 1 oz of the following strains to anyone who wants grade AAA med. We do discreet ######## and no signatures during delivery. The parcel has no label indicating it is carrying the what. We do give high discounts for orders above 2 to 3 pound.

For all interested, do email us back with your order. Below is some of our available weapons.....
#altor 380 single shot ::::::::::::: Grade: A
#benchmade pardue hunter:::::::::::::::Grade: AA+
#griffin blast shield ::::Grade: A
#griffin qd blast shield :::::::Grade: AA
#caldwell shooting gloves:::::::::::::Grade: AA
#rattlesnake tactical review::::::Grade: A+
#altor pistol 45:::::::::::::::Grade: A+
#altor 9mm pistol:::::::::::::::Grade:A+

And many more..
Are you Searching for the best arrangements on oggunna? You will track down the top selling, best ammo of the previous year here: from the best 9mm, 45 ACP, to 22LR, and .30-06, by the case, mass ammo, flip-top ammo boxes, surplus ammo. Deliveries 24/7 everywhere!!!!

Phone: +1(310)596-3431
E-mail: info@oggunna.com
Website: https://www.oggunna.com/

FREYA sa...

Phone: +1 (281) 631-5197

For all interested, do email us back with your order. Below is some of our available weapons

GLOCK 30 SF Semi-Auto Pistol
Best online store
hand gun firearm
short gun firearm
Rimfire Ammo
Hand Gun Ammo


And many more..


Deliveries 24/7 everywhere!!!! Best online store for the purchase of quick ammo at best market rates. We’ve got hand gun ammo, rifle ammo, rimfire ammo and short gun ammo. We’ve also got hand gun firearm, rifle firearm and short gun firearm.


Phone: +1 (281) 631-5197

Website: https://www.unitedammoshops.com/

FREYA sa...

Phone: +447451215690

For all interested, do email us back with your order. Below is some of our available weapons

GLOCK 30 SF Semi-Auto Pistol
Best online store
hand gun firearm
short gun firearm
Rimfire Ammo
Hand Gun Ammo


And many more..


Deliveries 24/7 everywhere!!!! Best online store for the purchase of quick ammo at best market rates. We’ve got hand gun ammo, rifle ammo, rimfire ammo and short gun ammo. We’ve also got hand gun firearm, rifle firearm and short gun firearm.


Phone: +447451215690

Website: https://sigmpx.net/