torsdag 18 juni 2009

Ett år har gått sedan FRA-debaclet.

Läser hos Mark Klamberg att han nosat upp oppositionens svar på alliansregeringens prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Efter en genomgång av texten skriver Mark bland annat ”I oppositionens motion saknar jag frågor kring FRAs fortsatt omfattande tillgång till kommunikation, myndighetens massiva inhämtning, lagring och utbyte med andra länder av uppgifter om vanliga privatpersoners data- och telefonkontakter. Jag kan respektera de som förespråkar signalspaning i kabel men som samtidigt förmår att ta upp och konfrontera nämnda problem som berör den breda allmänheten. Regeringen vill inte riktigt tala om dessa saker. I samma anda anser jag att oppositionens kritik i denna del är alltför svepande. Är det början på en reträtt under skuggan av ett eventuellt regeringsansvar efter 2010?”


Det ska bli intressant att ta del av kommentarer till detta, inte minst från de inom de egna leden, som varit kritiska mot alla dessa lagar. För övrigt hölls igår ett seminarium där man tog upp många av de frågor, som Mark anser att politikerna alltför ofta duckar för. Jens O var också där och skriver mera utförligt. Förhoppningsvis kommer det att läggas ut på nätet senare. Sedan kan man ju undra om det har någon som helst verkan inne i den bunker, där FRA-kramarna förskansat sig. I det sammanhanget vill jag påminna om det material som Frendo samlat och uppdaterar med länkar under hand. Vi får förmodligen inrikta oss på att hålla grytan kokande fram till nästa val. Under tiden gäller vem som är bäst på att beslå motståndaren med fulspel – lokalt gör Göran Pettersson (M) och Olle Jansson (S) sitt yttersta.


Ser för övrigt att grabbarna på Politikerbloggen har behov av att visa vem som är störst, bäst och vackrast – kul se att Blondinbella fortfarande leder det racet. Sedan kan man naturligtvis fundera kring vad hon har som grabbarna saknar. Insikt om behovet av ögonfröjd? Vi rör oss i olika landskap, där mode lockar en bredare publik än kommentarer om politik?


Avslutar med Badlands Hyena, som uppmärksammar knepen att hålla oss i en konstant rädsla för vad som kan hända oss, om vi inte ständigt är på vår vakt mot andra i vår omgivning – vid eller vid sidan av tangentbordet. Vågar vi lämna våra hem för att dansa kring midsommarstången?

Intressant.

2 kommentarer:

Nicklas sa...

Hej Farmor Gun i Norrtälje. Ett lästips till dig och de som läser artikeln.

Badlands Hyena sätter till lite humor om just FRA. Länk till artikeln

http://badlandshyena.wordpress.com/2009/06/18/tjuvar-laser-din-blogg/

Gun Svensson sa...

@nicklas.larenholtz Badlands Hyena kan man läsa mer än en gång ;-)