måndag 15 juni 2009

Internet lockar intresserade aktörer.

Läser Åsa Torstenssons debattinlägg i Computer Sweden baserad på regeringens uppdrag till PTS att utreda öppenhetsbegreppet, vilket ska redovisas senast den 30 augusti 2009. ”Tjänsteutvecklingen går fort och skapar ökad konkurrens även inom mogna sektorer, till exempel på mediemarknader. Mot bakgrund av denna utveckling behövs en bred begreppsutredning och analys av öppenhetsbegreppet ur ett tekniskt likväl som ett konkurrens-, innovations- och användarperspektiv” sägs i dagens pressmeddelande. Det ska bli intressant att se vad Post- och Telestyrelsen kommer fram till och om detta kan lösa upp knutarna i Telekompaketet. DN skriver också, men här finns ett annat datum angivet när uppdraget ska redovisas. Intensifier skriver att werebuild.eu vill bidra med sin kunskap i saken. Företrädare för Piratpartiet kräver i ett inlägg på Newsmill bland annat ”att Sverige under sitt ordförandeskap i EU tillser att grundläggande medborgerliga rättigheter skyddas i Telekompaketet för alla medborgare i EU”.Tidigare har Computer Sweden skrivit om PTS och det skärpta tonläget när det gäller nätneutraliteten. Idag kan vi även läsa om att ett konsultföretag ska ta fram strategier för myndigheternas it-arbete.


Till dagens nyheter hör även ”Fler poliser ska sätta stopp för illegal fildelning”. Detta är ett resultat av den prioritering, som regeringen gjorde den 18 december 2008, när man i regleringsbrevet till Rikspolisstyrelsen skrev in följande

2.4 Utredning av brott inom immaterialrättens område

Rikspolisstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott. Av redovisningen ska framgå hur Rikspolisstyrelsen säkerställer att åklagaren får tillgång till de polisiära resurser som krävs för att utreda de immaterialrättsliga brotten. Rikspolisstyrelsen ska även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå ett effektivt samarbete med Åklagarmyndigheten när det gäller utredning av dessa brott. Redovisningen ska lämnas senast den 1 mars 2009.”.


Det är således inte polisen, som alldeles på egen hand gjort den prioritering, som Computer Sweden och SR och SVT nu uppmärksammar. Det ligger nära till hands att se detta, som en eftergift till upphovsrättslobbyn i samband med arbetet med Ipred-lagen.


Sedan några ord om det som jag höll på att missa, eftersom jag hälsat på hos goda vänner. Det handlar om såväl PJ Anders Linders krönika som Rolf Gustavssons Dött lopp i grenen bortförklaringar i SvD igår. Det hade verkligen varit en svårsmält förlust eftersom FRA-kramarna får sig en rejäl omgång under förutsättning att de klarar att läsa mellan raderna. Det är mycket läsvärda iakttagelser de båda gör var och en på sitt oefterhärmliga sätt. Känner för att sjunga papperstidningens lov efter detta. I dagens tidning ser jag att Pelle Snickars, forskningschef på Kungliga Biblioteket, skriver en kommentar om Internet. Jag tolkar inlägget, som att ett visst missmod insmugit sig och tolkar det som att det petats in käppar i projektet med det digitala biblioteket. Jag hoppas dock att Pelle Snickars tar nya tag – svenska folket behöver det.


Efter detta måste jag kolla vad andra bloggare haft för sig. Noterar att Bloggen Bent lägger energi på Centerpartiets inre arbete; Jens O vänder och vrider på hemlighetsmakeriet kring ACTA; Erik Hultin undrar om inte Centerpartiet kan säga Stopp någon gång; Per Ankersjö tycker att det nu får vara nog; Karl Sigfrid undrar vad poliserna ska göra; Annie Johansson tycker att regeringen verkar vara tondöv; Hax skriver Vad var det vi sa; Rick Falkvinge har fått ett riktigt elegant meddelande; Johan Linander tycker att Miltons förslag om ett register för genomförda aborter hör hemma i papperskorgen; Scaber Nestor gör ett bra inlägg till stöd för särpresterande elever; Göran Widham undrar varför en viss herr Pontén ljuger; och MinaModerataKarameller berättar om Politikerbloggens enkät. Sedan utlovas en sågning av Fredrik Reinfelt i morgon kl 09.00 men det får jag ta del av senare eftersom jag då befinner mig i Stockholm på Handelskammarens diskussionsfrukost med inbjudna bloggare om bloggosfären och dess betydelse. Intressant.


Inga kommentarer: